Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys 19(4)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

A. Žiliukas, M. Kukis.Gofruoto korėto slėgio indo stiprumo skaitinis ir eksperimentinis tyrimas (straipsnis anglų kalba)
M. A. Torabizadeh, A. Fereidoon.Skirtingų tipų paprastų kompozicinių laminatų, veikiamų termomechaninių Navjė lenkimo apkrovų, tyrimai (straipsnis anglų kalba)
S.J. Rouzegar, M. Mirzaei.2D plyšio modeliavimas išplėstiniu baigtinių elementų metodu (straipsnis anglų kalba)
P. Maruschak, R. Bishchak, D. Baran, L. Poberezhny.Tolydinio liejimo mašinos ritinėlio medžiagos irimo analizė ir jo terminio nuovargio fizinis modeliavimas (straipsnis anglų kalba)
L. Marsavina, I. Dumitru, N. Faur, L. Kun.Aliuminio ir plieno laidininkų ir jų šerdžių mechaninių bandymų svarba (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

J. Poderytė, R. Bliūdžius, K. Banionis, E. Blaževičius, A. Burlingis.Tiekiamo oro srauto parametrų tyrimai oru šildomuose pastatuose (straipsnis anglų kalba)
M. Polikarpova, M. Lohtander, L. Popova, T. Musikka, R. Juntunen, P. Silventoinen, J. Varis, O. Pyrhönen, J. Pyrhönen.3 MVA galios konverterio aušinimo sistemos su skysčiu mechaninių komponentų patikimumo analizė (straipsnis anglų kalba)
T. Kermezli, K. Amokrane, A. Bensmaili, A. Gacemi.Aukštose temperatūrose termiškai modifikuoto kamščio mechaninė elgsena (straipsnis anglų kalba)
M. Bidabadi, S. A. Mostafavi, P. Asadollahzadeh.Nesmarkus degimas organinių mikrodalelių dulkių debesyje (straipsnis anglų kalba)
A. Khaldi, D. Nehari, M. Aichouni, S. S. Eren.Kintamosios srovės elektrokinetinių jėgų skaitmeninis tyrimas siekiant padidinti reagento greitį mikrokanale (straipsnis anglų kalba)
M. Habibi Matin, R. Hosseini, M. Simiari, P. Jahangiri.Nanoskysčio srauto entropijos generavimo minimizavimas MHD kanale atsižvelgiant į šilumos sklidimo poveikį (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

D. Žižys, R. Gaidys, R. Daukševičius, V. Ostaševičius.Normalinių deformacijų pasiskirstymo optimalios formos bimorfinėse gembėse, žadinamose antruoju rezonansiniu dažniu, tyrimas ir pjezoelektrinių sluoksnių segmentavimas (straipsnis anglų kalba)
M. E. Boukhobza, Z. Derouiche, Z. Ahmed Foitih.Guolių defektų vietos aptikimas ir įvertinimas virpesių analizės ir neuroninių tinklų metodu (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

B. Bounamous, W. Ghalloudj, A. Amirat, A. Chateauneuf, K. Chaoui.Įvairiomis sąlygomis dirbančio poliamidinio krumpliaračio analitinis modelis, paremtas CAD matavimais (straipsnis anglų kalba)
A. Bargelis, A. Baltrušaitis.Virtualios realybės technologijų taikymas kuriant ir vystant inžinerinius gaminius ir procesus (straipsnis anglų kalba)
J. F. Zhang, P. F. Feng, Z. J. Wu, D. W. Yu, C. Chen.Staklių darbinės galvutės šiluminių charakteristikų modeliavimas ir analizė (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

V. Jankauskas, R. Skirkus.Plienų abrazyvinio dilimo prognozavimas pagal dylančio paviršiaus mikrogeometrinius parametrus (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

GOFRUOTO KORĖTO SLĖGIO INDO STIPRUMO SKAITINIS IR EKSPERIMENTINIS TYRIMAS

A. Žiliukas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: antanas.ziliukas@ktu.lt

M. Kukis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: mindaugaskukis@yahoo.com

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjamas korėto cilindro stiprumas ir nurodomi jo masės privalumai, palyginti su vientisos medžiagos cilindru. Pateikiami korėto cilindro stiprumo skaičiavimai baigtinių elementų metodu.

Skaičiavimuose nagrinėtas korėtas cilindras išbandytas natūrinėmis apkrovimo sąlygomis ir gauti eksperimentinių tyrimų duomenys. Skaitinio ir eksperimentinio tyrimų rezultatai gerai sutapo ir parodė, kad esant tam pačiam slėgiui korėto cilindro masė yra 1.42 karto mažesnė negu vientiso ir tai leidžia taupyti medžiagas, kurti lengvas konstrukcijas.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.4.3204

Pilnas straipsnio tekstas


SKIRTINGŲ TIPŲ PAPRASTŲ KOMPOZICINIŲ LAMINATŲ, VEIKIAMŲ TERMOMECHANINIŲ NAVJĖ LENKIMO APKROVŲ, TYRIMAI

M.A. Torabizadeh

Taikomųjų mokslų ir technologijų universitetas, Teheranas, Iranas, el.p.: torabizadeh@uast.ac.ir

A. Fereidoon

Semnan universitetas, Mechanikos katedra, Semnanas, Iranas, el.p.: afereidoon@semnan.ac.ir

Reziumė

Remiantis klasikine laminuotų plokštelių teorija (KLPT), atliktas analitinis ir skaitinis įvairių mechaninių ir terminių apkrovų veikiamų paprastai laminuotų plokštelių tyrimas. Įvertintas šių plokštelių skersinis ir sukamasis poslinkis. Atsižvelgiant į tai, Navjė metodas pritaikytas paprastai atremtai stačiakampei laminuotai plokštelei, o baigtinių elementų kodas, naudojant ANSYS programą, pritaikytas gauto sprendinio tikslumui nustatyti. Taip pat yra ištirta kompozicinių laminuotų plokštelių laminavimo schemos, temperatūros, geometrijos ir mechaninių savybių įtaka esant statinei lenkimo apkrovai. Gauti rezultatai gerai sutapo su pateiktais literatūroje.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.4.5052

Pilnas straipsnio tekstas


2D PLYŠIO MODELIAVIMAS IŠPLĖSTINIU BAIGTINIŲ ELEMENTŲ METODU

S.J. Rouzegar

Shiraz technologijos universitetas, Modares Boulevard, Shiraz 71555-313, Iranas, el.p.: rouzegar@sutech.ac.ir

M. Mirzaei

Tarbiat Modares universitetas, Jalal Ale Ahmad Highway, Tehranas 14115-111, Iranas, el.p.: mmirzaei@modares.ac.ir

Reziumė

Šiame darbe 2D plyšiui modeliuoti plokštumose ir plokštelėse buvo taikomas išplėstinis baigtinių elementų metodas (IBEM). Buvo siekiama ištirti svertinių plyšio funkcijų svarbą mazgais praturtintoje procedūroje. Iš Kirchhofo plokštelių analitinių sprendinių buvo išrinktas naujas svertinių funkcijų tinklelis ir išanalizuotos įvairios mazginės plokštumų ir plokštelių pagerinimo schemos. Įtempių intensyvumo koeficientai (ĮIV) tipiniams etaloniniams uždaviniams spręsti buvo apskaičiuoti J integralų ir sąveikos integralų metodais. Rezultatai rodo, kad svertinių funkcijų panaikinimas neturėjo didelio poveikio įtempių intensyvumo koeficientų plokštumos uždaviniuose tikslumui. Tačiau apskaičiuotų plokštelių reikšmių tikslumas šios procedūros buvo gana stipriai veikiamas. Be to, buvo nustatyta, kad sąveikos integralo metodas geriau tiko plyšio parametrams skaičiuoti.


Pilnas straipsnio tekstas


TOLYDINIO LIEJIMO MAŠINOS RITINĖLIO MEDŽIAGOS IRIMO ANALIZĖ IR JO TERMINIO NUOVARGIO FIZINIS MODELIAVIMAS

P. Maruschak, D. Baran

Ternopilio Ivan Pul‘uj valstybinis technikos universitetas, Ruska 56, 46001, Ternopilis, Ukraina,
el.p.: Maruschak.tu.edu@gmail.com

R. Bishchak, L. Poberezhny

Ivano-Frankivsko naftos ir dujų valstybinis technikos universitetas, Ivano-Frankivskas, 76018, Ukraina

Reziumė

Sukurtas laboratorinis metodas tolydinio ruošinių liejimo mašinos ritinėlio eksploatacinėms sąlygoms modeliuoti. Jo fizinis modelis leidžia automatiškai užrašyti kvazistacionaraus temperatūrinio lauko pokyčius ritinėlio paviršiniame sluoksnyje ir įvairiais atstumais nuo jo darbinio paviršiaus. Ištyrinėtas ritinėlio irimo nuo smūginės apkrovos mechanizmas, esant maksimaliai terminio ciklo temperatūrai.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.4.5046

Pilnas straipsnio tekstas


ALIUMINIO IR PLIENO LAIDININKŲ IR JŲ ŠERDŽIŲ MECHANINIŲ BANDYMŲ SVARBA

I. Dumitru

Timisoara universitetas ”Politehnica”, Mechanikos fakultetas, Mihai Viteazu Bd. 1, 300222 Timisoara, Rumunija, el.p.:dion@mec.upt.ro

L. Marsavina

Timisoara universitetas ”Politehnica”, Mechanikos fakultetas, Mihai Viteazu Bd. 1, 300222 Timisoara, Rumunija, el.p.:lmarsavina@yahoo.com

N. Faur

Timisoara universitetas ”Politehnica”, Mechanikos fakultetas, Mihai Viteazu Bd. 1, 300222 Timisoara, Rumunija, el.p.:ruaf2001@yahoo.com

L. Kun

Timisoara R&D valstybinis suvirinimo ir medžiagų tyrimo institutas – ISIM, Mihai Viteazu Bd. 30, 300222 Timisoara, Rumunija, el.p.: kunlori@yahoo.com

Reziumė

Kad būtų galima saugiai perduoti energiją aukštosios įtampos linijomis, aliuminio ir plieno laidininkų bei plieno šerdžių fizikinių mechaninių charakteristikų eksperimentinio patikrinimo rezultatus reikia lyginti su standartais. Pagrindinės aliuminio ir plieno laidininkų charakteristikos nustatomos tempiant laidininkus, iki jie nutrūks. Tokius tempimo bandymus reglamentuoja standartai CEI-IEC 1089, CEI-IEC 61089, SR-CEI 1089 ir BS EN 50182.

Dėl plataus stiprumo diapazono aliuminio ir plieno laidininkai reikalauja adaptuotų bandymo sąlygų ir eksperimentinių rezultatų analizės, siekiant užtikrinti, kad tempimo bandymų svarbiausios mechaninės charakteristikos būtų tinkamos visiems laidininkams ir šerdims. Todėl šiame darbe pasiūlyta visa laidininkų bandymo procedūra remiasi europiniais standartais ir pritaikyta dviem laidininkams, kurių stiprumo koeficientas 4.42. Eksperimentai buvo atliekami 13 m ilgio ir 2500 kN jėgos horizontaliosiomis tempimo staklėmis, suprojektuotomis ir sumontuotomis Timišuaros universiteto „Politecnika“ (Rumunija) laidininkų ir kabelių laboratorijoje. Tempimo bandymai pirmiausia parodė, kad įtempių ir deformacijų kreivės, gautos remiantis standartais, ir gautos deformacijas matuojant kiekvieno apkrovos periodo pradžioje, gali skirtis. Tai rodo laidininko valkšnumo padidėjimo per trumpą laiką, kai jis yra veikiamas perkrovų, tendenciją. Antra, buvo nustatyta, kad kai laidininko plieninė šerdis labai standi einamąjį standartinį bandymą riboja tik tamprumo zona.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.4.5048

Pilnas straipsnio tekstas


TIEKIAMO ORO SRAUTO PARAMETRŲ TYRIMAI ORU ŠILDOMUOSE PASTATUOSE

J. Poderytė

Kauno technologijos universitetas, Studentų 48, 51367 Kaunas, Lietuva, el.p.: jurga.poderyte@ktu.lt

R. Bliūdžius

Kauno technologijos universitetas, Architektūros ir statybos institutas, Tunelio 60, 44405 Kaunas, Lietuva, el.p.: raimondas.bliudzius@ktu.lt

K. Banionis

Kauno technologijos universitetas, Studentų 48, 51367 Kaunas, Lietuva, el.p.: karolis.banionis@ktu.lt

E. Blaževičius

Kauno technologijos universitetas, Architektūros ir statybos institutas, Tunelio 60, 44405 Kaunas, Lietuva, el.p.: egidijus.blazevicius@ktu.lt

A. Burlingis

Kauno technologijos universitetas, Architektūros ir statybos institutas, Tunelio 60, 44405 Kaunas, Lietuva, el.p.: arunas.burlingis@asi.lt

Reziumė

Mažai energijos naudojančių pastatų patalpos gali būti šildomos orinio šildymo sistemomis. Ši sistema veiks efektyviai, jeigu pastato šilumos nuostoliai bus padengiami į patalpas tiekiant ne aukštesnės kaip 50 °C temperatūros mažiausią šviežio oro kiekį, reikalingą patalpoms vėdinti. Kitas svarbus uždavinys – užtikrinti šiluminę aplinką patalpose, neviršijant oro judėjimo greičio ir temperatūros skirtumų žmonių veiklos zonoje normų. Straipsnyje pateikti orinio šildymo efektyvaus naudojimo pastatuose teorinių tyrimų bei oru šildomų patalpų mikroklimato parametrų eksperimentinių tyrimų rezultatai.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.4.5054

Pilnas straipsnio tekstas


3 MVA GALIOS KONVERTERIO AUŠINIMO SISTEMOS SU SKYSČIU MECHANINIŲ KOMPONENTŲ PATIKIMUMO ANALIZĖ

M. Polikarpova, M. Lohtander, L. Popova, T. Musikka, R. Juntunen, P. Silventoinen, J. Varis, O. Pyrhönen, J. Pyrhönen

Lappeenranta technologijos universitetas, 53851, Suomija, el.p. autorių: Name.Surname@lut.fi

Reziumė

Sparčiai tobulėjant vėjo elektrinių galios generatoriams galios konventerių gamintojai yra priversti ieškoti būdų, kaip maksimizuoti nominaliąją galią ir ją naudingai konvertuoti. Projektuojami vidutinės įtampos konverterių, kurių projektinė galia yra 3 MVA, aušinimo tirpalai. Jie įvertinami terminiu ir patikimumo atžvilgiais. Siekiant pagerinti  didelės galios įrenginių svorio, tūrio ir patikimumo rodiklius, aušinimas tampa ribojančiu veiksniu. Galios modulio šiluminis modeliavimas atliekamas naudojant 3D BEM, o aušinimo sistemos įrenginių analitinė patikimumo analizė  panaudota palyginti aušinimo sistemoms, sudarytoms iš vienos fazės aušinimo plokštelių, šilumos vamzdynų su vandens baseinais ir dviejų fazių aušinimo plokštelių.


Pilnas straipsnio tekstas


AUKŠTOSE TEMPERATŪROSE TERMIŠKAI MODIFIKUOTO KAMŠČIO MECHANINĖ ELGSENA

T. Kermezli

Medea universitetas, Medžiagų inžinerijos katedra, Alžyras, el.p.: t_kermezli@yahoo.fr

A. Bensmaili

H Boumedien mokslo ir technologijos universitetas, LGR, Alžyras, el.p.: abensmaili@yahoo.fr

K. Amokrane

Medea universitetas, Medžiagų inžinerijos katedra, Alžyras, el.p.: ak_medea@yahoo.fr

A. Gacemi

Medea universitetas, Medžiagų inžinerijos katedra, Alžyras, el.p.: gacemi_ab@yahoo.fr

 


Reziumė

Apdorojimas karščiu dažnai naudojamas kamštyje vykstančių šilumos ir masės mainų charakteristikoms pagerinti. Šioje studijoje laidumo matavimo metodu ištirtas terminio apdorojimo poveikis kamščio (alžyrietiško kamštmedžio) difuzijos koeficientui (Dapp) ir cheminei struktūrai. Terminiškai apdorotas kamštis, palyginti su atitinkamu gamtiniu kamščiu, įgavo didesnį pasipriešinimą difuzijos kryptimi. Izoterminėmis sąlygomis gauti rezultatai tiksliai atitinka Arenijaus priklausomybę.


Pilnas straipsnio tekstas


NESMARKUS DEGIMAS ORGANINIŲ MIKRODALELIŲ DULKIŲ DEBESYJE

M. Bidabadi

Irano mokslo ir technologijos universitetas,Mechanikos katedra, Iranas, el.p.: Bidabadi@iust.ac.ir

S. A. Mostafavi

Irano mokslo ir technologijos universitetas, Mechanikos katedra, Iranas, el.p.: mostafavi@iust.ac.ir

P. Asadollahzadeh

Irano mokslo ir technologijos universitetas, Mechanikos katedra, Iranas, el.p.: payam_asadollahzadeh@yahoo.com

 


Reziumė

Šiame darbe nagrinėjamas kietųjų dalelių masės judėjimo poveikis nusistovėjusiam liepsnos plitimui tolygiai pasiskirsčiusių lakių organinių dalelių debesyje. Atlikta asimptotinė analizė pagrįsta dideliu Zeldovičiaus skaičiumi arba aukštu degimo reakcijos lygiu. Ši 1D laminarinė liepsna suskirstyta į tris zonas: pašildymo zoną, kurioje cheminės reakcijos greitis yra nedidelis ir garavimas turi didelę įtaką temperatūrų ir masių pasiskirstymui, reakcijos zoną, kurioje dalelių konvekcijos ir garavimo greičiai yra maži, ir konvekcijos zoną, kurioje  difuzijos dedamoji tvarumo lygtyje yra nežymi. Šiame modelyje daroma prielaida, kad išgaravusios dalelės užleidžia vietą degioms dujoms; išmetamosios dujos sugrįžta į pašildymo zoną, kur susimaišo su pirminėmis dalelėmis ir degiomis dujomis arba neleidžia orui labai įkaisti ir taip palaiko palyginti žemą liepsnos temperatūrą. Tiriant liepsnos charakteristikas, esant įvairiems kietojo mišinio santykiams, atsižvelgiama į spinduliavimo ir masės judėjimo veiksnius. Spinduliavimas iš reakcijos zonos į dalelių ir dujų mišinį, vykstantis pašildymo zonoje, didina liepsnos temperatūrą ir degimo greitį. Kadangi karštos išmetamosios dujos nukreipiamos į tiekiamo oro srautą, degimo oras atskiedžiamas, todėl liepsnos temperatūra, o atitinkamai ir NOx emisija, mažėja.


 http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.4.5042

Pilnas straipsnio tekstas


KINTAMOSIOS SROVĖS ELEKTROKINETINIŲ JĖGŲ SKAITMENINIS TYRIMAS SIEKIANT PADIDINTI REAGENTO GREITĮ MIKROKANALE

Abdel Aziz Khaldi

Oran Mohamed Boudiaf mokslo ir technologijos unioversitetas, Mechanikos fakultetas, Alžyras, el.p.: Azizkhaldi@hotmail.com

Driss Nehari

Abdelhamid Ibn Badis universitetas, Mechanikos objektų skaitmeninio modeliavimo ir eksperimentinių tyrimų laboratorija, Alžyras, el.p.: nehari_dr@yahoo.fr

Mohamed Aichouni

Hail universitetas, Mechanikos katedra, P.O. Box 2440, Hail, Saudo Arabija,

el.p.:m.aichouni@uoh.edu.sa

San Sait Eren

Gebze GYTE,Technologijos institutas, Stambulas, Turkija. el.p.: erens@gyte.edu.tr

Reziumė

Straipsnyje pateikiami kintamosios srovės elektrokinetinio reiškinio mikroskysčiuose tyrimo rezultatai. Jie rodo, kad elektrodų pločio ir tarpo tarp jų kitimas neturi įtakos rezultatams, bet, jei pakeičiamas mikrogembės aukštis, susietųjų molekulių koncentracija pakinta proporcingai,  o reakcijos paviršiaus pločio įtaka yra atvirkščiai proporcinga rezultatams. Tyrimai taip pat rodo, kad reakcijos paviršiaus ilgio didinimas turi neigiamą įtaką molekulių prisijungimui prie reaguojančio paviršiaus, o elektrodų pločio arba tarpo tarp jų keitimas turi įtakos susietųjų molekulių koncentracijai. Pateikti skaitmeniniai rezultatai gali būti laikomi įnašu į mikrokanalų, naudojamų lusto laboratoriniuose tyrimuose, konstrukciją.


Pilnas straipsnio tekstas


NANOSKYSČIO SRAUTO ENTROPIJOS GENERAVIMO MINIMIZAVIMAS MHD KANALE ATSIŽVELGIANT Į ŠILUMOS SKLIDIMO POVEIKĮ

M. Habibi Matin

Kermanshah technologijos universitetas, Mechanikos katedra, Azadegan Sq., P.O. Box, 67178-63766 Kermanshah, Iranas

R. Hosseini

Amirkabir technologijos universitetas (Teherano politechnika), Mechanikos mokykla, 424 Hafez Avenue, P.O. Box, 15875-4413 Tehranas, Iranas, el.p.: hoseinir@aut.ac.ir

M. Simiari

Amirkabir technologijos universitetas (Teherano politechnika), Mechanikos mokykla, 424 Hafez Avenue, P.O. Box, 15875-4413 Tehranas, Iranas, el.p.: mohsen_simiari@aut.ac.ir

P. Jahangiri

British Columbiauniversitetas,  Mechanikos katedra, Vankuveris, Kanada,
el.p.:
pouyanj@interchange.ubc.ca

Reziumė

Šio darbo tikslas – atsižvelgiant į šilumos sklidimo poveikį minimizuoti nanoskysčio magnetohidrodinaminio srauto, tekančio kanalu, suformuotu dviejų lygiagrečių izoterminių plokštelių, bendrąją entropiją. Oras yra pagrindinis fluidas, o tiriamos trijų rūšių nanodalelės: Al2O3, Ti ir Cu. Greičio ir temperatūrų laukai randami analitiškai iš momentų ir energijos lygčių sprendinių. Apskaičiuoti lokaliosios ir bendrosios entropijos generuotų reikšmių koeficientai, o po to visa apibendrinta entropija yra pavaizduota grafiškai vyraujančių nedimensinių parametrų atžvilgiu. Tiriamas elektrinis efektyvumas, spinduliavimo parametrai, nanodalelių tūrio frakcija, Hartmano ir Pekle skaičiai. Rezultatai rodo, kad kaip tik šiomis sąlygomis gali būti optimizuojamas entropijos dydis.


Pilnas straipsnio tekstas


NORMALINIŲ DEFORMACIJŲ PASISKIRSTYMO OPTIMALIOS FORMOS BIMORFINĖSE GEMBĖSE, ŽADINAMOSE ANTRUOJU REZONANSINIU DAŽNIU, TYRIMAS IR PJEZOELEKTRINIŲ SLUOKSNIŲ SEGMENTAVIMAS

D. Žižys, R. Gaidys, R. Daukševičius, V. Ostaševičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: Rimvydas.Gaidys@ktu.lt

Reziumė

Straipsnio tikslas – ištirti normalinių deformacijų pasiskirstymą išilgai gembės, žadinamos antruoju rezonansiniu skersinių virpesių dažniu. Buvo tiriamos trijų skirtingų formų gembės: stačiakampė gembė, optimalios formos gembė, žadinama antruoju rezonansiniu skersinių virpesių dažniu, ir optimalios formos gembė, žadinama trečiuoju rezonansiniu skersinių virpesių dažniu. Atlikus tyrimą apskaičiuotos šių gembių optimalaus segmentavimo vietos, kuriose tempimo deformacijas keičia gniuždymo deformacijos ir atvirkščiai. Nustatyta, kad optimalios formos gembių kintamų deformacijų zona yra siauresnė, taip pat joje yra mažiau deformacijų, palyginti su stačiakampe gembe. Stačiakampėje gembėje naudingųjų deformacijų būna mažiau nei optimalių formų gembėse. To priežastis – plati gembės zona, kurioje  deformacijos keičia ženklą, o tai sąlygoja deformacijų kiekio nuostolius.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.4.4477

Pilnas straipsnio tekstas


GUOLIŲ DEFEKTŲ VIETOS APTIKIMAS IR ĮVERTINIMAS VIRPESIŲ ANALIZĖS IR NEURONINIŲ TINKLŲ METODU

M. E. Boukhobza

USTO, Elektronikos katedra, Signalų, sistemų ir duomenų laboratorija, Alžyras

Z. Derouiche

USTO, Elektronikos katedra, Signalų, sistemų ir duomenų laboratorija, Alžyras, el.p.: zianeder@yahoo.fr

Z. Ahmed Foitih

USTO, Elektronikos katedra, Jėgos elektronikos ir automatikos laboratorija, Alžyras, el.p.: zfoitih@yahoo.fr

 


Reziumė

Mašinų priežiūros kokybė turi didelę įtaką firmos darbui. Mašinų defektų vystymosi įvertinimas ir stebėsena gali sumažinti priežiūros sąnaudas minimizuojant neplanines prastovas ir užtikrinant ekonomiškai pagrįstus nuostolius. Mašinos būsena labai priklauso nuo besisukančių elementų, taigi ir nuo guolių. Virpesių matavimai padeda nustatyti, ar mašina yra  tinkama naudoti, ir laiku atlikti priežiūros darbus. Šio darbo tikslas sukurti dirbtiniu intelektu pagrįstą sistemą, kuri leistų nustatyti guolių elementų defekto radimosi pradžią ir pagal virpesių signalų pokyčius nustatyti, ar tai didelis defektas.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.4.5051

Pilnas straipsnio tekstas


ĮVAIRIOMIS SĄLYGOMIS DIRBANČIO POLIAMIDINIO KRUMPLIARAČIO ANALITINIS MODELIS, PAREMTAS CAD MATAVIMAIS

B. Bounamous

Annaba Badji Mokhtar universitetas, Mechanikos katedra, Medžiagų mechanikos ir techninio aptarnavimo bei remonto tyrimų laboratorija (LR3MI), P.O. Box 12, Annaba 23000, Alžyras, el.p.: bounamous.boubaker@univ-annaba.org

W. Ghalloudj

Annaba Badji Mokhtar universitetas, Mechanikos katedra, Medžiagų mechanikos ir techninio aptarnavimo bei remonto tyrimų laboratorija (LR3MI), P.O. Box 12, Annaba 23000, Alžyras, el.p.: ghalloudj23@yahoo.fr

A. Amirat

Annaba Badji Mokhtar universitetas, Mechanikos katedra, Medžiagų mechanikos ir techninio aptarnavimo bei remonto tyrimų laboratorija (LR3MI), P.O. Box 12, Annaba 23000, Alžyras, el.p.: abdelaziz.amirat@univ-annaba.org

A. Chateauneuf

Blaise Pascal universitetas, LGC, Campus des Cézeaux,  BP 206, 63174 Aubière Cedex France,
el.p.: alaa.chateauneuf@polytech.univ-bpclermont.fr

K. Chaoui

Annaba Badji Mokhtar universitetas, Mechanikos katedra, Medžiagų mechanikos ir techninio aptarnavimo bei remonto tyrimų laboratorija (LR3MI), P.O. Box 12, Annaba 23000, Alžyras, el.p.: kamel.chaoui@univ-annaba.dz

 


Reziumė

Ši studija skirta poliamidinio krumpliaračio dilimui nustatyti matuojant nuo krumplių šoninių paviršių nudilusios medžiagos tūrį eilinės profilaktikos metu. Matavimai atliekami mikroskopu ir kompiuterinio projektavimo CAD įranga. Pirmiausia rastrinis krumplio vaizdas registruojamas optiniu mikroskopu mikrokompiuteryje, paskui naudojama skaitmeninė programinė įranga naujiems krumplio kontūrams sudaryti ir galiausiai kiekvieno danties šoninio paviršiaus profilis nustatomas naudojant CAD programinės įrangos splaino funkciją dilimo raidai tirti. Rezultatai rodo, kad pasiūlytoji CAD technika teikia atkuriamą ir pakankamai tikslią informaciją apie dilimą, palyginti su tradiciniu svorio praradimo vertinimo metodu. Dilimo analizė atliekama dilimo morfologijos terminais abiejuose krumplio šoniniuose paviršiuose kaip ciklų skaičiaus funkcija. Parametrinis modelis, apimantis sukimo momentą, krumpliaračio geometriją ir trinties koeficientą, yra nustatytas esant įvairioms darbo sąlygoms – kai naudojamas vanduo, kai naudojamos tepimo priemonės ir esant sausai aplinkai.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.4.5045

Pilnas straipsnio tekstas


VIRTUALIOS REALYBĖS TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS KURIANT IR VYSTANT INŽINERINIUS GAMINIUS IR PROCESUS

A. Bargelis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, Kaunas, Lietuva, el.p.: algirdas.bargelis@ktu.lt

A. Baltrušaitis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, Kaunas, Lietuva, el.p.: alfredas.baltrusaitis@stud.ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateiktas virtualiosios realybės technologijų metodas, pagreitinantis naujų gaminių ir procesų projektavimą. Pasiekiama didelė procesų nauda ir efektyvumas bei lankstumas, taip pat aukštas konstruojamų gaminių funkcionalumas, naudojant minėtas technologijas. Šiame straipsnyje aprašytas metodas, padedantis pagreitinti inžinerinės pramonės gamybos procesus. Aprašytas metodas išsiskiria savo originalumu iš kitų mums žinomų būdų mechanikos inžinerijos srityje. Rezultatas pasiektas dėka glaudaus bendradarbiavimo tarp visų gamybinės korporacijos specialistų ir padalinių bei geros valios bendradarbiavimu tarp gamintojų ir užsakovų. Mokslinė svarba išreikšta tarpdisciplininiu bendravimu, padedančiu siekti ir kurti naujas žinias bei patirtį, kvalifikaciją ir pan. Praktinė reikšmė – pagerinti techniniai ryšiai tarp gamintojų ir greičiau generuojamos alternatyvios idėjos. Sukurti ir įdiegti sferiniai elementai pagerino gaminio technologiją ir sumažino gamybos proceso laiką.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.4.5057

Pilnas straipsnio tekstas


STAKLIŲ DARBINĖS GALVUTĖS ŠILUMINIŲ CHARAKTERISTIKŲ MODELIAVIMAS IR ANALIZĖ

J.F. Zhang

Tsinghua universitetas, Valstybinė vedančioji tribologijos laboratorija, Beijing 100084, P.R. Kinija, el.p.: zhjf@tsinghua.edu.cn

P.F. Feng

Tsinghua universitetas, Valstybinė vedančioji tribologijos laboratorija, Beijing 100084, P.R. Kinija, el.p.: fengpf@tsinghua.edu.cn

Z.J. Wu

Tsinghua universitetas, Valstybinė vedančioji tribologijos laboratorija, Beijing 100084, P.R. Kinija, el.p.: wuzhijun@tsinghua.edu.cn

D.W. Yu

Tsinghua universitetas, Valstybinė vedančioji tribologijos laboratorija, Beijing 100084, P.R. Kinija, el.p.: yudw@tsinghua.edu.cn

C. Chen

Tsinghua universitetas, Valstybinė vedančioji tribologijos laboratorija, Beijing 100084, P.R. Kinija, el.p.: ccyxql@gmail.com


Reziumė

Šioje studijoje baigtinių elementų ir eksperimentiniais metodais ištirtos šilumos veikiamo tipinio apdirbimo centro eksploatacinės savybės, pasiūlytas metodas staklėms optimizuoti atsižvelgiant į struktūrines jų galvutės ir temperatūrinių laukų valdymo charakteristikas. Nekeičiant staklių šiluminių savybių ir statinio bei dinaminio standumo buvo pasinaudota simetrinės terminės plokštumos projektavimo teorija staklių galvutei optimizuoti į simetrinę struktūrą taip, kad šiluminės deformacijos būtų abipusiškai susietos ir panaudotos viena kitai kompensuoti. Aušinimo latakai buvo įtaisyti abiejose pusėse ir priekinėje galvutės dalyje, kad aušinimo valdymą būtų galima pritaikyti galvutės aušinimo latakų pločiui / gyliui ir išdėstymui optimizuoti. Todėl buvo galima pasiekti, kad staklės mažiau šiltų ir sumažėtų jų terminės deformacijos. Remiantis šilumos perdavimo suklio aušinimo latakams analizės duomenimis, buvo sukurtas terminio tinkamumo modeliavimo baigtiniais elementais metodas ir keliuose kritiniuose taškuose  palyginta temperatūra ir visų staklių terminės deformacijos prieš optimizavimą ir po jo. Galiausiai, naudojant suprojektuotą ir pagal optimizavimo rezultatus pagamintą prototipą, buvo atlikti temperatūrinių eksploatacinių savybių eksperimentiniai matavimai. Lyginant modeliavimo ir eksperimento rezultatus buvo nustatyta, kad vertikaliojo apdirbimo centro temperatūrinės eksploatacinės savybės pagerėjo.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.4.5044

Pilnas straipsnio tekstas


PLIENŲ ABRAZYVINIO DILIMO PROGNOZAVIMAS PAGAL DYLANČIO PAVIRŠIAUS MIKROGEOMETRINIUS PARAMETRUS

V. Jankauskas

Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų 11, 53361, Akademija, Kauno r., Lietuva, el.p.: vytenis.jankauskas@asu.lt

R. Skirkus

Aleksandro stulginskio universitetas, Studentų 11, 53361, Akademija, Kauno r.,Lietuva, el.p.: remigijus.skirkus@yahoo.com

Reziumė

Straipsnyje pateikta skirtingo kietumo mažaanglio Hardox 400, vidutinio anglingumo 45 ir anglingo 65G plienų, dilimo paviršių mikrogeometrinių charakteristikų analizė. Plienai termiškai apdirbti siekiant maksimalaus jų kietumo intervalo. Dilimo į įtvirtintą abrazyvą tyrimai atlikti pagal ASTM G 132–96 (2007), naudojant trinties poros tipą „pin–on–drum“. Nustatytas nudilimas, kuris vertintas sąryšyje su tyrime naudotų plienų kietumu, dilimo pėdsako šiurkštumu, mikronelygumų viršūnių kampais.

Tyrimų rezultate nustatyta, kad esant dilimui į įtvirtintą abrazyvą mažaanglių plienų nudilimą galima prognozuoti pagal jų kietumą ir dylančio paviršiaus šiurkštumą, vidutinio anglingumo plienų – pagal kietumą ir dylančio paviršiaus mikronelygumų viršūnių kampus, anglingų plienų – pagal dylančio paviršiaus šiurkštumą ir dylančio paviršiaus mikronelygumų viršūnių kampus Θ. Šių parametrų tarpusavio ryšys tiesinis. Pastarasis vertinimas yra aukšto patikimumo, tiesinės charakteristikos – 0.024Θ + 1.24, R2 = 0.95.

Šie rezultatai teikia galimybę palyginti vienodos sudėties, bet skirtingo kietumo plienų, naudojamų vienodomis abrazyvinio dilimo sąlygomis, nudilimą, kai galimi skirtingi vertinimo kriterijai - kietumas, šiurkštumas ir dylančio paviršiaus mikronelygumų viršūnių kampai Θ.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.19.4.5049

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius