Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys 20(4)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

G. Selka, A.N. Korti, S. Abboudi, R. Saim.Pastatų sienų turinčių medžiagų su kintančia fazine būsena šiluminių savybių skaitmeninė analizė (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

Anupam Khanna, Narinder Kaur.Kūginės stačiakampės plokštelės virpesių, veikiant netolygiai pasiskirsčiusiam temperatūriniam laukui, tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

Molin Wang, Fachao Jiang, Qian Zhang, Sennan Song.Elektromobilio pakabos ir maitinimo elementų tvirtinimo sistemos suderinamumas (straipsnis anglų kalba)
G. Blaževičius, L. Rimkus, J. Atkočiūnas.Pagerinta prisitaikančių apvalių plokščių optimalaus projektavimo metodika (straipsnis anglų kalba)
T. Khatir, M. Bouchetara, D. Boutchicha.Hidrodinaminės jungties eksploatavimo eksperimentinė ir skaitmeninė dinamikos analizė (straipsnis anglų kalba)
Tie Wang, Cheng Peng, Jing Wu.Išcentrinio kompresoriaus menčių atlenkimo kampo tinkamumo analizė (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

Munir Tasdemir, Volkan Babat, Umut Yerlesen.Trinties ir dilimo parametrų įtaka akronitrilo butadieno styreno/aliuminio boro karbido-sferinio stiklo polimerų kompozitams (straipsnis anglų kalba)
M. Rimašauskas, K. Juzėnas, R. Rimašauskienė, E. Pupelis.Vieno taško palaipsnio formavimo proceso tyrimas kompozitų formoms gaminti (straipsnis anglų kalba)
M. Djafri, M. Bouchetara, C. Busch, S. Weber.Eksperimentinis stabdžių diskų medžiagų ir jų kaladėlių tribologinės sąveikos tyrimas (straipsnis anglų kalba)
D. Bručas, L. Šiaudinytė, M. Rybokas, G. Kulvietis, D. Sabaitis.Geodezinių prietaisų vertikalių kampų matavimo tikslumo didinimas (straipsnis anglų kalba)
K. Chruzik, M. Sitarz.Saugumo priemonių Europos Sąjungos geležinkelių transporte tyrimas ir diegimas (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

PASTATŲ SIENŲ TURINČIŲ MEDŽIAGŲ SU KINTANČIA FAZINE BŪSENA ŠILUMINIŲ SAVYBIŲ SKAITMENINĖ ANALIZĖ

G. Selka, A. N. Korti, R. Saim

Tlemcen universitetas, Technologijos fakultetas, Energetikos ir taikomosios šilumos laboratorija (ETAP), BP 230 - 13000-Tlemcen, Alžyras, el.p.: g_selka@yahoo.fr

S. Abboudi

Belfort Montbeliard technologijos universitetas, (UTBM), IRTES-M3M, Sévenans site-90010, Prancūzija, el.p.: Said.Abboudi@utbm.fr

Reziumė

Šiame darbe pateikiama medžiagų su kintančia fazine būsena šiluminių savybių 2D skaitmeninė analizė siekiant gerinti šilumines pastatų Tlemcene (šiaurės Alžyras) charakteristikas eilinę žinomos temperatūros, saulės radiacijos ir vėjo greičio dieną. Speciali parafino medžiaga buvo įvesta į plytų sieną norint sumažinti kambario temperaturą dienos metu. Skaitmeninis priartėjimas naudoja šilumos talpio Ceff  modelį su realiomis klimato sąlygomis Tlemceno, Alžyras, mieste. Skaitmeniniai rezultatai rodo ženklų, nuo 6°C iki 8°C temperatūros sumažėjimą saulės apšviestame bandymų kambario viduje. Dėl to sumažėja energijos poreikis kondicionavimui, o tai suteikia tiek ekonominę tiek aplinkosauginę naudą.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.4.6235

Pilnas straipsnio tekstas


KŪGINĖS STAČIAKAMPĖS PLOKŠTELĖS VIRPESIŲ, VEIKIANT NETOLYGIAI PASISKIRSČIUSIAM TEMPERATŪRINIAM LAUKUI, TYRIMAS

Anupam Khanna

Maharishi Markandeshwar universitetas, Matematikos katedra, Indija, el.p.: rajieanupam@gmail.com

Narinder Kaur

Maharishi Markandeshwar universitetas, Matematikos katedra, Indija, el.p.: narinder89.kaur@gmail.com

Reziumė

Straipsnyje tyrinėjami tampriai elastinės nehomogeninės kūginės stačiakampės plokštelės virpesiai. Plokštelės kūgiškumas yra orientuotas viena kryptimi. Eksponentinis Puasono koeficiento pokytis yra susijęs su plokštelės medžiagos nehomogeniška prigimtimi. Temperatūrinio lauko netolygumas yra bi-linearus t.y. tiesinis x- ir y-kryptimis. Pirmųjų dviejų virpesių modų dažniai ir įlinkiai paskaičiuoti ir suvesti lentelėn įvairiems plokštelės parametrams. Pateiktas šios studijos rezultatų palyginimas su literatūroje duotais.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.4.7881

Pilnas straipsnio tekstas


ELEKTROMOBILIO PAKABOS IR MAITINIMO ELEMENTŲ TVIRTINIMO SISTEMOS SUDERINAMUMAS

Molin Wang

Kinijos žemės ūkio universitetas, Inžinerijos kolegija, NO.17 Qinghua East Road, Haidian District,100083 Beijing, Kinija, el.p.: molinwang629@gmail.com

Fachao Jiang

Kinijos žemės ūkio universitetas, Inžinerijos kolegija, NO.17 Qinghua East Road, Haidian District,100083 Beijing, Kinija, el.p.: jfachao@cau.edu.cn

Qian Zhang

Kinijos žemės ūkio universitetas, Inžinerijos kolegija, NO.17 Qinghua East Road, Haidian District,100083 Beijing, Kinija, el.p.: cauzq@sina.com

Sennan Song

Kinijos žemės ūkio universitetas, Inžinerijos kolegija, NO.17 Qinghua East Road, Haidian District,100083 Beijing, Kinija, el.p.: sennan0914@163.com

Reziumė

 Sprendžiant energijos sąnaudų mažinimo elektromobiliuose problemą, šiek tiek daugiau dėmesio skiriama maitinimo elementų sistemai nei automobilio dinamikai. Siekiant patobulinti elektromobilio pakabos sistemos darbą ir apsaugoti maitinimo elementus, straipsnyje siūloma jų tvirtinimo sistemą derinti su elektromobilio pakaba. Pradinė kietai įtvirtinta rėminė maitinimo elementų sistema pakeista į pakabinamą ant spyruoklių ir apsaugotą nuo smūgio amortizatoriais. Pasiūlytas10 laisvės laipsnių pilnas automobilio dinaminis modelis. Naudojant Simulink ir būvio erdvėje modelį, išbandytas tvirtinimo sistemos tinkamumas ir nustatyta ideali maitinimo elementų padėtis automobilyje esant skirtingiems jų išdėstymo parametrams. Rezultatai byloja, kad automobilio masių centras yra ideali maitinimo elementų padėtis. Įmontavus pakabinamą sistemą, automobilio korpuso pagreitis, pakabos darbo zona ir padangų dinaminės apkrovos akivaizdžiai pagerėja.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.4.6300

Pilnas straipsnio tekstas


PAGERINTA PRISITAIKANČIŲ APVALIŲ PLOKŠČIŲ OPTIMALAUS PROJEKTAVIMO METODIKA

G. Blaževičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva,

el.p.: gediminas.blazevicius@vgtu.lt

L. Rimkus

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva,

el.p.: liudvikas.rimkus@vgtu.lt

J. Atkočiūnas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva,

el.p.: juozas.atkociunas@vgtu.lt

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjamas prisitaikančių tampriai plastinių apvalių ir žiedinių lenkiamų plokščių ribinio momento optimalaus pasiskirstymo uždavinys. Plokštės geometrija žinoma, kintama-kartotinė apkrova apibūdinama tik viršutinėmis ir apatinėmis nuo laiko nepriklausančiomis kitimo ribomis (galimas skerspjūvių nusikrovimas įgnoruojamas). Diskretizacijai pasitelkti pusiausviri baigtiniai elementai, plokštės saugos ribinį būvį apsprendžia netiesinė Mizeso takumo sąlyga, tinkamumo – įlinkių ribojimo reikalavimai. Konstrukcijos įrąžų ir deformacijų skaičiavimo (analizės) uždavinys formuluojamas kaip pilnutinė tampriai-plastinės plokštės prisitaikomumo būvio lygčių sistema. Liekamųjų deformacijų darnos lygčių ir MATLAB komplekso netiesinių uždavinių sprendimo galimybių panaudojimas įgalino sukurti pagerintą prisitaikančių plokščių optimizavimo uždavinio matematinį modelį, o kartu ir patobulinti sprendimo algoritmą. Tyrimai atlikti ir skaitinių eksperimentų rezultatai gauti, laikantis mažų poslinkių prielaidos.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.4.6542

Pilnas straipsnio tekstas


HIDRODINAMINĖS JUNGTIES EKSPLOATAVIMO EKSPERIMENTINĖ IR SKAITMENINĖ DINAMIKOS ANALIZĖ

T. Khatir

Orano Mohammed Boudiaf mokslo ir technologijos universitetas, L.P 1505 EL-Menaour, USTO 31000 Oran, Alžyras, el.p.: khatir-usto@hotmail.fr

M. Bouchetara

Orano Mohammed Boudiaf mokslo ir technologijos universitetas, L.P 1505 EL-Menaour, USTO 31000 Oran, Alžyras, el.p.: mbouchetara@hotmail.com

D. Boutchicha

Orano Mohammed Boudiaf mokslo ir technologijos universitetas, L.P 1505 EL-Menaour, USTO 31000 Oran, Alžyras, el.p.: boutchicha@hotmail.com

Reziumė

 Hidrodinaminė sankaba yra sujungimo įrenginys veikiantis hidrodinaminės transmisijos principu. Ji funk¬cionuoja hidrodinamikos principu. Hidrodinaminė sankaba susideda iš siurblio (dažnai vadinamos sparnuote) ir turbiną vadinamos rotoriumi, abi dalis apjungiant gaubtu. Toks hidrodinaminis įrenginys naudojamas perduodant sukamąjį judesį. Šiam sujungimui būdingos centrifūgos savybės paleidimo metu. Tai užtikrina variklio paleidimą be apkrovos, kas yra labai svarbu. Toks sujungimas naudojamas automobilinėse transmisijose pakeičiant mechaninę sankabą. Straipsnyje aprašomas hidrodinaminių jungčių arba sankabų bandymo stendas, kuriame tiriamas jungiamosios movos nenusistovėjęs režimas. Atliktas šio reiškinio teorinis tyrimas pagrįstas siurblio bei turbinos ratų ir skysčio judėjimo lygčių sistemos sprendimu. Skaitmeninei analizei parašyta speciali Fortran 90 programa skirta greičių ir momentų nustatymui. Gauti rezultatai palyginti su eksperimentiniais ir pateikti grafikų pavidalu.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.4.6297

Pilnas straipsnio tekstas


IŠCENTRINIO KOMPRESORIAUS MENČIŲ ATLENKIMO KAMPO TINKAMUMO ANALIZĖ

Tie Wang, Cheng Peng, Jing Wu

Shenyang Ligong universitetas, Transporto priemonių ir kelių mokykla, Shenyang 110159, Kinija, el.p.: wangtielucky@126.com

Reziumė

 Įvertinta atlenkimo kampo įtaka kompresoriaus tinkamumui panaudojant radialinę atlenktą atgal sparnuotę, kuri buvo suprojektuotą programine įranga TurboSystem. 3D sparnuočių su 0°, 2.5°, 5°, 7.5°, 10°, 12.5°, 15° ir 17.5° atlenktais kampais projektavimas atliktas keičiant sparnuotės nutekėjimo kampą. Sparnuočių vidinio srauto lauko modeliavimui ir išcentrinio kompresoriaus reakcijai nustatyti, kurios parametrai priklauso nuo slėgio dydžio, izotropinio efektyvumo ir srauto tekėjimo greičio panaudota CXF (skaitinė skysčių dinamika) programinė įranga. Šie parametrai yra išanalizuoti ir palyginti. Skaitinio skysčių dinamikos modeliavimo rezultatai rodo, kad tinkamas atlenkimo kampas gali pagerinti šiuos parametrus.

Reliatyvūs Macho skaičiaus pasiskirstymai yra vizualizuoti, išanalizuotos priežastys, kurios sukelia bendrus slėgio nuostolius. Smūgio banga gali sukelti bendro slėgio praradimą. Šie tyrimai yra pagrindas sparnuotės metodiškam optimizavimui.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.4.4615

Pilnas straipsnio tekstas


TRINTIES IR DILIMO PARAMETRŲ ĮTAKA AKRONITRILO BUTADIENO STYRENO/ALIUMINIO BORO KARBIDO-SFERINIO STIKLO POLIMERŲ KOMPOZITAMS

Munir Tasdemir

Marmara universitetas, Technologijos fakultetas, Metalurgijos ir medžiagų inžinerijos katedra, Istanbul 34722, Turkija, el.p.: munir@marmara.edu.tr

Volkan Babat, Umut Yerlesen

Marmara universitetas, Teorinių magistrantūros studijų ir taikomųjų mokslų institutas, Stambulas 34722, Turkija

Reziumė

 Šiame darbe ištirta trinties ir dilimo įtaka akronitrilo butadieno styreno pagrindu kompozitams užpildytiems aliuminio, boro karbido ir sferinėmis stiklo dalelėmis. Užpildų turinys ABS buvo 5, 10, 15 ir 20%. Rezultatai parodė, kad kompozitų užpildo rezultate pasikeitė trinties koeficientas ir dilimo intensyvumas. Visų bandinių dilimo mažėjimas didėjo didinant apkrovą ir slydimo kelią tuo tarpu trinties koeficientas (statinis ir dinaminis) didėjo iki slydimo keliui pasiekus 40 m, bet mažėjo toliau slystant nuo 40 iki 80 m. Iš kitos pusės, dėvėjimosi intensyvumas didėjo palaipsniui didinant apkrovą iki 10 N, bet nuo 10 iki 20 N pridėtoms apkrovoms mažėjo. Buvo nesuderinama, kad slydimo atstumas ir apkrova įtakojo ABS polimero kompozitų dilimo intensyvumą. Rezultatai parodė, kad trinties koeficientas didėjo ABS ir jo kompozitams tiesiškai didinant apkrovą.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.4.7883

Pilnas straipsnio tekstas


VIENO TAŠKO PALAIPSNIO FORMAVIMO PROCESO TYRIMAS KOMPOZITŲ FORMOMS GAMINTI

M. Rimašauskas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.:marius.rimasauskas@ktu.lt

K. Juzėnas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: kazimieras.juzenas@ktu.lt

R. Rimašauskienė

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: ruta.rimasauskiene@ktu.lt

E. Pupelis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: edmundas.pupelis@ktu.lt

Reziumė

 Straipsnyje analizuojamos galimybės pritaikyti palaipsnio formavimo technologiją kompozitinių gaminių formų gamybai. Pateikti formuojamumo tyrimo, naudojant vieno taško palaipsnį formavimą, rezultatai. Ši technologija ypatingai tinka naujų, vienetinių gaminių ir prototipų gamyboje. Publikacijoje pristatyta sukurta technologinė įranga skirta palaipsniui metalo lakšto formavimui. Eksperimentiniame Tyrime naudoti AW5754 ir AW1050 aliuminio lydinių lakštai. Analizuota detalės (kompozitinių detalių gamybos formos) geometrinių parametrų įtaka lakšto formuojamumui ir gaminio savybėms.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.4.7045

Pilnas straipsnio tekstas


EKSPERIMENTINIS STABDŽIŲ DISKŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ KALADĖLIŲ TRIBOLOGINĖS SĄVEIKOS TYRIMAS

M. Djafri

Orano mokslo ir technologijos fakultetas, Mechanikos inžinerijos fakultetas, L.P 1505 El -MNAOUER, USTO 31000 Oranas, Alžyras, el.p.: djafrimohammed@yahoo.fr

M. Bouchetara

Orano mokslo ir technologijos fakultetas, Mechanikos inžinerijos fakultetas, L.P 1505 El -MNAOUER, USTO 31000 Oranas, Alžyras, el.p.: mbouchetara@hotmail.com

C. Busch

Zwickau taikomųjų mokslų universitetas, Trobologijos laboratorija, Vokietija, el.p.: Christian.Busch@fh-zwickau.de

S. Weber

Zwickau taikomųjų mokslų universitetas, Tribologijos laboratorija, Vokietija, el.p.: Simon.Weber.1@fh-zwickau.de

Reziumė

Slydimo kontakte sąveikaujančių stabdžių disko-kaladėlės fizinio mechanizmo suvokimas reikalauja eksperimentinio disko-atraminės plokštelės modeliavimo pri¬imant dėmesin tokius parametrus, kaip disko ir kaladėlės medžiagos rūšis, normalinės apkrovos dydis, slydimo greitis, kontaktavimo plotas ir aplinka. Šio tyrimo uždaviniu yra sukurti eksperimentinį disko-plokštelės poros eksperimentinį modelį tikslu geriau suprasti termo ir tribologinės sąveikos ypatumus. Tribometro SRV4 dėka gauti eksperimento rezultatai rodo, kad normalinė apkrova labai įtakoja stabdžių medžiagų tribologines savybes. Dilimo intensyvumas kinta priklausomai nuo medžiagų ir bandymo sąlygų. Drėgmė neturi jokios įtakos trinties temperatūrai. Sutinkamai su atliktais bandymais, chrominis plienas 100Cr6 yra charakterizuojamas trinties koeficientu ir temperatūra aukštesne nei ketaus FG25.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.4.6974

Pilnas straipsnio tekstas


GEODEZINIŲ PRIETAISŲ VERTIKALIŲ KAMPŲ MATAVIMO TIKSLUMO DIDINIMAS

D. Bručas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: domka@ktv.lt

L. Šiaudinytė

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva,

el.p.: lauryna.siaudinyte@vgtu.lt

M. Rybokas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva,

el.p.: mindaugas.rybokas@vgtu.lt

G. Kulvietis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: gk@vgtu.lt

D. Sabaitis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: deividas@vilma.lt

Reziumė

Egzistuoja daugybė geodezinių kampų matavimo prietaisų (kaip tacheometrai, teodolitai, lazeriniai skaneriai ir kt.) plačiai naudojamų geodezijoje, civilėje inžinerijoje, statyboje ir kt. Šių prietaisų matavimo tikslumas tiesiogiai įtakoja statybų, žemės sklypų matavimo, stambių įrengimų gamybos tikslumą. Nors oficialiai yra įteisinta tokių prietaisų patikros metodika, tačiau ji užtikrina tik kelių atsitiktinai pasirinktų prietaiso kampinių rodmenų paklaidų patikrinimą. Prietaiso matavimo tikslumas (tiek atsitiktinės tiek sistemingosios paklaidos) kitose kampinėse padėtyse (kurių prietaisui dirbant generuojamas labai didelis) taip ir lieka nežinomos. Straipsnyje pateikiamos teorinės tokių kampų matavimo prietaisų kalibravimo visame galimų matavimų spektre prielaidos, kartu su kai kuriais galimos naudoti įrangos pavyzdžiais.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.4.7884

Pilnas straipsnio tekstas


SAUGUMO PRIEMONIŲ EUROPOS SĄJUNGOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTE TYRIMAS IR DIEGIMAS

K. Chruzik

Silezijos technologijos universitetas, Geležinkelio inžinerijos katedra, Katovicai, Lenkija, el.p.: katarzyna.chruzik@polsl.pl

M. Sitarz

Silezijos technologijos universitetas, Geležinkelio inžinerijos katedra, Katovicai, Lenkija, el.p.: marek.sitarz@polsl.pl

Reziumė

Saugumas geležinkelių transporte atspindi pagrindinį rodiklį vertinant visos geležinkelių transporto sistemos funkcionavimą, dar daugiau jis liudija apie šios sistemos efektyvumą ir plačiąja prasme apie tuo pačiu metu teikiamą transporto aptarnavimo kokybę. Visos struktūros, kurios geležinkelio transportui skirtingomis apimtimis taiko su saugumu susietas procedūras, paskui atlieka rizikos susietos su procesu, kuris buvo įdiegtas geležinkelio sistemoje vertinimą.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.4.6322

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius