Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys 20(5)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

M. Leonavičius, E. Stupak, G. Petraitis .Skirtingai termiškai apdoroto plieno mechaninės savybės ir ciklinis irimas (straipsnis anglų kalba)
A. Moulgada, M M. Bouziane, B. Bachir Bouiadjra, S. Benbarek, A. Albedah and T. Achour.Įvairių dubens klubo kaulų „ceraver-osteal“ protezų įtempimų pasiskirstymo modeliavimas baigtiniais elementais: statinė ir dinaminė analizė (straipsnis anglų kalba)
M. Benlebna, B. Serier, B. Bachir Bouiadjra.Įtempių dantų implantuose skaitmeninė analizė: trijų implantų atvejis (straipsnis anglų kalba)
E. Korobko, Z. Novikova, M. Zhurauski, H. Kazak, E. Dragašius.Adaptyvių magnetiškai jautrių medziagų, skirtų laminuotoms kompozitinėms struktūroms, tyrimas (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

M. Trepulis, J. Gylys.RBMK - 1500 reaktoriaus valdymo strypo kanalo aušinimo putų srautu sumodeliavimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

S. Grigaliūnienė, V. Turla, P. Ragauskas, A. Kilikevičius, J. Sidaravičius, E. Jurkonis.Spaudinių tamprumo rodiklių nustatymas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

D. Szpica, J. Czaban.Benzino ir suskystintų dujų garų dozavimo reguliarumo purkštukų operacinis vertinimas (straipsnis anglų kalba)
А. Goroshko, V. Royzman, J. Pietraszek.Hibridinių statistiškai apibrėžtų modelių daugiapakopėse mechaninėse sistemose kūrimas ir praktinis taikymas (straipsnis anglų kalba)
A. Domeika, V. Eidukynas, V. Grigas, A. Šulginas.Treniruoklių hidraulinio cilindro tipo apkrovos įrenginių pasipriešinimo jėgos charakteristikų tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

V. Ostaševicčus, V. Jurėnas, M. Žukauskas.Aukšto dažnio pjovimo įrankių virpesių energijos generatoriaus tyrimai (staripsnios anglų kalba)
E. Šarauskis, K. Vaitauskienė.Tiesioginės sėjos mašinos darbinių dalių mechaninės traukos savybių tyrimai (straipsnis anglų kalba)
V. Rafa, E. Teutan.Gamtinių dujų vamzdynų katodinės apsaugos funkcinė analizė taikant “FUZZY“ logiką (straipsnis anglų kalba)
L. Paulauskas, V. Eidukynas, E. Puida, S. Paulauskas.Klampių produktų dozavimo proceso skaitinė analizė (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

SKIRTINGAI TERMIŠKAI APDOROTO PLIENO MECHANINĖS SAVYBĖS IR CIKLINIS IRIMAS

M. Leonavičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: mindaugas.leonavicius@vgtu.lt

E. Stupak

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: eugenius.stupak@vgtu.lt

G. Petraitis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: gediminas.petraitis@vgtu.lt

Reziumė

Pateiktos skirtingai termiškai apdoroto vidutinio anglingumo mažai legiruoto plieno AISI 4130 statinės mechaninės, dinaminės ir atsparumo cikliniam apkrovimui savybės. Nežymus cheminės sudėties pokytis ir terminio apdorojimo procesas pakeičia kietumą, stiprumą, plastines savybes, smūginį tąsumą ir ciklinio irimo plyšėjimo slenkstį. Atlikta CT bandinių lūžių analizė SEM pagalba parodo ryšį tarp medžiagos struktūros ir ciklinio irimo proceso.


Pilnas straipsnio tekstas


ĮVAIRIŲ DUBENS KLUBO KAULŲ „CERAVER-OSTEAL“ PROTEZŲ ĮTEMPIMŲ PASISKIRSTYMO MODELIAVIMAS BAIGTINIAIS ELEMENTAIS: STATINĖ IR DINAMINĖ ANALIZĖ

A. Moulgada, B. Bachir Bouiadjra, S. Benbarek, T. Achour

Sidi Bel Abbes universitetas, Mechanikos inžinerijos katedra, LMPM, BP 89, Cité Ben M’hidi, Sidi Bel Abbes 22000, Alžyras,el.p.: bachirbou@yahoo.fr

M. M. Bouziane

Sidi Bel Abbes universitetas, Mechanikos inžinerijos katedra, LMPM, BP 89, Cité Ben M’hidi, Sidi Bel Abbes 22000, Alžyras,el.p.: bachirbou@yahoo.fr

Masacra Mustapha Stambouli universitetas, Mechanikos inžinerijos katedra, Masacra, Alžyras

A. Albedah

King Saud universitetas, Inžinerijos kolegija, Mechanikos inžinerijos katedra, Riyadh, Saudo Arabija

Reziumė

Šioje studijoje skaitiniais metodais analizuojamas naujos konstrukcijos klubo protezas. Baigtinių elementų metodas naudojamas įtempimų pasiskirstymui klubo protezo komponentuose (galvutėje, sutvirtinančioje mantijoje ir kaule) nustatyti. Statinės apkrovos analizė naudojama parenkant ribinę apkrovą normalaus ėjimo metu. Bergmano ir kitos apkrovos sąlygos buvo įdiegtos baigtinių elementų modelyje skaičiuojant normalaus ėjimo dinaminius įtempimus, lipant ir nulipant laiptais. Gauti rezultatai parodė, kad nauji klubo protezo modeliai silpnina šlyties įtempimus sutvirtinančioje mantijoje lyginant su tradiciniais modeliais. Be to apkrovos nulipant laiptais lydimos didesnių šlyties įtempimų sutvirtinančioje mantijoje.

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.5.5372

Pilnas straipsnio tekstas


ĮTEMPIŲ DANTŲ IMPLANTUOSE SKAITMENINĖ ANALIZĖ: TRIJŲ IMPLANTŲ ATVEJIS

M. Benlebna

Mascara universitetas, Mechanikos inžinerijos katedra, Mascara 2900, Alžyras, el.p.: benlebnamohammed@yahoo.fr

B. Serier

Sidi Bel Abbes universitetas, Mechanikos inžinerijos katedra, LMPM, BP 89, Cité Ben M’hidi, Sidi Bel Abbes 22000, Alžyras, el.p.: serielem@yahoo.fr

B. Bachir Bouiadjra

King Saud universitetas, Inžinerijos kolegija, Mechanikos inžinerijos katedra, Riyadh, Saudo Arabija, el.p.: bachirbou@yahoo.fr

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.5.6664

 

Reziumė

 Šio tyrimo tikslas yra ekvivalentinių Von Mises įtempių kauluose, sukeltų dinaminių jėgų kramtant baigtinių elementų, skaitmeninė analizė. Tikslu pasiūlyti naują dantų implantologijos metodiką, ribinės sąlygos užduotos priklausomai nuo implantologijos pobūdžio t.y. implantų skaičiaus ir juos skiriančių tarpų.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.5.6664

Pilnas straipsnio tekstas


ADAPTYVIŲ MAGNETIŠKAI JAUTRIŲ MEDZIAGŲ, SKIRTŲ LAMINUOTOMS KOMPOZITINĖMS STRUKTŪROMS, TYRIMAS

E. Korobko, Z. Novikova

Baltarusijos Nacionalinės Mokslų Akademijos Šilumos ir masės mainų institutas, 15 P. Brovka g., 220072, Minskas, Baltarusija, el.p.: evkorobko@gmail.com

M. Zhurauski

Baltarusijos Nacionalinės Mokslų Akademijos Šilumos ir masės mainų institutas, 15 P. Brovka g., 220072, Minskas, Baltarusija, el.p.:mikalai.zhur@tut.by

H. Kazak

Baltarusijos Nacionalinės Mokslų Akademijos Šilumos ir masės mainų institutas, 15 P. Brovka g., 220072, Minskas, Baltarusija, el.p.:kazak.anyuta@yandex.by

E. Dragašius

Kauno technologijos universitetas, 27 Kęstučio, 44312, Kaunas, Lietuva, el.p.: egidijus.dragasius@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikti kelių dvikomponenčių magnetoreologinių medžiagų, skirtų naudoti laminuotų kompozitinių struktūrų sluoksniams, reologinių savybių tyrimo rezultatai. Ištirta valkšnumo režime dirbančios magnetoreologinės medžiagos structūrinio-reologinio reagavimo kinetika, nustatyti medžiagų elastiškumo ir nuostolių moduliai.

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.5.7080

Pilnas straipsnio tekstas


RBMK - 1500 REAKTORIAUS VALDYMO STRYPO KANALO AUŠINIMO PUTŲ SRAUTU SUMODELIAVIMAS

M. Trepulis

Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: marius.trepulis@ktu.edu

J. Gylys

Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 20-225, LT-44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: jonas.gylys@ktu.lt

Reziumė

 Tekančio putų srauto šilumos mainai priverstinės konvekcijos atveju, nors ir esant laminariniam tekėjimui, yra komplikuotas procesas, kurį sunku aprašyti analitiškai. Patikimiausias tokios problemos sprendimo būdas yra skaitmeninis modelis, patvirtintas eksperimentu. Eksperimentiškai tirtas vertikalaus cilindro formos vamzdžio vidinio paviršiaus šilumos atidavimas į viršų nukreiptam pereinamojo- turbulencinio režimo putų srautui. Skaitiniam modeliavimui naudotas ANSYS CFX programinis paketas. Eksperimentiškai nustatyta šilumos atidavimo koeficiento priklausomybė nuo putų srauto greičio bei dujingumo. 

Šio darbo tikslas yra naudojantis gautu patvirtintu putų skaitmeniniu modeliu patikrinti galimybę RBMK-1500 branduolinio reaktoriaus valdymo strypų kanalus aušinti putomis. Nors visi tokio tipo reaktoriai (sumontuoti Ignalinos AE) jau uždaryti, tačiau yra dar 11veikiančių panašios konstrukcijos reaktorių.

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.5.7165

Pilnas straipsnio tekstas


SPAUDINIŲ TAMPRUMO RODIKLIŲ NUSTATYMAS

S. Grigaliūnienė

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanaviciaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva,
el.p.: simona.grigaliuniene@vgtu.lt

V. Turla

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanaviciaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: vytautas.turla@vgtu.lt

P. Ragauskas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 11 Sauletekio al., 10225 Vilnius, Lietuva, el.p.: paulius.ragauskas@vgtu.lt

A. Kilikevičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanaviciaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: arturas.kilikevicius@vgtu.lt

J. Sidaravičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanaviciaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: jonas.sidaravicius@vgtu.lt

E. Jurkonis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanaviciaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: eugenijus.jurkonis@vgtu.lt

 

Reziumė

Spaudinių tamprumo rodikliai skiriasi nuo gryno popieriaus tamprumo rodiklių dėl padengto dažų sluoksnio. Šių rodiklių nustatymui panaudota metodika, paremta eksperimentiniais vibraciniais bandymais ir skaičiavimais, naudojant BEM matematinį modelį. Eksperimentiniu būdu, naudojant specialią įrangą, buvo nustatyta, kokie dažniai atitinka bandinių pirmąsias aštuonias savųjų virpesių modas bei dažnius. Naudojant BEM matematinį modelį ir genetinius algoritmus teoriškai paskaičiuota, prie kokių tamprumo rodiklių gaunami tie patys dažniai ir tos pačios virpesių modos. Tuo būdu identifikuoti spaudinių tamprumo rodikliai šešioms skirtingoms spaudinių rūšims. Įrodyta tokio metodo taikymo galimybė ir nustatyta, kad pagrindinai spaudinių tamprumo rodikliai skiriasi išilgine popieriaus liejimo kryptimi.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.5.7526

Pilnas straipsnio tekstas


BENZINO IR SUSKYSTINTŲ DUJŲ GARŲ DOZAVIMO REGULIARUMO PURKŠTUKŲ OPERACINIS VERTINIMAS

D. Szpica

Bialystoko technologijos universitetas, 45C Wiejska g., 15-351 Bialystokas, Lenkija, el.p.:dszpica@pb.edu.pl

J. Czaban

Bialystoko technologijos universitetas, 45C Wiejska g., 15-351 Bialystokas, Lenkija, el.p.: jczaban@pb.edu.pl

Reziumė

Straipsnyje analizuojamas įpurškimo dozavimo nereguliarumas klasikinėse ir alternatyviose motorinių transporto priemonių kuro sistemose. Tyrimams pasirinkta naujai pagaminta posistemė, kuri sukuria idealias variklio (naujo) veikimo sąlygas. Abejota ar tyrimui reikia panaudoti dėvėtas posistemes, bet jų panaudojimas leidžia geriau vertinti esamą išmetimą emisiją. Autoriai nagrinėja kuro padavimo nereguliarumo problemą didinančią gedimų automobiliuose su suskystintomis dujomis skaičių, kurie yra labai populiarūs Lenkijoje. Siekiant parodyti dozavimo nereguliarumo skirtumus, tyrimų metu buvo išbandyta keletas purkštukų. Tyrimų užduočių įvykdymui buvo sukurti skirtingi bandymo stendai su programine įranga. Bandymams parinkta keletas įpurškimo vienetų komplektų įvairiose jų sudilimo stadijose. Rezultatai parodė, kad benzininiai purkštukai charakterizuojami apytikriai 0.5% nereguliarumu, labai sudilę – 6%. Suskystintų dujų garų purkštukai pasiekdavo 5% lygį, o labai sudilę – 50%.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.5.7780

Pilnas straipsnio tekstas


HIBRIDINIŲ STATISTIŠKAI APIBRĖŽTŲ MODELIŲ DAUGIAPAKOPĖSE MECHANINĖSE SISTEMOSE KŪRIMAS IR PRAKTINIS TAIKYMAS

А. Goroshko, V. Royzman

Chmelnickio nacionalinis universitetas, Instytutska 11, 29016 Chmelnickis, Ukraina, el.p.: iftomm@ukr.net

J. Pietraszek

Krakovos technologijos universitetas, Krakova, Lenkija, el.p.: pmpietra@gmail.com


 

Reziumė

 Straipsnyje pateikiamas hibridinių statistiškai apibrėžtų modelių sukūrimo metodas taikomas struktūriškai sudėtingoms mechaninėms sistemoms. Toks metodas naudoja aktyvų planuojamą eksperimentą, leidžia  žymiai sumažinti reikiamų eksperimentinių tyrimų kiekį. Darbe pateiktas sukurtas  hibridinis statistiškai apibrėžtos mechaninės sistemos modelis, užtikrinantis lėktuvo atsakiklio signalo galią. Buvo nustatyti prioritetiniai mechaninio pobūdžio veiksniai, kurie destabilizuoja išėjimo signalo galios lygį.  Darbe išspręstas atvirkštinis uždavinys nustatant leidžiamas veiksnių reikšmes, kurios įtakoja galios signalo lygį  užduotų techninių sąlygų ribose.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.5.8221

Pilnas straipsnio tekstas


TRENIRUOKLIŲ HIDRAULINIO CILINDRO TIPO APKROVOS ĮRENGINIŲ PASIPRIEŠINIMO JĖGOS CHARAKTERISTIKŲ TYRIMAS

A. Domeika

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: aurelijus.domeika@ktu.edu

V. Eidukynas

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: valdas.eidukynas@ktu.edu

V. Grigas

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.grigas@ktu.edu

A. Šulginas

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: anatolijus.sulginas@ktu.edu


Reziumė

 Įvairiais režimais veikiančių treniruoklių hidraulinio cilindro tipo apkrovos įrenginių pasipriešinimo jėgos charakteristikų eksperimentinis tyrimas atliktas medžiagų mechaninių savybių nustatymo mašina Tinius Olsen H25K-T. Ištirta po tris skirtingų gamintojų cilindrus, naudojamus žingsniuokliuose ir irklavimo treniruokliuose (pastarieji – reguliuojamo pasipriešinimo). Tyrimų rezultatų pagrindu galima teigti, kad treniruokliuose naudojami hidraulinio cilindro tipo pasipriešinimo įrenginiai generuoja gana netolygią pasipriešinimo jėgą: priklausomai nuo darbo režimo jos kitimas esant pastoviam stūmoklio judėjimo greičiui siekia iki 30% nominalaus dydžio. Vienodos konstrukcijos skirtingų gamintojų cilindrų nominali pasipriešinimo jėga yra skirtingo dydžio, skiriasi ir jos kitimas darbo eigos metu, todėl keičiant susidėvėjusį ar sugedusį cilindrą siekiant užtikrinti pasipriešinimo simetriškumą svarbu naudoti tinkamą cilindrą arba keisti abu cilindrus.


 http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.5.8425

Pilnas straipsnio tekstas


AUKŠTO DAŽNIO PJOVIMO ĮRANKIŲ VIRPESIŲ ENERGIJOS GENERATORIAUS TYRIMAI

V. Ostaševičius

Kauno technologijos universitetas, Mechatronikos institutas, Kaunas, LT–44244, Lietuva, el.p.: vytautas.ostasevicius@ktu.lt

V. Jurėnas

Kauno technologijos universitetas, Mechatronikos institutas, Kaunas, LT–44244, Lietuva, el.p.: vytautas.jurenas@ktu.lt

M. Žukauskas

Kauno technologijos universitetas, Mechatronikos institutas, Kaunas, LT–44244, Lietuva, el.p.:man.zukauskas@gmail.com

 

Reziumė

Nuolatinis bevielių jutiklių elektronikos energijos poreikių mažėjimas lėmė didelį susidomėjimą virpesių energijos panaudojimo savaime energiją  generuojančiai elektronikai tyrimų srityje. Šiuo metu daugelis virpesių energija paremtų energijos generatorių veikia kaip tiesiniai rezonatoriai, efektyviai dirbantys siaurame, jų rezonansiniam dažniui artimame, dažnių diapazone. Deja, daugeliu praktiškai pasitaikančių atvejų aplinkos vibracijos yra kintančio dažnio ar turinčios atsitiktinį energijos pasiskirstymą plačiame dažnių diapazone. Taigi, esminė problema siekiant pritaikyti šiuos energijos generatorius praktiškai pasitaikančiose situacijose yra jų darbinių dažnių ribų praplėtimas.

Šiame straipsnyje yra pristatomi aukšto dažnio diskinės formos piezoelektrinio energijos generatoriaus, modeliavimo rezultatai. Aukštų dažnių diapazone veikiantis generatorius pasirinktas nagrinėti dėl to, kad pjovimo proceso metu atsirandantys aukšto dažnio virpesiai galėtų būti panaudojami energijos generavimui. Pasiūlyti būdai leidžiantys valdyti diskinės formos pjezoelektrinio generatoriaus rezonansinį dažnį keičiant jo formą, įtvirtinimo sąlygas. Pristatomas savaime energiją generuojantis bevielių jutiklių modulis skirtas „išmaniajam” pjovimo įrankiui.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.5.7902

Pilnas straipsnio tekstas


TIESIOGINĖS SĖJOS MAŠINOS DARBINIŲ DALIŲ MECHANINĖS TRAUKOS SAVYBIŲ TYRIMAI

E. Šarauskis

Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų 11, 53361 Akademija, Kauno raj. Lietuva, el.p.: egidijus.sarauskis@asu.lt

K. Vaitauskienė

Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų 11, 53361 Akademija, Kauno raj. Lietuva, el.p.:  kristina.vaitauskiene@asu.lt


Reziumė

Šiame darbe pateikti eksperimentinės tiesioginės sėjos mašinos įrenginio su kombinuotu noragėliu ir skirtingos konstrukcijos prispaudimo voleliais (diskiniu siauru ir diskiniu pirštiniu) mechaninės traukos savybių tyrimų priklausomybės nuo darbinio greičio ir dirvos kietumo. Įrenginys buvo traukiamas trimis skirtingais greičiais –
5 km·h-1, 7 km·h-1 ir 9 km·h-1. Tyrimai vykdyti trijų skirtingų kietumų dirvose. Pirmame variante dirvos kietumas 50 mm gylyje buvo 44 kPa, antrame variante – 493 kPa, trečiame – 827 kPa. Traukos jėga matuota šešiais jutikliais, iš kurių trys matavo horizontalią, du vertikalią ir vienas šoninę jėgą.

Tyrimais nustatyta, kad 5 km h-1 darbiniu greičiu traukiant tiesioginės sėjos mašinos įrenginį be prispaudimo volelio reikia panašiai tiek pat suminės traukos jėgos, kaip ir traukiant tiesioginės sėjos mašinos įrenginį su siauru prispaudimo voleliu. Tuo tarpu traukiant tiesioginės sėjos mašinos įrenginį su pirštiniu prispaudimo voleliu reikia vidutiniškai apie 0.06 kN daugiau suminės traukos jėgos. Didinant tiesioginės sėjos mašinos įrenginio su diskiniu prispaudimo voleliu važiavimo greitį iki 7 km·h-1, horizontali traukos jėga didėja, o vertikali – mažėja. Padidinus važiavimo greitį iki 9 km·h-1, visų traukos jėgų pokyčiai lyginant su 7 km·h-1 greičiu, buvo nežymūs.

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.5.7149

Pilnas straipsnio tekstas


GAMTINIŲ DUJŲ VAMZDYNŲ KATODINĖS APSAUGOS FUNKCINĖ ANALIZĖ TAIKANT “FUZZY“ LOGIKĄ

V. Rafa

Cluj-Napoca technikos universitetas, C. Daicoviciu no. 15, 400020, Cluj-Napoca, Rumunija,

el.p.: raffavasile@yahoo.com

E. Teutan

Cluj-Napoca technikos universitetas, C. Daicoviciu no. 15, 400020, Cluj-Napoca, Rumunija,

el.p.: emilteutan@yahoo.com


Reziumė

 Katodinė apsauga naudojama užkirsti kelią atsitiktiniams pažeidimams ir nutekėjimams sukeltiems transportinių vamzdynų metalo konstrukcijų korozijos. Tinkamas katodinės apsaugos sistemos funkcionavimas yra sekamas atliekant pagrindinių parametrų monitoringą: tikrinant elektrinį potencialą tarp vamzdyno ir grunto, įpurškimo parametrus (pastovi įtampa, pastovi srovė), atitinkamai matuojant vamzdyno izoliacinę varžą. 

Atliekant SCADA (supervisory control and data acquisition) parametrų monitoringą konstatuojamas faktas, kad sumažėja atsitiktiniai dujų nuotėkiai dėka korozijos poveikių panaikinimo angliavandeniams patenkant į aplinką. Šiame straipsnyje pateikiamas analizės metodas įvertinantis katodinės apsaugos poveikį, DCVG (Direct Current Voltage Gradient) metodas sąveikavo kartu su “fuzzy” analizės metodu, kurio pagalba vienu metu buvo operuojama skaitmeniniais duomenimis ir leksikos argumentais, svarbiais identifikuojant pažeidimų vietą.

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.5.8425

Pilnas straipsnio tekstas


KLAMPIŲ PRODUKTŲ DOZAVIMO PROCESO SKAITINĖ ANALIZĖ

L. Paulauskas

Kauno technologijos universitetas, Donelaičio 17, 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: lionginas.paulauskas@ktu.lt

V. Eidukynas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: valdas.eidukynas@ktu.edu

E. Puida

Kauno technologijos universitetas, Donelaičio 20, 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: egidijus.puida@ktu.lt

S. Paulauskas

Kauno technologijos universitetas, Donelaičio 17, 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: saulius.paulauskas@ktu.lt

 

Reziumė

Straipsnyje pateiktas klampaus produkto, pavyzdžiui, sviesto, dozavimo proceso modeliavimas laike naudojant skaitinius metodus. Modelis įgalina modeliuoti produkto dozavimo procesą, kai produktas išstumiamas iš antgalio į judančią pagal užduotą dėsnį atvirą pakuotę, įvertinant klampios masės laisvo paviršiaus elgseną. Atlikus skaičiavimus surastas racionalus formos į kurią dozuojamas produktas judėjimo dėsnis siekiant gauti maksimaliai gražią fasuojamo produkto formą, t.y. taisyklingą, stačiakampę pakuotės formą ir lygius jospaviršius.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.5.7753

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius