Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys 18(5)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

R. Kalpokaitė-Dičkuvienė, K. Brinkienė, J. Čėsnienė.Plaušo kiekio įtaka ugniai atsparių betonų ekspoatacinėms savybėms (straipsnis anglų kalba)
D. Benzerga, A. Haddi, A. Lavie.Įprasto apkrovimo efektas naujo hibridinio kompozicinio audinio išsisluoksniavimo procese (straipsnis anglų kalba)
Mehdi Ghannad, Mohammad Zamani Nejad.Nevienalyčio heterogeninio storasienio kevalo išsamus uždaros formos sprendimas (straipsnis anglų kalba)
P. Palanivel, P. Koshy Mathews, N. Murugan.Trintiniu suvirinimu sujungtų skirtingų aliuminio lydinių tempimo stiprio ribos nustatymo matematinio modelio sukūrimas (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

M. Dehsara, M. Habibi Matin, N. Dalir.Magnetinio hidrodinaminio tekėjimo per netiesiškai įtemptą pasvirusią permatomą plokštę, esančią poringoje aplinkoje priklausomybės nuo saulės radiacijos entropijos analizė (straipsnis anglų kalba)
M. Senouci, M. Belkadi, B. Bouguenina, B. Imine.Elipsės formos ir bendraašių kintamo tankio srautų skaitmeninė analizė (straipsnis anglų kalba)
B. Ghadiri Dehkordi, A. Mehrabadi.Laisvas turbulentinis paviršinis tekėjimas vamzdyje apie pusapvalę ir apvalią kliūtį (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

E. Kibirkštis, A. Dabkevičius, K. Ragulskis, V. Miliūnas, V. Bivainis, L. Ragulskis.Daugiasluoksnės polimerinės plėvelės virpesiai esant nesimetriniam apkrovimui (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

R. Bansevičius, G. Kulvietis, D. Mažeika, A. Drukteinienė, A. Grigoravičius.Cilindrinis pjezoelektrinis judesio keitiklis, veikiantis bėgančiosios bangos principu (straipsnis anglų kalba)
E. Shevshenko, V. Bashkite, M. Maleki, Yan Wang.Rekonfigūruojamų krovimo įrenginių projektavimas: win-win priega vartotojui ir klientui (straipsnis anglų kalba)
Tong Yifei, He Yong, Gong Zhibing, Li Dongbo, Zhu baiqing.Genetiniu algoritmu pagrįstos greitojo projektavimo optimizacijos tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

M. Madič, V. Marinkovič, M. Radovanovič.Tekinamo poliamido paviršiaus šiurkštumo matematinis modeliavimas ir optimizavimas naudojant dirbtinį neuroninį tinklą (straipsnis anglų kalba)
D. Kara Ali, M.E.A. Ghernaout, S. Galiz, A. Liazid.Volframo karbido plokštelės užpakalinio paviršiaus išsidėvėjimo tekinant modeliavimas grupinio duomenų apdorojimo metodu (straipsnis anglų kalba)
M. Benghersallah, L. Boulanouar, G. Le Coz, A. Devillez, D. Dudzinski.Karščiui atsparaus kobalto kietlydinio paviršiaus sausasis frezavimas dideliu greičiu (straipsnis anglų kalba)
M. Rimašauskas, R. Rimašauskienė.Sprendimų priėmimo sistemos sukūrimas gamybos sąnaudoms įvertinti taikant lydžios masės formavimo technologiją (straipsnis anglų kalba)
Kribes Nabil, Hessainia Zahia, M.A. Yalles, N.Ouelaa.Tekinto paviršiaus šiurkštumo statistinė analizė eksperimento planavimo metodu (straipsnis anglų kalba)
Veli Kujanpää, Erkki Veijalainen.Lazerių technologinis ir edukacinis panaudojimas suomijoje (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

PLAUŠO KIEKIO ĮTAKA UGNIAI ATSPARIŲ BETONŲ EKSPOATACINĖMS SAVYBĖMS

R. Kalpokaite-Dickuviene

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p. regina@mail.lei.lt

J. Cesniene

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p. cesniene@mail.lei.lt

K. Brinkiene

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p. kristina@mail.lei.lt

Reziumė

Naudojant įvairios kilmės plaušus galima pagerinti tam tikras statybinių medžiagų savybes. Šiame darbe ištirtas ugniai atsparus betonas, papildomai modifikuotas plaušu, kuris pagamintas perdirbus naftos pramonėje susidarančias katalizatoriaus atliekas. Darbo tikslas – nustatyti plaušo kiekio įtaką betono mechaninėms savybėms po trumpalaikio ir ilgalaikio terminio apkrovimo. Ištirtos trys bandinių grupės – bandiniai be plaušo ir betono kompozicijos su 1% bei 3% plaušo. Nustatytas 3 ir 48 valandas 800ºC ir 1000ºC temperatūrose iškaitintų bandinių stipris gniuždant ir lenkiant. Gauti eksperimentiniai duomenys parodė, kad po ilgalaikio kaitinimo 1000ºC temperatūroje didžiausiu stipriu gniuždant ir lenkiant pasižymi betonas su 1% plaušo priedu. Tačiau didėjant plaušo kiekiui betono mechaninis stipris mažėja, nors plastiškumas išauga. Pastebėta, kad plaušo priedas mažina matmenų pokyčius po trumpalaikio ir ilgalaikio išlaikymo aukštoje temperatūroje.


 http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.5.2697

Pilnas straipsnio tekstas


ĮPRASTO APKROVIMO EFEKTAS NAUJO HIBRIDINIO KOMPOZICINIO AUDINIO IŠSISLUOKSNIAVIMO PROCESE

D. Benzerga

Orano mokslų ir technologijos universitetas, Mašinų gamybos fakultetas, Kalnakasybos ir metalurgijos katedra, B.P 1505 Oranas 31000, Alžyras, el.p.: djeb_benz@yahoo.fr

A. Haddi

Lilio šiaurės Prancūzijos universitetas, F-59000 Lilis, Prancūzija, Statybos ir geoaplinkosaugos laboratorija (LGCgE), EA 4515, Artua universitetas, Taikomųjų mokslų fakultetas, F-62400 Béthune, Prancūzija, el.p.: abdelkader.haddi@univ-artois.fr

Reziumė

Šio eksperimento tikslas sukurti išsisluoksniavimo modelį, kurį taikant galima būtų numatyti naujo kompozicinio audinio, naudojamo ortopedijoje, išsisluoksniavimą. Naujas kompozitas gautas iš laminuoto kompozicinio audinio įterpiant natūralaus organinio priedo (datulės šerdies granulių). Naujas kompozitas yra pagamintas iš organinės matricos, turinčios metilmetakrilato, audinio armatūros su stiklo pluoštu ir absorbuojančiojo porolono audinio. Vaikščiojimo ciklas bus panaudotas blauzdikaulio protezo darbo sąlygoms nustatyti. Vadinasi, įlinkio bandymai bus patvirtinti ortopedijos ekspertų, bus atliktas  naujo kompozicinio audinio 3ENF bandymas išsisluoksniavimo reiškiniams nustatyti. Prognozuojama, kad skyrimosi paviršius bitiesiškai minkštės ir tai laikoma įvairių išsisluoksniavimo ryšių pagrindu. Manoma, kad kiekvienas ryšys yra veikiamas trijų standumo dedamųjų trijose išsisluoksniavimo kryptyse.

Įvesta skaliarinė išsisluoksniavimo dedamoji ir nustatyta tarpsluoksnio standumo degradacija. Pažeidimo paviršiuje pastebėta įtempių ir irimo mechanikos kriterijų įtaka ir nustatytas pažeidimų raidos dėsnis. Pažeidimo modelis yra įdiegtas į komercinę baigtinių elementų sistemą ANSYS, imituojant antrojo tipo išsisluoksniavimą. Skaitiniai rezultatai, gauti naudojant audinį (90, 452, 0), gerai sutampa su eksperimento rezultatais.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.5.2692

 

Pilnas straipsnio tekstas


NEVIENALYČIO HETEROGENINIO STORASIENIO KEVALO IŠSAMUS UŽDAROS FORMOS SPRENDIMAS

Mehdi Ghannad

Shahrood technologijos universitetas, Mechanikos fakultetas, Shahrood, Iranas, el.p.: ghannad.mehdi@gmail.com

Mohammad Zamani Nejad

Mechanical Engineering Department, Yasouj University, Yasouj P. O. Box: 75914-353, Iranas,

el.p.: m.zamani.n@gmail.com

Yasouj universitetas, Mechanikos fakultetas, Yasouj P. O. Box: 75914-353, Iranas,

el.p.: m.zamani.n@gmail.com

Reziumė

Remiantis plokštumos tamprumo teorija, yra sudarytos asimetrinio storasienio sferinio kevalo, pagaminto iš nehomogeninės aukštos kokybės medžiagos, apkraunamos vidiniu ir išoriniu slėgiu, bendrosios svarbiausios lygtys. Laikoma, kad tamprumo modulis kinta netiesiškai radialine kryptimi, o Puasono koeficientas yra pastovus. Yra sudarytos realių, sudvejintų ir kompleksinių šaknų analitinio sprendimo lygtys. Radialiniai ir meridianiniai įtempiai bei radialinių poslinkių pasiskirstymas priklausomai nuo nehomogeniškumo konstantų yra palyginti su homogenišku atveju gautais dydžiais, taip pat su baigtinių elementų metodo rezultatais ir parodyti grafikuose. Gauti rezultatai rodo, kad aukštos kokybės medžiagos savybės turi didelę įtaką įtempių pasiskirstymui radialine kryptimi. Jie yra naudingi inžinieriams, projektuojantiems sferas iš aukštos kokybės medžiagų.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.5.2702

Pilnas straipsnio tekstas


TRINTINIU SUVIRINIMU SUJUNGTŲ SKIRTINGŲ ALIUMINIO LYDINIŲ TEMPIMO STIPRIO RIBOS NUSTATYMO MATEMATINIO MODELIO SUKŪRIMAS

R. Palanivel

Kalaivani technologijos kolegija, Palathurai, Coimbatore, 641105, Indija, el.p.: rpelmech@yahoo.co.in

P. Koshy Mathews

Kalaivani technologijos kolegija, Palathurai, Coimbatore, 641105, Indija, el.p.: pkoshymathews@yahoo.co.in

N. Murugan

Coimbatore technologijos institutas, Coimbatore, 641014, Indija, el.p.: drmurugan@gmail.com

Reziumė

Trintiniu suvirinimu aliuminio jungtis galima sudaryti greičiau ir patikimesnes. Šiame straipsnyje aprašomas sisteminis požiūris, kuriuo remiamasi kuriant skirtingų aliuminio lydinių (AA6351 T6-AA 5083H111) jungčių tempimo stiprio ribos nustatymo matematinį modelį. Naudojami tokie trintinio suvirinimo parametrai kaip įrankio antgalio profilis, įrankio sukimosi greitis, suvirinimo greitis ir ašinė jėga. Eksperimentas buvo atliktas naudojant keturis kintamuosius ir penkis lygius centrinėje besisukančioje projektavimo matricoje. Modeliui kurti buvo taikomas paviršiaus reakcijos metodas. Sukurto modelio tikslumui nustatyti buvo atlikta kintamųjų dispersijos analizė ir patikrinamieji bandymai. Detaliai aptarta trintinio suvirinimo proceso parametrų įtaka trintimi suvirintų skirtingų jungčių tempimo stiprio ribai.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.5.2699

Pilnas straipsnio tekstas


MAGNETINIO HIDRODINAMINIO TEKĖJIMO PER NETIESIŠKAI ĮTEMPTĄ PASVIRUSIĄ PERMATOMĄ PLOKŠTĘ, ESANČIĄ PORINGOJE APLINKOJE PRIKLAUSOMYBĖS NUO SAULĖS RADIACIJOS ENTROPIJOS ANALIZĖ

M. Dehsara
Amirkabir technologijos universitetas (Teherano politechnika), Mechanikos mokykla, 424 Hafez Avenue, P.O. Box, 15875-4413 Teheranas, Iranas, el.p.: bm_dehsara@aut.ac.ir
M. Habibi Matin
Amirkabir technologijos universitetas (Teherano politechnika), Mechanikos mokykla, 424 Hafez Avenue, P.O. Box, 15875-4413 Teheranas, Iranas, el.p.: m.habibi@aut.ac.ir
N. Dalir
Amirkabir technologijos universitetas (Teherano politechnika), Mechanikos mokykla, 424 Hafez Avenue, P.O. Box, 15875-4413 Teheranas, Iranas, el.p.: dalir@aut.ac.ir

Reziumė

Šiame darbe analitiniais ir skaitiniais metodais tiriama, kaip magnetinis hidrodinaminis mišrus konvekcinis tekėjimas per netiesiškai įtemptą pasvirusią permatomą plokštę, esančią poringoje aplinkoje priklauso nuo saulės radiacijos. Dviejų matmenų svarbiausios lygybės yra nustatytos įvertinant Boussinesqpriartėjimą ir pastovų poringumą, bei taip pat klampios sklaidos efektą ir kintamą magnetinį lauką. Taikant panašumo metodą šios lygtys transformuotos į dvi sujungtas netiesines paprastas diferencialines lygybes ir išspręstos taikant skaitinį Kellerio ir Boxo metodą. Įvairių parametrų efektai, tokie kaip magnetiniai parametrai, poringumas, efektyvus aplinkos poringumo išnykimo koeficientas, saulės radiacijos srautas, plokštės polinkio kampas, poringos aplinkos dalelių skersmuo ir bedimensinis Eckerto, Richardsono, Prandtlo, Hartmano, Brinkmano, Reynoldso ir entropijos generavimo skaičiai buvo nagrinėti bedimensėje temperatūroje ir greičio profiliuose. Entropijos generavimo skaičius yra didesnis arti paviršiaus, o tai reiškia, kad paviršius veikia kaip stiprus negrįžtamumo šaltinis. Gauti rezultatai yra parodyti paveiksluose bei lentelėse ir aptarti.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.5.2694

Pilnas straipsnio tekstas


ELIPSĖS FORMOS IR BENDRAAŠIŲ KINTAMO TANKIO SRAUTŲ SKAITMENINĖ ANALIZĖ

M. Senouci

Orano mokslų ir technologijos universitetas, Mechanikos fakultetas, UST Oranas, B.P 1505 El Mnaouer U.S.T. Oranas. Alžyras, el.p.: senoucimahi@yahoo.fr

M. Belkadi

Orano mokslų ir technologijos universitetas, Mechanikos fakultetas, UST Oranas, B.P 1505 El Mnaouer U.S.T. Oranas. Alžyras, el.p.: mbelkadi@yahoo.fr

B. Bouguenina

Orano mokslų ir technologijos universitetas, SNEF doktorantūros mokykla, B.P 1505 El Mnaouer U.S.T. Oranas, Alžyras, el.p.: 6609011984@hotmail.com

B. Imine

Orano mokslų ir technologijos universitetas, Aeronautikos ir reaktyvinių sistemų laboratorija, B.P 1505 El Mnaouer U.S.T. Oranas, Alžyras, el.p.: imine_b@yahoo.fr

Reziumė

Šioje studijoje skaitiniu būdu ištirta elipsės formos ir bendraašių, labai skirtingo tankio įėjimo srautų geometrijos įtaka sumaišymo procesui. Bendraašiai srautai nukreipiami apvaliais ir elipsės formos antgaliais. Šių antgalių skerspjūvio plotai panašūs. Antros eilės Reinoldso įtempių modelis (RĮM) naudojamas efektams skirtingo tankio bendraašiuose turbulentiniuose srautuose įvertinti. Pateikti šių kintamųjų lyginamieji skaičiavimai. Rezultatai rodo, kad elipsės formos bendraašės geometrijos srautų sumaišymo procesas vyksta daug sparčiau negu apvalios formos srautų.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.5.2693


Pilnas straipsnio tekstas


LAISVAS TURBULENTINIS PAVIRŠINIS TEKĖJIMAS VAMZDYJE APIE PUSAPVALĘ IR APVALIĄ KLIŪTĮ

B. Ghadiri Dehkordi
Tarbiat Modares universitetas, Mechanikos katedra, Teheranas, Iranas, el.p.: ghadirib@modares.ac.ir
A. Mehrabadi
Tarbiat Modares universitetas, Mechanikos katedra, Teheranas, Iranas, el.p.: a.mehrabadi@modares.ac.ir

Reziumė

Šiame straipsnyje skaitiniais metodais analizuojamas 2D srovės laukas ir laisvas paviršinis tekėjimas vamzdyje apie pusapvalę ir apvalią kliūtį. Svarbiausios lygybės išspręstos skaitiniais metodais kontroliuojamo tūrio aplinkoje priartėjimui naudojant SIMPLE techniką. Šio imitavimo galimybės buvo patikrintos keleto tyrimų rezultatus lyginant su pateiktais literatūroje. Jie gerai sutapo. Galutinis laisvo paviršinio tekėjimo kliūties aplinkoje profilis lyginamas su tekėjimo profiliu vamzdyje be kliūties. Gauti rezultatai rodo, kad, kliūčiai didėjant, laisvo paviršinio tekėjimo lygis įtekant didėja, ištekant mažėja.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.5.2695

Pilnas straipsnio tekstas


DAUGIASLUOKSNĖS POLIMERINĖS PLĖVELĖS VIRPESIAI ESANT NESIMETRINIAM APKROVIMUI


Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.:edmundas.kibirkstis@ktu.lt
A. Dabkevičius
Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.:arturas.dabkevicius@ktu.lt
K. Ragulskis
Lietuvos mokslų akademija ir Kauno technologijos universitetas, Lietuva, el.p.: kazimieras3@hotmail.com, kazimieras3@yahoo.com
V. Miliūnas
Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: valdas.miliunas@ktu.lt
V. Bivainis
Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: vaidas.bivainis@ktu.lt
L. Ragulskis
Vytauto Didžiojo universitetas, K. Donelaičio g. 58, 44248 K
aunas, Lietuva, el.p.: l.ragulskis@if.vdu.lt 

Reziumė

Apkrautos daugiasluoksnės polimerinės plėvelės virpesiai tirti skaitmeniškai, priimant, kad plėvelė sudaryta iš trijų sluoksnių. Viršutinis ir apatinis sluoksniai yra standūs ir nesideformuoja skersine kryptimi, o vidinis sluoksnis gali deformuotis šia kryptimi. Analizuojamos pirmos savosios formos ir pateikti grafiniai jų tyrimo rezultatai. Apkrautos daugiasluoksnės polimerinės medžiagos PET+POP+ŽTPE (PET+POP+ŽTPE žymi trisluoksnę medžiagą, sudarytą iš PET – PoliEtileno Tereftalato, POP – POPieriaus ir ŽTPE – Žemo Tankio PoliEtileno) eksperimentai buvo atlikti žadinant šią medžiagą priverstiniais virpesiais. Pirmos savosios formos buvo gautos naudojant skaitmeninės raibumų fotografijos metodą ir buvo nustatyta, kad savosios formos kinta keičiant sužadinimo dažnį. Gauti skaitmeninių tyrimų rezultatai palyginti su eksperimentiniais.

Gauti tyrimų rezultatai taikomi nustatant pakavimo medžiagų charakteristikas ir savybes.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.5.2706

Pilnas straipsnio tekstas


CILINDRINIS PJEZOELEKTRINIS JUDESIO KEITIKLIS, VEIKIANTIS BĖGANČIOSIOS BANGOS PRINCIPU

R. Bansevicius
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: bansevicius@cr.ktu.lt
G. Kulvietis, D. Mazeika, A. Drukteiniene, A. Grigoravicius
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Sauletekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: Genadijus_Kulvietis@gama.vtu.lt, Dalius.Mazeika@sc.vgtu.lt, astad@it.su.lt, arturas.grigoravicius@gmail.com

Reziumė

Straipsnyje pateikiama cilindrinio pjezoelektrinio judesio keitiklio konstrukcija, analizuojami jo veikimo principai. Keitiklio paviršiuje žadinant harmoninius skirtingų fazių svyravimus generuojama bėgančioji banga. Judesio keitiklio elektrodai žadinami harmonine įtampa, kurios fazių skirtumas 2π / 3. Baigtinių elementų metodu atliktas skaitinis eksperimentas, siekiant nustatyti rezonansinius dažnius, keitiklio savąsias formas bei apskaičiuoti viršutinių kontaktų taškų judesio trajektorijas. Pristatytas cilindrinio pjezoelektrinio keitiklio judesio trajektorijos formavimo algoritmas.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.5.2698

Pilnas straipsnio tekstas


REKONFIGŪRUOJAMŲ KROVIMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMAS: WIN-WIN PRIEGA VARTOTOJUI IR KLIENTUI

E. Shevtshenko
Talino technologijos universitetas, Ehitajate tee 5, 19086 Talinas, Estija, el.p.: eduard@idssteam.com
V. Bashkite
Lisabonos naujasis universitetas, Mokslų ir technologijos fakultetas, Mechanikos ir pramonės katedra, UNIDEMI, 2829-516 Caparica, Portugalija, el.p.: viktoria.bashkite@gmail.com
M. Maleki
Lisabonos naujasis universitetas, Mokslų ir technologijos fakultetas, Mechanikos ir pramonės katedra, UNIDEMI, 2829-516 Caparica, Portugalija, el.p.: maleki@fct.unl.pt
Yan Wang
Džordžijos
 technologijos institutas, George W.Woodruff mechanikos mokykla, Atlanta, GA 30332-0405 JAV, el.p.:yan.wang@me.gatech.edu

Reziumė

Krovimo įrenginių gamintojai suinteresuoti savo gaminių stabilumu. Norint padidinti krovimo mechanizmų stabilumą, reikia daryti juos rekonfigūruojamus, patikimus, daugkartinio naudojimo. Tai leidžia naudoti gaminį pakartotinai net pasikeitus pirkėjo poreikiams. Gaminį, kurį galima keisti pagal naujo kliento pageidavimus, bus lengviau perparduoti ateityje.

Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama reversinės logistikos struktūros plėtrai projektuojant tinkamus ilgiau naudoti krovimo įrenginius. Siūlomos reversinės logistikos struktūros naujumas pasireiškia tuo, kad leidžia sumažinti gaminių grįžtamumą gamintojui, skirstytojui ją perkonfigūruoti pagal naujus užsakovo reikalavimus. Pateiktame pavyzdyje parodyti rekonfigūruojamo krovimo įrenginio naudojimo privalumai: sumažėja jo eksploatacijos išlaidos, užtikrinamas panaudos lankstumas gamintojui ir pirkėjui. 


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.5.2703

Pilnas straipsnio tekstas


GENETINIU ALGORITMU PAGRĮSTOS GREITOJO PROJEKTAVIMO OPTIMIZACIJOS TYRIMAS

Tong Yifei
Nanjing mokslų ir technologijos universitetas, Mechanikos mokykla, 402, 210094 Nanjing,
Kinijos Liaudies Respublika, el.p.: tyf51129@yahoo.com
He Yong
Nanjing mokslų ir technologijos universitetas, Mechanikos mokykla, 402, 210094 Nanjing, Kinijos Liaudies Respublika, el.p.: yhe1964@mail.njust.edu.cn
Gong Zhibing
Nanjing Kangni mechatronikos naujų technologijų AB, Kompiuterinio projektavimo katedra, 210094, Nanjing,Kinijos Liaudies Respublika, el.p.: gzb5566@sina.com
Li Dongbo
Nanjing Kangni mechatronikos naujų technologijų AB, Kompiuterinio projektavimo katedra, 210094, Nanjing, Kinijos Liaudies Respublika, el.p.: db_calla@yahoo.com.cn

Nanjing technologijos institutas, Ekonomikos ir vadybos mokykla, 210000 Nanjing, Kinijos Liaudies Respublika, el.p.:
zhubq@163.com

Reziumė

Siekiant konkurencinio pranašumo, įmonėse plačiai taikoma greitojo projektavimo metodologija. Į gaminį orientuotos žinios, taikomos jam optimizuoti ir pagrįstos projekto reikalavimais, padeda išvengti pakartotinio modeliavimo bei analizės, pagerina projektavimo efektyvumą. Pirmiausia išnagrinėjama greitojo projektavimo technologija. Antra, naudojamas bendras mechaninio gaminio greitojo optimizavimo matematinis modelis. Trečia, genetiniu algoritmu pagrįstas greitojo optimizavimo procesas sujungtas su BP neuroniniu tinklu, detaliai aptartas genetinio algoritmo tinkamumas. Ketvirta, remiantis aptartais kriterijais buvo apskaičiuoti H tipo sijos poslinkiai. Rezultatai parodė, kad genetinio algoritmo metodas užtikrina skaičiavimo tikslumą. H tipo sijos pavyzdys detaliai iliustruoja genetinio algoritmo ir BP neuroninių tinklų pritaikymą projektavimui optimizuoti. Straipsnyje pateikto tyrimo rezultatai yra tinkami naudoti greitajam projektavimui ir optimizavimui.


 http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.5.2700

Pilnas straipsnio tekstas


TEKINAMO POLIAMIDO PAVIRŠIAUS ŠIURKŠTUMO MATEMATINIS MODELIAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS NAUDOJANT DIRBTINĮ NEURONINĮ TINKLĄ

M. Madić
Niš universitetas, Niš mechanikos fakultetas, 18000 Niš, Serbija, el.p.: madic@masfak.ni.ac.rs
V. Marinković
Niš universitetas, Niš mechanikos fakultetas, 18000 Niš, Serbija, el.p.: velmar@ masfak.ni.ac.rs
M. Radovanović
Niš universitetas, Niš mechanikos fakultetas, 18000 Niš, Serbija, el.p.: mirado@ masfak.ni.ac.rs

Reziumė

Straipsnyje pristatoma tekinamo poliamido paviršiaus šiurkštumo matematinio modeliavimo metodologija, paremta dirbtinio neuroninio tinklo naudojimu. Paviršiaus šiurkštumo modelis yra sukurtas naudojant pagrindinius pjovimo parametrus: pastūmos greitį, pjovimo greitį, pjovimo gylį ir įrankio viršūnės suapvalinimo spindulį. Modeliavimo duomenys buvo parinkti eksperimentiškai, naudojant „Taguchi L27 “ ortogonaliąją tvarką.

Papildant modeliavimą, taikytas simpleksinis optimizavimo metodas ir nustatyti optimalūs pjovimo parametrai, minimizuojantys paviršiaus šiurkštumą.

Iš modelio analizės, atliktos naudojant 3D charakteristikų grafikus, buvo padarytos išvados.

Pastūmos greitis yra pagrindinis veiksnys, lemiantis paviršiaus šiurkštumą, po įrankio viršūnės spindulio ir pjovimo gylio. Pjovimo greičio efektas yra labai nedidelis.

Minimalus paviršiaus šiurkštumas gaunamas derinant nedidelį pastūmos greitį, nedidelį pjovimo greitį ir didelį įrankio viršūnės spindulį.


  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.5.2701

Pilnas straipsnio tekstas


VOLFRAMO KARBIDO PLOKŠTELĖS UŽPAKALINIO PAVIRŠIAUS IŠSIDĖVĖJIMO TEKINANT MODELIAVIMAS GRUPINIO DUOMENŲ APDOROJIMO METODU

D. Kara Ali, M.E.A. Ghernaout
Abou Bakr Belkaid universitetas, Mechanikos katedra; B.O. 119; Route de Chetouane, 13000 Tlemcen, Alžyras, el.p.: dj_kara_ali@yahoo.fr
S. Galiz, A. Liazid
Orano ENSET, LTE laboratorija, B.O. 1523; El’Mnaouer, 31000 Oranas, Alžyras, el.p.: ab_liazid@hotmail.com

Reziumė

Gamyboje įprastais metodais ne visada pavyksta sukurti patikimą įrankio išsidėvėjimo apskaičiavimo matematinį modelį, paremtą apdirbamos medžiagos plastine deformacija. Kartais gaunamos didelės prognozavimo paklaidos, trikdančios pjovimo procesą. Šis straipsnis skirtas užpakalinio paviršiaus išsidėvėjimui tekinimo metu prognozuoti taikant galingą metodą, vadinamą grupiniu duomenų apdorojimo metodu. Kaip proceso modeliavimo įrankis šio metodo algoritmas nustato matematinį ryšį tarp įrankio užpakalinio paviršiaus išsidėvėjimo ir išmatuotų čia veikiančių kintamųjų. Pasiūlytas metodas taikomas kompleksiniam daugelio kintamųjų sistemos statistiniam modeliui formuoti naudojant nedaug proceso duomenų. Įrankio išsidėvėjimo modelis, sudarytas grupinio duomenų apdorojimo metodu, įgalina prognozuoti ypač tiksliai ir parodo naudojamų kintamųjų įtaką pjovimo įrankio ilgaamžiškumui. Specialiai reikia atkreipti dėmesį į tai, kaip išvengti tekinimo proceso dinamikos įtakos eksperimentinių tyrimų duomenims. Pasiūlytas metodas parodė, kad įrankio išsidėvėjimas, o kartu ir ilgaamžiškumas yra kompleksinių pjovimo parametrų: greičio, pastūmos ir pjovimo gylio, funkcija.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.5.2696

Pilnas straipsnio tekstas


KARŠČIUI ATSPARAUS KOBALTO KIETLYDINIO PAVIRŠIAUS SAUSASIS FREZAVIMAS DIDELIU GREIČIU

M. Benghersallah, L. Boulanouar
Badji Mokhtar universitetas, Mechanikos katedra, Medžiagų, techninio aptarnavimo ir remonto laboratorija, BP12, Annaba 23000 Alžyras, el.p.: Bengher_moh@yahoo.fr
G. Le Coz, A. Devillez, D. Dudzinski
UMR CNRS Medžiagų inžinerijos ir fizikos laboratorija, 7554 ISCMP – Bâtiment C Ile du Saulcy 57045 METZ Cedex 01, Prancūzija

Reziumė

Štampuojant naudojami stiprūs smūgiai, didelės jėgos, įtempiai ir temperatūros, todėl matricos turi būti ypač atsparios. Projekto, remiamo Prancūzijos nacionalinės agentūros (ANR) PROMETFOR, tikslas – sukurti greitą, štampavimo sąlygas atitinkantį prototipų procesą, kurį būtų galima integruoti į „Satellite 6“  paviršiaus padengimo kietlydiniu programos plazminio apvirinimo procesą. Nagrinėjamas kietlydinio paviršiaus sausasis apdirbimas naudojant du apdirbimo įrankius ir didelio greičio frezavimo stakles su naudojamos galios įrašymo įtaisu „Wattpilote“. Tyrimo tikslas – parodyti kietlydinio apdirbimą, optiniu mikroskopu ir dienos šviesos intenferometru matuojant galią ir įvorių išsidėvėjimą, taikant įvairias strategijas ir esant įvairioms pjovimo sąlygoms.http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.5.2707

Pilnas straipsnio tekstas


SPRENDIMŲ PRIĖMIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS GAMYBOS SĄNAUDOMS ĮVERTINTI TAIKANT LYDŽIOS MASĖS FORMAVIMO TECHNOLOGIJĄ

M. Rimašauskas
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: marius.rimasauskas@ktu.lt
R. Rimašauskienė
Lenkijos mokslų akademija, Čevalskio skysčių srautų mašinų institutas, Fiszera st. 14, 80-231 Gdanskas, lenkija, el.p.: rrimas@imp.gda.pl

Reziumė

Straipsnyje pateiktas sprendimų priėmimo sistemos modelis, skirtas gamybos sąnaudoms optimizuoti taikant lydžios masės formavimo technologiją. Pirmiausia nustatyti parametrai, kurie turi didžiausią įtaką gamybos sąnaudoms – sunaudotos medžiagos kiekis, detalės konstrukcija, sluoksnio storis, pozicionavimas gamybos metu. Straipsnyje pateikti rezultatai leidžia patikrinti sukurtos sprendimų priėmimo sistemos tikslumą.


http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.5.2705

Pilnas straipsnio tekstas


TEKINTO PAVIRŠIAUS ŠIURKŠTUMO STATISTINĖ ANALIZĖ EKSPERIMENTO PLANAVIMO METODU

Kribes Nabil, Hessainia Zahia, M.A. Yalles, N. Ouelaa
Gegužės 8-osios universitetas, Mechanikos katedra, Mechanikos ir konstrukcijų laboratorija, BP 401, 24000 Guelma, Alžyras, el.p.: normila1@yahoo.fr

Reziumė

Šioje studijoje pateiktas bandymas ištirti pjovimo režimų (pjovimo greičio, pastūmos ir pjovimo gylio) įtaką paviršiaus šiurkštumui atliekant išbaigiamąjį jėginį 42CrMo4 plieno ruošinio tekinimą su AL2O3/Tic padengtu metalo keramikos įrankiu, kurio sudėtyje yra 70% Al2O3 ir 30% Tic. Pjovimo režimų (pjovimo greičio, pastūmos ir pjovimo gylio) ir apdirbimo metu pasiektų rezutatų (paviršiaus šiurkštumo) tarpusavio santykis yra modeliuojamas ir analizuojamas taikant paviršiaus reakcijos metodologiją. Pjovimo režimų įtaka apdirbimo parametrų kintamiesiems įvertinama pritaikant variantų analizės metodą (ANOVA). Kvadratinis paviršiaus reakcijos metodologijos modelis, susietas su atsako optimizavimo ir kompozicinio tinkamumo įvertinimo technika, buvo panaudotas apdirbimo parametrų optimalioms reikšmėms siekiamų tikslų (paviršiaus šiurkštumo) atžvilgiu rasti. Rezultatai rodo, kad pastūma yra pagrindinis veiksnys, lemiantis šiurkštumo parametrus Ra ir Rt – atitinkamai 57,49% ir 61,67%. Kvadratinis modelis geriausiai apibūdina paviršiaus šiurkštumo variacijas esant didžiausiai pastūmos ir nedidelei pjovimo greičio ir gylio įtakai.


 http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.5.2704

Pilnas straipsnio tekstas


LAZERIŲ TECHNOLOGINIS IR EDUKACINIS PANAUDOJIMAS SUOMIJOJE

Veli Kujanpää
Lappeenrantos technologijos universitetas ir Suomijos VTT techninis tyrimų centras, P.O.B 20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: veli.kujanpaa@lut.fi
Erkki Veijalainen
Lappeenrantos technologijos universitetas, P.O.B 20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: erkki.veijalainen@lut.fi

Reziumė

Straipsnyje pateikiama dabartinė lazerių naudojimo Suomijoje būklė. Jie naudojami pramonėje, moksliniuose tyrimuose, taikomi mokymo procese. Tyrimuose lazerius pradėta naudoti ir diegti 1985 metais Lappennantos technologijos universitete. Pramonėje lazeriai daugiausia naudojami lazeriniam pjovimui, mažiau – lazeriniam suvirinimui. Nuo 1990 metų lazerinis suvirimas ėmė populiarėti ir daugelis subrangovų pasinaudojo šia galimybe.

Lazerinio medžiagų apdirbimo tyrimai ir švietimas yra sukoncentruoti dviejuose universitetuose – Lapperantos ir Tamperės technologijos Universitetuose. Pagrindinės tyrimo sritys yra lazerinis ir hibridinis suvirinimas, paviršiaus apdirbimas, lazerinis plastmasių suvirinimas, mikrolazerinis apdirbimas ir popieriaus apdirbimas. Be to, keletas taikomųjų mokslų universitetų (koledžų) ir mokyklų pradėjo mokyti pramoninio lazerinio ir hibridinio lazerinio suvirinimo bei pjovimo ir techninės priežiūros. Lazerinio apdirbimo podiplominis studijų aktyvumas Suomijoje yra išplitęs visuose lygiuose – nuo lazerio operatoriaus iki tarptautinio lazerių eksperto. Suomija yra viena iš aktyviausiai lazerinio medžiagų apdirbimo tęstinį mokymą organizuojančių šalių pasaulyje.http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.5.2691

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius