Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys 20(6)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

N. Bounoua, M. Belhouari, B. Bachir Bouiadjra.Mikroplyšio atsirandančio dėl mikrotuštumų rekonstruotos gūžduobės cemente įtempių intensyvumo koeficientai (straipsnis anglų kalba)
A.M. Wittek, D. Gąska, B. Łazarz, T. Matyja.Automobilių stabilizatoriai – stabilizatorių traukių stiprumo skaičiavimai BEM, vamzdinių stabilizatorių apvaliųjų dalių ovalizacija (straipsnis anglų kalba)
S. Baskutis, M. Nariūnas, J. Baskutienė.Anglies pluošto struktūros įtaka daugiasluoksnių vamzdžių mechaninėms savybėms (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

G. Miliauskas, M. Maziukienė.Šilumokaitos ir masės pernašos procesų modeliavimas dujose išpurkšto vandens fazinių virsmų cikle. 1. Lašelio fazinių virsmų parametrų apskaičiavimo savitumai (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

A. Bouguerne, A. Lebaroud.Elektros mašinų guolių diagnostikos vektorių formų klasifikavimas dalelių spiečiaus optimizavimo (PSO) algoritmo pagrindu (straipsnis anglų kalba)
K. Bissembayev, D. Kinzhebayeva.Vienos krypties siurblio su skriejiko neužtvenkiama hidroturbina dinaminio modelio tyrimai (straipsnis anglų kalba)
I. Grybas, A. Bubulis, R. Bansevičius, V. Jūrėnas.Sukamojo staliuko, varomo dviem harmoniniais signalais, tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

Maciej Kuchar.Besisukančio rutulinio sekiklio geometrinės sąveikos parametrai (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

N. Zerari, A. Benretem.Vėjo rytų Alžyro Anabos regione aerodinaminis vertinimas mažų vėjo jėgainių įrengimui (straipsnis anglų kalba)
P. Krasauskas, S. Kilikevičius, R. Česnavičius, D. Pačenga.Nerūdyjančio plieno AISI 304 frikcinio gręžimo proceso eksperimentinis tyrimas ir skaitinis modeliavimas (straipsnis anglų kalba)
V. Ostasevicius, V. Jurenas, G. Balevicius, M. Zukauskas, M. Ubartas.Vibracinis bandinio sužadinimas siekiant gręžimo jėgų sumažinimo trapiose medžiagose (straipsnis anglų kalba)
V. Gylienė, V. Jūrėnas, P. Krasauskas.Aliuminio lydinio 6082 pjovimo abrazyvine vandens srove parametrų įtakos tyrimas paviršiaus šiurkštumui (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

MIKROPLYŠIO ATSIRANDANČIO DĖL MIKROTUŠTUMŲ REKONSTRUOTOS GŪŽDUOBĖS CEMENTE ĮTEMPIŲ INTENSYVUMO KOEFICIENTAI

N. Bounoua, M. Belhouari, B. Bachir Bouiadjra

Sidi Bel Abbes universitetas, LMPM, Mechanikos inžinerijos katedra, BP 89, Cité Ben M’hidi, Sidi Bel Abbes 22000, Alžyras, el.p.: nbounoua@yahoo.fr

A. Belarbi

USTMB, LASP, Mechanikos inžinerijos katedra, BP 1055 El Menaour, Oran, Alžyras, el.p.: belarbi_abd@yahoo.fr

Reziumė

Cementas yra pagrindinis elementas apsaugantis kaulo taurę. Jo pagrindinis vaidmuo užtikrinti gerą sukibimą ir apkrovos perdavimą kaului. Cemento mechaninės savybės yra labai menkos. Veikiant mechaninei apkrovai cementas privalo priešintis mikroplyšio atsiradimui ir sklidimui, kuris iššaukia protezo ardymą ir, dėl šios priežasties, protezo atplėšimą. Šioje studijoje naudojamas 3D baigtinių elementų metodas įtempių pasiskirstymo apie rekonstruotos gūžaduobės mikrotuštumas cemente analizei. Išryškinta mikrodefekto padėties įtaka įtempių pasiskirstymui. Taip pat analizuojamas mikroplyšio sklidimas iš mikrotuštumos skaičiuojant įtempių intensyvumo koeficientą mikroplyšio viršūnėje žmogui žingsniuojant.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.6.9157

Pilnas straipsnio tekstas


AUTOMOBILIŲ STABILIZATORIAI – STABILIZATORIŲ TRAUKIŲ STIPRUMO SKAIČIAVIMAI BEM, VAMZDINIŲ STABILIZATORIŲ APVALIŲJŲ DALIŲ OVALIZACIJA

A.M. Wittek

Akcinė bendrovė „ThyssenKrupp spyruoklės ir stabilizatoriai“, Wienerstr. 35, 58135 Hagen, Vokietija, el.p.: adam.wittek@t-online.de

D. Gąska

Silezijos technologijos universitetas, Transporto katedra, Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, Lenkija, el.p.: damian.gaska@polsl.pl

B. Łazarz

Silezijos technologijos universitetas, Transporto katedra, Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, Lenkija, el.p.: boguslaw.lazarz@polsl.pl

T. Matyja

Silezijos technologijos universitetas, Transporto katedra, Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, Lenkija, el.p.: tomasz.matyja@polsl.pl

Reziumė

Ovalizacija ir mikro įtrūkimai gali ženkliai mažinti stabilizatoriaus traukės atsparumą nuovargiui ir to pasėkoje iššaukti jos pirmalaikį gedimą. Analitiniai stabilizatoriaus atsparumo skaičiavimai įvertinant ovalizaciją yra labai sudėtingi ir komplikuoti. Todėl vamzdinių stabilizatorių traukių atsparumas vis dažniau apskaičiuojamas BEM. Straipsnyje bendrais bruožais pateikiami vamzdinių stabilizatorių atsparumo skaičiavimai įvertinant vamzdžio deformacijas-ovalizaciją pagrindinėse apvalaus profilio srityse ir jo įtaką ekvivalentinio įtempimo reikšmei ir nuovargio atsparumui. Ištirti du plačiausiai naudojami automobilių stabilizatoriai įvertinant jų konstrukcinius ypatumus ir veikiančias apkrovas. Skaičiavimo rezultatai palyginti su ovalizacijos paveiktais stabilizatoriais (buvo išmatuoti stabilizatorių geometriniai parametrai ir tuo remiantis sukurti CAD ir baigtinių elementų modeliai). Be skaitinės analizės atlikti stabilizatorių nuovargio bandymai. Gauti rezultatai tarpusavyje palyginti. Atlikta vamzdinių stabilizatorių su ovalizuotu profiliu teorinė analizė.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.6.7706

Pilnas straipsnio tekstas


ANGLIES PLUOŠTO STRUKTŪROS ĮTAKA DAUGIASLUOKSNIŲ VAMZDŽIŲ MECHANINĖMS SAVYBĖMS

S. Baskutis

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: saubask@ktu.lt

M. Nariūnas

UAB “Brača Sport” Taikos 159A, 52102 Kaunas, Lietuva, el.p.: martynas@braca-sport.com

J. Baskutienė

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: jbask@ktu.lt

Reziumė

Šiame darbe nagrinėjamos daugiasluoksnių anglies pluošto vamzdžių mechaninės savybės esant apkrovai. Kompozicinių medžiagų mechaninėms savybėms svarbiausią reikšmę turi anglies pluošto ir jį impregnuojančiojo rišiklio santykio nustatymas, nulemiantis gaunamo junginio charakteristikas. Pagrindiniu tyrimo objektu buvo vamzdžių, pagamintų iš vienos krypties anglies pluošto juostos, impregnuotos epoksidine derva, mechaninės savybės, suirimo procesas esant įvairioms apkrovoms. Tiriamųjų bandinių gamybai buvo naudojamas vidutinio stiprumo poliakrilnitrilo pagrindu pagamintas anglies pluoštas Toray T700, įmirkytas skirtingos koncentracijos epoksidinėje dervoje. Įvertinus bandinių gniuždymo ir lenkimo stiprumines charakteristikas, nustatytas optimalus impregnuojančiojo rišiklio kiekis.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.6.8880

Pilnas straipsnio tekstas


ŠILUMOKAITOS IR MASĖS PERNAŠOS PROCESŲ MODELIAVIMAS DUJOSE IŠPURKŠTO VANDENS FAZINIŲ VIRSMŲ CIKLE. 1. LAŠELIO FAZINIŲ VIRSMŲ PARAMETRŲ APSKAIČIAVIMO SAVITUMAI

G. Miliauskas, M. Maziukienė

Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio 20, Kaunas, LT-44239, Lietuva, el.p.: gimil@ktu.lt

Reziumė

Skaitiškai sumodeliuotas drėgname ore išpurkšto vandens lašelių nestacionariųjų fazinių virsmų ciklas, apjungiantis kondensacinį ir nestacionariojo garavimo režimus. Įvertinta lašelio skersmens parinkimo iteraciniame cikle būdo įtaka apskaičiuotiesiems lašelio fazinių virsmų parametrams. Atlikta palyginamoji modeliavimo rezultatų analizė, kai iteraciniame cikle pritaikoma lašelio stambumo pastovumo sąlyga arba eilinėje iteracijoje nau­dojamas buvusioje iteracijoje apibrėžtas lašelio skersmuo. Fazinių virsmų ciklas sumodeliuotas laidumu šildomiems lašeliams bei jų sudėtinio šildymo laidumu ir spindulia­vimo atvejais. Pagrįstas lašelio stambumo pastovumo itera­ciniame cikle prielaidos netinkamumas „lašo“ uždavinio skaitinio sprendimo algoritmuose.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.6.8748

Pilnas straipsnio tekstas


ELEKTROS MAŠINŲ GUOLIŲ DIAGNOSTIKOS VEKTORIŲ FORMŲ KLASIFIKAVIMAS DALELIŲ SPIEČIAUS OPTIMIZAVIMO (PSO) ALGORITMO PAGRINDU

Abla Bouguerne

Constantineuniversitetas, Elektros inžinerijos katedra, Constantine LGEC laboratorija, Alžyras, el.p.: bouguerneabla@yahoo.fr

Abdesselam Lebaroud

Skikda universitetas, Elektros inžinerijos katedra, Constantine LGEC laboratorija, Alžyras, el.p.: lebaroud@yahoo.fr

Reziumė

Išankstinis guolių defektų išaiškinimas ir diagnozavimas operatyviai užkerta kelią nenormaliam defekto progresavimui ir guolio produktyvumo praradimui. Guolio virpesių signalų analizė dėka savo efektyvumo ir nesudėtingo valdymo yra vienu iš plačiausiai taikomų metodų guolių diagnostikoje. Per paskutinius kelis dešimtmečius guolio laiko-dažnio charakteristikos analizė plačiai taikoma guolių defektų nustatyme. Pagrindiniu šios procedūros veiksniu yra informatyvių savybių išskyrimas iš laiko-dažnio diagramos. Tyrimo rezultatai remiasi šiam tikslui įgyvendinti išplėtotu dispersinės analizės metodu. Reikiamo požymio išskyrimo esmė yra ta, kad sugedusio mechanizmo laiko-dažnio diagrama analizuojama pagal skirtingas gedimų klases. Individualus laiko-dažnio diagramos sudarytos kiekvienai gedimų klasei. Išskirto požymio vektoriaus dydis yra optimizuotas panaudojant Dalelių Spiečiaus Optimizavimo metodą. Šis priartėjimas yra taikomas bendruoju atveju ir po to patikrinamas PRONOSTIA eksperimentine įranga.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.6.6738

Pilnas straipsnio tekstas


VIENOS KRYPTIES SIURBLIO SU SKRIEJIKO NEUŽTVENKIAMA HIDROTURBINA DINAMINIO MODELIO TYRIMAI

K. Bissembayev

Dzholdasbekov mechanikos ir inžinerijos institutas, Kurmangazy 27, 050010 Almata, Kazachija,

Abai Kazakh valstybinis pedagoginis universitetas, Tole by 86, 050012 Almata, Kazachija, el.p.: kuat_06@mail.ru

D. Kinzhebayeva

Abai Kazakh valstybinis pedagoginis universitetas, Tole by 86, 050012 Almata, Kazachija, el.p.: dinar.kinzhe@mail.ru

Reziumė

Šiame darbe pateikti vienos krypties skriejiko siurblio su neužtvenkiama hidroturbina dinaminio modelio tyrimo rezultatai. Sudaryti vienos krypties skriejiko siurblio su neužtvenkiama hidroturbina kompiliuoti dinaminis ir matematinis modeliai. Judėjimo lygtys išspręstos analitiškai ir skaitiniais metodais. Gauti rezultatai palyginti tarpusavyje. Neužtvenkiamos hidroturbinos charakteristikos su vienos krypties skriejiko siurblio apkrova įvertintos priklausomai nuo rotoriaus spindulio ir vandens tėkmės greičio. Buvo parodyta, kad hidroturbinos vidutinis kampinis sukimosi greitis stacionariam režime yra adekvatus neapkrautos hidroturbinos kampiniam greičiui, kuris nepriklauso nuo stūmoklinio siurblio poveikio. Vidutinis greitis priklauso tik nuo hidroturbinos parametrų ir vandens srauto greičio. Gauti teorinių tyrimų rezultatai gali būti sėkmingai panaudoti hidroturbinų, kaip vienos krypties skriejiko siurblių pavarų, projektavime.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.6.7432

Pilnas straipsnio tekstas


SUKAMOJO STALIUKO, VAROMO DVIEM HARMONINIAIS SIGNALAIS, TYRIMAS

I. Grybas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: ignas.grybas@ktu.lt

A. Bubulis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: algimantas.bubulis@ktu.lt

R. Bansevičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: ramutis.bansevicius@ktu.lt

V. Jūrėnas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.jurenas@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikiama nauja sukamojo pjezostaliuko, varomo dviem harmoniniais signalais, konstrukcija, veikimas ir pirminiai tyrimų duomenys. Varančiojo žiedo formos pjezoelemento ir papildomų komponentų sąveika užtikrina tolygų rotoriaus judesį. Dviejų harmoninių signalų, pasižyminčių skirtingais dažniais bei amplitudėmis, tiekimas į atitinkamai suskirstytus pjezožiedo elektrodus, sukuria specialius sukamojo tipo virpesius išėjimo grandyje. Eksperimentiniai tyrimai suteikia galimybę stebėti du virpesiais pagrįstus darbo režimus ir vieną režimą, integruojantį įprastą sukamąjį judesį bei sukamųjų virpesių efektą.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.6.8797

Pilnas straipsnio tekstas


BESISUKANČIO RUTULINIO SEKIKLIO GEOMETRINĖS SĄVEIKOS PARAMETRAI

Maciej Kuchar

Lodzės technologijos universitetas, 90-424 Lodzė, Zeromskiego 116, Lenkija, el.p.: kucharma@p.lodz.pl

Reziumė

Straipsnyje pateikiamas naujos konstrukcijos besisukančio rutulinio sekiklio veikimas. Parinktų geometrinių parametrų įtaka analizuojama modeliavimo būdu. Nustatytos šių parametrų intervalai užtikrinantys tinkamą sekiklio darbą. Besisukančio rutulinio sekiklio veikimas patikrintas realiose sąlygose.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.6.7419

 

Pilnas straipsnio tekstas


VĖJO RYTŲ ALŽYRO ANABOS REGIONE AERODINAMINIS VERTINIMAS MAŽŲ VĖJO JĖGAINIŲ ĮRENGIMUI

N. Zerari

Badji-Mokhtar Annaba universitetas, Elektromechanikos inžinerijos laboratorija, P.O.Box 12 Annaba, Alžyras, el.p.: naza_zera@yahoo.fr

A. Benretem

Badji-Mokhtar Annaba universitetas, Elektromechanikos inžinerijos laboratorija, P.O.Box 12 Annaba, Alžyras, el.p.:Benretem_a@yahoo.fr

Reziumė

Mažų vėjo jėgainių statymas izoliuotose vietovėse įgalina gaminti elektros energiją nesudėtingais įrenginiais. Siekiant optimizuoti vėjo jėgainės darbą, prieš ją įrengiant labai svarbu žinoti toje zonoje dominuojančių vėjų pokyčius: vėjo intensyvumą, jo greitį, dažnį ir kryptį. Prieš statant mažas vėjo jėgaines Rytų Alžyro Anabos regione atlikti jo vėjo resursų tyrimai. Vėjo energijos pajėgumui ir ekstremalaus vėjo prognozavimui šiame regione tinka Veibulo metodas. Pirmojoje šio straipsnio dalyje vertinami du vėjo greičio Veibulo funkcijos pasiskirstymo parametrai: formos parametras k ir mastelio parametras c. Veibulo funkcijos pasiskirstymo formos ir mastelio parametrų reikšmės parinktos įvertinant vėjo kryptį ir tai pasirodo yra tik pirminis svarbus žingsnis parenkant vėjo jėgainės statymo vietą. Buvo apskaičiuoti vėjo greičio vidurkiai remiantis duomenimis išmatuotais kas valandą dešimties metų laikotarpyje 12-oje meteorologinių stočių esančių šalia Alžyro aerouosto Anabos regione. Išanalizavus vėjo elgseną šiame regione, radus vėjo greičio vidurkius, tuo pačiu žinant energijos poreikį, atlikti aerodinaminiai tyrimai siekiant įvertinti ir patobulinti vėjo jėgainės sparno formą. Tyrime naudojant momentų ir srautų teoriją įvertinamos darbo ir pasipriešinimo jėgos veikiančios dviejų formų sparnus, nustatomi jų sukurti sukimo momentai ir generuojama energiją. Įvertinta sparno ilgio pokyčio ir jo susukimo kampo įtaka nedidelei vėjo jėgainei. Tyrimų rezultatai pritaikyti Anabos regionui. Tai leido parinkti tinkamą vėjo jėgainės sparno formą nors vėjo greitis regione yra nedidelis.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.6.7504

Pilnas straipsnio tekstas


NERŪDYJANČIO PLIENO AISI 304 FRIKCINIO GRĘŽIMO PROCESO EKSPERIMENTINIS TYRIMAS IR SKAITINIS MODELIAVIMAS

P. Krasauskas

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424, Kaunas, Lietuva, el.p.: povilas.krasauskas@ktu.lt

S. Kilikevičius

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424, Kaunas, Lietuva, el.p.: sigitas.kilikevicius@ktu.lt

R. Česnavičius

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424, Kaunas, Lietuva, el.p.: ramunas.cesnavicius@ktu.lt

D. Pačenga

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424, Kaunas, Lietuva, el.p.: domas.pacenga@stud.ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikiamas nerūdijančio plieno AISI 304 frikcinio gręžimo proceso eksperimentinė analizė ir skaitinis modeliavimas. Frikcinio gręžimo metu vyksta terminiai ir plastiniai medžiagos procesai: ruošinio ir įrankio kontakto zonoje temperatūra kinta plačiose ribose ir siekia metalo lydymosi temperatūrą, o metalas aplink formuojamą skylę smarkiai plastiškai deformuojasi. Be to, dėl įrankio formos nepastovumo, šio proceso parametrai nuolat kinta, todėl skaitinis frikcinio gręžimo modeliavimas yra sudėtingas uždavinys. Darbe buvo atliktas AISI 304 plieno frikcinio gręžimo eksperimentas, gauti ašinės jėgos ir momento eksperimentiniai duomenys buvo palyginti su baigtinių elementų metodu atlikto modeliavimo rezultatais ir padaryta išvada, kad priimtos modeliavimo prielaidos yra teisingos ir gauti rezultatai atspindi eksperimento rezultatus.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.6.8664

Pilnas straipsnio tekstas


VIBRACINIS BANDINIO SUŽADINIMAS SIEKIANT GRĘŽIMO JĖGŲ SUMAŽINIMO TRAPIOSE MEDŽIAGOSE

V. Ostasevicius, V. Jurenas, G. Balevicius, M. Zukauskas, M. Ubartas

Kauno technologijos universitetas, Mechatronikos institutas, el.p.: vytautas.ostasevicius@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje tiriama gręžimo jėgų sumažinimo trapiose medžiagose, bandinį sužadinant aukštais dažniais, galimybė. Analizuojamos dvi sužadinimo sąlygos: 1. bandinys sužadinamas kaip standus kūnas; 2. bandinys sužadinamas kaip tamprus kūnas. Bandinio sužadinimo poveikiui gręžimo jėgoms tirti buvo atlikti gręžimo bandymai. Buvo matuojamos ir lyginamos gręžimo jėgos sužadinant ir nesužadinant bandinio. Gręžimai buvo atliekami skirtingais greičiais – 145, 290 ir 540 aps./min. Didėjant gręžimo greičiui, vidutinis gręžimo jėgų skirtumas tarp sužadinto ir nesužadinto bandinio gręžimo pakilo nuo 24 ik 40%. Antros sąlygos analizei buvo atliktos bandinio vibracijų rėžimų simuliacijos. Simuliacijų adekvatumas buvo patikrintas atliekant holografinę vibracijų analizę – simuliacijų rezultatai ne visiškai atitinka eksperimentinius. Tai gali sąlygoti nesimetriškas bandinio prispaudimas holografijos metu, atsižvelgiant į tai tūrėtų būti pakoreguotas arba simuliacijų modelis arba eksperimentinė technika, kad būtų galimas praktinis modelio pritaikymas tolimesniuose tyrimuose.Pilnas straipsnio tekstas


ALIUMINIO LYDINIO 6082 PJOVIMO ABRAZYVINE VANDENS SROVE PARAMETRŲ ĮTAKOS TYRIMAS PAVIRŠIAUS ŠIURKŠTUMUI

V. Gylienė

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, LT-51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: virginija.gyliene@ktu.lt

V. Jūrėnas

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, LT-51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.jurenas@ktu.lt

P. Krasauskas

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, LT-51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: povilas.krasauskas@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateiktas paviršiaus šiurkštumo tyrimas, pjaunant ruošinį abrazyvine vandens čiurkšle. Pateikiami pagrindiniai pjovimo proceso parametrai – abrazyvo tipas, vandens padavimo slėgis, naudotų purkštukų skersmuo ir pjovimo galvutės eiga.

Arazyvinio pjovimo vandens čiurkšle būdingi du pjaunamo paviršiaus atvejai: išbaigiamasis ir rupusis. Išbaigiamojo šiurkštumo paviršius susiformuoja aukščiau kritinio gylio ir pjovimo zonoje, rupusis paviršius susiformuoja žemiau kritinio gylio – deformavimo zonoje. Tyrimo metu atlikti bandymai pjaunant Al-6068 lydinio ruošinį skirtingais pjovimo galvutės eigos greičiais parodė, kad didesnis pjovimo greitis paviršiuje suformuoja pjovimo pėdsakus, kurie yra pastebimi gilesniame, deformaciniame, pjaunamo ruošinio sluoksnyje.

Darbe pateikti rezultatai, parodė, kad parinkus 37.8 mm/min pjovimo galvutės eigos greitį, pasiekiamas paviršiaus šiukštumas Rgaunamas3.9 mm visame 30 mm ruošinio storyje. Galvutei judant 48.9 mm/min ir 68.1 mm/min greičiu gautas R4.2 mm paviršiaus šiurkštumas, tačiau pjovimo zona sudaro 26 mm ir 22 mm atitinkamai viso ruošinio storio. Pjaunant ruošinį didesniu, 97.2 mm/min ir 163.5 mm/min greičiu gautas paviršiaus šiukštumas – R4.8 mm, tačiau  išbaigiamasis pjovimo gylis neviršija 16-20 mm viso ruošinio storio.

Darbe gauti rezultatai bus panaudoti paviršiaus šiurkštumui prognozuoti pjaunant įvairaus storio aliuminio lakštus.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.6.8865

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius