Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys 18(2)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

J. Duhovnik, P. Tomšič.Lyginamųjų kriterijų metodas skirtingos topologijos telekomunikacijos bokštams projektuoti (straipsnis anglų kalba)
R. Dundulis, P. Krasauskas, S. Kilikevičius.Išilgine siūle suvirintos atraminės kolonos stiprumo ir paslankumo modeliavimas bei imitavimas (straipsnis anglų kalba)
Sheng Li, Zhaohui Liu.Plyšio plitimo CRC+AC grindinio kompozito sluoksnyje tyrimas (straipsnis anglų kalba)
V. Doroševas, J. Vaičiūnas.Impulsinio smūginio poveikio veikiamos gelžbetonio plokštės tyrimo analizinis modelis (straipsnis anglų kalba)
E. Narvydas, N. Puodžiūnienė.Trapecinio skerspjūvio kėlimo kablių apskritiminių įtempių koncentracijos ties asimetriniais paviršiniais grioveliais koeficientai (straipsnis anglų kalba)
T. Janulaitis, L. Paulauskas, V. Eidukynas, A. Balčius.Ekologiškos termoizoliacijos fizinių – mechaninių savybių tyrimai (straipsnis anglų kalba)
V. Vaitkevičius, E. Šerelis, Ž. Rudžionis.Neardančiųjų tyrimų metodų taikymas vertinant ypač stiprių betonų atsparumą šalčiui (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

G. Miliauskas, J. Talubinskas, A. Adomavičius, E. Puida.Garuojančių skysto angliavandenilio lašelių terminė būsena ir hidrodinamika. 1. Savaiminės skysčio cirkuliacijos kilimo galimybė (straipsnis anglų kalba)
B. Peters, A. Džiugys, R. Navakas.Kieto kuro dalelių mažėjimo dujofikavimo metu modelis, pagrįstas pernašos ir reakcijų laiko masteliais (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

Jianwei Wang, Gang Wang, Jihong Wen, Xisen Wen.Lenkimo svyravimų dažnio juostų trūkiai periodiškai sustandintų plokščių konstrukcijose (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

A.H. Marcinkevičius.Automatinis tarpelio reguliavimas atraminių įdėklų veleno guolyje (straipsnis anglų kalba)
A. Venčkauskas, N. Jusas, L. Kižauskienė, E. Kazanavičius, V. Kazanavičius.Mechatroninių sistemų įterptosios programinės įrangos saugos metodas (straipsnis anglų kalba)
S. Turskienė.Plonasienių išsišakojančių konstrukcijų baigtinių elementų modeliai šilumos pernešimo uždaviniuose (straipsnis anglų kalba)
J.R. Gatabi, R. Gatabi, M. Soltani, P. Mohammadi, M. Dabbaghian Amiri, S. Ebrahimi.Patobulintas matavimo algoritmas uždaros kilpos tipo ultragarsinio srovės matuoklio tikslumui padidinti (straipsnis anglų kalba)
V. Paulauskas, J. Wijffels.Krantinių švartavimo gebos didinimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

J. Karabegovič, E. Hadžalič.Matematinis modeliavimas ir giliojo ištempimo jėgos imitavimas atliekant sienelės suploninimo bandymą (straipsnis anglų kalba)
Ying Wu, Decai Han.Aplydymo medžiagos metalurginė ir cheminė analizė vertinant elektrinius pažeidimus (straipsnis anglų kalba)
C.M. Gruescu, C.L. Ionescu, I. Nicoara, A. Lovasz.Eksperimentinis polikarbonatinių krumpliaračių lazerinio pjovimo proceso parametrų optimizavimas (straipsnis anglų kalba)
S. Greičius, V. Daniulaitis, R. Vasiliauskas, K. Pilkauskas, V. Jūrėnas.Polikarbonatinių asmens tapatybės dokumentų struktūrinio vientisumo patikra (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

LYGINAMŲJŲ KRITERIJŲ METODAS SKIRTINGOS TOPOLOGIJOS TELEKOMUNIKACIJOS BOKŠTAMS PROJEKTUOTI

J. Duhovnik

Liublianos universitetas, Aškerčeva 6, 1000 Liubliana, Slovėnija, el.p.: joze.duhovnik@fs.uni-lj.si

P. Tomšič

Liublianos universitetas, Aškerčeva 6, 1000 Liubliana, Slovėnija, el.p.: pavel.tomsic@fs.uni-lj.si

Reziumė

Straipsnyje aprašomas skirtingos topologijos plieninių santvarų panaudojimo telekomunikacijų bokštams tyrimas, kai antenos yra montuojamos bokšto viršūnėje. Bokštai yra veikiami įvairių krūvų: savojo svorio, vėjo, ledo ir jų kombinacijų (apledėjus bokštams padidėja jų paviršius ir sustiprėja vėjo poveikis). Krūvio poveikio rezultatai yra palyginti tarpusavyje naudojant lyginamuosius kriterijus, tokius kaip ribinis padėties kriterijus, antenos posūkio kriterijus, konstrukcijos masės kriterijus ir konstrukcijos ekonominis įvertinimas. Palyginimas atskleidė keletą kiekvieno topologinio projekto konstrukcinių ypatumų.

Pilnas straipsnio tekstas


IŠILGINE SIŪLE SUVIRINTOS ATRAMINĖS KOLONOS STIPRUMO IR PASLANKUMO MODELIAVIMAS BEI IMITAVIMAS

R. Dundulis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: romualdas.dundulis@ktu.lt

P. Krasauskas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: povilas.krasauskas@ktu.lt

S. Kilikevičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: sigitas.kilikevicius@ktu.lt

Reziumė

Eksploatuojant krovinių platformas turi būti užtikrintas atraminių konstrukcijų patikimumas ir krovos darbų sauga, todėl jas projektuojant, skaičiuojamieji modeliai turi įvertinti ne tik ribinių statinių apkrovų poveikį, bet ir avarinių situacijų atvejais gebėti atlaikyti bei amortizuoti smūgines apkrovas. Modeliuojant tokių konstrukcijų apkrovas BEM metodais, reikia žinoti tikslias medžiagų mechanines charakteristikas, tačiau jas galima nustatyti tik atliekant standartinius tempimo bandymus, pagaminant tokius bandinius, kurie įgalintų įvertinti konstrukcinius ir technologinius tokių atramų gamybos veiksnius.

Šio darbo tikslas buvo eksperimentiškai nustatyti nerūdijančio plieno 321 lakšto, iš kurio bus gaminamos atramos, vamzdžio ir terminio poveikio zonos metalo mechanines charakteristikas, įvertinti kaip jos pasikeičia po lenkimo operacijos ir vamzdžio suvirinimo. Tuo tikslu iš plieno lakšto buvo pagaminti standartiniai keturių tipų bandiniai: lygūs plokšti, vamzdžio kontūro, kurių spindulys atitinka sulenkto vamzdžio, spindulį, bei analogiški bandiniai, suvirinti išilgine siūle plieno CT 36 elektrodais. Atlikus statinio tempimo bandymus buvo nustatytos plieno ir terminio poveikio zonos metalo su siūle mechaninės charakteristikos, kurios buvo panaudotos kolonos stiprumo skaičiavimui veikiant statinei ir smūginei apkrovai kai kolona, su ant jos pritvirtinta didelio svorio konstrukcija, numetama iš 5 m aukščio. Statinė analizė parodė, kad atraminė kolona su pakankama atsarga atlaiko 40 tonų statinę apkrovą. Dinaminė analizė parodė, kad racionalus kolonos apkrovimas yra 9 - 11 tonų, o suvirinimo siūlė, jei kolonos apkrova neviršija projektinės, neturi neigiamo poveikio ir deformuojasi tolygiai, be plyšių.

Pilnas straipsnio tekstas


PLYŠIO PLITIMO CRC+AC GRINDINIO KOMPOZITO SLUOKSNYJE TYRIMAS

Sheng Li, Zhaohui Liu

Changsha mokslo ir technologijos universitetas, Hunan provincijos vedančioji specialios kelių inžinerinių įrenginių aplinkosaugos laboratorija, Changsha 410004, Kinija, el.p.: lishengttt@163.com

Reziumė

Kadangi tolygiai įtempto betono (CRC) ir asfalto kompozito (AC) grindinio struktūros charakteristikos yra nepakankamai ištirtos, remiantis irimo mechanikos teorija ir taikant baigtinių elementų metodą atliktas plyšio susidarymo ir plitimo mechanizmo asfalto kompozito sluoksnyje tyrimas. Be to, atsižvelgiant įtempių plyšio viršūnėje intensyvumo faktorių, apkrovimo tipą ir temperatūrą asfalto kompozito sluoksnyje, buvo apskaičiuota plyšio plitimo periodo įtaka, plyšio ilgis, konstrukcijos sluoksnių storis, moduliai ir kiti veiksniai, turintys įtakos plyšio plitimui asfalto kompozito sluoksniuose. Tyrimo rezultatai parodė, kad plyšio plitimo greitis asfalto kompozito sluoksnyje turi įtakos plyšio plitimo jėgai. Didėjant asfalto kompozito sluoksnio storiui, plyšio plitimo greitis gali sumažėti. Tolygiai įtempto betono sluoksnio storio įtaka plyšio plitimo greičiui asfalto kompozito sluoksnyje yra minimali ir nereikšminga. Asfalto kompozito sluoksnio plyšio plitimo temperatūros įtaka tiesiškai didėja didėjant šio sluoksnio moduliui, plyšio apkrovimo tipas keičiasi minimaliai, o kitų sluoksnių modulių įtaka plyšio plitimo jėgai yra labai maža. Šio tyrimo rezultatai gali būti duomenų bazė siekiant racionaliai projektuoti tolygiai įtempto betono ir asfalto kompozito grindinį.

Pilnas straipsnio tekstas


IMPULSINIO SMŪGINIO POVEIKIO VEIKIAMOS GELŽBETONIO PLOKŠTĖS TYRIMO ANALIZINIS MODELIS

V. Doroševas

Kauno technologijos universitetas, Statybos ir architektūros fakultetas, Studentų 48, 51367 Kaunas, Lietuva, el.p.: viktoras.dorosevas@ktu.lt

J. Vaičiūnas

Kauno technologijos universitetas, Statybos ir architektūros fakultetas, Studentų 54, 51367 Kaunas, Lietuva, el.p.: juozas.vaiciunas@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikiamas sukurtas impulsinio smūginio poveikio veikiamos gelžbetonio plokštės tyrimo analitinis modelis. Ištirta 3D analizinio modelio galimybė modeliuoti tam tikroje vietoje veikiančio smogtuvo ir gelžbetonio plokštės sąveiką. Gauti teorinio tyrimo rezultatai buvo lyginami su ANSYS programos aplinkoje atlikto skaitinio tyrimo rezultatais, kurie patikrinti natūriniais eksperimentais. Išnagrinėtas analizinio modelio adekvatumas parodė, kad naudojant sukurtą analizinį metodą ir tinkamai parinkus smūginio poveikio trukmę, galima tirti smogtuvo ir gelžbetonio plokštės sąveikos dinamiką.

Pilnas straipsnio tekstas


TRAPECINIO SKERSPJŪVIO KĖLIMO KABLIŲ APSKRITIMINIŲ ĮTEMPIŲ KONCENTRACIJOS TIES ASIMETRINIAIS PAVIRŠINIAIS GRIOVELIAIS KOEFICIENTAI

E. Narvydas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: Evaldas.Narvydas@ktu.lt

N. Puodžiūnienė

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: Nomeda.Puodziuniene@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikiamos formulės apskritiminių įtempių koncentracijos koeficientams apskaičiuoti. Jos sudarytos aproksimuojant įtempių kabliuose su negiliu paviršiniu grioveliu analizės rezultatus, gautus baigtinių elementų metodu. Aproksimacijai panaudota apibendrinta Neuberio formulė įtempių koncentracijos ties negilia įpjova cilindrinėse ir plokščiose detalėse koeficientams skaičiuoti. Pateiktas ir supaprastintas formulės variantas, sudarytas naudojant tik vieną aproksimacijos koeficientą. Gautos išraiškos leidžia greitai nustatyti apskritiminių įtempių koncentraciją nenaudojant baigtinių elementų modelio. Straipsnyje taip pat pateikiamas preliminarus įtempių būvio erdviškumo tyrimas; įvertintas jo sukeltas kablių medžiagos plastiškumo sumažėjimas ties paviršiniu grioveliu.

Pilnas straipsnio tekstas


EKOLOGIŠKOS TERMOIZOLIACIJOS FIZINIŲ – MECHANINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAI

T. Janulaitis

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: tadas.janulaitis@gmail.com

L. Paulauskas

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: lionginas.paulauskas@ktu.lt

V. Eidukynas

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: valdas.eidukynas@ktu.lt

A. Balčius

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: tadas.janulaitis@gmail.com

Reziumė

Straipsnyje aprašomi organinių termoizoliacinių plokščių, pagamintų iš kartono atliekų ir sintetinės rišamosios medžiagos, termodinaminiai ir mechaniniai tyrimai. Tam tikslui buvo naudoti bandiniai su skirtingu rišamosios medžiagos kiekiu, skirtingo tankio ir skirtinga termoizoliacinės medžiagos granuliometrija. Tyrimais nustatyta, kad ir termoizoliacinės medžiagos granuliometrinė sudėtis, ir rišamosios medžiagos kiekis turi įtakos gaminių tankiui. Tankis visais atvejais turi įtakos šilumos laidumo koeficiento kitimui. Mažiausiu šilumos laidumu pasižymi bandiniai, kuriems paruošti buvo naudotas maltas kartonas, išsijotas per 1.5 mm sietą. Mechaninių charakteristikų tyrimais nustatyta, kad geriausias stiprumo savybes turi didesnio tanko bandiniai su didesniu rišamosios medžiagos kiekiu.

Pilnas straipsnio tekstas


NEARDANČIŲJŲ TYRIMŲ METODŲ TAIKYMAS VERTINANT YPAČ STIPRIŲ BETONŲ ATSPARUMĄ ŠALČIUI

V. Vaitkevičius

Kauno technologijos universitetas, Studentų 48, 51367 Kaunas, Lietuva, el.p.: vitoltas.vaitkevicius@ktu.lt

E. Šerelis

Kauno technologijos universitetas, Studentų 48, 51367 Kaunas, Lietuva, el.p.: evaldas.serelis@gmail.com

Ž. Rudžionis

Kauno technologijos universitetas, Studentų 48, 51367 Kaunas, Lietuva, el.p.: zymantas.rudzionis@ktu.lt

Reziumė

Pastaruoju metu vis didesnis dėmesys skiriamas tokioms medžiagoms, kurios pasižymėtų puikiomis stiprumo ir ilgaamžiškumo savybėmis. Viena tokių medžiagų, kuri tenkina šias savybes - tai ypač stiprus betonas (YSB). Nors YSB pasižymi puikiomis mechaninėmis bei ilgaamžiškumo savybėmis ir tiktų naudoti įvairios paskirties statybinėms konstrukcijoms, tačiau kaip ir visos medžiagos, po kurio laiko veikiant įvairiems aplinkos veiksniams praranda savo pradines projektines savybes. Šiame straipsnyje, ištirta viena iš svarbiausių betono ilgaamžiškumo savybių, kuri šiuo metu aktualiausia Lietuvoje eksploatuojamoms statybinėms konstrukcijoms ir medžiagoms, tai atsparumas šalčio poveikiui. Vienas iš būdų, kuriais galima tirti YSB savybių kitimą, tai neardomųjų metodų taikymas. Kiekvienas metodas turi savo trūkumų ir privalumų, todėl esant įvairiems aplinkos veiksniams pasižymės skirtingais tikslumais ir turės skirtingą patikimumą. Ilgaamžiškumo savybėms tirti panaudotas ultragarsinis ir dinaminio tamprumo modulio metodas. Šių metodų patikimumas patikrintas nustatant betono stiprį gniuždant. Paviršiniams defektams bandiniuose užfiksuoti panaudotas fluorascensinis metodas. Tyrimai prognozuojant ir nustatant ypač stipraus betono atsparumą šalčiui pasaulinėje praktikoje yra mažai publikuoti, o Lietuvoje neatliekami.

Pilnas straipsnio tekstas


GARUOJANČIŲ SKYSTO ANGLIAVANDENILIO LAŠELIŲ TERMINĖ BŪSENA IR HIDRODINAMIKA. 1. SAVAIMINĖS SKYSČIO CIRKULIACIJOS KILIMO GALIMYBĖ

G. Miliauskas

Kauno technologijos universitetas, K.Donelaičio 20, 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: gimil@ktu.lt

J. Talubinskas

Kauno technologijos universitetas, K.Donelaičio 20, 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: julius.talubinskas@gmail.com

A. Adomavičius

Kauno technologijos universitetas, K.Donelaičio 20, 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: arado@ktu.lt

E. Puida

Kauno technologijos universitetas, K.Donelaičio 20, 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: epuida@ktu.lt

Reziumė

Darbe pristatomi didelės molekulinės masės angliavandenilio n-dekano lašų garavimo nejudančiame ore modeliavimo rezultatai. Ištirtas simetriškai šildomų skirtingo skersmens lašelių garavimas. Lašeliai šildomi dviem būdais - tik laidumu nuo aukštos temperatūros oro arba laidumu ir papildomai simetrinio absoliučiai juodo oro temperatūros šaltinio spinduliavimu. Kartu su išoriniu lašelio šildymu sumodeliuotas jo garavimas bei vidinė terminė būsena. „Išoriniame" uždavinyje šilumos srautai vertinti kaip nepriklausomi, tačiau atsižvelgta į Stefano hidrodinaminio srauto poveikį šildymo ir garavimo intensyvumui. „Vidiniame" uždavinyje neizotermiškumas lašelyje įvertintas kaip laidumo bei spinduliuotės sąveikos pasekmė. Modeliavimo rezultatai apibendrinti naudojant panašumo teorijos metodus, Ra ir Fo kriterijus bei papildomus bemačius santykinius parametrus. Pateiktos universalios (nepriklausomos nuo laidumu šildomų lašelių skersmens) garavimo ir šilimo kreivės. Nukrypimu nuo jų parodyta spinduliuotės įtaka lašelių terminei ir hidrodinaminei būsenai bei garavimo intensyvumui. Remiantis eksperimentinių savaiminės cirkuliacijos sferiniame vandens tūryje tyrimų duomenimis, įvertinta savaiminės cirkuliacijos angliavandenilių lašeliuose galimybė nagrinėjamais šilumos ir masės mainų atvejais.

Pilnas straipsnio tekstas


KIETO KURO DALELIŲ MAŽĖJIMO DUJOFIKAVIMO METU MODELIS, PAGRĮSTAS PERNAŠOS IR REAKCIJŲ LAIKO MASTELIAIS

B. Peters

Liuksemburgo universitetas, Campus Kirchberg, 6, rue Coudenhove-Kalergi, L-1359 Liuksemburgas, el.p.: bernhard.peters@uni.lu

A. Džiugys

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: dziugys@mail.lei.lt

R. Navakas

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: rnavakas@mail.lei.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikiamas dalelių mažėjimo modelis, vykstant anglinės liekanos, susidariusios biomasės arba anglies pirolizės metu, dujofikavimui. Modelis, aprašantis anglinės dalelės dujofikavimą, pagrįstas vienmatėmis diferencialinėmis masės, judesio kiekio, cheminio junginio koncentracijos ir energijos tvermės lygtimis. Dalelės dydžio mažėjimas įvertinamas fizikiniu pagrindu, naudojant Tilės (Thiele) modulį arba antrąjį Damkiolerio (Damköhler) skaičių, kuris aprašo santykį tarp difuzijos ir reakcijos laikų ir pirmiausia leidžia atskirti reaguojančio ir besitraukiančio dalelės branduolio elgseną. Tokiu būdu, šiam modeliui nereikalingos empirinės koreliacijos. Modelis pritaikytas kietųjų dalelių reaguojančiam sluoksniui. Esant reaguojančio branduolio režimui, kietosios medžiagos apimties sumažėjimas padidina dalelės kietosios matricos porėtumą, tuo tarpu traukiantis branduoliui, mažėja tūris.

Pilnas straipsnio tekstas


LENKIMO SVYRAVIMŲ DAŽNIO JUOSTŲ TRŪKIAI PERIODIŠKAI SUSTANDINTŲ PLOKŠČIŲ KONSTRUKCIJOSE

Jianwei Wang, Gang Wang, Jihong Wen, Xisen Wen

Valstybinis gynybos technologijų universitetas, Mechanikos institutas, Changsha, 410073, Kinija, el.p.: wenxs@vip.sina.com

Švietimo ministerija, Vedančioji fotoninių ir fononinių kristalų laboratorija, Changsha, 410073, Kinija

Reziumė

Remiantis Mindlino plokščių ir Timošenko sijų teorijomis bei Blohso teorema sukurtas patikslintas baigtinių elementų modelis tampriųjų bangų sklidimui lenkimo svyravimų veikiamose periodiškai sustandintų plokščių konstrukcijose su bet kokiu skaičiumi bet kaip orientuotų standumo elementų apskaičiuoti. Naudojant baigtinių elementų modelį palyginti ir išanalizuoti lenkimo svyravimų dažnių juostos trūkiai periodinių tinklų konstrukcijose ir įvairiose periodiškai sustandintų plokščių konstrukcijose su skirtingo storio dangomis. Rezultatai rodo, kad dangos ir standumo elementų svyravimų sąveika turi įtakos lenkimo svyravimų dažnio juostų trūkimui.

Pilnas straipsnio tekstas


AUTOMATINIS TARPELIO REGULIAVIMAS ATRAMINIŲ ĮDĖKLŲ VELENO GUOLYJE

A.H. Marcinkevičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: andma@.vgtu.lt

Reziumė

Straipsnyje aprašomas hidrodinaminis atraminių įdėklų veleno guolis su automatiškai valdomu tarpeliu tarp veleno ir įdėklų. Tarpelis gali būti valdomas, matuojant hidrodinaminę jėgą, veikiančią įdėklo atraminį pirštą. Guolio darbo analizė parodo didesnes automatiškai valdomų guolių galimybes. Surenkant tokio tipo nevaldomus guolius neįmanoma užtikrinti mažo tarpelio tarp veleno ir guolio, kai velenas sukasi dideliu dažniu, nes, jei velenas būtų statinės būsenos, t. y. nesisuktų, guolio įdėklai užspaustų veleną didele įvaržos jėga ir tokiomis sąlygomis jo negalima būtų paleisti suktis. Hidrodinaminių jėgų, veikiančių tarp įdėklų ir veleno, valdymas įgalina padidinti tarpelį (tiksliau - sumažinti įvaržą tarp veleno ir įdėklų iki nulio) veleno paleidimo suktis metu ir reguliuoti tarpelį velenui sukantis.

 

Pilnas straipsnio tekstas


MECHATRONINIŲ SISTEMŲ ĮTERPTOSIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SAUGOS METODAS

A. Venčkauskas

Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: algimantas.venckauskas@ktu.lt

N. Jusas

Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: nerijus.jusas@stud.ktu.lt

L. Kižauskienė

Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: losta@ifko.ktu.lt

E. Kazanavičius

Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: ekaza@ifko.ktu.lt

V. Kazanavičius

TEO LT, AB, Lvovo g. 25, 09320 Vilnius, Lietuva, el.p.: vkaza@ifko.ktu.lt

 

 

Reziumė

Straipsnyje pateiktas mechatroninių sistemų įterptosios programinės įrangos saugos modelis, paremtas kritinių programos modulių šifravimu ir dešifravimu kodo vykdymo metu. Slaptieji šifravimo raktai nesaugomi, o generuojami pagal mechatroninės sistemos komponentų signatūras. Darbe eksperimentiškai ištirta šifravimo raktų entropija, įvairių simetrinių kriptografinių algoritmų taikymo galimybės ir apsaugos priemonių įtaka įterptosios programinės įrangos charakteristikoms - greitaveikai ir papildomos atminties sąnaudoms.

Pilnas straipsnio tekstas


PLONASIENIŲ IŠSIŠAKOJANČIŲ KONSTRUKCIJŲ BAIGTINIŲ ELEMENTŲ MODELIAI ŠILUMOS PERNEŠIMO UŽDAVINIUOSE

S. Turskienė

Šiaulių universitetas, 19 Višinskio g., 77156 Šiauliai, Lietuva, el.p.: Sigita@fm.su.lt

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjamas plonasienės išsišakojančios konstrukcijos, pagamintos iš anizotropinės medžiagos plokštelių sandūros zonos nestacionaraus temperatūros lauko analizės uždavinys. Tokių konstrukcijų plokštelių sandūros zonoje vyksta dideli temperatūrų svyravimai, kurie turi  įtakos konstrukcijos įtempto ir deformuoto būvio analizei. Sandūros zonai diskretizuoti naudojamas jungiamasis erdvinis baigtinis elementas, kurio pagrindas yra keturkampis. Gauta jungiamojo baigtinio elemento šilumos laidumo matrica, kai  medžiaga yra anizotropinė.

Išvestos koordinačių transformacijos ir temperatūros verčių transformacijos formulės, kurios įgalina sudaryti nagrinėjamo objekto baigtinių elementų tinklelį tiek su jungiamojo elemento pagrindo kampiniais, tiek su pagrindo kraštinių vidurių mazgais. Tai leidžia efektyviau modeliuoti, kai jungiamos kelios plokštelės, turinčios skirtingas horizontalaus paviršiaus normales. Išvestos formulės patikrintos sprendžiant šaldomos plokštelės temperatūros lauko uždavinį.

Pilnas straipsnio tekstas


PATOBULINTAS MATAVIMO ALGORITMAS UŽDAROS KILPOS TIPO ULTRAGARSINIO SROVĖS MATUOKLIO TIKSLUMUI PADIDINTI

J.R. Gatabi

Irano mokslo ir technologijos universitetas, Elektros katedra, Tehranas, Iranas,
el.p.:
javad_rezanejad_gatabi@yahoo.com

I.R. Gatabi

K. N. Toosi technologijos universitetas, Elektros katedra, Tehranas, Iranas, el.p.: irezanejad@yahoo.com

M. Soltani

Irano mokslo ir technologijos universitetas, Elektros katedra, Tehranas, Iranas,
el.p.:
mohammad_sds@yahoo.com

P. Mohammadi

Electrical Engineering Department, Iran Univ. of Science and Tech., Tehran, Iran, el.p.: pooria_moh@yahoo.com

M. Dabbaghian Amiri

Mazandaran mokslo ir technologijos universitetas, Pramonės inžinerijos katedra, Babol, Iranas, el.p.: maedeh_dabaghian@yahoo.com

S. Ebrahimi

Irano mokslo ir technologijos universitetas, Elektros katedra, Tehranas, Iranas, el.p.: hebrahimi1985@gmail.com

Reziumė

Šiame straipsnyje pasiūlytas naujas uždaros kilpos tipo srovės matuoklis. Nors uždaros kilpos tipo srovės matuokliai įvertina problemas, iškylančias, kai srovė yra nestabili, pasiūlytas matavimo metodas yra apytikriai du kartus tikslesnis nei matuojant ultragarsiniais uždaros kilpos tipo srovės matuokliais. Įrenginys susideda iš dviejų ultragarsinių srovei jautrių osciliatorių. Vienas iš jų yra įrengtas srovės įtekėjimo vietoje, antras - jos ištekėjimo vietoje, įvertinant tekėjimo kryptį. Skirtingai nei taikant esamą metodą, įtekėjimo ir ištekėjimo osciliatoriai „sinchroniškai" pradeda generuoti kiekvieno tiriamo ciklo signalus. Pasiūlyto metodo tikslumas skaitiniu metodu buvo palygintas su esamu, ir jo efektyvumas buvo parodytas kiekybiniais rezultatais.

 

Pilnas straipsnio tekstas


KRANTINIŲ ŠVARTAVIMO GEBOS DIDINIMAS

V. Paulauskas

Klaipedos universitetas, Manto 84, 92294 Klaipėda, Lietuva, el.p.: donatasp@takas.lt

J. Wijffels

Joep Wijffels konsultacijos, Churchilllaan 418, 4532 MC  Terneuzen, Olandija, el.p.: j.wijffels@inter.nl.net

Reziumė

Silpnos krantinių konstrukcijos bei krantinių avarijos apsunkina terminalų eksploataciją, o atskiros krantinės turi būti nuolat intensyviai eksploatuojamos. Straipsnyje pateiktos krantinių, ypač avarinių, skirtingų apkrovų ir jėgų skaičiavimo ir vertinimo metodų ir modelių lyginamasis tyrimas, leidžia priimti teisingus sprendimus, kaip apriboti krantinių laikomąją gebą bei sutvirtinti avarines ir techniškai nepatikimas krantines, kad jas laikinai būtų galima saugiai eksploatuoti.

Straipsnyje pateikti įvairių krantinių skaičiavimo, tyrimų ir vertinimo metodų palyginamieji rezultatai bei avarinių krantinių vertinimo metodikos. Pateikta avarinių ir silpnų krantinių ribinių sąlygų skaičiavimo ir vertinimo metodika kaip padidinti krantinių laikymo gebą bei laivų švartavimo galimybes.

Pilnas straipsnio tekstas


MATEMATINIS MODELIAVIMAS IR GILIOJO IŠTEMPIMO JĖGOS IMITAVIMAS ATLIEKANT SIENELĖS SUPLONINIMO BANDYMĄ

I. Karabegović

Bihačo universitetas, Dr. Irfana Ljubijankića, 77 000 Bihačas, Bosnija ir Hercegovina, el.p.: tfb@bih.net.ba

E. Hadžalić

Mehmed Paše Sokolovića 25, 77 000 Bihać, Bosnia and Herzegovina, el.p.: edit.hadzalic@gmail.com

Reziumė

Straipsnyje aprašomas sienelės suploninimo giliuoju ištempimu procesas. Naudojant atitinkamą matavimo įrangą, atlikus proceso analizę ir pritaikius stochastinį modeliavimo metodą, buvo sudarytas giliojo ištempimo jėgos, išreikštos funkcija , fizinis matematinis modelis.

Straipsnyje pritaikytas modeliavimo ir imitavimo metodas taip pat gali būti taikomas kitų giliojo ištempimo sienelės suploninimo technologinių procesų parametrams nustatyti naudojant aukštesnės eilės matematinius modelius. Tai leis sumažinti detalių ištempimo jėgą ir užtikrinti reikalingą kokybę, sunaudojant kuo mažiau energijos.

Pilnas straipsnio tekstas


APLYDYMO MEDŽIAGOS METALURGINĖ IR CHEMINĖ ANALIZĖ VERTINANT ELEKTRINIUS PAŽEIDIMUS

Ying Wu

Viešojo saugumo ministerija, Vedančioji gaisro priežasčių tyrimo laboratorija, 110034, Kinija, el.p.: yingw78@sina.com

Decai Han

Shenyang dujų balionų saugos technologijų įmonė, Ltd., Kinija

Reziumė

Po gaisro dažnai yra vertinami elektros laidai su aplydytais galais, turinčiais bortelius, lašo pavidalą ir užvartų. Tai gali suteikti naudingos informacijos apie gaisro priežastis ir išplitimą. Pirminiams aplydymo požymiams nustatyti, nurodant lanko susidarymą kaip gaisro priežastį, ir antriniams aplydymo požymiams nustatyti, nurodant lanko susidarymo kaip gaisro rezultatą, buvo išnagrinėti įvairūs metodai. Vienu metodu pirminį ir antrinį aplydymą nustatyti sunku. Straipsnyje yra atlikta šių reiškinių koreliacija naudojant mikroskopinę anglies ir deguonies kiekybinę analizę vielos skerspjūvyje, cheminės sudėties analizę paviršiui artimuose sluoksniuose ir metalurginę pirminio ir antrinio aplydymo medžiagos analizę. Gaisro priežasties nustatymas yra integralus šių tyrimų rezultatas.

Pilnas straipsnio tekstas


EKSPERIMENTINIS POLIKARBONATINIŲ KRUMPLIARAČIŲ LAZERINIO PJOVIMO PROCESO PARAMETRŲ OPTIMIZAVIMAS

C.M. Gruescu

Timisoara politechnikos universitetas, 2 Pta.Victoriei, 300222 Timisoara, Rumunija, el.p.: corina.gruescu@mec.upt.ro

C.L. Ionescu

Timisoara politechnikos universitetas, 2 Pta.Victoriei, 300222 Timisoara, Rumunija, el.p.: cosminionescu@yahoo.com

I. Nicoara

Timisoara politechnikos universitetas, 2 Pta.Victoriei, 300222 Timisoara, Rumunija, el.p.: ioan.nicoara@mec.upt.ro

A. Lovasz

Timisoara politechnikos universitetas, 2 Pta.Victoriei, 300222 Timisoara, Rumunija,
el.p.:
agneta.lovasz@library.upt.ro

Reziumė

Polikarbonatinės detalės dažniausiai yra liejamos arba štampuojamos. Detalių matmenų ir formos tikslumui padidinti reikalingos naujos technologijos, iš kurių priimtiniausias yra lazerinis pjovimas. Detalių kokybė (matmenų ir formų tikslumas, šiurkštumas, šalutiniai šiluminiai efektai), proceso energijos sąnaudos ir efektyvumas gali būti optimizuojami tik matematiniais metodais.

Straipsnyje pristatomas Taguchi metodo pritaikymas polikarbonatinių krumpliaračių lazeriniam pjovimui projektuoti. Mažiausiam bandinių skaičiui nustatyti septynių kintamųjų procese taikomas dalinio faktorialo eksperimentų planavimo metodas. Tikslo kriterijus yra krumplių šonų šiurkštumas, o panaudoto optimizacijos kriterijaus tipas - „nominalus yra geriausias". Efektyvaus bandomų krumpliaračių apdirbimo ir jų šiurkštumo parametro RaDIN  matavimo duomenys yra panaudoti programoje Qualitek. Ši programa nustato optimalius įtakos veiksnių dydžius ir prognozuoja signalo ir paklaidų laipsnį bei statistinius detalių apdirbimo, naudojant optimizacijos rezultatus parametrus. Labai gera detalių kokybė ir didelis proceso efektyvumas yra patvirtinti eksperimentais.

Pilnas straipsnio tekstas


POLIKARBONATINIŲ ASMENS TAPATYBĖS DOKUMENTŲ STRUKTŪRINIO VIENTISUMO PATIKRA

S. Greičius

Mykolo Romerio universitetas, Kaunas viešojo saugumo fakultetas, V. Putvinskio 70, 44211 Kaunas, Lietuva, el.p.: s.greicius@mruni.eu

V. Daniulaitis

Kauno technologijos universitetas, Studentų g. 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.daniulaitis@ktu.lt

R. Vasiliauskas

Mykolo Romerio universitetas, Kaunas viešojo saugumo fakultetas, V. Putvinskio 70, 44211 Kaunas, Lietuva, el.p.: r.vasiliauskas@mruni.eu

K. Pilkauskas

Kauno technologijos universitetas, Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: kestutis.pilkauskas@ktu.lt

V. Jūrėnas

Kauno technologijos universitetas, Mechatronics Center for Research, Kęstučio str. 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: v.jurenas@ktu.lt

 

Reziumė

Vykstant globalizacijos procesams ir dėl to nuolat didėjant valstybių sienas kertančių asmenų skaičiui, ypač svarbu patikimai nustatyti asmenų dokumentų autentiškumą. Kai kelionės dokumentų patikrai yra skiriamos tik kelios minutės, kilus įtarimui, kad dokumentas gali būti sufalsifikuotas, svarbu turėti patikros būdų, paremtų techninėmis priemonėmis. Šis darbas skirtas kelionės dokumento duomenų lapo, kuris yra daugiasluoksnė polikarbonato-teslino struktūra, integralumo patikros metodo, paremto šilumos mainų proceso analize, tyrimams. Fizinių parametrų (nagrinėjamu atveju šiluminio laidumo) vertės mechaniškai pažeistose ir nepažeistose duomenų lapo zonose ištirtos eksperimentiškai. Sudarytas šilumos sklidimo duomenų lape matematinis modelis. Atliktas šilumos mainų proceso modeliavimas, kai duomenų lapo viena pusė tolygiai šildoma pastovios temperatūros šilumos šaltiniu. Gauti rezultatai patvirtina, kad priešingos dokumento lapo pusės paviršiaus temperatūrų skirtumas pažeistose ir nepažeistose zonose yra pakankamas, kad jį būtų galima nustatyti šiuolaikinėmis priemonėmis, o paties proceso trukmė bei šildymo temperatūrų diapazonas yra tinkami, kad siūlomas metodas galėtų būti praktiškai taikomas kelionės dokumentų patikrai.

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius