Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys 20(1)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

H. Kaya, M. Uçar, A. Cengiz, R. Samur, D. Özyürek, A. Çalışkan.Originalus formavimo metodas taikomas vienodo skersmens kampinių kanalų presavimui ir jo įtaka AA7075 kietumui (straipsnis anglų kalba)
Saleh Yazdani, G. H. Rahimi.Lakštinio metalo kompozito plokštelių su iškirtimais suirimo analizė eksperimentiniu ir baigtinių elementų metodais (straipsnis anglų kalba)
M. Timur, H. Kuşçu.Automobilio stabdžių kaladėlių šilumos perdavimas po stabdymo ir temperatūrinių įtempių analizė (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

B. Peters, A. Džiugys.Šilumos mainų ant atbulinės eigos ardyno įvertinimas (straipsnis anglų kalba)
M. R. Rzasa.Dujų burbulų susijungimo ir atsiskyrimo analizė matuojant jų judėjimo trajektorijas (straipsnis anglų kalba)
A.Z. Dellil.Sraigtinės sienelės skaitmeninis modeliavimas (straipsnis anglų kalba)
A. Mokhtardidouche, A. Benarous, L. Loukarfi, H. Naji.Skaitmeninė NOx emisijos prognozė naturalaus dydžio krosnyje (straipsnis anglų kalba)
N. Dalir, S. S. Nourazar.Įvairių nanoskysčių ribinio tekėjimo virš judančios pusiau begalinės plokštelės tyrimas homotopiniu perturbacijų metodu (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

I. Mihai, F. Andronic.Pusiau aktyvios pakabos funkcionavimo nelygiame kelio ruože lyginimas su pasyviąja pakabos sistema (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

I. Doroftei, B. Stirbu.NI-TI formos atminties lydinio vykdiklio taikymas žingsniuojančiajame mikrorobote (straipsnis anglų kalba)
Q. P. Chen.Temperatūros poveikio ir besikaupiančios elektromagnetinės šilumos ant mikro-elektrinio automobilio rato įmontuoto variklio įtakos tyrimas (straipsnis anglų kalba)
A. Buchacz, M. Płaczek , A. Wróbel.Cilindrinių piezoelektrinių daviklių sistemų modeliavimas ir tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

A. Bargelis, D. Čikotienė, Z. Ramonas.Žmogaus veiksnių ir klaidų įtaka gamybos kokybei ir patikimumui, taikant integruotą gaminio bei proceso, techninės priežiūros ir gamybos kūrimo metodą (straipsnis anglų kalba)
I. Senkuvienė, K. Jankauskas, H. Kvietkauskas.Gamybos proceso veiklų matavimo ir vizualizavimo metodai, leidžiantys padidinti gamybos procesų efektyvumą (straipsnis anglų kalba)
D. Szpica, J. Piwnik, M. Sidorowicz.Vidaus degimo, variklio sąveikaujančio su apkrovimo ir registravimo įrenginiu, stabilumo įvertinimas pagal jo galios greitinę charakteristiką (straipsnis anglų kalba)
D. Bručas, L. Šiaudinytė, M. Rybokas, K. Grattan.Teoriniai geodezinių kampų matavimo prietaisų kalibravimo aspektai (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

ORIGINALUS FORMAVIMO METODAS TAIKOMAS VIENODO SKERSMENS KAMPINIŲ KANALŲ PRESAVIMUI IR JO ĮTAKA AA7075 KIETUMUI

H. Kaya

Kocaeli universitetas, Borusan universitetinis miestelis, Asim Kocabiyik profesinė mokykla, Mašinų ir metalų technologijos katedra, 41380, Hereke, Kocaeli, Turkija, el.p.: hasan.kaya@kocaeli.edu.tr, hkaya041@yahoo.com

M. Uçar, A. Cengiz, A. Çalışkan

Kocaeli universitetas, Umuttepe universitetinis miestelis, Techninio mokymo fakultetas, Mašinų mokymo katedra, 41800, Umuttepe, Kocaeli, Turkija, el.p.: ucarm@kocaeli.edu.tr, akcengiz@kocaeli.edu.tr, ahmet@kocaeli.edu.tr

R. Samur

Marmara universitetas, Goztepe universitetinis miestelis, Techninio mokymo fakultetas, Metalų mokymo katedra, 34100, Goztepe, İstanbul, Turkija, el.p.: rsamur@marmara.edu.tr

D. Özyürek

Karabuk universitetas, Baliklar Kayasi universitetinis miestelis, Technologijos fakultetas, Mašinų gamybos technologijos katedra, 78100, Karabuk, Turkija, el.p.: dozyurek@karabuk.edu.tr

Reziumė

Šiame straipsnyje pateikiama originali vienodo skersmens kampinių kanalų presavimo technologija antgaliu, pavadintu „Hexa die“ suprojektuotu ir pagamintu tam, kad sumažinti proceso trukmę bei išvengti problemų atsirandančių bandinį presuojant rankiniu būdu. Preso formos paviršiai buvo apdirbti taip, kad iš suformuotų cilindrinių kanalų būtų galima ištraukti ECAP bandinius. Šie kanalai 100% užtikrina cilindrinių bandinių praeinamumą. Eksperimentiniai tyrimai buvo atliekami su bandiniais pagamintais iš tų pačių medžiagų (AA7075), esant 210ºC pastoviai temperatūrai ir “C” sukimui. Tyrimo metu tradicinės ir naujos technologijosprocesų trukmės rezultatai buvo palyginti su teoriniu grafiku. Nustatyta, kad originali „Hexa die“ technologija našesnė ir efektyvesnė dėl to, kad procesas vyksta trumpiau, greičiau ardomos ir pakartotinai surenkamos formos ir daugelio kitų faktorių.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.1.4207

Pilnas straipsnio tekstas


LAKŠTINIO METALO KOMPOZITO PLOKŠTELIŲ SU IŠKIRTIMAIS SUIRIMO ANALIZĖ EKSPERIMENTINIU IR BAIGTINIŲ ELEMENTŲ METODAIS

Saleh Yazdani

Tarbiat Modares universitetas, Mechanikos inžinerijos katedra, Teheranas, Iranas, el.p.: yazdani.saleh@yahoo.com

G. H. Rahimi

Tarbiat Modares universitetas, Mechanikos inžinerijos katedra, Teheranas, Iranas, el.p.: rahimi_gh@modares.ac.ir


Reziumė

Šiame straipsnyje eksperimentiškai ir skaitmeniniu būdu atlikta lakštinio metalo kompozito plokštelių su iškirtimais suirimo analizė. Lakštinio metalo kompozitas yra medžiaga susidedanti iš metalo, dažniausiai aliuminio, lakštų ir sustiprinta epoksidinės dervos sluoksniais. Pagamintuose bandiniuose buvo iškirsti elipsės ir apskritimo formos profiliai. Šių bandinių mechaninės savybės buvo nustatomos atliekant tempimo bandymus. Analizė atlikta baigtinių elementų metodu naudojant ABAQUS komercinę programinę įrangą. Šiai analizei atlikti buvo naudojamas „lanko ilgio“ RIKS metodas skirtas netiesinių sistemų analizei. Eksperimentiniai ir baigtinių elementų metodu gauti rezultatai buvo lyginami su tampriųjų kompensacijų metodo rezultatais.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.1.3530

Pilnas straipsnio tekstas


AUTOMOBILIO STABDŽIŲ KALADĖLIŲ ŠILUMOS PERDAVIMAS PO STABDYMO IR TEMPERATŪRINIŲ ĮTEMPIŲ ANALIZĖ

M. Timur

Kırklareli universitetas, Profesinė technikos mokslų mokykla, 39100 Kırklareli, Turkija, el.p.: mustafatimur@kirklareli.edu.tr

H. Kuşçu

Trakya universitetas, Inžinerijos ir architektūros fakultetas, 22000 Edirne, Turkija, el.p.: hilmi@trakya.edu.tr

Reziumė

Dėl trinties tarp stabdžių kaladėlių ir disko, kuri pagrindinai įtakoja automobilio eksploatacines charakteristikas, vyksta didelis šilumos išsiskyrimas. Dėl to stabdžių kaladėlėse susidaro pernelyg didelė temperatūra. Laikui bėgant kaladėlės greičiau dyla, atsiranda triukšmas, mažėja stabdžių efektyvumas, ilgėja stabdymo kelias. Siekiant išvengti šių negatyvių pasekmių buvo atlikta daug eksperimentų. Temperatūrinei būklei nustatyti buvo naudotas Solid Works Simulation Solutions modulis. Keturios skirtingos kaladėlių medžiagos buvo bandytos be pertraukos stabdant 300 sekundžių. Dilimo bandymams buvo parinktos dviejų skirtingų storių kaladėlės.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.1.6595

Pilnas straipsnio tekstas


ŠILUMOS MAINŲ ANT ATBULINĖS EIGOS ARDYNO ĮVERTINIMAS

Bernhard Peters

Liuksemburgo universitetas, Kirchberg universitetinis miestelis, 6 Coudenhove-Kalergi, L-1359 Liuksemburgas, Liuksemburgas, el.p.: bernhard.peters@uni.lu

Algis Džiugys

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: dziugys@mail.lei.lt

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjamas ardyno laiptelio judėjimo poveikis dalelių įkrovos, esančios ant atgalinio ardyno, įšilimui. Šilumos mainai judančių dalelių įkrovos viduje nemažai lemia atskirų dalelių temperatūras, o kartu ir chemines reakcijas, vykstančias įkrovos dalelėse. Taigi išsamesnės žinios apie šilumos mainus įkrovoje leidžia geriau įvertinti reakcijos eigą. Dalelių judėjimas ir šilumos mainai ant atgalinio ardyno išreiškiami naudojant diskrečiųjų dalelių modelį. Skirtingai nuo ištisinės terpės aprašymo, šiuo atveju įkrova laikoma susidedančia iš baigtinio skaičiaus atskirų dalelių. Dalelių judėjimas išreiškiamas taikant diskrečiųjų elementų metodą (DEM), o dalelių temperatūros nustatomos sprendžiant energijos tvermės lygtis. Dalelės kaitinamos spinduliuote, veikiančia įkrovos paviršių, o šilumos mainai vyksta tarp artimų dalelių šiluminio laidumo ir tarpusavio spinduliuotės. Taip pat atsižvelgiama į papildomus šilumos mainus su aplinkine dujine terpe dėl konvekcijos.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.1.3775

Pilnas straipsnio tekstas


DUJŲ BURBULŲ SUSIJUNGIMO IR ATSISKYRIMO ANALIZĖ MATUOJANT JŲ JUDĖJIMO TRAJEKTORIJAS

M. R. Rzasa

Opolės technikos universitetas, Mikolajczyka 5, 45-271 Opole, Lenkija, el.p.: m.rzasa@po.opole.pl

Reziumė

Darbe tiriamas oro burbulų grupės judėjimas atkreipiant dėmesį į jų tarpusavio sąveiką. Aprašoma testavimo stendo struktūra ir vaizdo tomografo idėja, kuria grindžiami burbulų judėjimo trajektorijos matavimai. Matavimų rezultatai pateikti trimatėje erdvėje analizuojant judančių burbulų tarpusavio sąveiką. Suklasifikuoti dujų burbulų atsiskyrimo mechanizmai.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.1.6596


Pilnas straipsnio tekstas


SRAIGTINĖS SIENELĖS SKAITMENINIS MODELIAVIMAS

A. Z. Dellil

Oran universitetas, Techninės priežiūros ir darbų saugos institutas, IMSI, L.A.H.N., USTO, Oranas, Alžyras, el.p.: sdellil@yahoo.fr

Reziumė

Šiame darbe pateikiami turbulentinio srauto išilgai įvairių geometrinių konfigūracijų (lygios, sraigtinės ir gofruotos) sienelės priverstinės konvekcijos šiluminių charakteristikų tyrimo rezultatai. Aukščio ir skersmens santykio ir nerviūros aukščio ir skersmens santykio įtaka leido pritaikyti šios geometrinės formos (kartais gofruotos, kartais sraigtinės) poveikį šilumos perdavimui intensyvinti. Šilumos perdavimo didėjimo fizinis procesas pasireiškia tuo, kad sraigtinė vamzdžio forma padeda laužyti suformuotą ribinį sluoksnį ir leidžia tolygiai persislinkti kūno sienelę liečiančio skysčio plotui. Gauti skaitiniai rezultatai įrodo, kad tokia gofruota arba sraigtinė forma intensyvina šilumos perdavimą dėl SST modelio Reinoldso skaičių, kintančių nuo 5000 iki 55 000, kai griovelio aukštis ir gylis didėja nuo P/dh = 0,18, e/dh = 0,02 iki P/dh = 0,27, e/dh = 0,06. Nuselto skaičių reikšmė didėja didėjant įpjovos žingsniui ir gyliui.  Gali būti keletas paaiškinimų, tarp jų ir toks, kad sraigtai yra klampio pokyčio efektų priežastis, nes jie nuleidžia srautą į įpjovą (sulaužytas ribinis sluoksnis). Mažas įpjovos santykinis gylis (nuo 0,02 iki 0,04) nesukelia didelio šiluminio suaktyvėjimo, kita  vertus, esant didelėms įpjovos reikšmėms (nuo 0,05 iki 0,06), turbulentinis tekėjimas palaiko gerą Nuselto skaičių. Pažymėtina, kad šio didėjimo banguotumo amplitudė viršija 0,05H. Viršijus šią amplitudę, Nuselto skaičius krypsta link nusistovėjusios reikšmės.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.1.6589

Pilnas straipsnio tekstas


SKAITMENINĖ NOX EMISIJOS PROGNOZĖ NATURALAUS DYDŽIO KROSNYJE

A. Mokhtardidouche

Hassiba Benbouali universitetas, B.O. 151, Chlef, 02000, Alžyras, el.p.: mokhtardidouche@gmail.com

A. Benarous

Hassiba Benbouali universitetas, B.O. 151, Chlef, 02000, Alžyras, el.p.: a.benarous@univ-chlef.dz

L. Loukarfi

Hassiba Benbouali universitetas, B.O. 151, Chlef, 02000, Alžyras, el.p.: l.loukarfi@yahoo.fr

H. Naji

Artois universitetas ir Lille universitetas, Šiaurės Prancūzija, Statybos inžinerijos ir geoaplinkos laboratorija (EA 4515), Technoparc Futura, F-62400 Béthune, Prancūzija, el.p.: hassane.naji@univ-artois.fr

Reziumė

Šiame straipsnyje pateikiama šilumos kiekio ir azoto oksidų emisijos greičio nustatymo pramoninėje krosnyje skaitmeninė prognozė. Favre suvidurkintos būvio lygtys, išspinduliuojamos šilumos nuostolių skaičiavimui, išspręstos baigtinių tūrių metodu. Turbulentiniai tekėjimai uždaromi naudojant k -  modelį, kuriam pritaikyta Pope pataisa. Aprašant dviejų pakopų cheminės/turbulentinės sąveikos įtaką nesumaišytai liepsnai naudotas Magnussen relaksacijos modelis. Taip pat ištirtas sūkurių skaičiaus poveikis. Prognozuojama statinė temperatūra kaip ir NO emisijos greitis ties krosnies anga sutapo su atliktais matavimais. Be to skaičiavimo rezultatai parodė, kad NO greičio sumažėjimas 28% pasiektas sukūrus nedidelį sūkurį paduodant orą.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.1.3904

Pilnas straipsnio tekstas


ĮVAIRIŲ NANOSKYSČIŲ RIBINIO TEKĖJIMO VIRŠ JUDANČIOS PUSIAU BEGALINĖS PLOKŠTELĖS TYRIMAS HOMOTOPINIU PERTURBACIJŲ METODU

N. Dalir

Amirkabir technologijos universitetas, Mechanikos inžinerijos katedra, Teheranas, Iranas, el.p.: dalir@aut.ac.ir

S.S. Nourazar

Amirkabir technologijos universitetas, Mechanikos inžinerijos katedra, Teheranas, Iranas, el.p.: icp@aut.ac.ir

Reziumė

Tiriamas dvidimensis nusistovėjęs nanoskysčio kraštinio sluoksnio srautas virš judančios neperšlampančios pusiau begalinės horizontalios plokštelės. Plokštelė juda pastoviu greičiu. Panašumo transformacija naudojama pagrindinėms lygtims paversti į paprastas netiesines diferencialines lygtis, kurios sprendžiamos taikant pusiau analitinį homotopinį perturbacijų metodą įvairių rūšių nanodalelėms: Cu, Al2O3, TiO2, CuO, Ag ir SiO2. vandeniniame tirpale. Ištirtas nanodalelių tūrio frakcijos ir nanodalelės tipo poveikis srauto charakteristikoms. Gautas rezultatas palygintas su skaitmeniniu sprendiniu. Homotopiniu perturbacijų metodu gauti rezultatai su 2 % paklaida sutampa su skaitmeniniu sprendiniu. Šių rezultatų analizė rodo, kad paviršiaus trinties koeficientas didėja didėjant nanodalelių tūrio frakcijai.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.1.3406

Pilnas straipsnio tekstas


PUSIAU AKTYVIOS PAKABOS FUNKCIONAVIMO NELYGIAME KELIO RUOŽE LYGINIMAS SU PASYVIĄJA PAKABOS SISTEMA

I. Mihai, F. Andronic

Stefan cel Mare universitetas, Universitatii 13, 720229 Suceava, Rumunija, el.p.: mihai.i@fim.usv.ro


Reziumė

Šiame straipsnyje pusiau aktyvi pakabos sistema lyginama su pasyviąja, kai sužadinimo šaltinis yra važiuojamasis paviršius. Tam buvo būtina sudaryti lygtis, išreiškiančias tiek pasyviąją, tiek aktyviąją pakabų sistemą. Kiekvienu atveju skaičiavimo schemos buvo sukurtos naudojant Matlab Simulink programas. Modeliavimui buvo pasirinktas automobilio ketvirčio modelis. Modelio teisingumui patikrinti buvo panaudoti būsenų erdvėje ir perdavimo funkcijos modeliai. Kadangi pasyvieji slopintuvai  turi tiesinę slopinimo charakteristiką, buvo tiriama pusiau aktyvi sistema, naudojanti magnetoreologinius slopintuvus su reguliuojamomis charakteristikomis. Modeliavimo diagramoje buvo panaudotas PID proporcinis, integruojantysis, diferencijuojantysis valdiklis. Naudojant dviejų tipų trikdžio signalus buvo ištirta, kaip veikia pusiau aktyvi pakabos sistema su skirtingais slopinimo koeficientais. Modeliuojant buvo nustatyti spyruoklinio slopintuvo poslinkio ir greičio atsako signalai. Gautų rezultatų analizė rodo pusiau aktyvių sistemų pranašumus, palyginti su pasyviosiomis. Tokių sistemų apribojimai lyginami su aktyviųjų sistemų apribojimais.

 


Pilnas straipsnio tekstas


NI-TI FORMOS ATMINTIES LYDINIO VYKDIKLIO TAIKYMAS ŽINGSNIUOJANČIAJAME MIKROROBOTE

I. Doroftei

Iasi Gheorghe Asachi technikos universitetas, B-dul D. Mangeron 61-63, 700050 Iasi, Rumunija,
el.p.: idorofte@mail.tuiasi.ro

B. Stirbu

Iasi Gheorghe Asachi technikos universitetas, B-dul D. Mangeron 61-63, 700050 Iasi, Rumunija,
el.p.: bogdanstirbu@yahoo.com


Reziumė

Kadangi žingsniuojantieji robotai tinka darbui nelygiose vietose, didėja poreikis kurti vykdiklius, gebančius lanksčiai adaptuotis nežinomoje aplinkoje. Tradiciniai mechanizmai su standžiomis jungtimis daro robotą kompleksiškesnį, sunkesnį, didesnį ir brangesnį. Formos atminties lydiniai priskiriami dirbtinių raumenų, kurie gali būti naudojami kaip žingsniuojančiųjų robotų aktuatoriai, kategorijai. Net jei šildant ir šaldant jų forma labai keičiasi, aktuatoriaus eksploatavimo trukmei pailginti gali būti panaudota tik viena jų deformuojama  dalis. Todėl reikalingi išmanūs mechanizmai, kurie mažas vielos deformacijas keistų į nemažus poslinkius. Šiame straipsnyje yra pateiktas pavyzdys, kaip formos atminties lydinį panaudoti kaip šešiakojo žingsniuojančiojo roboto aktuatorių. Analizuojamas kojos mechanizmas, kuris šių aktuatorių sukuriamas mažas deformacijas gali keisti į nemažus poslinkius.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.1.3531

Pilnas straipsnio tekstas


TEMPERATŪROS POVEIKIO IR BESIKAUPIANČIOS ELEKTROMAGNETINĖS ŠILUMOS ANT MIKRO-ELEKTRINIO AUTOMOBILIO RATO ĮMONTUOTO VARIKLIO ĮTAKOS TYRIMAS

Q. P. Chen

Rytų Kinijos Jiaotong universitetas, Mechanikos inžinerijos mokykla, 330013, Nanchang, Kinija,
el.p.: qiping3846758@163.com


Reziumė

Tam, kad užtikrinti mikro-elektrinio automobilio efektyvumą, patikimumą ir saugumą buvo tiriamas šilumos atidavimo mechanizmas ir temperatūros įtaka rate įmontuotam varikliui. Vidiniai kompleksiniai šilumos nuostoliai ir temperatūriniai laukai buvo nustatomi baigtinių elementų  metodu. Taip pat buvo sukurtas šilumos nuostolių ir temperatūrinių laukų matematinis modelis. Rate įmontuoto variklio temperatūros perdavimo procesų imitavimui ir rezultatų apdorojimui buvo naudojamajungtinėAnsoft Maxwell ir Ansys Workbench programinė įranga. Taip pat buvo ištirta apkrovų ir sukimosi greičių įtaka temperatūros didėjimui. Lyginant eksperimentinius ir proceso imitavimo rezultatusgalima teigti, kad šis metodas gali būti teorinis pagrindas optimaliam rate įmontuoto variklio projektavimui.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.1.6588

Pilnas straipsnio tekstas


CILINDRINIŲ PIEZOELEKTRINIŲ DAVIKLIŲ SISTEMŲ MODELIAVIMAS IR TYRIMAS

A. Buchacz, M. Płaczek, A. Wróbel

Silezijos technologijos universitetas, Mašinų gamybos procesų automatizavimo ir integruotos gamybos sistemų institutas, Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice, Lenkija, el.p.: andrzej.buchacz@polsl.pl, marek.placzek@polsl.pl, andrzej.wrobel@polsl.pl

Reziumė

Straipsnyje aprašomas virpančios mechatroninės sistemos tyrimo ir modeliavimo matematinis algoritmas. Velenas yra tiriamos sistemos mechaninė posistemė. Žiedo formos piezoelektrinis daviklis pritvirtintas prie veleno. Projektuojant sistemą, reikia žinoti jo dinamines charakteristikas.

Dėl to autoriai pristatė metodą, kuris naudingas analizuojant tokio tipo sistemas. Norint apskaičiuoti mechatroninės sistemos charakteristikas, pirmiausia buvo tiriamas mechaninis posistemis. Mechaninio posistemio dinaminis lankstumas apskaičiuotas naudojant tikslų ir apytikslį metodus. Kadangi mechatroninės sistemos analizei tikslų metodą taikyti neįmanoma, buvo naudotas apytikslis Galerkino metodas taikomas sistemos su piezoelektrine pavara analizei. Darbe pateikiama besisukanti vibruojanti mechatroninė sistema su piezoelektriniu davikliu. Tiriama sekcijinėpiezoelektrinė pavara, kurios cilindrinis daviklis maitinamas išorine harmoniškai kintančia įtampa. Gautų mechaninių posistemių ir mechatroninių sistemų charakteristikų palyginamas atvaizduotas diagramoje. 


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.1.6597

Pilnas straipsnio tekstas


ŽMOGAUS VEIKSNIŲ IR KLAIDŲ ĮTAKA GAMYBOS KOKYBEI IR PATIKIMUMUI, TAIKANT INTEGRUOTĄ GAMINIO BEI PROCESO, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR GAMYBOS KŪRIMO METODĄ

Algirdas Bargelis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44321, Kaunas, Lietuva, el.p.: algirdas.bargelis@ktu.lt

Dalia Čikotienė, Zenonas Ramonas

Šiaulių universitetas, Vilniaus 141, 76285, Šiauliai, Lietuva, el.p.: dalia@tf.su.lt, zenonas@tf.su.lt


Reziumė

Veiklos globalizacija yra pagrindinis iššūkis organizacijoms, kuriančioms ir gaminančioms techninius gaminius.

Šis straipsnis skirtas sukurtam integruotam požiūriui siekti mažiausių gamybos sąnaudų ir gaminio pristatymo laikui vartotojui, naudojant vienalaikį gaminio ir jo gamybos technologijos kūrimą, siekiant tobulos techninės priežiūros ir gamybos. Šiame straipsnyje taikyta aiškumo teorija bei jos tikėtinumo ir patikimumo matų skaičiavimų bei prognozės metodai, klasifikuojant gaminius ir jų komponentus pagal tinkamumą ir gamybos sistemos galimybių atitikimą, siekiant aukščiausios produkcijos kokybės ir patikimumo. Teorinės šio mokslinio straipsnio prielaidos buvo patikrintos ir patvirtintos praktinėje studijoje, aprašančioje Lietuvos įmonės Y veiklą, kuriančioje ir gaminančioje dviračius ir jų komponentus. Ateityje moksliniame darbe planuojama sukurti žinių bazę (KB), kurioje būtų fiksuojamas kiekvieno gaminio ir proceso kokybės bei patikimumo nesėkmės atvejis, jie klasifikuojami pagal nesėkmių priežastis ir talpinami KB.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.1.5258

Pilnas straipsnio tekstas


GAMYBOS PROCESO VEIKLŲ MATAVIMO IR VIZUALIZAVIMO METODAI, LEIDŽIANTYS PADIDINTI GAMYBOS PROCESŲ EFEKTYVUMĄ

I. Senkuvienė

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: irma@itmecha.lt

K. Jankauskas

Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: kestutis.jankauskas@ktu.lt

H. Kvietkauskas

UAB „Itmecha“, Metalų 14, Mokolai, 68461 Kaunas, Lietuva, el.p.: henrikas@itmecha.lt

Reziumė

Straipsnyje aptariami nauji gamybos proceso veiklų matavimo ir vizualizavimo metodai, padedantys personalui greičiau reaguoti į gamyboje iškylančias problemas ir teigiamai veikiantys gamybos procesų efektyvumą. Siūlomi kompiuterizuoti veiklų matavimo ir vizualizavimo metodai apima gamybos eigos (vidinės ir išorinės medžiagų logistikos, vidinės ir išorinės gamybos eigos) bei įrenginių apkrovimo (produktyvaus ir neproduktyvaus darbo laiko, darbo našumo rodiklio) atvaizdavimą realiu laiku. Metodai buvo įdiegti 2010 metų pabaigoje įmonėje „Stevila“. Analizuojant 2010, 2011 ir 2012 metų rezultatus nustatyta, kad pasiūlyti metodai leido nemažai pagerinti gamybos terminų įvykdymo rodiklius. Taip pat nustatyta, kad pasiūlyti vizualizavimo metodai daro gamybos procesą skaidresnį, padeda aptikti problemas ir suteikia informacijos, kaip tobulinti gamybos procesus.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.1.3514

Pilnas straipsnio tekstas


VIDAUS DEGIMO, VARIKLIO SĄVEIKAUJANČIO SU APKROVIMO IR REGISTRAVIMO ĮRENGINIU, STABILUMO ĮVERTINIMAS PAGAL JO GALIOS GREITINĘ CHARAKTERISTIKĄ

D. Szpica

Bialystoko technologijos universitetas, Wiejska 45C, 15-351 Bialystokas, Lenkija, el.p.: dszpica@pb.edu.pl

J. Piwnik

Bialystoko technologijos universitetas, Wiejska Str. 45C, 15-351 Bialystokas, Lenkija, el.p.: pivnic@pb.edu.pl

M. Sidorowicz

Bialystoko technologijos universitetas, Wiejska Str. 45C, 15-351 Bialystokas, Lenkija, el.p.: macieks3@gmail.com


Reziumė

Straipsnyje aprašomas vidaus variklio, sąveikaujančio su apkrovimo ir registravimo įrenginiu, stabilumo vertinimas pagal jo galios greitinę charakteristiką. Remdamiesi važiuoklės dinamometro, pritaikyto įvairių galių jėgos sistemoms, išorinėmis charakteristikomis pabandyta pritaikyti pasiūlytąjį vertinimą. Pradinė analizė parodė, kad aptartos charakteristikos ypač naudingos išplėstą adaptacijos ciklą turintiems LPG (liquefied petroleum gas – suskystintosios dujos) varikliams. Be to, taikant tarpines greičio charakteristikas ir skirtingas variklio apkrovas, kurios imitavo eksploatacinį nusidėvėjimą, buvo nustatytos jo darbo stabilumo svarbiausios charakteristikos ir elastingumo koeficientas. Tai parodė, kad galios greitinės charakteristikos analizė yra tinkamas vertinimo kriterijus, jo kreivės nuolydis leido nustatyti variklio energinius parametrus, o kita vertus, įvertinti jo ir apkrovimo ir registravimo įrenginio sąveikos stabilumą.


Pilnas straipsnio tekstas


TEORINIAI GEODEZINIŲ KAMPŲ MATAVIMO PRIETAISŲ KALIBRAVIMO ASPEKTAI

D. Bručas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: domka@ktv.lt

L. Šiaudinytė

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: lauryna@inbox.lt

M. Rybokas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: mindaugas.rybokas@vgtu.lt

K. Grattan

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: k.t.v.grattan@city.ac.uk

Reziumė

Daugybė geodezijoje, mašinų gamyboje, statyboje ir kt. naudojamų prietaisų (tacheometrai, teodolitai, lazeriniai skaneriai, lazeriniai sekikliai ir kt.) turi tiesioginio kampų matavimo priemones. Iki šiol nėra oficialaus tokių prietaisų kalibravimo ar patikros visame matavimų diapazone reglamento, nors prietaisai matavimų metu teikia didžiulį kiekį tiek vertikaliųjų, tiek horizontaliųjų kampų matmenų. Straipsnyje apžvelgiamos teorinės tokių kampų matavimo prietaisų kalibravimo prielaidos, o kartu pateikiama galimos naudoti įrangos pavyzdžių.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.20.1.6590

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius