Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys 20(3)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

A. Fedaravičius, S. Račkauskas, E. Sližys, A. Survila.Kieto kuro raketinio variklio kompozitinio korpuso atsparuminių charakteristikų tyrimas (straipsnis anglų kalba)
Mohammad Zamani Nejad, Majid Abedi, Mohammad Hassan Lotfian, Mehdi Ghannad.Dvimatės tamprumo teorijos taikymai sferos pagamintos iš eksponentiškai funkcionaliai sluoksniuotos medžiagos tamprumo analizei (straipsnis anglų kalba)
V. P. Bagmutov, E. P. Bogdanov, I. A. Shkoda.Satistinis stiprumo kriterijus medžiagoms su sutankinta šešiakampe kristaline gardele (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

J. Gylys, R. Skvorčinskienė, L. Paukštaitis.Leidenfrosto efekto ypatumai pasipriešinimo jėgos mažinimui (straipsnis anglų kalba)
F. Majdič, M. Kalin.Hidraulinės sistemos su vandeniu ir alyva veikimo charakteristikos (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

V. Kargaudas, N. Adamukaitis, M. Žmuida.Ant cilindrinių atramų padėtos dviatramės sijos savieji virpesiai (straipsnis anglų kalba)
V. Barzdaitis, V. V. Barzdaitis, R. Maskvytis, A. Tadžijevas, M. Vasylius.Naujų radialiųjų rutulinių vienaeilių guolių aukštojo dažnio virpesių tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

G. Baurienė, G. Kulvietis, A. Grigoravičius .Elipsiniam judesiui gauti žiedo formos piezoelektrinio žadintuvo tvirtinimo elementų parametrų optimizavimas (straipsnis anglų kalba)
J. Yang, J. Tan, L. Zeng, S. Liu .Pereinamoms ir didelėms apkrovoms skirto kumštelio pakilimo kreivės projektavimas ir analizė (straipsnis anglų kalba)
Amar Benmounah.Dujų turbinų profilaktinio aptarnavimo ir einamojo remonto intervalų optimizavimas: Alžyro dujotiekio atvejis (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

B. Eker, B. Ekici, M. Kurt, Barkın Bakır.Efektyvus magnio lydiniu apdirbimas cnc staklėmis ir pjovimo salygų optimizavimas (straipsnis anglų kalba)
K. Babilius, A. Babilius, L. Jurgutis.Ni-Al-O sistemos katalizinių dangų, sukurtų gazifikacijos ir reformingo garu procesams, tyrimas (straipsnis anglų kalba)
T. Kyrychok, P. Kyrychok, S. Havenko, E. Kibirkštis, V. Miliūnas.Slėgio įtaka banknotų patvarumui spausdinant giliaspaude (straipsnis anglų kalba)
Z. Özdemir.C70S6 švaistiklių terminio apdirbimo įtaka skilimo sklidimo parametrams (straipsnis anglų kalba)
R. Kreivaitis, J. Padgurskas, M. Gumbytė, V. Makarevičienė.Aplinkai draugiškų bazinių alyvų, gaminamų iš rapsų aliejaus, terminis stabilumas (straipsnis anglų kalba)
S. Greičius, G. Janušas, R. Vasiliauskas, K. Pilkauskas.Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento autentiškumo tyrimai holografinės interferometrijos metodais. II dalis (straipsnis anglų kalba)
T. Karaulova, E. Shevtshenko, S. Kramarenko, I. Poljantshikov.Fraktalų taikymai gamybos projektų valdymui (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

KIETO KURO RAKETINIO VARIKLIO KOMPOZITINIO KORPUSO ATSPARUMINIŲ CHARAKTERISTIKŲ TYRIMAS

A. Fedaravičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: algimantas.fedaravicius@ktu.lt

S. Račkauskas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: saulius.rackauskas@ktu.lt

E. Sližys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: egidijus.slizys@ktu.lt

A. Survila

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: arvydas.survila@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateiktas Kauno technologijos universiteto Gynybos technologijų instituto mokslininkų sukurtas kieto kuro raketinis variklis. Konstrukcijos masei bei sujungimo detalių kiekiui sumažinti pasiūlyta naudoti kompozitines medžiagas – anglies pluoštą. Naudota juostos vyniojimo apie ašį metodika. Nustatytas reikiamas sluoksnių skaičius bei vyniojimo kampas. Šiuo atveju naudotas 45°, -45°, 90° vyniojimo raštas, kuris leidžia maksimaliai išlaikyti reikiamą konstrukciją nuo galimų trūkių variklio veikimo metu. Šilumos izoliacijai naudotas “tanso” grafitas, kuris modeliuotas kaip atskiras komponentas nepriklausantis nuo kompozito modelio, bet buvo naudotas bendros sistemos modelyje.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.3.7158

Pilnas straipsnio tekstas


DVIMATĖS TAMPRUMO TEORIJOS TAIKYMAI SFEROS PAGAMINTOS IŠ EKSPONENTIŠKAI FUNKCIONALIAI SLUOKSNIUOTOS MEDŽIAGOS TAMPRUMO ANALIZEI

Mohammad Zamani Nejad

Yasouj universitetas, Mechanikos inžinerijos katedra, P. O. Box: 75914-353, Yasouj, Iranas,

el.p.: m.zamani.n@gmail.com, m_zamani@mail.yu.ac.ir

Majid Abedi

Yasouj universitetas, Mechanikos inžinerijos katedra, P. O. Box: 75914-353, Yasouj, Iranas

Mohammad Hassan Lotfian

Yasouj universitetas, Mechanikos inžinerijos katedra, Yasouj P. O. Box: 75914-353 Iranas

Mehdi Ghannad

Shahrood technologijos universitetas, Mechanikos inžinerijos fakultetas, Shahrood, Iranas

Reziumė

Šio tyrimo tikslas pateikti analitinį ir skaitmeninį įtemptos sferos įtempių ir radialinių poslinkių vertinimą panaudojant tamprumo plokštumoje teoriją. Sfera sudaryta iš funkcionaliai sluoksniuotos medžiagos. Puasono koeficientas laikomas pastoviu, o tamprumo modulis paklūsta eksponentinei variacijai radialine kryptimi. Šis tyrimas siejamas su medžiagos nehomogeniškumu tampriosioms deformacijoms ir įtempiams. Poslinkių ir įtempių pasiskirstymas palyginamas su sprendimu baigtinių elementų metodu. Atitinkamas skaitmeninis sprendinys rodo, kad pasiūlytas sprendimas yra tikslus ir konverguoja.


Pilnas straipsnio tekstas


SATISTINIS STIPRUMO KRITERIJUS MEDŽIAGOMS SU SUTANKINTA ŠEŠIAKAMPE KRISTALINE GARDELE

V. P. Bagmutov

Volgogrado valstybinis technikos universitetas, Lenino pr. 28, 400005, Volgogradas, Rusija, el.p.: sopromat@vstu.ru

E. P.Bogdanov

Volgogrado valstybinis žemės ūkio universitetas, Universito pr. 26, 400002, Volgogradas, Rusija, el.p.: bogdanov_ep@list.ru

I. A. Shkoda

Kamyshin technologijos institutas (VVTU filialas), Lenino 6a,403874, Kamyshin, Rusija, el.p.: diststyle@mail.ru

Reziumė

Ištirtos normalinių mikro įtempių koncentracijos priklausomybės kylančios dėl tampriųjų anizotropinių grūdelių poveikio kombinuotam įtempių –deformacijų būviui. Panaudojant gautas priklausomybes polikristalams, kurių grūdeliai neturi skilimo plokštumų, pasiūlyti statistiniai orientuoto lūžio stiprumo kriterijai. Titano eksperimentinių duomenų analizė parodė, kad pasiūlytas kriterijus numato patikimesnę stiprumo prognozę kieto įtempio būviui lyginant su žinomais fenomenologiniais kriterijais. Du pasiūlytų kriterijų parametrai stačiakampio gretasienio centruotos kristalinės gardelės medžiagoms nustatyti polikristaliniam modeliui naudojant baigtinių elementų analizę. Trys kiti parametrai pasiūlyti nustatyti cilindrinių bandinių su įvairių aštrumų antgalių įpjovomis eksperimentiniais tempimo bandymais.Pilnas straipsnio tekstas


LEIDENFROSTO EFEKTO YPATUMAI PASIPRIEŠINIMO JĖGOS MAŽINIMUI

Jonas Gylys

Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio 20, 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: jonas.gylys@ktu.lt

Raminta Skvorčinskienė

Kauno technologijos universitetas, K.Donelaičio 20, 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: raminta.skvorcinskiene@gmail.com

Linas Paukštaitis

Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio 20, 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: linas.paukstaitis@ktu.lt

Reziumė

 Straipsnyje pateikiamas šalto (esant aplinkos temperatūrai) ir karšto (apgaubto garų plėvele) sferinio kūno energijos suvartojimo palyginimas tais atvejais, kai kūnas juda vandenyje ir elektrolite FC-72. Analitinio tyrimo metu laikoma, jog sferinis kūnas yra nerūdijančio plieno, jo skersmuo 0,02 m. Kūno greitis keičiamas nuo 0,03 iki 32,5 m/s; vandens, elektrolito ir šalto kūno temperatūra 20°C; karšto kūno temperatūra 500°C. Analizės metu konstatuota, kad karštas kūnas, apsuptas garų plėvele, juda greičiau. Virimo krizės (Leidenfrosto efekto) taikymas, siekiant sumažinti judančio kūno pasipriešinimo jėgą ir energijos sąnaudas, yra pagrįstas tik tuo atveju, jeigu kūnas juda elektrolite, tačiau abejotinas tuo atveju, kai kūnas juda vandenyje.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.3.6775

Pilnas straipsnio tekstas


HIDRAULINĖS SISTEMOS SU VANDENIU IR ALYVA VEIKIMO CHARAKTERISTIKOS

F. Majdič

Liublianos universitetas, Aškerčeva 6, SI-1000 Liubliana,Slovėnija, el.p.: franc.majdic@fs.uni-lj.si

M. Kalin

Liublianos universitetas, Aškerčeva 6, SI-1000 Ljubliana, Slovėnija, el.p.: mitjan.kalin@tint.fs.uni-lj.si

Reziumė

Šiame straipsnyje pateikiami hidraulinės sistemos su vandeniu ir alyva veikimo charakteristikos. Vandens hidrocilindro judėjimas nuo alyvos hidrocilindro judėjimo skiriasi nuo 2 iki 6%. Vandens hidraulikoje hidrocilindro judėjimui reikalingas slėgis 21% didesnis negu alyvos hidraulikoje. Darbinis slėgis reikalingas hidrocilindro stūmoklio perstūmimui pastoviu greičiu 20 barų didesnis vandens hidraulikoje nei alyvos. Vandens hidraulikos pagrindinis privalumas – mažesni slėgio nuostoliai (nuo 45% iki 65%) lyginant su alyvos hidraulika. Paskutinis hidrocilindro stūmoklio judėjimo nustatytas (įvertintas) stacionarus (pastovus, nesikeičiantis) parametras yra laikas. Vandens hidraulikoje hidrocilindro stūmoklio judėjimas nuo 2 iki 5 ms lėtesnis lyginant su judėjimu alyvos hidraulikoje.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.3.5301

Pilnas straipsnio tekstas


ANT CILINDRINIŲ ATRAMŲ PADĖTOS DVIATRAMĖS SIJOS SAVIEJI VIRPESIAI

V. Kargaudas

Kauno technologijos universitetas, Studentų 48, 51367 Kaunas,Lietuva, el.p.: vytautas.kargaudas@ktu.lt

N. Adamukaitis

Kauno technologijos universitetas, Studentų 48, 51367 Kaunas, Lietuva, el.p.:nerijus.adamukaitis@ktu.lt

M. Žmuida

Kauno technologijos universitetas, Studentų 48, 51367 Kaunas, Lietuva, el.p.:mykolas.zmuida@ktu.lt


Reziumė

 Tiriami dviatramės sijos, laisvai padėtos ant dviejų apskritų cilindrinių atramų, savieji virpesiai. Sijos ir atramų lietimosi taškas keičia savo padėtį, todėl sijos tarpatramio atstumas taip pat kinta. Netiesinė virpesių diferencialinė lygtis transformuojama į tiesinę diferencialinę lygtį, kurioje nepriklausomas kintamasis yra nebe laikas, bet poslinkis, ir pirmasis judėjimo integralas nustatomas fazinėje plokštumoje. Poslinkio priklausomybė nuo laiko išvedama integruojant antrąjį kartą ir yra išreikšta Jakobi elipsinėmis funkcijomis. Gautas visas virpesių periodas yra beveik toks pat, kaip ir sijai remiantis į lankstus, bet viršutinio ir apatinio pusperiodžio bei viršutiniosios dalies ir apatiniosios judesio dalies amplitudės yra ryškiai pasikeitusios. Tokia virpėjimo proceso deformacija didesnė, kai yra didesnė virpesių amplitudė ir kai didesnis cilindrinių atramų kreivumo spindulys. Ant cilindrinių atramų uždėtos sijos virpesių centras perstumtas į viršų, palyginus su tos pat sijos, atremtos lankstais, virpesiais.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.3.6365

Pilnas straipsnio tekstas


NAUJŲ RADIALIŲJŲ RUTULINIŲ VIENAEILIŲ GUOLIŲ AUKŠTOJO DAŽNIO VIRPESIŲ TYRIMAS

V. Barzdaitis

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.barzdaitis@ktu.lt

V. V. Barzdaitis

Vytauto Didžiojo universitetas, Vileikos 8, 44404, Kaunas, Lietuva, el.p.:v.barzdaitis@if.vdu.lt

R. Maskvytis

UAB “Craft Bearings”, Draugystės 19, 51230, Kaunas, Lietuva, el.p.: r.maskvytis@craft-bearings.com

A. Tadžijevas, M. Vasylius

Klaipėdos universitertas, Mechatronikos mokslų institutas, Bijūnų 17, 91225, Klaipėda, Lietuva,

el.p.: arturastadzijevas@ku.lt, mariusvasylius@ku.lt


Reziumė

Antifrikciniai guoliai yra neatskiriama daugiamasė rotorinė sistema susidedanti iš riedėjimo elementų, vidinio, išorinio žiedų ir separatoriaus, perduodanti judesį ir apkrovas nuo rotoriaus iki mašinos korpuso. Naujų guolių, be kinematinių defektų, elementų paviršiai, apibūdinami šiurkštumu Rz, Rzmax, banguotumu Ws ir formos nuokrypiais, žadina aukšto dažnio stachostinius virpesius. Darbas skirtas naujo vienaeilio rutulinio radialiojo riedėjimo guolio 6205 2RSL C3/P6 kokybės eksperimentiniams tyrimams, atskiriant išorinio žiedo riedėjimo takelio-rutuliukų ir vidinio žiedo riedėjimo takelio-rutuliukų mikrodefektų žadinamus aukšto dažnio virpesius. Metodas pagrįstas suteptų ir sausų guolių virpesių tyrimu, keičiant apkrovas.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.3.6740

Pilnas straipsnio tekstas


ELIPSINIAM JUDESIUI GAUTI ŽIEDO FORMOS PIEZOELEKTRINIO ŽADINTUVO TVIRTINIMO ELEMENTŲ PARAMETRŲ OPTIMIZAVIMAS

G. Baurienė

Kaunas University of Technology, Kęstučio st. 27, LT-44312 Kaunas, Lithuania, E-mail: genaovaite.baurienė@ktu.lt

G. Kulvietis

Vilnius Gediminas Technical University, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lithuania, E-mail: genadijus.kulvietis@vgtu.lt

A. Grigoravičius

Vilnius Gediminas Technical University, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lithuania, E-mail: arturas.grigoravicius@gmail.com


Reziumė

Straipsnyje pasiūlyta žiedo formos pjezoelektrinio žadintuvo su bangas atspindinčiais  aktyviais tvirtinimo elementais, skirto elipsiniam judesiui generuoti inovatyvi konstrukcija ir atlikta jos analizė. Pjezoelektrinio žiedinio žadintuvo su aktyviais tvirtinimo elementais rezonansinių savųjų dažnių ir žadinimo formų bei kontakto taškų trajektorijų nustatymui atliktas skaitinis modeliavimas baigtinių elementų metodu. Iš gautų analizės rezultatų nustatytos tinkamiausios žiedinio žadintuvo skersinių ir sukamųjų virpesių formos. Aptarti skaitinio modeliavimo rezultatai.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.3.7388

Pilnas straipsnio tekstas


PEREINAMOMS IR DIDELĖMS APKROVOMS SKIRTO KUMŠTELIO PAKILIMO KREIVĖS PROJEKTAVIMAS IR ANALIZĖ

J. Yang

Centrinis pietų universitetas, 410083 Changsha, Kinija,el.p.: yangjun8505@163.com

J. Tan

Centrinis pietų universitetas, 410083 Changsha, Kinija,el.p.: jptan@163.com

L. Zeng

Centrinis pietų universitetas, 410083 Changsha, Kinija,el.p.: zenglewish@163.com

S. Liu

Centrinis pietų universitetas, 410083 Changsha, Kinija,el.p.: 15200852420@163.com


Reziumė

Šiame straipsnyje pateikiamas didelio hidraulinio preso kumštelio pereinamoms ir didelėms apkrovoms perduoti pakilimo kreivės projektavimo metodas. Pakilimo kreivė sudaroma iš dviejų dalių pradiniam segmentui panaudojant involiutę ir užpakaliniam segmentui panaudojant kvadratinę kreivę. Pakilimo kreivė gali atitikti apkrovos charakteristikoms. Ji gali pasiekti mažesnį slėgio kampą sunkioms apkrovoms naudojant involiutę ir didesnį atidarymo greitį lengvoms apkrovoms naudojant kvadratinę kreivę. Tikslu detaliai aprašyti metodą, suprojektuota kumštelio pakilimo kreivė 300 MN kalimo hidraulinio preso operacinei sistemai. Taikymai parodė, kad kumštelis su tokia pakilimo kreive gali efektyviai sumažinti žalingą valdančiosios movos ir kumštelio sekiklio dažnį. Pateiktas efektyvaus kumštelio pakilimo kreivės pereinamoms ir sunkioms apkrovoms projektavimo metodas.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.3.5381

Pilnas straipsnio tekstas


DUJŲ TURBINŲ PROFILAKTINIO APTARNAVIMO IR EINAMOJO REMONTO INTERVALŲ OPTIMIZAVIMAS: ALŽYRO DUJOTIEKIO ATVEJIS

Amar Benmounah

Boumerdes M’Hamed Bougara universitetas, Chemijos ir anglavandenilių fakultetas, Įrenginių patikimumo ir medžiagų laboratorija, Independance Street, Alžyras, el.p.: amarbenmounah@yahoo.fr

Reziumė

Šio tyrimo tikslas yra nustatyti dujų turbinų profilaktinio aptarnavimo periodą, siekiant užkirsti kelią priverstiniams sustabdymams ir atstatyti pradinę komponentų techninę būseną. Tam yra pasitelkta tiek atnaujinimo teorija tiek Markovo procesas pagrįstas patikimumo teorija priklausomai nuo stebėjimų rezultatų ir eksploatacijos statistinių duomenų apdorojimo.

Valdant sistemos sukurtos šio tikslo pasiekimui operacijas yra garantuojamas sistemos išlaikymo tam tikrą periodą iki profilaktinio remonto patikimumas. Kiekis atsarginių dalių reikalingų aptarnavimui yra mažinamas kaip ir remontų laikas. Aptarnavimo darbo periodo planavimas priklauso nuo mašinų techninio stovio, kurio kitimas laike yra dilimo pobūdžio ir greičio funkcija. Mašinų techninis aptarnavimas vaidina svarbų vaidmenį jų patikimumui t.y. mašinos būviui. Sprendžiant profilaktinio aptarnavimo dažnio optimizavimo uždavinį būtina įvertinti visus veiksnius bloginančius būvį (senėjimas, dilimas, deformacijos) ir gerinančius jį (valdymas ir testavimas, profilaktika ir remontas). Darome prielaidą, kad po kiekvieno einamojo remonto mašina yra atstatoma iki originalaus būvio, t.y. po kiekvieno remonto dviejų aptarnavimų dažnis bus planuojamas pasitelkiant mašinos nusidėvėjimo būseną.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.3.7394

Pilnas straipsnio tekstas


EFEKTYVUS MAGNIO LYDINIU APDIRBIMAS CNC STAKLĖMIS IR PJOVIMO SALYGŲ OPTIMIZAVIMAS

Beril Eker

Marmara universitetas, Fundamentinio ir taikomojo mokslo institutas, 34722 Stambulas, Turkija, el.p.: ekerberil@yahoo.com

Bülent Ekici

Marmara universitetas, Inžinerijos fakultetas, 34722, Stambulas, Turkija, el.p.:bulent.ekici@marmara.edu.tr

Mustafa Kurt

Marmara universitetas, Technologijos fakultetas,34722, Stambulas, Turkija, el.p.: mkurt@marmara.edu.tr

Barkın Bakır

Marmara University, Technikos fakultetas, 34722, Stambulas, Turkija, el.p.: barkinbakir@marmara.edu.tr


Reziumė

Šiame straipsnyje palygintas tekinimas minimaliai aušinant su sausu tekinimu. Magnio lydinys buvo tekinamas esant šliejimosi kampui 90º. CNC staklės panaudotos abiem tekinimo procesams. Buvo panaudota MINITAB 16 programinė įranga eksperimento planavimui. Atliekant tyrimus ruošinys buvo tekinamas 230, 330 ir  430 m/min greičiu, su pastūmomis 0.20, 0.35 ir 0.50 mm/aps ir pjovimo gyliais 1, 2 ir 3 mm. Tekinimo parametrų nustatymui panaudotas Taguchi eksperimento planavimo metodas. Taguchi vektoriai sudaryti iš santykio (S/N), o  variantų analyzė (ANOVA) buvo panaudota optimumo radimui ir pjovimo greičio, pastūmos, pjovimo gylio įtakos paviršiaus glotnumui, pjovimo temperatūrai ir jėgoms nustatyti minimalaus aušinimo ir sauso tekinimo atvejais.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.3.4702

Pilnas straipsnio tekstas


NI-AL-O SISTEMOS KATALIZINIŲ DANGŲ, SUKURTŲ GAZIFIKACIJOS IR REFORMINGO GARU PROCESAMS, TYRIMAS

K. Babilius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, LT-44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: kazys.babilius@gmail.com

A. Babilius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, LT-44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: arturasbabilius@gmail.com

L. Jurgutis

Danijos technikos universitetas, Chemijos ir biochemijos inžinerijos katedra, Soltofts Plads Building 229, 2800 Kgs. Lyngby, Danija, el.p.: s091280@student.dtu.dk


Reziumė

Straipsnyje tyrinėjama aktyvuotu terminiu- cheminiu kondensato nusodinimo metodu gauta katalizinė sistema „Ni-Al-O danga- juostinis feritinės klasės Sandvik 0C-404 plienas.

Po atlikto terminio, hidroterminio ir hidroterminio- terminio apdorojimo, nustatyti adhezijos, atsparumo agresyvioje aplinkoje, cheminės ir fazinės sudėties, kristalitų dydžio ir kiti parametrai. Visos dangos fazės visais trimis atvejais buvo gautos nanokristalinės eilės. Hidroterminio apdorojimo pasėkoje, dangoje buvo gauta dalinai hidrotalcitinė struktūra. Sukurti katalizatoriai yra patvarūs, turi gerą technologinį atsikartojamumą

Pagal gautus rezultatus galima spręsti, kad sistema „Ni-Al-O danga- Sandvik 0C-404“ plienas“ gali būti naudojama kaip efektyvus ir pigus, komercinės paskirties nikelio katalizatorius, skirtas gazifikacijos ir reformingo garu procesams atlikti. Tai leistų sumažinti: pramoninių katalizinių konverterių tūrį, technologinio proceso temperatūrą ir energetines sąnaudas.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.3.4614

Pilnas straipsnio tekstas


SLĖGIO ĮTAKA BANKNOTŲ PATVARUMUI SPAUSDINANT GILIASPAUDE

T. Kyrychok

National Technical University of Ukraine, Kyiv Polytechnic Institute, Peremohy av. 37, 03056, Kyiv, Ukraine, E-mail: t_kyrychok@ukrpost.ua

P. Kyrychok

National Technical University of Ukraine, Kyiv Polytechnic Institute, Peremohy av. 37, 03056, Kyiv, Ukraine, E-mail: vpi_ntuu_kpi@ukr.net

S. Havenko

Ukrainian Academy of Printing, Podgolosko st. 19, 79020, Lvov, Ukraine, E-mail: havenko@point.lviv.ua

Е. Kibirkštis

Kaunas University of Technology, Studentu st. 56, 51424, Kaunas, Lithuania, E-mail: edmundas.kibirkstis@ktu.lt

V. Miliūnas

Kaunas University of Technology, Studentu st. 56, 51424, Kaunas, Lithuania, E-mail: valdas.miliunas@ktu.lt


Reziumė

Dėl didelio slėgio kontakto zonoje (iki 1000 kN/m) spausdinant giliaspaude, banknoto struktūra yra  suspaudžiama ne tik prispaudimo cilindro, bet ir dažų įsigėrimo metu. Šis poveikis sumažina banknoto ištepliojimą dažais, padidina jo atsparumą, kas pagerina patvarumą. Buvo nagrinėtos skirtingais giliaspaudės parametrais atspausdintų (esant vienpusei ir dvipusei spaudai su žema, vidutine ir didele kontakto zona) eksperimentinių bandinių patvarumo charakteristikos. Remiantis naudingumo funkcijomis, gautomis kiekvienam atvejui (skirtingiems giliaspaudės rėžimams) nustatyta, kad dvipuse spauda ir esant vidutinei kontakto zonai atspausdinti bandiniai pasižymėjo didžiausiu patvarumu. Todėl dvipusė giliaspaudė sudaro galimybę padidinti banknotų patvarumą.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.3.7393

Pilnas straipsnio tekstas


C70S6 ŠVAISTIKLIŲ TERMINIO APDIRBIMO ĮTAKA SKILIMO SKLIDIMO PARAMETRAMS

Zafer Özdemir

Balıkesir universitetas, Balıkesir mechanikos inžinerijos katedra, 10100, Balıkesir, Turkija, el.p.: krebnatlazafer@gmail.com

 

Reziumė

Perskeliami švaistikliai buvo plačiai naudojamos automobilių varikliuose. Šiame metode nereikia mechaninio apdirbimo padalijant švaistiklį į dvi dalis. Perskeliamo C70S6 plieno mikrostruktūra yra perlitas (90% struktūros yra perlitas). Mikrostruktūros keitimas įvairiais terminiais apdirbimais gali būti ekonomiškos ir technologiškos alternatyvos C70S6 plieno panaudojimui. Šioje studijoje analizuojamas C70S6  plieno beinitinės mikrostruktūros poveikis.  Austenitinis grūdinimas buvo panaudotas perskeliamam C70S6 plienui ir atlikti laužimo eksperimentai. Buvo stebimas puikus lūžio paviršius. Išmatuotas lūžio paviršiaus kietumas. Optinė ir SEM analizė patvirtino puikią paviršiaus beinitinę mikrostruktūrą. Buvo prieita išvada, kad beinitinė mikrostruktūra gali būti gera alternatyva tradiciniam perlitiniam perskeliamam C70S6 švaistikliui.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.3.5384

Pilnas straipsnio tekstas


APLINKAI DRAUGIŠKŲ BAZINIŲ ALYVŲ, GAMINAMŲ IŠ RAPSŲ ALIEJAUS, TERMINIS STABILUMAS

R. Kreivaitis

Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų 15, LT-53362 Akademija, Kauno r., Lietuva,

el.p.: raimondaskreivaitis@gmail.com

J. Padgurskas

Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų 15, LT-53362 Akademija, Kauno r., Lietuva,

el.p.: juozas.padgurskas@asu.lt

M. Gumbytė

Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų 15, LT-53362 Akademija, Kauno r., Lietuva,

el.p.: milda.gumbyte@asu.lt

V. Makarevičienė

Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų 15, LT-53362 Akademija, Kauno r., Lietuva,

el.p.: violeta.makareviciene@asu.lt

Reziumė

Puikiai žinoma, kad augaliniai aliejai pasižymi geromis tribologinėmis ir poveikio aplinkai savybėmis, tačiau prastesniu terminiu ir hidroliziniu stabilumu. Šio darbo tikslas yra ištirti rapsų aliejaus terminės oksidacijos įtaką jo tepamosioms ir fizikinėms – cheminėms savybėms. Rapsų aliejus buvo oksiduotas Rancimat 743 įrenginiu. Klampa, rūgštingumas ir peroksidų skaičius nustatyti pagal standartines metodikas. Rapsų aliejaus oksidacijos dydžiui nustatyti pasiūlytas optinės spektroskopijos metodas. Rapsų aliejaus optinio pralaidumo spektrai rodo stiprų ryšį tarp optinio pralaidumo ir oksidacijos dydžio. Naudojant šį metodą galima lengvai nustatyti indukcijos periodo pabaigą. Gauti rezultatai įrodo oksidacijos įtaką rapsų aliejaus fizikinėms cheminėms ir tepamosioms savybėms. Aliejuje daugėjant pirminių oksidacijos produktų jo tepamosios savybės blogėja, tačiau dėl susiformavusių antrinių oksidacijos produktų trinties nuostoliai mažėja.

  

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.3.5278

Pilnas straipsnio tekstas


ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO AUTENTIŠKUMO TYRIMAI HOLOGRAFINĖS INTERFEROMETRIJOS METODAIS. II DALIS

S. Greičius

Mykolo Romerio universitetas, Kauno viešojo saugumo fakultetas, V. Putvinskio 70, 44211 Kaunas, Lietuva, el.p.: s.greicius@mruni.eu

G. Janušas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: giedrius.janusas@ktu.lt

R. Vasiliauskas

Mykolo Romerio universitetas, Kauno viešojo saugumo fakultetas, V. Putvinskio 70, 44211 Kaunas, Lietuva, el.p.: r.vasiliauskas@mruni.eu

K. Pilkauskas

Kauno technologijos universitetas, Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: kestutis.pilkauskas@ktu.lt

Reziumė

Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų klastojimas yra neatskiriama organizuoto nusikalstamumo, tame tarpe tarptautinės kontrabandos narkotikais, vaistais, ginklais ir kitomis prekėmis, nelegalios imigracijos, prekybos žmonėmis, terorizmo mobilumo, sukčiavimo, pinigų plovimo, prielaida. Šios organizuoto nusikalstamumo sritys kelia didžiausias grėsmes ES vidaus saugumui, o daroma žala ekonomikai, įskaitant vidaus rinkos iškraipymus, siekia šimtus milijardų eurų. Todėl ir toliau labai aktualiu klausimu teisėsaugos subjektams (imigracijos, policijos, sienų kontrolės pareigūnams) išlieka operatyvi asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų patikra.

Šis darbas skirtas asmens tapatybės dokumento – paso duomenų lapo autentiškumo eksperimentiniams tyrimams paremtiems neardančios kontrolės - holografinės interferometrijos metodais, nustatant paso duomenų lapo šiluminio plėtimosi įtaką jo paviršiaus deformacijai. Atlikti eksperimentiniai tyrimai su originaliais ir suklastotais pasais, nustatytos duomenų lapo įtvirtinimo sąlygos specialiame laikiklyje, nustatyti temperatūrinio apkrovimo parametrai. Gauti tyrimų rezultatai holografinių interferogramų pavidalu patvirtino iškeltos hipotezės teiginius, kad suklastotų pasų duomenų lapo paviršiaus deformacijos akivaizdžiai skiriasi nuo originalių pasų duomenų lapų. Sudarytas duomenų lapo šiluminio plėtimosi matematinis modelis. Atliktas duomenų lapo paviršiaus deformacijosproceso modeliavimas, esant temperatūriniam apkrovimui. Gauti teoriniai ir eksperimentiniai rezultatai patvirtina galimybę taikyti pasirinktą neardančios kontrolės tyrimo metodiką pasų autentiškumui nustatyti.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.3.7238

Pilnas straipsnio tekstas


FRAKTALŲ TAIKYMAI GAMYBOS PROJEKTŲ VALDYMUI

T. Karaulova

Talino technologijos universitetas, Ehitajate tee 5, 19086 Talinas, Estija, el.p.: tatjana.karaulova@ttu.ee

I. Poljantshikov

OÜ Densel Baltic, Silikaltsiidi 8 str., 11216, Talinas, Estija, el.p.: igor.polyantchikov@denselbaltic.ee

E. Shevtshenko

Talino technologijos universitetas, Ehitajate tee 5, 19086 Talinas, Estija, el.p.: eduard.sevtsenko@ttu.ee

S. Kramarenko

ANK Technology OÜ Kurekivi 3/Gaasi tee 1, 75312, Harjuma, Estija, el.p.: sergei@anktec.eu


Reziumė

Šis straipsnis siejamas su gamybos procesų planavimu mažose ir vidutinio dydžio įmonėse, kuriose visa verslo perspektyva susijusi su projektų valdymo patirtimi. Šio tyrimo tikslas perduoti informaciją apie naują greitą susietų projektų parametrų valdymo planavimo ir vertinimo būdą. Šis būdas siūlo naujus metodus leidžiančius didinti turimų resursų panaudojimą vienoje gamybinėje įmonėje.

Tikslas pasiektas remiantis prielaida, kad eilė susietų projektų yra kompleksinė sistema, kuri yra siejama su kompleksiškumo teorijos dėsniais. Fraktalai simbolizuoja ryšius su kompleksiškumu, apjungia kompleksinę sistemą per pavienių vienetų iteraciją ir integraciją ir bendrąsias valdymo taisykles. Naudojant fraktalus susietų projektų valdyme nereikalaujama specialių kompleksinių sistemų teorijos žinių. Fraktalų idėja yra integruota į gamybos planavimo susietų projektų valdymo aplinkoje struktūrą.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.3.6755

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius