Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys 18(6)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

A. Žiliukas, S. Diliūnas, A. Jutas, S.V. Augutis, R. Ramanauskas.Eksploatacijos metu perkrautų biokuro konvejerio grandinės elementų stiprumo uždavinys (straipsnis anglų kalba)
S. Pilkavičius, R. Kačianauskas, A. Norkus.Dviejų per tarpinį sluoksnį kontaktuojančių sferinių dalelių normalinio kontakto sąveikos tyrimas (straipsnis anglų kalba)
Mehdi Ghannad, Mohammad Zamani Nejad.Aukšto slėgio storasienio kevalo pagaminto iš nevienalytės aukštos kokybės medžiagos pilnas tamprusis sprendimas (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

D. Justinavičius, A. Narkūnienė, P. Poškas.Įvairių veiksnių įtakos tyrimas vertinant dujų sklaidą konceptualiame geologiniame labai radioaktyvių atliekų laikymo tunelyje (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

S. Jović, V. Raičević.Dviejų koncentruotų masių vibrosmūginio judėjimo apskritimine nelygia trajektorija fazinis portretas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

E. Teutan, M. Bara, I. Ardelean.Skaitmeninės informacijos generavimas tetrobot modulio pagalba (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

D. Ćurić, Z.A. Veljković, J. Duhovnik.Proceso parametrų, turinčių įtakos plastiko korpusų liejimui slegiant, nustatymo metodologijų palyginimas taikant Taguši metodą (straipsnis anglų kalba)
M. Kurt, U. Köklü.Formos paklaidų mažinimas trūkiame šlifavimo procese taikant Taguši metodą (straipsnis anglų kalba)
V. Volkovas, M. Eidukevičiūtė, H. S. Nogay, T. C. Akinci.Bangelių transformacijos taikymas statinių konstrukcijos defektams aptikti (straipsnis anglų kalba)
S. Rajendran, K. Marimuthu.T90Mn2W50Cr45 elektrodo dilimo ir greitai kietėjančio sluoksnio eksperimentinis tyrimas (straipsnis anglų kalba)
S. Bendaoudi, M. Bounazef, E.A. Adda Bedia.Ti3SiC2 turinčio 8% TiC tribologiniai privalumai lyginant su korundu (straipsnis anglų kalba)
F. Salvatore, T. Mabrouki, H. Hamdi.Analitinio termomechaninio pjovimo modelio, tenkinančio skaitinius ir eksperimentinius rezultatus, paruošimas (straipsnis anglų kalba)
T. Karaulova, M. Kostina, J. Sahno.Gamybos proceso patikimumo įvertinimo metodika (straipsnis anglų kalba)
L. Straubergaitė, V. Juodžbalienė, R. T. Toločka, K. Muckus.Kineziterapijos poveikis sveikų vaikų ir su cerebriniu paralyžiumi raumenų pasyviųjų mechaninių savybių simetriškumui (straipsnis anglų kalba)
M. Lehtovaara, M. Karvonen, O. Pyrhönen, T. Kässi.Įsiliejimas bendradarbiaujant į atviroje jūroje esančių vėjo jėgainių rinką (straipsnis anglų kalba)
N. Dobržinskij.Dyzelinių variklių karinių degalų degimo spartos aukštikalnių sąlygomis teorinis tyrimas (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

EKSPLOATACIJOS METU PERKRAUTŲ BIOKURO KONVEJERIO GRANDINĖS ELEMENTŲ STIPRUMO UŽDAVINYS

A. Žiliukas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: antanas.ziliukas@ktu.lt

S. Diliūnas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.:saulius.diliunas@ktu.lt

A. Jutas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: audrius.jutas@ktu.lt

S.V. Augutis

Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: stasys.augutis@ktu.lt

R. Ramanauskas

Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: ramunas.ramanauskas@ktu.lt

Reziumė

Nedideli nukrypimai nuo grandinių eksploatavimo sąlygų daro poveikį įvairiems jų deformavimo atvejams, kurie neminimi grandinių eksploatacijos nurodymuose. Net ir labai mažai persikreipusi grandinė yra veikiama skersinės jėgos ir lenkimo momento. Šios papildomos apkrovos padidina grandinės ašelės įtempių skaitinę vertę, kuri kritinio apkrovimo metu pasiekia ašelės medžiagos stiprumo ribą. Šiame straipsnyje pateikiama originali atlikto tyrimo metodologija, įvertinanti grandinės eksploatacinės kinetikos įtaką jos geometriniams ir mechaniniams rodikliams. Susiję matavimo ir skaičiavimo rezultatai buvo panaudoti pateiktai metodologijai patikrinti.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.6.3171

Pilnas straipsnio tekstas


DVIEJŲ PER TARPINĮ SLUOKSNĮ KONTAKTUOJANČIŲ SFERINIŲ DALELIŲ NORMALINIO KONTAKTO SĄVEIKOS TYRIMAS

S. Pilkavičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: saulius.pilkavicius@vgtu.lt

R. Kačianauskas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: rkac@vgtu.lt

A. Norkus

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: Arnoldas.Norkus@st.vgtu.lt

Reziumė

Šiame straipsnyje nagrinėjamas dviejų, per tarpinį sluoksnį kontaktuojančių, sferinių dalelių normalinis kontaktas. Baigtinio dydžio jungiamajam sluoksniui įvertinti, buvo pasiūlytas naujas analitinis normalinio kontakto skaičiavimo modelis, kuris jungiamojo sluoksnio dalį įvertina kaip nuoseklų elementą.

Skaitiniai tyrimai buvo atliekami analitiniu būdu ir baigtinių elementų metodu (BEM) esant skirtingiems jungiamojo sluoksnio spinduliams ir skirtingoms medžiagų savybėms.

Rezultatai rodo, kad atskiras jungiamojo tarpinio sluoksnio standumo įvertinimas sumažina bendrą nagrinėtos sistemos standumą, tai rodo ir BEM rezultatai.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.6.3160

Pilnas straipsnio tekstas


AUKŠTO SLĖGIO STORASIENIO KEVALO PAGAMINTO IŠ NEVIENALYTĖS AUKŠTOS KOKYBĖS MEDŽIAGOS PILNAS TAMPRUSIS SPRENDIMAS

Mehdi Ghannad

Shahrood technologijos universitetas, Mechanikos fakultetas, Shahrood, Iranas,

el.p.: ghannad.mehdi@gmail.com

Mohammad Zamani Nejad

Yasouj universitetas, Mechanikos fakultetas, Yasouj P. O. Box: 75914-353 Iranas,

el.p.: m.zamani.n@gmail.com

Reziumė

Laikant, kad tamprumo modulis radialine kryptimi kinta netiesiškai, o Puasono koeficientas yra pastovus, remiantis plokštumos tamprumo teorija sudarytos asimetrinio storasienio cilindro kevalo, pagaminto iš nevienalytės aukštos kokybės medžiagos ir apkrauto vidiniu bei išoriniu slėgiu, svarbiausios bendrosios lygtys. Sudarytos Navje lygtys realioms, sudvejintoms ir kompleksinėms šaknims analitiškai skaičiuoti plokščiosios deformacijos ir plokščiųjų įtempių atvejais. Baigtinių elementų metodu apskaičiuota radialinių apskritiminių įtempių ir radialinių poslinkių pasiskirstymas priklausomai nuo nevienalytiškumo konstantų yra palygintas su vienalytės medžiagos įtempimų ir radialinių poslinkių pasiskirstymu, o rezultatai pavaizduoti grafiškai.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.6.3158

 

Pilnas straipsnio tekstas


ĮVAIRIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKOS TYRIMAS VERTINANT DUJŲ SKLAIDĄ KONCEPTUALIAME GEOLOGINIAME LABAI RADIOAKTYVIŲ ATLIEKŲ LAIKYMO TUNELYJE

D. Justinavičius

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: justinavicius@mail.lei.lt

A. Narkūnienė

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: asta@mail.lei.lt

P. Poškas

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: poskas@mail.lei.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikiami skaitinio įvairių veiksnių įtakos dujų sklaidai, konceptualiame geologinio atliekyno tunelyje laikant labai radioaktyvias atliekas, vertinimo rezultatai. Įvertinta, kokią įtaką turi tokie veiksniai kaip absoliučiojo skvarbos koeficiento sumažėjimas inžineriniame tarpelyje ir kasimo sutrikdytoje zonoje, santykinio skvarbos koeficiento geologinėje aplinkoje pasikeitimas, vandenyje ištirpusio vandenilio difuzijos greičio pasikeitimas, dujų generacijos vėlavimas. Nustatyta, kad didžiausią įtaką maksimaliam slėgiui turi absoliučiojo skvarbos koeficiento sumažėjimas kasimo sutrikdytoje zonoje. Absoliučiosios skvarbos koeficiento mažėjimas inžineriniame tarpelyje lemia jo, kaip pirmenybinio dujų kelio iš laikymo tunelio į transportavimo tunelį, užsidarymą.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.6.3172

Pilnas straipsnio tekstas


DVIEJŲ KONCENTRUOTŲ MASIŲ VIBROSMŪGINIO JUDĖJIMO APSKRITIMINE NELYGIA TRAJEKTORIJA FAZINIS PORTRETAS

S. Jović, V. Raičević

Prištinos universitetas, Technikos mokslų fakultetas, Ul. Kralja Petra I br. 149/12, Kosovska Mitrovica, Serbija, el.p.: jovic003@gmail.com

Reziumė

Straipsnyje analizuojama, kaip juda vibrosmūginė sistema, susidedanti iš dviejų laisvės laipsnių švytuoklės, apskritimine nelygia trajektorija vertikalioje plokštumoje veikiant išorinei pastovaus dažnio jėgai. Ryšių netolygumą sukelia Kulono slydimo trinties koeficientas μ = tg α0. Švytuoklė susideda iš dviejų masių – rutuliukų, kurių laisvas judėjimas apribotas dviem kampinio posūkio atramomis. Nesmūginis masių judesys, veikiant išorinei pastovaus dažnio jėgai, suskaidytas į atitinkamus intervalus, aprašomas dviem judesio diferencialinėmis lygtimis, kurios priskiriamos netiesinių homogeninių antros eilės diferencialinių lygčių grupei. Tiriamos vibrosmūginės sistemos judesio diferencialinės lygtys išspręstos naudojant programinius paketus. Tirtų vibrosmūginių sistemų analitiniai ir skaitmeniniai rezultatai yra judesio grafinio vizualizavimo, kuris ir yra šių analitinių tyrimų tikslas, pagrindas. Sukurta smūgio, vykstančio tam tikroje padėtyje apibrėžtame laiko intervale, įvertinimo metodologija.

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.6.3159

Pilnas straipsnio tekstas


SKAITMENINĖS INFORMACIJOS GENERAVIMAS TETROBOT MODULIO PAGALBA

E. Teutan

Cluj-Napoca technikos universitetas, C. Daicoviciu no. 15, 400020, Cluj-Napoca, Rumunija, el.p.: emilteutan@yahoo.com

M. Bara

Cluj-Napoca technikos universitetas, C. Daicoviciu no. 15, 400020, Cluj-Napoca, Rumunija, el.p.: bmvbara@yahoo.com

I. Ardelean

Cluj-Napoca technikos universitetas, C. Daicoviciu no. 15, 400020, Cluj-Napoca, Rumunija, el.p.: ioan_ardelean@yahoo.com

 

Reziumė

Tam tikru masteliu atgaminant paviršių, jų apskaičiavimui taikomi matematiniai metodai, šiuo atveju „kubinė interpoliacija“.

Paviršiaus modelis apdorojamas panaudojant ketursienes struktūras. Straipsnio antroje dalyje aprašomi ketursienių struktūrų geometrijos tyrimo aspektai.

Straipsnio gale aprašoma modeliavimui skirta programinė įranga, paviršiaus modeliavimas ir roboto prototipas.

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.6.3157

Pilnas straipsnio tekstas


PROCESO PARAMETRŲ, TURINČIŲ ĮTAKOS PLASTIKO KORPUSŲ LIEJIMUI SLEGIANT, NUSTATYMO METODOLOGIJŲ PALYGINIMAS TAIKANT TAGUŠI METODĄ

D. Ćurić

Liejykla "Novi život", Sarajevska 36, 72000 Zenica, Bosnija ir Hercegovina, el.p.: d.curic@bih.net.ba

Z. A. Veljković

Belgrado universitetas, Mechanikos fakultetas, Kraljice Marije 16, 11000 Belgradas, Serbija, el.p.: zveljkovic@mas.bg.ac.rs

J. Duhovnik

Liublianos universitetas, Mechanikos fakultetas, Aškerčeva cesta 6, 1000 Liubliana, Slovėnija, el.p.: duhovnik@lecad.fs.uni-lj.si

Reziumė

Šiame straipsnyje tiriami parametrai, kurie gali turėti įtakos geometriniams detalės dalių parametrams (susitraukimui ir iškreipimui) lietame slegiant plastiko korpuse (Cycoloy, PC/ABS, klasė C2800). Tiriami penki parametrai (liejamo plastiko temperatūra, liejimo trukmė, aušinimo trukmė, palaikomas slėgis, slėgimo trukmė). Parametrų įtaka lyginama su modeliavimo ir matavimų penkiuose taškuose rezultatais. Taikomas Taguši ortogonaliųjų vektorių metodas.

Dėl per didelio parametrų, turinčių įtakos geometriniams iškraipymams skaičiaus, modeliavimo rezultatai gali būti nepatikimi. Daugiausia įtakos turintis veiksnys yra slėgimo trukmė. Realus eksperimentas rodo, kad daugiausia įtakos turi palaikomas slėgis. Tolesniems tyrimams rekomenduojama atlikti eksperimentą, jei tai įmanoma.

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.6.3166

Pilnas straipsnio tekstas


FORMOS PAKLAIDŲ MAŽINIMAS TRŪKIAME ŠLIFAVIMO PROCESE TAIKANT TAGUŠI METODĄ

M. Kurt

Marmara universitetas, 34722 Stambulas, Turkija

U. Köklü

Dumlupinar universitetas, 43500 Simav, Kütahya, Turkija, el.p.: ugurkoklu@gmail.com

Reziumė

Formos paklaidų atsiranda trūkiame paviršiuje šlifavimo proceso metu. Šiame darbe yra ištirta šlifavimo disko grūdelių dydžio, šlifavimo gylio, stalo greičio ir skersinės pastūmos įtaka formos tikslumui trūkaus šlifavimo atveju. Eksperimentiniams tyrimams pasirinktas liejamasis plienas GS-C25. Variantų analizės metodu atliktas disko ir pjovimo parametrų įtakos formos paklaidų rinkinio bei signalo ir triukšmo santykio įvertinimas. Variantų analizės rezultatai parodė, kad procesui daugiausia įtakos turi disko grūdelių dydis, šlifavimo gylis, stalo greitis ir skersinė pastūma. Įvertintos ir išmatuotos reikšmės yra gana artimos viena kitai, kas rodo, kad taikant regresinę analizę sukurtas modelis gali būti efektyviai panaudotas formos paklaidoms šlifuojant nuspėti.

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.6.3163

Pilnas straipsnio tekstas


BANGELIŲ TRANSFORMACIJOS TAIKYMAS STATINIŲ KONSTRUKCIJOS DEFEKTAMS APTIKTI

V. Volkovas

Kaunas technologijos universitetas, Technologinių sistemų diagnostikos institutas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: tsdi@ktu.lt

M. Eidukevičiūte

Kauno technologijos universitetas, Teorinės mechanikos katedra, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: marija.eidukeviciute@ktu.lt

H. S. Nogay

Kirklareli universitetas, Techninio mokymo fakultetas, Elektrotechnikos mokymo katedra, 39060, Kirklareli, Turkija, el.p.: hidirselcuknogay@gmail.com

T. C. Akinci

Kirklareli universitetas, Inžinerijos fakultetas, Elektrotechnikos ir elektronikos inžinerijos katedra, 39060, Kirklareli, Turkija, el.p.: cetinakinci@hotmail.com

Reziumė

Dėl atšiaurių žiemų ir konstrukcijų deformacijų veikiant sniego apkrovoms Lietuvoje ir kitose šalyse dažnai įgriūva stogai. Todėl svarbu stiprinti statinių stabilumo kontrolę. Konstrukcijų defektai gali būti aptinkami įvairiais metodais. Šiame straipsnyje aprašomas bangelių transformacijos metodas.

Tolydi bangelių transformacija taikoma defektuotos statinio konstrukcijos vibracijų analizei. Remiantis rezultatais, gautais modeliuojant duomenų struktūros pokyčius, atsiradus defektams, t. y. statinio konstrukciniams elementams praradus stabilumą, bei taikant įvairias bangelių funkcijas, parodyta, kad šis metodas tinka konstrukcijų defektų diagnostikai. Atliekant tolydžiąją bangelių transformacijos analizę, konstrukcijų defektai aptinkami pagal dažnines charakteristikas, fiksuojant defekto atsiradimo momentą.

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.6.3169

Pilnas straipsnio tekstas


T90MN2W50CR45 ELEKTRODO DILIMO IR GREITAI KIETĖJANČIO SLUOKSNIO EKSPERIMENTINIS TYRIMAS

Mr. S. Rajendran

Kumara Guru technologijos kolegija, Mechanikos katedra, Tamilnadu, Indija,
el.p.:
methermal2005@gmail.com

Dr. K. Marimuthu

Coimbatore technologijos institutas, Mechanikos katedra, Coimbatore, Tamilnadu, Indija, el.p.: marimuthu@cit.edu.in

Reziumė

Straipsnyje tiriama, ar paviršiaus atsako vertinimo metodologijos standartas tinka elektrodo dilimui ir elektrokibirkštiniame apdirbimo procese naudojamo įrankinio plieno T90Mn2W50Cr45 greitai kietėjančio sluoksnio storiui nustatyti. Tokie proceso parametrai, kaip įjungimo impulsas, išjungimo impulsas ir srovės impulsas eksperimentuojant kartojosi. Paviršiaus atsako metodologija taikoma elektrodo dilimo ir greitai kietėjančio sluoksnio storio matematiniam modeliui sudaryti. Gauti centrinio kompozitų pokyčio dizaino duomenys buvo panaudoti matematiniame modelyje. Galutinis variantų analizės (ANOVA) rezultatas buvo pritaikytas standarto tinkamumui ir sukurtų modelių galimybėms patikrinti. Numatytos ir eksperimentinės vertės pasirodė artimos toms, kurios rodo, kad sukurtąjį modelį galima efektyviai naudoti elektrodo dilimui ir greitai kietėjančio sluoksnio storiui apdirbant įrankinį plieną T90Mn2W50Cr45 numatyti.

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.6.3164

Pilnas straipsnio tekstas


TI3SIC2 TURINČIO 8% TIC TRIBOLOGINIAI PRIVALUMAI LYGINANT SU KORUNDU

S. Bendaoudi

Sidi Bel-Abbes 89 Djillali Liabes universitetas, LM&H laboratorija, Alžyras, el.p.: ing.seif@hotmail.fr

M. Bounazef

Sidi Bel-Abbes 89 Djillali Liabes universitetas, LM&H laboratorija, Alžyras, el.p.: bounazef@yahoo.com

E.A. Adda Bedia

Sidi Bel-Abbes 89 Djillali Liabes universitetas, LM&H laboratorija, Alžyras, el.p.: addabed@yahoo.com

Reziumė

Ištirta Ti3SiC2,turinčio 8% TiC priemaišų, tribo­loginė elgsena esant sausam slydimui. Bandymai atlikti su tribometru, naudojant korundą kaip tiriamosios medžiagos, kurios santykinis drėgnumas kambario temperatūroje 20%, dublikatą. Rezultatai rodo mažėjantį trinties koeficientą (0.53–0.1) ir didėjantį dilimo intensyvumą (0.6–2.5)´10-6 mm3/Nm, kai slydimo greitis didėja nuo 5 iki 60 m/s esant normaliam slėgiui 0.1-0.8 MPa. Eksperimento matematinis modelis paaiškina tribologinę Ti3SiC2 elgseną kreivėmis ir grafikais, iliustruojančiais įvairius pramonėje pasitaikančius atvejus.

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.6.3165

Pilnas straipsnio tekstas


ANALITINIO TERMOMECHANINIO PJOVIMO MODELIO, TENKINANČIO SKAITINIUS IR EKSPERIMENTINIUS REZULTATUS, PARUOŠIMAS

F. Salvatore

Liono universitetas, ENISE, LTDS, UMR 5513 CNRS, 58 rue Jean Parot, 42023 Saint Etienne, Prancūzija, el.p.: ferdi3@free.fr

T. Mabrouki

Liono universitetas, INSA Lyon, LAMCOS, UMR 5259 CNRS, 18-20 rue des Sciences, 69621 Villeurbanne, Prancūzija, el.p.: Tarek.Mabrouki@insa-lyon.fr

H. Hamdi

Liono universitetas, ENISE, LTDS, UMR 5513 CNRS, 58 rue Jean Parot, 42023 Saint Etienne, Prancūzija, el.p.: hamdi@enise.fr

Reziumė

Pagrindinis šio straipsnio tikslas – pasiūlyti analitinį medžiagos pašalinimo modelį. Įvertinant visus proceso aspektus, pritaikyta „nuskėlimo“ reiškinį remianti prielaida, kai medžiagos pašalinimas yra suma trijų pagrindinių veiksnių: atplėšimo, atsispyruokliavimo ir „švaraus nupjovimo“. Ši nauja metodologija yra sukurta naudojantis eksperimentų ir gamybos patirtimi. Faktiškai drožlė ne visada susidaro. Kai drožlė susidaro, dalis pašalinamos teorinio sluoksnio medžiagos transformuojasi į užpakalinę atplaišą ir yra gniuždoma po įrankio viršūne. Straipsnyje yra pasiūlytas šis naujas požiūris ir detaliai išnagrinėta „grynojo pjovimo“ įtaka. Šis analitinis drožlės formavimosi submodelis yra kalibruotas ir pritaikytas baigtiniams elementams modeliuoti, norint pasiūlyti naują hipotezę ir naują lygybę, sukėlus fizinį reiškinį greta įrankio viršūnės. Drožlė yra standi ir vienoda, o režimas stacionarus. Termomechaninis dėsnis yra pritaikytas šlyties zonai, kur koncentruojasi plastinė deformacija, temperatūra ir deformacijos greitis. Modelis taip pat įvertina pjovimo briaunos spindulį. Naudojamas ekvivalentinis pjovimo kampas. Įrankio ir drožlės kontakte trinties koeficientas yra analitiškai apskaičiuotas ir šis modelis laikytinas prognozuojamu.

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.6.3161

Pilnas straipsnio tekstas


GAMYBOS PROCESO PATIKIMUMO ĮVERTINIMO METODIKA

T. Karaulova

Talino technologijos universitetas, Ehitajate tee 5, 19086 Talinas, Estija, el.p.: tatjana.karaulova@ttu.ee

M. Kostina

Talino technologijos universitetas, Ehitajate tee 5, 19086 Talinas, Estija, el.p.: marina.kostina@Autoliv.com

J. Sahno

Talino technologijos universitetas, Ehitajate tee 5, 19086 Talinas, Estija, el.p.: jevgeni.sahno@gmail.com

Reziumė

Gamybinio proceso patikimumas yra svarbiausias veiksnys lemiantis sistemos darbo stabilumą, produkcijos kokybę ir padedantis mažinti darbo nuostolius. Straipsnyje pasiūlytas metodas, leidžiantis išanalizuoti gamybinį procesą ir numatyti būdus atsiradusiems defektams šalinti.

Siūlomos struktūros pagrindinis elementas (grandis) yra FMEA – plačiausiai gamyklose paplitęs patikimumo analizės būdas. Straipsnyje siūloma išplėsti FMEA analizės būdą taikant defektų klasifikaciją ir ekspertinį kriterijų vertinimą. Taikant Pareto analizę iš FMEA išskiriamos kritinės gamybos proceso defektų grupės ir, naudojantis Bajeso tinklais, surandamas efektyviausias jų šalinimo būdas. Bajeso tinklai turi defektų struktūros klasifikatorių dėl to atliekama ribota proceso patikimumo analizė. Siekiant detaliau išanalizuoti gamybinį procesą, naudojama jo struktūrinė ir dinaminė analizė, atskleidžianti proceso silpnąsias vietas, defektų medį (FTA). Tai leidžia susidaryti nuomonę apie visos sistemos patikimumą. Naudojantis FMEA bazės duomenimis, galima apskaičiuoti defektų periodiškumą ir sudaryti įrenginių palaikymo planą.

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.6.3168

Pilnas straipsnio tekstas


KINEZITERAPIJOS POVEIKIS SVEIKŲ VAIKŲ IR SU CEREBRINIU PARALYŽIUMI RAUMENŲ PASYVIŲJŲ MECHANINIŲ SAVYBIŲ SIMETRIŠKUMUI

L. Straubergaitė

Šiaulių valstybinė kolegija, Aušros al. 40, 76241 Šiauliai, Lietuva, el.p.: palikti@hotmail.com

V. Juodžbalienė

Lietuvos kūno kultūros akademija, Sporto 6, 44221 Kaunas, Lietuva, el.p.: vilmajuod@yahoo.com

R. T. Toločka

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio St. 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: tadas.tolocka@ktu.lt

K. Muckus

Lietuvos kūno kultūros akademija, Sporto 6, 44221 Kaunas, Lietuva, el.p.: kmuckus327@gmail.com

Reziumė

Darbo tikslas – ištirti, ar kineziterapijos pratimai gali sumažinti griaučių porinių raumenų pasyviųjų mechaninių savybių asimetriškumą. Tyrime dalyvavo 17 moksleivių nuo 8 iki 16 metų amžiaus. Pirmąją grupę sudarė 7 vaikai, sergantys cerebriniu paralyžiumi, antrąją grupę sudarė vaikai, neturintys fizinių ir judėjimo sutrikimų. Tiriamiesiems taikėme po 10 kineziterapijos pratimų ant terapinio kamuolio, imituojančių trimačius judesius. Raumenų mechanines savybes vertinome naudojant prietaisą MYOTON-3, kurio veikimas paremtas sukeltų gęstančių raumens virpesių matavimu ir analize. Nenustatytas statistiškai reikšmingas pasyviųjų mechaninių savybių skirtumas tarp sveikų vaikų ir vaikų su cerebriniu paralyžiumi. Parodyta, kad kineziterapijos užsiėmimai ant terapinio kamuolio, imituojantys raitelio judesius, sumažina sveikų ir vaikų su cerebriniu paralyžiumi sėdmenų vidurinių raumenų standumo ir tonuso asimetriją, o nugaros tiesiamųjų raumenų tik iš dalies.

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.6.3162

Pilnas straipsnio tekstas


ĮSILIEJIMAS BENDRADARBIAUJANT Į ATVIROJE JŪROJE ESANČIŲ VĖJO JĖGAINIŲ RINKĄ

M. Lehtovaara, T. Kässi

Lappeenranta technologijos universitetas, Pramonės vadybos katedra, P. O. Box 20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: matti.lehtovaara@lut.fi; tuomo.kassi@lut.fi

M. Karvonen

Lappeenranta technologijos universitetas, Pramonės vadybos katedra, Technologijos įmonių tyrimų centras, P. O. Box 20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: matti.karvonen@lut.fi

O. Pyrhönen

Lappeenranta technologijos universitetas, Elektros inžinerijos katedra, P. O. Box 20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: olli.pyrhonen@lut.fi

 

Reziumė

Didėjantis supratimas apie klimato kaitos grėsmę ir iškastinio kuro atsargų stoką ateityje, verčia daugelį šalių pradėti ieškoti energijos šaltinių alternatyvos. Vėjas atsiranda bet kurioje mūsų planetos vietoje ir vėjo energijos panaudojimo technologija, ypač atviroje jūroje esančiose vietovėse, vis labiau tampa patraukliu sprendimu. Šio straipsnio tikslas – analizuoti svarbiausius veiksnius realizuojant vėjo energiją atviroje jūroje esančiose rinkose ir įvertinti, kaip nauji rinkos dalyviai su savais produktais galėtų įsilieti į ją ir net tapti jos dalyviais. Šis įvertinimas grindžiamas literatūros šaltinių apžvalga bei finansinių, patentinių ir įvairių partnerių potencinės galios analize. Gauti rezultatai atskleidė šios rinkos lyderių bei naujų dalyvių ir pretendentų, ypač mažųjų, bendradarbiavimo galimybes, komercializuojant naujus minėtos technologijos gaminius.

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.6.3170

Pilnas straipsnio tekstas


DYZELINIŲ VARIKLIŲ KARINIŲ DEGALŲ DEGIMO SPARTOS AUKŠTIKALNIŲ SĄLYGOMIS TEORINIS TYRIMAS

N. Dobrzinskij

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: Nikolaj.Dobrzinskij@gmail.com

 

Reziumė

Straipsnyje teoriškai tiriama Afganistano kalnuose eksploatuojamuose dyzeliniuose varikliuose 1DH–FTE, GM 6.5L, OM 366 LA naudojamo karinių degalų F–34 (F–35) pakaitalo, vadinamo Afganistano kuru, degimo sparta, esant nepakeistai gamyklos kuro tiekimo reguliavimo sistemai. Nustatyta, kad naudojant šiuos degalus kyla nemažai problemų, susijusių su dyzelinio variklio degalų degimo procesu, kuris pasireiškia degalų užsiliepsnojimo ir degalų degimo sąlygų blogėjimu, esant pernelyg dideliam slėgio prieaugio greičiui 1º variklio alkūninio veleno pasisukimui, bei ryškiu degimo ciklo slėgio mažėjimu. Šie pokyčiai atsiranda dėl kalnų klimato ir fizinių bei cheminių naudojamų degalų savybių.

http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.6.3167

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius