Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys 18(3)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

D. Kobold, G. Gantar, T. Pepelnjak.Magnio kaliojo lydinio AZ80 anizotropinės elgsenos karštojo kalimo metu analizė baigtinių elementų metodu (straipsnis anglų kalba)
P. Gildutis, R. Kačianauskas, M. Schneider, E. Stupak, R. Stonkus.Elektromagnetinės šaudyklės skersinio pjūvio deformacijų tyrimas (straipsnis anglų kalba)
S. Kalanta, J. Atkočiūnas, T. Ulitinas.Sferinio kevalo diskretinis modelis ir analizė pusiausvirais baigtiniais elementais (straipsnis anglų kalba)
K. Malinauskas, V. Ostaševičius, R. Daukševičius, V. Grigaliūnas.Plonasluoksnių mikrooptoelektromechaninių membranų liekamieji įtempiai (straipsnis anglų kalba)
M. Daunys, R. Šniuolis, A. Stulpinaitė.Konstrukcinių medžiagų ciklinio nestabilumo įvertinimas pagal mechanines charakteristikas (straipsnis anglų kalba)
M.K. Leonavičius, E. Stupak, A. Krenevičius, A. Norkus.Keturių ketaus rūšių bandinių ciklinio stiprumo tyrimas (straipsnis anglų kalba)
G. H. Rahimi, M. Arefi, M. J. Khoshgoftan.Hermetiškų storasienių funkciškai kokybiškų pjezoelektrinių cilindrų elektriškai tampri analizė remiantis pirmos eilės šlyties deformacijos teorija ir energetiniu metodu (straipsnis anglų kalba)
A. Hosseini, Kh. Farhangdoost, M. Manoochehri.Ekstruzijos proceso modeliavimas ir Taguchi metodo bei ANOVA analizės pritaikymas parametrams optimizuoti (straipsnis anglų kalba)
R. Guobys, V. Vekteris, V. Mokšin.Daugiasluoksnės konstrukcijos su gipso plokšte temperatūros pokyčių ir temperatūrinių deformacijų tyrimas ir modeliavimas (straipsnis anglų kalba)
Xu Zhong, Wu Xiaoyan.Trijų dimensijų kintamo nelygumo dangos ekvivalentinių įtempių tyrimas baigtinių elementų metodu (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

G. Miliauskas, J. Talubinskas, A. Adomavičius, E. Puida.Garuojančių angliavandenilio lašelių terminė būsena ir hidrodinamika. 2. Išpurkšto n-dekano garavimo proceso energinė interpretacija (straipsnis anglų kalba)
V. Dagilis, I. Hofmanas.Buitinio šaldytuvo virbalinį kondensatorių supančios erdvės poveikio šilumos mainams tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

K. Bendoraitis, L. Paulauskas, A. Lebedys, S. Paulauskas, E. Milčius.Biriųjų produktų svorinio dozatoriaus darbo matematinis modelis (straipsnis anglų kalba)
Jihui Liang, Lili Xin.Priekinės pakabos imitavimo analizė ir projektavimo optimizavimas naudojantis ADAMS programa (straipsnis anglų kalba)
Guoye Wang, Hang Xiao, Juanli Zhang, Fang Wang.Energiją atkuriančios stabdymo ABS kontrolės tyrimas naudojant integruotą elektrinių automobilių važiavimo-stabdymo grįžtamojo ryšio išjungimo sistemą (straipsnis anglų kalba)
Jun Lu, Fengxiang Wang.Magnetiškai kontroliuojamos formos atmintį turinčio lydinio pavaros modelis ir jo eksperimentinis patikrinimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

M. Rimašauskas, A. Bargelis.Intelektinio gamybos našumo prognozavimo modelio sukūrimas (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

MAGNIO KALIOJO LYDINIO AZ80 ANIZOTROPINĖS ELGSENOS KARŠTOJO KALIMO METU ANALIZĖ BAIGTINIŲ ELEMENTŲ METODU

D. Kobold

Slovėnijos įrankių ir štampų vystymo centras TECOS, Kidričeva 25, SI-3000 Celje, Slovėnija, el.p.: dominik.kobold@tecos.si

G. Gantar

Envita, Tržaška 132, SI-1000 Ljubljana, Slovėnija, el.p.: gasper.gantar@envita.si

T. Pepelnjak

Liublianos universitetas, Mechanikos fakultetas, Aškerčeva 6, SI-1000 Liubliana, Slovėnija, el.p.: tomaz.pepelnjak@fs.uni-lj.si

Reziumė

Straipsnyje BEM imituojamas anizotropinis magnio AZ80 kaliojo lydinio tekėjimas karštojo tūrinio kalimo metu. Anizotropinės charakteristikos apibūdintos remiantis klasikiniu Hillo (1948) kvadratinio anizotropinio tekėjimo dėsniu. Nustatant realius BEM rodiklius, įgalinančius per priimtiną skaičiavimo laiką kompleksiškai imituoti tūrinio formavimo operaciją, pasiūlytas supaprastintas būdas Hillo anizotropijos koeficientams nustatyti naudojant juos kaip konstantą. Pateikti laboratorinėmis ir gamybinėmis sąlygomis, naudojantis Hillo anizotropijos koeficientais ir mechaninėmis savybėmis BEM atliktų tyrimų rezultatai. Šie rezultatai palyginti su eksperimentiniais tyrimais. Parodyta, kad pasiūlytasis metodas gali būti sėkmingai taikomas gamyboje.

Pilnas straipsnio tekstas


ELEKTROMAGNETINĖS ŠAUDYKLĖS SKERSINIO PJŪVIO DEFORMACIJŲ TYRIMAS

P. Gildutis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: paulius.gildutis@vgtu.lt

R. Kačianauskas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: mailto:rkac@vgtu.lt

M. Schneider

Prancūzijos – Vokietijos Saint Louis tyrimų institutas (ISL), 5 rue G'al Cassagnou, 68301 Saint-Louis, Prancūzija, el.p.: schneider_m@isl.tm.fr

E. Stupak

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: Eugenius.Stupak@vgtu.lt

R. Stonkus

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: ma@vgtu.lt

Reziumė

Apžvelgiami pirmieji Prancūzijos ir Vokietijos tyrimų instituto elektromagnetinės šaudyklės „Rafira“ skaitinio modeliavimo rezultatai. Tekste pateikiami paveikslai, lentelės, grafikai leidžia geriau suprasti deformuojamos šaudyklės skersinio pjūvio elgseną.

Konstrukcija sudaryta iš trimačių kompozicinių strypų ir plieninių varžtų. Straipsnyje baigtinių elementų metodu, naudojantis ANSYS programine įranga, nagrinėtas šaudyklės skerspjūvio poslinkių uždavinys, strypams taikant plokščiųjų deformacijų būvio savybes. Tirtos varžtų pailgėjimo, strypo lenkimo, bėgio įsiskverbimo į korpusą problemos, veikiant statinei ir dinaminei apkrovoms. Nustatyta, jog vertikaliam šaudyklės poslinkiui daugiausia įtakos turi varžtų pailgėjimas, o dinaminiai poslinkiai yra apie du kartus didesni už statinius poslinkius.

Pilnas straipsnio tekstas


SFERINIO KEVALO DISKRETINIS MODELIS IR ANALIZĖ PUSIAUSVIRAIS BAIGTINIAIS ELEMENTAIS

S. Kalanta

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio av. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: stanislovas.kalanta@vgtu.lt

J. Atkočiūnas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio av. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: juozas.atkociunas@vgtu.lt

T. Ulitinas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio av. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: tomas.ulitinas@vgtu.lt

Reziumė

Darbe pateikiama metodika simetriškai apkrautiems lėkštiems sferiniams kevalams diskretizuoti pusiausvirais baigtiniais elementais, pagrįstais Kastiljano principu. Pasiūlytas naujas antros eilės pusiausviras baigtinis elementas (sudarytos jo pusiausvyros bei fizikinės lygtys) taikant Bubnovo ir Galiorkino metodą. Remiantis šiomis lygtimis sudaromas tampraus kevalo skaičiavimo uždavinio matematinis modelis. Metodika iliustruojama skaitiniu pavyzdžiu, kurio rezultatai gauti naudojantis autorių sukurta kompiuterine programa. Skaičiavimai, atlikti naudojant įvairaus tankio elementų tinklą, rodo labai didelį pasiūlyto elemento tikslumą bei gerą rezultatų konvergenciją.

Pilnas straipsnio tekstas


PLONASLUOKSNIŲ MIKROOPTOELEKTROMECHANINIŲ MEMBRANŲ LIEKAMIEJI ĮTEMPIAI

K. Malinauskas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: karolis.malinauskas@ktu.lt

V. Ostaševičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.ostasevicius@ktu.lt

R. Daukševičius

Kauno technologijos universitetas, Studentų 65, 51369 Kaunas, Lietuva, el.p.: rolanas.dauksevicius@ktu.lt

V. Grigaliūnas

Kauno technologijos universitetas, Savanorių 271, 50131 Kaunas, Lietuva, el.p.: viktoras.grigaliunas@ktu.lt

Reziumė

Gamybos metu atsiradę liekamieji įtempiai gali turėti ypač didelę reikšmę MOEMS veikimui ir patikimumui. Galima drąsiai teigti, kad paviršinio mikroformavimo būdu jokio prietaiso negalima pagaminti be liekamųjų įtempių. Dažniausiai MOEMS gamyboje pasitaikantys liekamieji įtempiai susidaro kaip tik dėl temperatūros pokyčių, kurie atsiranda užgarinant plonus sluoksnius ant norimų bandinių esant aukštai temperatūrai ir kai naujos struktūros bandinys atvėsta iki kambario temperatūros.

Šiame straipsnyje pateikiama mikro membranos paviršinio formavimo technologija. Taip pat yra aprašyta objekto principinė schema ir veikimo principas. Naudojantis Comsol Multiphysics modeliavimo įrankiu yra sumodeliuotos membranos, palyginti savieji dažniai esant temperatūros poveikiui, kuris atsiranda gamybos metu, ir jo nesant. Taip pat yra pateiktas galimas problemos sprendimas.

 

Pilnas straipsnio tekstas


KONSTRUKCINIŲ MEDŽIAGŲ CIKLINIO NESTABILUMO ĮVERTINIMAS PAGAL MECHANINES CHARAKTERISTIKAS

M. Daunys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: Mykolas.Daunys@ktu.lt

R. Šniuolis

Šiaulių universitetas, Vilniaus 141, 76353 Šiauliai, Lietuva, el.p.: rsrs@tf.su.lt

A. Stulpinaitė

Šiaulių universitetas, Vilniaus 141, 76353 Šiauliai, Lietuva, el.p.: agette@gmail.com

Reziumė

Šiame darbe, apdorojus 227 medžiagų standaus apkrovimo tyrimo rezultatus, įvertintos medžiagų ciklinės savybės pagal mechanines charakteristikas. Atlikus nuodugnią grafinę rezultatų analizę, buvo nustatytas mažaciklio apkrovimo kreivių parametras α, kuris pakankamai tiksliai apibūdina medžiagos stiprėjimo (silpnėjimo) intensyvumą. Patikslintos priklausomybės plieno ir jo suvirinimo siūlių medžiagų cikliniam nestabilumui įvertinti pagal modifikuotą plastiškumą (su/sy)Z kambario ir aukštesnėje temperatūroje.

Pilnas straipsnio tekstas


KETURIŲ KETAUS RŪŠIŲ BANDINIŲ CIKLINIO STIPRUMO TYRIMAS

M.K. Leonavičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223, Vilnius-40, Lietuva, el.p.:mindaugas.leonavicius@vgtu.lt

E. Stupak

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223, Vilnius-40, Lietuva, el.p.: Eugenius.Stupak@vgtu.lt

A. Krenevičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223, Vilnius-40, Lietuva, el.p.: kron@vgtu.lt

A. Norkus

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223, Vilnius-40, Lietuva, el.p.: arnoldas.norkus@vgtu.lt

Reziumė

Pateikti duomenys apie keturių ketaus rūšių cheminę sudėtį, struktūrą, statinių mechaninių savybių rodiklius, patvarumą ir ciklinio irimo tąsumą. Tiriant cilindrinius bandinius, kurių skersmuo 8-14 mm, nustatyta, kad stiprumo riba σu = 403-692 MPa. Cikliškai apkraunant cilindrinius bandinius su žiedine išpjova nustatyta patvarumo riba σ0 = 85-96 MPa.

Atlikta lūžių analizė rodo, kad statinio ir ciklinio irimo procesui didelę įtaką turi nevienalytiškumo dariniai ir defektų (tuštumų) sankaupos, kurios iškraipo plyšio frontą ir galutinio suirimo zoną. Pagal galutinio suirimo zonos formą apskaičiuotos ciklinio irimo tąsumo reikšmės Kc = 10-26 MPam0,5 . Iš gautų duomenų galima spręsti, ar ketus tinka konstrukciniams elementams gaminti.

Pilnas straipsnio tekstas


HERMETIŠKŲ STORASIENIŲ FUNKCIŠKAI KOKYBIŠKŲ PJEZOELEKTRINIŲ CILINDRŲ ELEKTRIŠKAI TAMPRI ANALIZĖ REMIANTIS PIRMOS EILĖS ŠLYTIES DEFORMACIJOS TEORIJA IR ENERGETINIU METODU

G.H. Rahimi, M. Arefi, M.J. Khoshgoftar

Tarbiat Modares universitetas, Mechanikos katedra, Tehranas, Iranas, Email: rahimi_gh@modares.ac.ir

Reziumė

Šlyties deformacijos teorija yra panaudota funkciškai kokybiško pjezoelektrinio cilindro, kaip vidinio slėgio nustatymo ir kontrolės fizikinio jutiklio, elektriškai tampriai analizei. Išskyrus Puasono koeficientą, visos mechaninės ir elektrinės charakteristikos yra išdėstytos polinėje koordinačių sistemoje. Preliminarus tyrimas atliktas remiantis šlyties deformacijos teorija kaip patikimesne ir pranašesne už plokščiąją tamprumo teoriją. Dvi radialinės ir ašinės deformacijos yra modeliuojamos remiantis pirmos eilės šlyties deformacijos teorija. Elektrinis potencialas yra pavaizduotas kvadratine funkcija sienelės storio kryptimi ir nežinoma funkcija – išilgine kryptimi. Nuo vamzdžio galų tolimų zonų tyrimo rezultatų palyginimas su remiantis plokščiąja  tamprumo teorija gautais rezultatais patvirtina šio metodo tikslumą ir galimybes. Pateikti kai kurie naudingi grafiniais ir skaitiniais būdais gauti rezultatai. Aprašyta problema gali būti naudinga atliekant mechaninių ir elektrinių komponentų iš funkciškai kokybiškos medžiagos, naudojamos vietoj izotropinės, matavimus ir kontrolę.

Pilnas straipsnio tekstas


EKSTRUZIJOS PROCESO MODELIAVIMAS IR TAGUCHI METODO BEI ANOVA ANALIZĖS PRITAIKYMAS PARAMETRAMS OPTIMIZUOTI

A. Hosseini

Mashhad Ferdowsi universitetas, Mechanikos katedra, Iranas, el.p.: abbas.hosseni@stu-mail.um.ac

Kh. Farhangdoost

Mashhad Ferdowsi universitetas, Mechanikos katedra, Iranas, el.p.: farhang@ um.ac.ir

M. Manoochehri

Mashhad Ferdowsi universitetas, Mechanikos katedra, Iranas, el.p.: mohsen.manoochehri@stumail.um.ac

Reziumė

Šiame tyrime modeliuoti ir optimizuoti ekstruzijos proceso parametrai. Duomenų bazė imituojant aliumio lydinio ekstruziją sudaryta įvairiems parametrams. Tam vietoje eksperimento naudota BEM programa ABAQUS. Šiame procese naudojami kintamieji yra puansono kampas, trinties koeficientas ir ploto sumažėjimo laipsnis. Viena svarbiausių gamybos charakteristikų yra presavimo slėgis, nustatytas naudojant įvairius parametrų rinkinius. Taguchi metodas ir regresinis modeliavimas panaudoti ryšiams tarp įėjimo ir išėjimo parametrų nustatyti. Modelio adekvatumas įvertintas dispersijos (ANOVA) analize. Proceso parametrų rinkinio įtaka proceso rezultatams parodyta grafiškai. Darbo tikslas yra nustatyti tinkamus proceso parametrų dydžius ir surasti geriausią presavimo parametrų reikšmes, sutaupyti laiko bei lėšų naudojant regresijos modelį vietoj BE imitavimo.

Pilnas straipsnio tekstas


DAUGIASLUOKSNĖS KONSTRUKCIJOS SU GIPSO PLOKŠTE TEMPERATŪROS POKYČIŲ IR TEMPERATŪRINIŲ DEFORMACIJŲ TYRIMAS IR MODELIAVIMAS

R. Guobys

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, J. Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: remis@door.lt

V. Vekteris

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, J. Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: vekteris@vgtu.lt

V. Mokšin

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, J. Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: vadim@vgtu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikti ugniai atsparios daugiasluoksnės konstrukcijos sudarytos iš dviejų plieno lakštų, gipso plokštės ir akmens vatos sluoksnio, temperatūrų ir temperatūrinių deformacijų modeliavimo rezultatai. Modeliavimui buvo naudojama programinė įranga „SolidWorks® Simulation“. Skaitmeninio modeliavimo rezultatai buvo lyginami su eksperimentinių matavimų rezultatais, gautais kaitinant konstrukciją specialioje krosnyje. Skaičiavimo ir matavimo rezultatai gerai sutapo. Parodyta, kad tokio tipo konstrukcijų analizei galima sėkmingai taikyti skaitmeninius metodus, apsieinant be brangiai kainuojančių ir ilgai trunkančių eksperimentinių bandymų.

Pilnas straipsnio tekstas


TRIJŲ DIMENSIJŲ KINTAMO NELYGUMO DANGOS EKVIVALENTINIŲ ĮTEMPIŲ TYRIMAS BAIGTINIŲ ELEMENTŲ METODU

Xu Zhong

Dalian technologijos universitetas, Mechanikos mokykla, Dalian, 116024, China, el.p.: xuzhong@dlut.edu.cn

Wu Xiaoyan

Dalian technologijos universitetas, Mechanikos mokykla, Dalian, 116024, China, el.p.: wxy1111101@163.com

Reziumė

Tampriems kintamo nelygumo kontaktams tarp dvimačių ir trimačių modelių standžios plokštumos ir dangos paviršiaus nustatyti taikomas baigtinių elementų metodas. Nustatyta, kad tamprumo modulių santykio pasikeitimas, dangos storis, nelygumų išsidėstymas, standžios plokštumos įsiskverbimo gylis turi įtakos bendram deformacijos ir įtempių pasiskirstymui dangos nelygumuose ir dangos bei pagrindo skiriamajame paviršiuje. Rezultatai rodo, kad ekvivalentiniai įtempiai 3D kontakto modelyje yra didesni nei 2D modelyje ir priklauso nuo įtempių pasiskirstymo nelygumuose. Išmatuota maksimalių ekvivalentinų įtempių 3D kontakto modelyje priklausomybė nuo kintamo įsiskverbimo gylio efekto, dangos storio, tamprumo modulių santykio, nelygumų išdėstymo. Kuo mažesnis tamprumo modulių santykis, įsiskverbimo gylis, nelygumų erdviškumas ir kuo didesnis dangos storis, tuo mažesni ekvivalentiniai įtempiai dangos paviršiuje. Dangos ir pagrindo ryšio jėgos aiškiai sumažėja didėjant nelygumų skaičiui ir dangos storiui, mažėjant tamprumo modulių santykiui.

Pilnas straipsnio tekstas


GARUOJANČIŲ ANGLIAVANDENILIO LAŠELIŲ TERMINĖ BŪSENA IR HIDRODINAMIKA. 2. IŠPURKŠTO N-DEKANO GARAVIMO PROCESO ENERGINĖ INTERPRETACIJA

G. Miliauskas

Kauno technologijos universitetas, K.Donelaičio 20, Kaunas, 44239, Lietuva, el.p.: gimil@ktu.lt

J. Talubinskas

Kauno technologijos universitetas, K.Donelaičio 20, Kaunas, 44239, Lietuva, el.p.: julius.talubinskas@gmail.com

A. Adomavičius

Kauno technologijos universitetas, K.Donelaičio 20, Kaunas, 44239, Lietuva, el.p.: arado@ktu.lt

E. Puida

Kauno technologijos universitetas, K.Donelaičio 20, Kaunas, 44239, Lietuva, el.p.: epuida@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikti išpurkšto angliavandnenilio n-dekano lašų garavimo procesų skaitinio tyrimo rezultatai.  Šildymo laidumu atveju išnagrinėti garavimo metu pasireiškiantys šilumos srautai lašelio paviršiuje. Juos sunormavus ir atvaizdavus Furjė laiko koordinatėse, gautos būdingos kreivės, nepriklausančios nuo pradinio lašelio skersmens. Tiriant lašelio pradinės temperatūros, aplinkos šiluminio spinduliavimo įtaką, nustatyta pusiausviro garavimo būsenos galimybė, garavimo greičio, intensyvumo kitimas garavimo proceso metu. Energinė analizė išryškino garavimo proceso ypatybes, sąlygojamas skirtingos prigimties energijos srautų sąveikos.

Pilnas straipsnio tekstas


BUITINIO ŠALDYTUVO VIRBALINĮ KONDENSATORIŲ SUPANČIOS ERDVĖS POVEIKIO ŠILUMOS MAINAMS TYRIMAS

V. Dagilis

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.dagilis@ktu.lt

I. Hofmanas

Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio 20, 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: ignas.hofmanas@gmail.com

Reziumė

Buitinio šaldytuvo kondesatoriaus šilumos mainų efektyvumui įtakos turi jį ribojanti erdvė. Darbe pateikti virbalinį kondesatorių supančios erdvės įtakos jo šilumos mainams eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai. Eksperi-mentai buvo atlikti realiomis sąlygomis, t.y. konden-satoriui dirbant šaldytuvo sudėtyje. Nustatytas vidutinis šilumos atidavimo koeficientas kondesatoriui esant neapri-botoje erdvėje. Skaitinio modeliavimo būdu gauti vaizdai leido vizualiai atlikti kondensariaus šilumos mainų analizę. Tyrimų rezultatai parodė, kad erdvės įtaka šilumos mainams gali siekti iki 14%. Be to, gauti rezultatai sukūrė prielaidas naujam sprendimui – efektyvesniam konden-sacijos šilumos nuvedimui reikia sukurti nedidelį dirbtinį oro judėjimą pavymui natūraliai kylančiam. Taip gauname mišrios konvekcijos atvejį, efektyviai derantį esamai kondensatoriaus konstrukcijai.

 

Pilnas straipsnio tekstas


BIRIŲJŲ PRODUKTŲ SVORINIO DOZATORIAUS DARBO MATEMATINIS MODELIS

K. Bendoraitis

Kauno technologijos universitetas, Karaliaus Mindaugo pr. 22, 44295 Kaunas, Lietuva, el.p.: kostas.bendoraitis@ktu.lt

L. Paulauskas

Kauno technologijos universitetas, Karaliaus Mindaugo pr. 22, 44295 Kaunas, Lietuva, el.p.: lionginas.paulauskas@ktu.lt

A. Lebedys

Kauno technologijos universitetas, Karaliaus Mindaugo pr. 22, 44295 Kaunas, Lietuva, el.p.: alis.lebedys@ktu.lt

S. Paulauskas

Kauno technologijos universitetas, Karaliaus Mindaugo pr. 21, 44295 Kaunas, Lietuva, el.p.: saulius.paulauskas@ktu.lt

E.Milčius

Kauno technologijos universitetas, Karaliaus Mindaugo pr. 22, 44295 Kaunas, Lietuva, el.p.: e.milcius@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikta biriųjų produktų pakavimo sistemos su svoriniu dozatoriumi tipinė struktūrine schema ir dozavimo proceso matematinis modelis, kaip vieno laisvės laipsnio tampri sistema, kurią veikia kintamos masės kūnas. Pateiktas svorinio dozatoriaus darbo per visą ciklą matematinis modelis. Svorinio dozatoriaus darbo ciklą sudaro penki etapai. Pirmasis etapas – tai produkto tiekimas didesniu našumu, antrasis – produkto tiekimas mažu našumu, trečiasis – produkto tiekimo sustabdymas (pauzė prieš išpylimą), ketvirtasis – produkto išpylimas, penktasis – produkto išpylimo sustabdymas (pauzė po išpylimo). Šis svorinio dozatoriaus darbo matematinis modelis leidžia teoriškai nagrinėti dozatoriaus darbo procesą ir dozatoriaus schemos bei konstrukcijos ypatumus. Straipsnyje pateikta dešimties svorinių dozatorių darbo lyginamoji analizė. Pateiktos šių projektų kaušo judėjimo trajektorijos visuose penkiuose etapuose, sudarančiuose svorinio dozatoriaus darbo ciklą. Atliktas tyrimas rodo, jog kaušo judėjimo trajektorija ir jos dydis priklauso ir nuo svorinio dozatoriaus techninių parametrų, ir nuo dozavimo proceso technologinių režimų. Gauti rezultatai rodo, jog reikalingi tęstiniai tyrimai. Būtina detaliai ištirti, kaip kiekvienas techninis ir technologinis parametras veikia dozavimo procesą.

Pilnas straipsnio tekstas


PRIEKINĖS PAKABOS IMITAVIMO ANALIZĖ IR PROJEKTAVIMO OPTIMIZAVIMAS NAUDOJANTIS ADAMS PROGRAMA

Jihui Liang

Shenyang Ligong universitetas, Automobilių ir transporto mokykla, Shenyang 110159, Kinija, el.p.: jh_2000@yahoo.cn

Lili Xin

Shenyang žemės ūkio universitetas, Inžinerijos kolegija, Shenyang 110866, Kinija

Reziumė

Straipsnyje naudojama ADAMS programa sukurti dviejų svirčių pakabos kinematikos analizės modeliui. Juo nustatyti priekinių ratų padėties parametrų kitimo dėsningumai minimizuojant ratų išdilimą ir atsižvelgiant pakabos sistemos eksploatacinių duomenų racionalumą. Siekiant minimizuoti per didelį šoninį slydimą ir didelį priekinės pakabos ratų išdilimą, atliktas pakabos optimizavimo skaičiavimas. Gauti optimizavimo rezultatai tam tikru mastu pagerina pakabos sistemos darbą.

Pilnas straipsnio tekstas


ENERGIJĄ ATKURIANČIOS STABDYMO ABS KONTROLĖS TYRIMAS NAUDOJANT INTEGRUOTĄ ELEKTRINIŲ AUTOMOBILIŲ VAŽIAVIMO-STABDYMO GRĮŽTAMOJO RYŠIO IŠJUNGIMO SISTEMĄ

Guoye Wang, Hang Xiao, Juanli Zhang, Fang Wang

Kinijos žemės ūkio universitetas, Inžinerijos kolegija, Transporto priemonių ir transporto katedra, Beijing, Kinija, el.p.: wgy1615@126.com

Reziumė

Straipsnyje pateiktas integruotos elektrinių automobilių važiavimo-stabdymo grįžtamojo ryšio išjungimo sistemos projektas. Integruota sistema suprojektuota ir optimizuota naudojant variklį ir diskinį stabdį. Sudarytas integruotos sistemos dinaminis modelis. Naudojant Matlab/Simulink sudaryta elektrinio automobilio su integruota važiavimo-stabdymo atsikuriančiąja stabdymo dinamikos imitavimo ir ABS kontrolės sistema. Naudojantis imitavimo sistema, atitinkamai buvo imituojamas ir analizuojamas atsikuriančiojo stabdymo veiksmas esant ABS kontrolei arba jos nesant trimis atvejais: tiesiai važiuojant per gero sukibimo gruntą, per blogo sukibimo gruntą ir važiuojant kreive. Tyrimo rezultatai rodo, kad elektriniuose automobiliuose su integruota važiavimo-stabdymo sistema ABS sistema veikia geriau nei su elektriniuose automobiliuose su įprasta stabdymo sistema ir jų atsikuriančiojo stabdymo efektyvumas, palyginti su kitomis stabdymą atsikuriančiomis sistemomis yra didesnis.

Pilnas straipsnio tekstas


MAGNETIŠKAI KONTROLIUOJAMOS FORMOS ATMINTĮ TURINČIO LYDINIO PAVAROS MODELIS IR JO EKSPERIMENTINIS PATIKRINIMAS

Jun Lu

Shenyang Ligong universitetas, Informatikos ir inžinerijos mokykla, Shenyang 110159, Kinija, el.p.: lujunst@126.com

Fengxiang Wang

Shenyang technologijos universitetas, Elektros mokykla, Shenyang 110870, Kinija

Reziumė

Magnetiškai kontroliuojamos formos atmintį turintys lydiniai atveria naujas judesio ir jėgos sukūrimo galimybes. Dažniausiai šios medžiagos naudojamos linijinėms pavaroms. Projektuojant šias pavaras reikia sumodeliuoti įėjimo, sprendimus reikalingus norimam rezultatui pasiekti. Straipsnyje pateikiamos pagal magnetinio lauko indukuojamą įtempį apskaičiuotos ir naudojantis termodinamikos modeliu nustatytos deformacijos ir jėgos. Modelis įgalina kiekybiškai apskaičiuoti deformacijos ir jėgos priklausomybę nuo magnetinio lauko, temperatūros ir įtempio. Pavaros deformacijos skaičiavimo rezultatai gerai sutampa su eksperimentų rezultatais, o tai rodo, kad nagrinėjamos pavaros yra tinkamos eksploatuoti.

Pilnas straipsnio tekstas


INTELEKTINIO GAMYBOS NAŠUMO PROGNOZAVIMO MODELIO SUKŪRIMAS

M. Rimašauskas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: marius.rimasauskas@ktu.lt

A. Bargelis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: algirdas.bargelis@ktu.lt

Reziumė

Šiame straipsnyje tiriamas sukurtas intelektinis gamybos našumo prognozavimo modelis. Šis modelis sukurtas naudojant dirbtinio intelekto neuroninius tinklus (ANN). Gamybos našumas skaičiuojamas kaip sukurtos vertės ir patirtų gamybos sąnaudų jai gauti tarpusavio santykis. Straipsnyje sukurta metodika vertei nustatyti gaminant detales ir komponentus gamybos organizacijose, dirbančiose pagal užsakymus. ANN metodas taikomas anksčiau minėtų gaminių gamybos sąnaudoms prognozuoti. Sukurtas gamybos našumo prognozavimo modelis patikrintas gamybos sąlygomis naudojant programinio valdymo, lazerinio pjovimo ir štampavimo procesus.

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius