Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys 18(4)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

Ye Jianhong.Puraus neprisotinto jūros dugno po sudėtingu bangolaužiu sutvirtinimo 2D modeliavimas (straipsnis anglų kalba)
Ali Keyhani; Seyed Mohammad Reza Shahabi.“Neapibrėžti” ryšiai konstrukcijų analizėje (straipsnis anglų kalba)
M. Matlin, S. Lebsky, E. Kazankina, V. Kazankin, D. Manukyan.Mašinų detalių takumo ribos nustatymas kontaktiniu metodu (straipsnis anglų kalba)
V. Dzerkelis, Z. Bazaras, J. Sapragonas, V. Lukoševičius.Statiškai lenkiamo ir sukamo eksperimentinio automobilio kėbulo tyrimas (straipsnis anglų kalba)
E. Narvydas, N. Puodžiūnienė.Įtempių koncentracija ties negiliais grioveliais kreivuose apvalaus skerspjūvio strypuose (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

A. Meslem, A. Dia, C. Beghein, A. Ammar, I. Nastase, M. El Hassan.Laisvos kryžminės srovės skaitinis imitavimas (straipsnis anglų kalba)
J. Gylys, T. Ždankus, A. Ingilertas, M. Gylys, M. Babilas.Šilumos mainai tarp nestandartinio vamzdžių pluošto ir statiškai stabilių putų srauto (straipsnis anglų kalba)
M. Habibi Matin, M. Dehsara, A. Abbassi.Mišrios konvekcijos nanoskysčio MHD tekėjimas pro netiesinį pailgintą kolektorių esant klampiajai sklaida ir kintamam magnetiniam laukui (straipsnis anglų kalba)
A. Kh. Poorfar, M. M. Shahmardan, M. Sedighi.Skystųjų atliekų laikymo iš dalies pripildytuose konteineriuose bendras tūrinis skaitinis modeliavimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

V. Volkovas, K. Petkevičius, M. Eidukevičiūtė, T.C. Akinci.Pastato konstrukcijų defektų diagnostika naudojant laiko-dažnio analizę (straipsnis anglų kalba)
R. Jonušas, E. Juzėnas, K. Juzėnas, N. Meslinas.Guolių dilimo įtakotas rotoriaus dinamikos modeliavimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

G. Augustinavičius, A. Čereška.Keturių laisvės laipsnių precizinio pozicionavimo sistemos modeliavimas baigtinių elementų metodu (straipsnis anglų kalba)
D. Gąska, E. Kijak, T. Lipski, J. Margielewicz.Žmogaus kramtymo organų kinematikos skaitinis modeliavimas (straipsnis anglų kalba)
J. Majak, M. Pohlak, M. Eerme, T. Velsker.Automobilio priekio apsaugos sistemos projektavimas naudojant neuroninį tinklą ir genetinį algoritmą (straipsnis anglų kalba)
B. Beigzadeh, A. Meghdari, S. Sohrabpour.Delno sukimosi indikatorius: padėties stabilumo matuoklis esant griebiamajam manipuliavimui (straipsnis anglų kalba)
Hu Shi, Guofang Gong, Huaiyin Liu, Lintao WangNaujas skydinės tunelinės mašinos pjovimo sistemos reguliavimo metodas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

A. Kasparaitis, V. Giniotis.Patobulintas metodas precizinio sūklio sukimosi paklaidoms įvertinti (straipsnis anglų kalba)
K. Malinauskas, V. Ostaševičius, R. Daukševičius, V. Jūrėnas.Neinvazinės mikro-opto-elektro-mechaninės sistemos taikymas radialinės arterijos pulso ir kraujo greičio analizei (straipsnis anglų kalba)
Tong Yifei, Li Dongbo, He Yong, He Fei.Aptarnavimo kokybe paremtas ekonominis išteklių planavimas naudojant gamybos tinklelius (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

PURAUS NEPRISOTINTO JŪROS DUGNO PO SUDĖTINGU BANGOLAUŽIU SUTVIRTINIMO 2D MODELIAVIMAS

Ye Jianhong

Kinijos mokslų akademija, Geologijos ir geofizikos institutas, Vedančioji inžinerinės geomechanikos laboratorija, Beijing 100029, Kinija, el.p.: mailto:yejianhongcas@gmail.com 
Dundee universitetas, Statybos skyrius, Dundee DD1 4HN, Škotija, Didžioji Britanija, el.p.: jzye@dundee.ac.uk

Reziumė

Literatūroje nėra paskelbta tyrimų apie jūros dugno sutvirtinimą po bangolaužiu. Šiame straipsnyje, naudojant Bioto lygybes, kurios yra žinomos kaip pagrindinės lygties "u-p" supaprastinimas, BEM programa PORO-WSS1 2D yra pritaikyta įvertinti purios aplinkos sutvirtinimo savybes ir nustatyti jos dinamines charakteristikas. Pritaikius PORO-WSSI 2D, tyrinėtas neprisotinto jūros dugno po sudėtingu bangolaužiu sutvirtinimas veikiant hidrostatiniam slėgiui. Skaitiniu būdu buvo nustatyta bangolaužio dugną veikianti srovės jėga. Pasiūlytu būdu galima kontroliuoti gręžinio slėgio sklaidos perteklių, efektyviųjų įtempių didėjimą, bangolaužio grimzdimą ir šlyties įtempių koncentraciją jūros dugne.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.4.2337

Pilnas straipsnio tekstas


“NEAPIBRĖŽTI” RYŠIAI KONSTRUKCIJŲ ANALIZĖJE

Ali Keyhani

Shahrood technologijos universitetas, Shahrood, Iranas, el.p.: a_keyhani@hotmail.com

Seyed Mohammad Reza Shahabi

Amirkabir technologijos universitetas, Tehranas, Iranas, el.p.: smr.shahabi@aut.ac.ir

 

Reziumė

Konstrukciniai ryšiai modeliuojami kaip nejudami ar įtvirtinti šarnyriškai. Tačiau šarnyriniai ryšiai taip pat būna veikiami lenkimo momentų, o nejudami pasižymi liaunumu. Tai yra įvertinama pusiau nejudamais sujungimais konstrukcijos brėžiniuose, tačiau trūksta praktinio įrankio konstrukcijų su pusiau nejudamomis jungtimis analizei, nes bet kuri jungtis pasižymi savais ypatumais, kuriuos sunku matematiškai griežtai apibrėžti. Šie tyrimai siejami su "neapibrėžtų" ryšių teorijos pritaikymu konstrukcijų su pusiau nejudamais sujungimais analizei. Parodyta, kad sujungimo standumas gali būti modeliuojamas kaip "neapibrėžtas" skaičius arba lingvistinis kintamasis. Analizuojama "neapibrėžto" standumo matrica lygčių sprendimui. Keletas konstrukcijų išanalizuota kompiuteriu ir pasiūlyti apibendrinimai.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.4.2329

Pilnas straipsnio tekstas


MAŠINŲ DETALIŲ TAKUMO RIBOS NUSTATYMAS KONTAKTINIU METODU

М. Matlin

Volgogrado valstybinis technikos universitetas, Lenino alėja 28, 400131 Volgogradas, Rusija, el.p.: matlin@vstu.ru

S. Lebskiy

Volgogrado valstybinis technikos universitetas, Lenino alėja 28, 400131 Volgogradas, Rusija, el.p.: detmash@vstu.ru

E. Kazankina

Volgogrado valstybinis technikos universitetas, Lenino alėja 28, 400131 Volgogradas, Rusija, el.p.: detmash@vstu.ru

V. Kazankin

Volgogrado valstybinis technikos universitetas, Lenino alėja 28, 400131 Volgogradas, Rusija, el.p.: detmash@vstu.ru

D. Manukyan

Volgogrado valstybinis technikos universitetas, Lenino alėja 28, 400131 Volgogradas, Rusija, el.p.: detmash@vstu.ru

Reziumė

Aptarta, kaip neardomuoju metodu pagal sferinio indentoriaus įspaudos į bandomos medžiagos paviršių parametrus nustatoma metalo gaminių sąlyginė takumo riba.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.4.2333

Pilnas straipsnio tekstas


STATIŠKAI LENKIAMO IR SUKAMO EKSPERIMENTINIO AUTOMOBILIO KĖBULO TYRIMAS

V. Dzerkelis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.dzerkelis@ktu.lt

Z. Bazaras

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.:zilvinas.bazaras@ktu.lt

J. Sapragonas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.:jonas.sapragonas@ktu.lt

V. Lukoševičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: vaidas.lukosevicius@ktu.lt

Reziumė

Atlikto tyrimo metu sudarytas supaprastintas eksperimentinio automobilio laikančiosios konstrukcijos skaitinis modelis, nustatyti pavojingi laikančiosios konstrukcijos taškai. Darbe aptarta skaitinio modelio sudarymo formalizavimo eiga, palyginami skaitiniu ir eksperimentiniu būdu gauti rėmo standumo ir charakteringų taškų poslinkių duomenys. Atlikus eksperimentinius statinio lenkimo bei statinio sukimo automobilio kėbulo bandymus nustatyta, kad laikančiosios konstrukcijos įlinkis automobilio bazėje lygus 1,58 mm. Laikančiosios konstrukcijos įstrižo sukimo bandymo metu, esant 3789 Nm sukimo momentui laikančioji konstrukcija susisuka iki 0,93 laipsnio. Skaičiuojant statiniam lenkimui, skirtumas tarp skirtingų modelių pateikiamų rezultatų yra apie 2 kartus. Statinio sukimo atveju skirtumas tarp skirtingų modelių pateikiamų rezultatų yra apie 1,27 karto.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.4.2345

Pilnas straipsnio tekstas


ĮTEMPIŲ KONCENTRACIJA TIES NEGILIAIS GRIOVELIAIS KREIVUOSE APVALAUS SKERSPJŪVIO STRYPUOSE

E. Narvydas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: Evaldas.Narvydas@ktu.lt

N. Puodžiūnienė

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.:  Nomeda.Puodziuniene@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjama įtempių koncentracija apvalaus skerspjūvio kreivuose strypuose ties vidinėje išlenkimo pusėje esančio griovelio dugnu. Šis tyrimas papildo anksčiau išnagrinėto trapecinio profilio strypų atvejus ir leidžia spręsti apie sudarytų formulių tinkamumą ir universalumą.

Straipsnyje taip pat nagrinėjamas įtempių būvio erdviškumo ir plastinių deformacijų kitimas didinant apkrovą. Nustatyta, kad įtempių būvio erdviškumas prasidėjus strypo plastinėms deformacijoms yra didesnis lyginant su tampraus įtempių būvio atveju, tačiau, plastinėms deformacijoms apėmus visą strypo skerspjūvį, įtempių būvio erdviškumas sumažėja.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.4.2341

Pilnas straipsnio tekstas


LAISVOS KRYŽMINĖS SROVĖS SKAITINIS IMITAVIMAS

A. Meslem, A. Dia, C. Beghein, A. Ammar, M. El Hassan

LEPTIAB, Rochelle universitas, Mokslo ir technologijų centras, La Rochelle, Prancūzija, el.p.: ameslem@univ-lr.fr

I. Nastase

CAMBI, Statybos universitetas, Bukareštas, Rumunija, el.p.: ilinca.nastase@cambi.ro

Reziumė

Skaitinio turbulentinės kryžminės purkštuko srovės imitavimo, naudojant šlyties įtempių perdavimo kω modelį, rezultatai palyginti su matavimų rezultatais. Šlyties įtempių perdavimo modelis gali prognozuoti ašių komutacijos reiškinį. Pradiniai ribiniai sluoksniai yra mažesni už prognozuojamus, o turbulentinė kinetinė energija viršija prognozuojamą. Minimalus srauto išplatėjimas ir maksimalus susiaurėjimas yra didesni už prognozuotus, o potencialus šerdies ilgis, sukuriantis srovės maksimalaus greičio mažėjimo stabdymą, yra pervertintas. Tačiau buvo nustatytos patenkinamos srovės skerspjūvio ir turinio tekėjimo greičio prognozės ir tai leido patikimai prognozuoti „vidutinio srovės spindulio" ir „vidutinio srovės greičio" įvertinimą. Mes esame suinteresuoti kaitinimo, vėdinimo ir oro kondicionavimo difuzorių optimizavimu naudojant srovės įsiurbimo pasyviąją kontrolę. Mentinės perforuotos sienelės yra naujoviški difuzoriai, palyginti su dabar  naudojamais. Gauti rezultatai rodo, kad šlyties įtempių perdavimo kωmodelis yra efektyvus įrankis neapskritiminių purkštukų konstrukcijos optimizavimui projektavimo metu.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.4.2328

Pilnas straipsnio tekstas


ŠILUMOS MAINAI TARP NESTANDARTINIO VAMZDŽIŲ PLUOŠTO IR STATIŠKAI STABILIŲ PUTŲ SRAUTO

J. Gylys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: jonas.gylys@ktu.lt

T. Zdankus

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: tadas.zdankus@ktu.lt

A. Ingilertas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: alpas.ingilertas@ktu.lt

M. Gylys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: martynas.gylys@stud.ktu.lt

M. Babilas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: martynas.babilas@ktu.lt

Reziumė

Praktikoje naudojant dvifazius šilumnešius, tokius kaip vandeninės putos, galima žymiai sumažinti medžia­gines ir energetines sąnaudas, tuo pat metu užtikrinant reikiamą šilumos mainų intensyvumą. Be to, dvifazis putų šilumnešis pasižymi papildoma savybe, leidžiančia valdyti šilumos mainų intensyvumą keičiant putų tūrinį debitinį dujingumą. Tokie vandeninių putų pranašumai suteikia galimybę sukurti kompaktišką, lengvą, saugų ir ekono­mišką šilumokaitį. Šiame straipsnyje pateikti ir aptarti šilumos mainų tarp „nestandartinio" vamzdžių pluošto ir vertikaliai kylančio bei po 180 laipsnių posūkio besi­leidžiančio putų srauto eksperimenti­nio tyrimo rezultatai.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.4.2338

Pilnas straipsnio tekstas


MIŠRIOS KONVEKCIJOS NANOSKYSČIO MHD TEKĖJIMAS PRO NETIESINĮ PAILGINTĄ KOLEKTORIŲ ESANT KLAMPIAJAI SKLAIDA IR KINTAMAM MAGNETINIAM LAUKUI

M. Habibi Matin

Amirkabir technologijos universitetas, Mechanikos katedra, , 424 Hafez Avenue, P.O. Box, 15875-4413 Teheranas, Iranas, el.p.: m.habibi@aut.ac.ir

M. Dehsara

Amirkabir technologijos universitetas, Mechanikos katedra, , 424 Hafez Avenue, P.O. Box, 15875-4413 Teheranas, Iranas, el.p.:bm_dehsara@aut.ac.ir

A. Abbassi

Amirkabir technologijos universitetas, Mechanikos katedra, , 424 Hafez Avenue, P.O. Box, 15875-4413 Teheranas, Iranas, el.p.: abbassi@aut.ac.ir

Reziumė

Straipsnyje pateikiamas analitinis ir skaitinis mišrios konvekcijos tyrimas įvertinant nanoskysčio MHD tekėjimo, per nelinijinį pailgintą kolektorių efektą ir klampiąją sklaidą. Nanoskystis yra sudarytas iš SiO2, TiO2, CuO ir Ag nanodalelių ir bazinio skysčio - vandens. Analizuojant problemą, ribinių sluoksnių lygtys transformacija pirmiausiai yra pakeičiama įprastomis netiesinėmis lygtimis.

Gautos lygtys yra skaitmeniškai išspręstos taikant Keller Box ir įprastą baigtinių skirtumų metodus. Detaliai ištyrinėti bedimensinių skirtingų pagrindinių parametrų, tokių kaip magnetiniai parametrai, nanodalelių tūrio frakcijos, Nusselt, Richardsono or Echerto skaičių efektai. Rezultatai parodė, kad, pridėjus nanodalelių į bazinius skysčius, priverstinė, natūrali ir mišri korekcija sumažina šlyties jėgas ir šilumos perdavimo koeficientą pailgintame kolektoriuje. Taigi, mažėjantis magnetinis parametras ir didėjantis Eckerto skaičius leidžia pagerinti šilumines sąlygas. Be to, naudojant Ag nanodaleles gaunamos geresnės šiluminės sąlygos nei naudojant kitas nanodaleles.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.4.2334

Pilnas straipsnio tekstas


SKYSTŲJŲ ATLIEKŲ LAIKYMO IŠ DALIES PRIPILDYTUOSE KONTEINERIUOSE BENDRAS TŪRINIS SKAITINIS MODELIAVIMAS

A.Kh. Poorfar

Shahrood technologijos universitetas, Mechanikos katedra, Iranas, el.p.: alireza.poorfar@gmail.com

M.M. Shahmardan

Shahrood technologijos universitetas, Mechanikos katedra, Iranas, el.p.: mmshahmardan@yahoo.com

M. Sedighi

Shahrood technologijos universitetas, Mechanikos katedra, Iranas, el.p.: msedighi47@gmail.com

Reziumė

Sukurtas skaitinis neslegiamo plokščio, nestabilaus, laisvo paviršinio teliūskavimosi modelis bendroms atliekų laikymo sąlygoms tirti. Nestabilaus laisvo paviršinio teliūskavimosi skaitinį modeliavimą galima panaudoti bendram skysčio kiekiui skaitinėje erdvėje papildyti arba sumažinti. Modelis remiasi Novjė ir Stokso lygčių, jungiančių judesio kiekį ir masės apsaugą, baigtinių tūrių diskretizavimu. Laisvas paviršinis teliūskavimasis yra traktuojamas taikant skysčio tūrio metodą. Aprašytos laisvo nenutrūkstamo paviršinio teliūskavimosi elementų konfigūracijos skaičiavimo problemos. Modeliuojamas skystųjų atliekų teliūskavimasis stačiakampiuose iš dalies pripildytuose konteineriuose. Pateikti skaičiavimai, įvertinantys bendrą tūrį. Apskaičiuoti laisvo paviršinio tekėjimo profiliai lyginami su gautais eksperimentiškai. Novjė ir Stokso lygybės naudojamos skysčio teliūskavimuisi skaičiuoti ir yra išspręstos skaitiniais metodais, naudojant dviejų matmenų tinklelį, nes dinaminių efektų idealiose dujose nebuvo paisoma. Visi sūkuriai, susidarę teliūskavimosi metu, buvo modeliuojami ir analizuojami skaitiniais metodais. Skaičiavimo rezultatus palyginus su tiksliais sprendiniais, pasirodė, kad šis metodas yra labai tikslus ir efektyvus, o rezultatai gaunami minimaliomis pastangomis.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.4.2326

Pilnas straipsnio tekstas


PASTATO KONSTRUKCIJŲ DEFEKTŲ DIAGNOSTIKA NAUDOJANT LAIKO-DAŽNIO ANALIZĘ

V. Volkovas

Kauno technologijos universitetas, Technologinių sistemų diagnostikos institutas, Kaunas, Lietuva, el.p.: tsdi@ktu.lt

K. Petkevičius

Kauno technologijos universitetas, Technologinių sistemų diagnostikos institutas, Lietuva, el.p.: kazimieras.petkevicius@ktu.lt

M. Eidukevičiūtė

Kauno technologijos universitetas, Technologinių sistemų diagnostikos institutas, Lietuva, el.p.: meiduk@ktu.lt

T.C. Akinci

Kirklareli universitetas, Inžinerijos fakultetas, Elektros ir elektronikos katedra, Kirklareli, Turkija, el.p.: cetinakinci@hotmail.com

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjama pastatų perdangų defektų aptikimo ir identifikavimo problema. Siekiant ištirti perdangų elgseną esant defektui ir be jo, perdangų defektai buvo modeliuojami naudojant fizikinius bei BE modelius. Buvo atlikta pastato statinio laboratorinio modelio perdangų modalinė analizė ir dažnio - laiko srityje išanalizuoti gauti duomenys. Perdangų dinamikos pokyčių duomenų Furjė analizė ir nustatytos laiko dažnių diagramos, esant įvairiems defektams, parodė, kad ši metodika gali būti naudojama perdangų defektų diagnostikai. Iš gautų duomenų taip pat buvo nustatytas galios spektro tankis, koreliuotas su perdangų būklės pasikeitimu.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.4.2340

 

Pilnas straipsnio tekstas


GUOLIŲ DILIMO ĮTAKOTAS ROTORIAUS DINAMIKOS MODELIAVIMAS

R. Jonušas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva,el.p.:remigijus.jonusas@ktu.lt

E. Juzėnas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva,el.p.: ejuzenas@ktu.lt

K. Juzėnas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.:kjuzenas@ktu.lt

N. Meslinas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.:nerijus.meslinas@ktu.lt

Reziumė

Tikslus realių technologinių sistemų dinamikos modeliavimas yra sudėtingas uždavinys, reikalaujantis nemažų žmogaus ir aparatinių išteklių. Todėl, siekiant padidinti modeliavimo tikslumą nekuriant nepagrįstai sudėtingų ir sunkiai analizuojamų modelių, rotorinės sistemos modelius reikia koreguoti remiantis eksperimentinių tyrimų rezultatais.

Straipsnyje pateikti standaus rotoriaus virpesių, sukeltų hidrodinaminių guolių dilimo, modeliavimo rezultatai. Modelis sudarytas naudojant netiesinių hidrodinaminių jėgų išraiškas ir eksperimentinių tyrimų metu nustatytus rotorinės sistemos parametrus.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.4.2330

 

 

Pilnas straipsnio tekstas


KETURIŲ LAISVĖS LAIPSNIŲ PRECIZINIO POZICIONAVIMO SISTEMOS MODELIAVIMAS BAIGTINIŲ ELEMENTŲ METODU

G. Augustinavičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, J. Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva,
el.p.: giedaugust@yahoo.com

A. Čereška

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, J. Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva,
el.p.: audrius.cereska@vgtu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikta nauja keturių laisvės laipsnių precizinio pozicionavimo platforma ant besisukančio pagrindo kampo keitiklių rastrinių skalių kalibravimui. Precizinio pozicionavimo platforma pasižymi tuo, kad mechaninio vykdiklio judesys perduodamas tampriaisiais vyriais. Reikiamam pozicionavimo tikslumui pasiekti tamprieji vyriai yra optimizuoti. Baigtinių elementų metodu, naudojant SolidWorks Simulation programinį paketą, buvo ištirtos šios precizinio pozicionavimo platformos charakteristikos: veikimo zona, rezoliucija bei savųjų virpesių dažnis.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.4.2331

 

Pilnas straipsnio tekstas


ŽMOGAUS KRAMTYMO ORGANŲ KINEMATIKOS SKAITINIS MODELIAVIMAS

D. Gąska

Silezijos technologijos universitetas, Krasińskiego 8,40-019 Katovicai, Lenkija, el.p.: damian.gaska@polsl.pl

E. Kijak

Pomeraniano medicinos universitetas, Rybacka 1, 70-204 Ščecinas, Lenkija

T. Lipski

Silezijos medicinos universitetas, Poniatowskiego 15, 40-055 Katovicai, Lenkija

J. Margielewicz

Silezijos technologijos universitetas, Krasińskiego 8,40-019 Katovicai, Lenkija, el.p.: jerzy.margielewicz@polsl.pl

Reziumė

Kratymo organų funkciniai sutrikimai yra grupė visas amžiaus grupes pažeidžiančių ligų, kurias vis dažniau diagnozuoja gydymo įstaigos. Technologijų pažanga ir speciali medicininė įranga palengvina stebėti judėjimo organų ligas. Įvertinant apribojimus, susijusius su klinikinėmis studijomis, buvo sukurtas apatinio žandikaulio erdvinis kinematinis modelis. Šis modelis sudarytas naudojant tikslią klinikinėse studijose surinktų duomenų interpretaciją. Straipsnyje parodytas modelis palengvina reiškinių, atsirandančių fiziologinių žandikaulio judesių metu supratimą, taigi modeliavimo rezultatai suteikia naujos informacijos, kuri iki šiol nebuvo įvertinta analizuojant kramtymo funkcijos sutrikimo priežastis.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.4.2327

Pilnas straipsnio tekstas


AUTOMOBILIO PRIEKIO APSAUGOS SISTEMOS PROJEKTAVIMAS NAUDOJANT NEURONINĮ TINKLĄ IR GENETINĮ ALGORITMĄ

J. Majak

Talino technologijos universitetas, Ehitajate tee 5, Talinas, Estija, el.p.: juri.majak@ttu.ee

M. Pohlak

Talino technologijos universitetas, Ehitajate tee 5, Talinas, Estija, el.p.: meelis.pohlak@ttu.ee

M. Eerme

Talino technologijos universitetas, Ehitajate tee 5, Talinas, Estija, el.p.: martin.eerme@ttu.ee

T. Velsker

Talino technologijos universitetas, Ehitajate tee 5, Talinas, Estija, el.p.: tarmo.velsker@ttu.ee

Reziumė

Sudarytas optimalus automobilio priekio apsaugos sistemos projektas. Šis straipsnis yra skirtas jungiamųjų komponentų projektavimui aprašyti. Automobilio ir pėsčiojo susidūrimo situacija buvo analizuojama naudojant tikslų sprendinį LS-DYNA. Tikslo ir jėgų ryšio funkcijoms modeliuoti panaudotas dirbtinis neuroninis tinklas, o optimalus variantas nustatytas naudojant genetinį algoritmą. Gauti skaitiniai rezultatai patvirtinti eksperimentiškai.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.4.2325

 

Pilnas straipsnio tekstas


DELNO SUKIMOSI INDIKATORIUS: PADĖTIES STABILUMO MATUOKLIS ESANT GRIEBIAMAJAM MANIPULIAVIMUI

Borhan Beigzadeh

Irano mokslo ir technologijos universitetas, Mechanikos mokykla, Teheranas, Iranas, el.p.: b_beigzadeh@iust.ac.ir

Ali Meghdari

Sharif technologijos universitetas, Mechanikos katedra, CEDRA, Teheranas, Iranas, el.p.: meghdari@sharif.edu

Saeed Sohrabpour

Sharif technologijos universitetas, Mechanikos katedra, CEDRA, Teheranas, Iranas, el.p.: saeed@sharif.edu

Reziumė

Straipsnyje aptariama padėties stabilumo problema esant griebiamajam sudėtingų objektų manipuliavimui. Kaip padėties stabilumo matuoklis naudojamas delno sukimosi indikatorius. Sistemos padėtis yra pastovi, jeigu delno sukimosi indikatorius yra objekto manipuliatoriaus išgaubto korpuso kontakto paviršiaus viduje. Manoma, kad dinaminis dviejų kojų judesys yra specialus griebiamojo manipuliavimo atvejis visais aspektais: įrodoma, kad ZMP (nulinio momento taškas) ir FRI (pėdos sukimosi indikatorius) yra specialaus delno manipuliatoriaus sukimosi atvejai. Nesudėtingų pavyzdžių imitavimo eksperimentai tyrimo rezultatus patvirtina.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.4.2324

Pilnas straipsnio tekstas


NAUJAS SKYDINĖS TUNELINĖS MAŠINOS PJOVIMO SISTEMOS REGULIAVIMO METODAS

Hu Shi

Zhejiang Hangzhou universitetas, Zhejiang, 310027, Kinija, el.p.: tigershi@zju.edu.cn

Guofang Gong

Zhejiang Hangzhou universitetas, Zhejiang, 310027, Kinija, el.p.: gfgong@zju.edu.cn

Huaiyin Liu

Zhejiang Hangzhou universitetas, Zhejiang, 310027, Kinija, el.p.: lhykm1985@163.com

Lintao Wang

Zhejiang Hangzhou universitetas, Zhejiang, 310027, Kinija, el.p.: jixiezhixing2005@163.com

Reziumė

Šiame straipsnyje nagrinėjama, kaip pagerinti skydinės mašinos pjovimo sistemos reagavimą į staigius apkrovimo pokyčius. Analizuojant įprastus siurblio išdės-tymo kontrolės metodus, buvo pasiūlytas naujas tiesioginio kontrolės ir reguliavimo metodas. Imitavimo rezultatai parodė, kad naujam kontrolės metodui būdingas trumpesnis reagavimo laikas ir geresnės dinaminės charakteristikos, reaguojant į staigius skydinės mašinos apkrovimo pokyčius ir sistemos slėgio šuolius nuo 7 iki 25 MPa. Vamzdžio tarp šaudyklinio vožtuvo ir siurb-lio ilgis taip pat turi įtakos sistemos reagavimui.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.4.2321

Pilnas straipsnio tekstas


PATOBULINTAS METODAS PRECIZINIO SŪKLIO SUKIMOSI PAKLAIDOMS ĮVERTINTI

A. Kasparaitis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: a.kasparaitist@precizika.lt

V. Giniotis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva

Reziumė

Analitiškai parodyta precizinių sūklių radialiųjų paklaidų matavimo pavyzdiniu apskritumo matu rezultatų priklausomybė nuo proceso metu nekontroliuojamų pavyzdinio apskritumo mato centravimo parametrų - ekscentriciteto dydžio ir jo krypties kalibruojamo sūklio atžvilgiu. Išnagrinėti dažniausi naudojami radialiosios sukimosi paklaidos matavimo fiksuotomis nepaslankiosbazės atžvilgiu ir kryptimis bei fiksuota sūklio atžvilgiu kryptimi variantai. Daroma išvada apie tokio metodo subjektyvumą, nes dėl šių faktorių kitimo realiose ribose keičiasi užrašoma sūklio sukimosi radialios paklaidos forma ir iki kelių kartų matavimo rezultato skaitinė reikšmė. Analitinių tyrimų rezultatai ir išvados patvirtinti eksperimentiniais rezultatais. Pasiūlytas radialiųjų sukimosi paklaidų įvertinimas pagal centroides metodas, leidžiantis ojektyviai, nepriklausomai nuo apskritumo mato centravimo parametrų, nustatyti bet kurio su sūkliu susieto taško trajektoriją užduotoje matavimo plokštumoje. Tai leidžia įvertinti paklaidas, atsirandančias formuojant ir matuojant kampinius matus bei kitais precizinės technologijos ir metrologijos atvejais.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.4.2335

Pilnas straipsnio tekstas


NEINVAZINĖS MIKRO-OPTO-ELEKTRO-MECHANINĖS SISTEMOS TAIKYMAS RADIALINĖS ARTERIJOS PULSO IR KRAUJO GREIČIO ANALIZEI

K. Malinauskas

Kauno technologijos universitetas, Studentų 65, 51369 Kaunas, Lietuva, el.p.: karolis.malinauskas@ktu.lt

V. Ostaševičius

Kauno technologijos universitetas, Studentų 65, 51369 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.ostasevicius@ktu.lt

R. Daukševičius

Kauno technologijos universitetas, Studentų 65, 51369 Kaunas, Lietuva, el.p.: rolanas.dauksevicius@ktu.lt

V. Jūrėnas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.:vytautas.jurenas@ktu.lt

 

Reziumė

Radialinės arterijos pulso analizė yra vienas iš svarbiausių sveikatos diagnostikos metodų Kinų medicinoje. Kraujo bangavimo tipai radialinėse arterijose yra labai svarbūs ir informatyvūs žmogaus sveikatos analizei. Turint pakankamai žinių ir praktikos iš kraujo bangavimo (pulso) įmanoma nustatyti, kokias sveikatos problemas turi pacientas (t.y. galimos problemos: su tulžimi, inkstais, skrandžiu, plaučiais, širdimi, cholesterolio lygiu kraujyje ir daugiau). Tačiau kiekvienas medikas gali padaryti klaidų įvertindamas žmogaus sveikatą. Šiame straipsnyje pateiktas kompiuterizuotas mikro-opto-elekto-mechaninės sistemos taikymas radialinei arterijos pulsacijai ir kraujo greičiui analizuoti. Signalo nuskaitymui naudojamas lazerinis trianguliacinis poslinkių matuoklis, fiksuojantis dominnačius radialinės arterijos poslinkius. Kompiuterio pagalba signalas yra filtruojamas. Galimas mikro sensoriaus prototipas yra pateiktas 4 skyriuje. Eksperimentiniai rezultatai rodo, jog siūloma technologija yra labai tiksli ir  tinkama nustatinėjant radialinės pulsacijos tipus ir kraujo greitį. Taip pat galėtų būti plačiai naudojama greitosios pagalbos medicinoje dėl santykinai mažų gamybos kaštų ir gabaritų.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.4.2343

Pilnas straipsnio tekstas


APTARNAVIMO KOKYBE PAREMTAS EKONOMINIS IŠTEKLIŲ PLANAVIMAS NAUDOJANT GAMYBOS TINKLELIUS

Tong Yifei

Nanjing mokslo ir technologijos universitetas, Mechanikos mokykla, 210094Nanjing, Kinija, el.p.: tyf51129@yahoo.com.cn

Li Dongbo

Nanjing mokslo ir technologijos universitetas, Mechanikos mokykla, 210094 Nanjing, Kinija, el.p.: db_callar@yahoo.com.cn

He Yong

Nanjing mokslo ir technologijos universitetas, Mechanikos mokykla, 210094 Nanjing, Kinija, el.p.: yhe1964@mail.njust.edu.cn

He Fei

Huazhong mokslo ir technologijos universitetas, Mechanikos mokykla, 430074 Wuhan, Kinija, el.p.: feihe1982@163.com

Reziumė

Gamybos tinklelis dabar tampa nauju gamybos etalonu. Po esamų išteklių tinklelio planavimo, pasiskirstymo nustatymo ir ekonominių principų analizės nagrinėjamas aptarnavimo kokybe paremtas išteklių ekonomikos planavimo algoritmas. Pirmiausia pasiūlytas aptarnavimo kokybe paremtas išteklių ekonominio planavimo modelis. Antra, pasiūlytas ir detaliai aptartas su rinkos mechanizmu įvestas į resursų planavimo tyrimo tinklelį aptarnavimo kokybe paremtas išteklių ekonominio planavimo algoritmas, sudarytas naudojant planavimo matematinį modelį ir optimizavimo proceso planavimo algoritmą. Imitavimo eksperimentais pagrįsto algoritmo efektyvumas ir prisitaikomumas įrodytas lyginant jį su klasikiniu algoritmu.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.4.2336

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius