Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys 18(1)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

M. Arefi, G.H. Rahimi.Išsami skirtingomis ribinėmis sąlygomis kokybiškai veikiančio vidiniu slėgiu apkrauto cilindro šiluminė tamprioji analizė, paremta pirmos eilės šlyties deformacijos teorija (straipsnis anglų kalba)
Mehdi Ghannad, Gholam Hosei Rahimi, Mohammad Zamani Nejad.Hermetinių storasienių kintamo storio kevalų poslinkių ir įtempių nustatymas naudojant žadinimo techniką (straipsnis anglų kalba)
Zhang Yan, Ji Hongguang, Ye Jianhong, Li Shiyu.Trapiojo atsparumo tempiant ir atitinkamo leistinojo plyšio kampo, esant vienaašiam apkrovimui bei I-II tipo mišriam plyšiui, teorinis sprendimas, pagrįstas maksimalių žiedinių įtempių kriterijumi (straipsnis anglų kalba)
Zhixiong Li, Xinping Yan, Yu Jiang, Li Qin, Jingping Wu.Naujas duomenų parinkimo traktavimas plyšio lygiui krumpliaratyje nustatyti naudojant daugiariopą tyrimą (straipsnis anglų kalba)
Zeyu Hu, Yofan Hu.Kompozitų deformacijų dinaminė stebėsena esant didelio greičio susidūrimams naudojant pluoštinio Brago tinklelio schemą (straipsnis anglų kalba)
A. Mir, B. Bezzazi, R. Zitoune, F. Collombet.Aglomeratinio kamščio mechaninių ir hidroterminių savybių studija (straipsnis anglų kalba)
J.-Q. Xiong, H.-Z. Huang, H.-Q. Li, Z.-L. Wang, H.W. Xu.Ralaus laiko elemento standumo matricos skaičiavimai remiantis BP neuroniniais tinklais (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

Rabah Kerfah, El ghalia Filali, Zeghmati Belkacem.Modulinio saulės distiliatoriaus susidedančio iš plaunamos kolektoriaus plokštės ir kondensacinės kameros, modeliavimas ir imitavimas (straipsnis anglų kalba)
A. Vaidelienė, V. Vaidelys.Oro burbuliukų ir vandens lašelių įtraukimas ir išmetimas turbulenciniuose vandens srautuose (straipsnis anglų kalba)
Y. Liu, J. Yang, J. Qin, A. Zhu.Turbulentinio dviejų fazių srauto tiesioginio įpurškimo variklyje svarbiausiųjų lygybių tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

V. Kargaudas, M. Žmuida.Spūdaus skysčio ir konstrukcijų sąveika bei savųjų virpesių formų savybės (straipsnis anglų kalba)
Yulin Mei, Xiaoming Wang, Xiaofeng Wang, Peng Liu.Periodinės konstrukcijos su aštuonkampiu mikroelementu svyravimo charakteristikos (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

Ren-Jeng Wang, Han-Pang Huang.Plokščiosios spyruoklės mechaniniu standumu reguliuojama pavara saugiai fizinei žmogaus ir roboto sąveikai užtikrinti (straipsnis anglų kalba)
M. Lohtander, I. Varis.Gamybos informacijos rinkimas globaliai pasiskirsčiusioje erdvėje (straipsnis anglų kalba)
Li Jin-song, Cao Xi.Keturių rotorių mažo bepiločio sraigtasparnio padėties kontrolė remiantis adaptyviąja inversine kontrolės teorija (straipsnis anglų kalba)
Z. Xiong, J.G. Zhu, Z.Y. Zhao, X.Y. Yang, S.H. Ye.Darbo zonos matavimo ir pozicionavimo sistema su sukamomis lazerio plokštumomis (straipsnis anglų kalba)
L. Vaitkus.Mažos dozės transportinis šaldytuvas (II). Teorinis ir eksperimentinis tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

Mingyao Liu, Zude Zhou, Yuegang Tan, An Ling, Menglog Ke.Pluoštinis tinklinis Braggo jutiklis mechaninių konstrukcijų pažeidimo vietos nustatymui (straipsnis anglų kalba)
A. Kupčinskas, R. Kreivaitis, J. Padgurskas, V. Makarevičienė, M. Gumbytė.Rapsų aliejaus ir kaulių taukų modifikavimas monogliceridais ir laisvosiomis riebalų rūgštimis (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

IŠSAMI SKIRTINGOMIS RIBINĖMIS SĄLYGOMIS KOKYBIŠKAI VEIKIANČIO VIDINIU SLĖGIU APKRAUTO CILINDRO ŠILUMINĖ TAMPRIOJI ANALIZĖ, PAREMTA PIRMOS EILĖS ŠLYTIES DEFORMACIJOS TEORIJA

M. Arefi

Tarbiat Modares universitetas, Teheranas, Iranas, 14115-143, el.p.: arefi63@gmail.com

G.H. Rahimi

Tarbiat Modares universitetas, Teheranas, Iranas, 14115-143, el.p.: rahimi_gh@modares.ac.ir

Reziumė

Šiame darbe, remiantis pirmos eilės šlyties deformacijos teorija, atliekama skirtingomis ribinėmis sąlygomis kokybiškai veikiančio vidiniu slėgiu apkrauto cilindro šiluminė tamprioji analizė. Straipsnyje siūlomas sprendimas leidžia apskaičiuoti cilindro konstrukciją esant nustatytoms ribinėms sąlygoms. Atliekant pradinį tyrimą buvo pasiūlyta problemą spręsti esant paprastoms ribinėms sąlygoms (kai cilindras elementariai palaikomas). Šiame straipsnyje tiriamas ašinių poslinkių ir įtempių pasiskirstymas esant skirtingam nehomogeniškumo laipsniui. Tyrimas rodo, kad cilindro įtvirtinimas turi didelę įtaką mecha­ninių komponentų pasiskirstymui ir jo negalima neįvertinti. Kartu nagrinėta temperatūros ir slėgio įtaka cilindro deformacijoms ir įtempiams. Įtempių koncentracijos koeficiento skaičiavimas, atsižvelgiant į įtvirtinimo efektą, yra kitas šio straipsnio rezultatas. Pateikti rezultatai yra patvirtinti lyginant su ankstesniais rezultatais, gautais remiantis plokštumos tamprumo teorija.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.1.1273

 

Pilnas straipsnio tekstas


HERMETINIŲ STORASIENIŲ KINTAMO STORIO KEVALŲ POSLINKIŲ IR ĮTEMPIŲ NUSTATYMAS NAUDOJANT ŽADINIMO TECHNIKĄ

Mehdi Ghannad

Shahrood technologijos universitetas, Mechanikos fakultetas, Shahrood, Iranas,

el.p.: ghannad.mehdi@gmail.com

Gholam Hosein Rahimi

Tarbiat Modares universitetas, Mechanikos fakultetas, Teheranas, Iranas, el.p.: rahimi_gh@modares.ac.ir

Mohammad Zamani Nejad

Yasouj universitetas, Mechanikos fakultetas, Yasouj P. O. Box: 75914-353 Iranas,
el.p.:
m.zamani.n@gmail.com,
m_zamani@mail.yu.ac.ir

Reziumė

Straipsnyje pateikiamas storasienio cilindrinio kevalo su standžiai įtvirtintais galais ir kintamo storio sienele, apkrauto pastoviu vidiniu slėgiu, glaustas analitinis sprendimas. Kadangi problemos negalima išspręsti naudojantis plokštumos tamprumo teorija, siūloma remtis pirmos eilės šlyties deformacijos teorija. Remiantis šia teorija ir virtualaus darbo principu sudarytos ašiai simetrinių storasienių cilindrinių kevalų su kintamo storio sienele deformacijos lygtys. Pagrindinės lygybės - tai paprastųjų diferencialinių lygčių sistema su kintamais koeficientais. Naudojant su žadinimo technika suderintą asimptominį metodą, šios lygybės gali būti keičiamos į algebrinių lygčių sistemą su kintamais koeficientais ir dvi diferencialinių lygčių sistemas su pastoviais koeficientais.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.1.1274

 

 

Pilnas straipsnio tekstas


TRAPIOJO ATSPARUMO TEMPIANT IR ATITINKAMO LEISTINOJO PLYŠIO KAMPO, ESANT VIENAAŠIAM APKROVIMUI BEI I-II TIPO MIŠRIAM PLYŠIUI, TEORINIS SPRENDIMAS, PAGRĮSTAS MAKSIMALIŲ ŽIEDINIŲ ĮTEMPIŲ KRITERIJUMI

Zhang Yan

Beijing mokslo ir technologijos universitas, Statybos ir aplinkosaugos katedra, Beijing, 100083 Kinija, el.p.: yanzhang2009@gmail.com

Ji Hongguang

Beijing mokslo ir technologijos universitas, Statybos ir aplinkosaugos katedra, Beijing, 100083 Kinija, el.p.: jihongguang@ces.ustb.edu.cn

Ye Jianhong

Dundee universitetas, Statybos skyrius, Dundee, DD1 4HN UK, el.p.: jzye@dundee.ac.uk

Kinijos mokslų akademija, Geologijos ir geofizikos institutas, Inžinerijos ir geomechanikos vedančioji laboratorija, Beijing, 100029 Kinija, el.p.: yejianhongcas@gmail.com

Li Shiyu

Kinijos žemės drebėjimo valdyba, Geofizikos institutas, Beijing, 100081, Kinija

Reziumė

I ir II tipų mišrus plyšys yra vienas iš dažniausiai inžinerinėse medžiagose susidarančių plyšių. Šiame darbe, remiantis maksimalių apskritiminių įtempių kriterijumi yra nustatytas inžinerinių medžiagų, turinčių I ir II tipų mišrių plyšių (plyšio kampas β), trapiojo irimo esant vienaašiam tempimui, intensyvumas KJ, stiprumo riba σc ir pradinis irimo kampas θ0. Papildomai nustatyta, kad ribinėmis sąlygomis tai pačiai konstrukcijai leistinas plyšio kampas, kuriam esant lengviausiai vyksta irimas ir plinta plyšys, yra β = 68.09°, atitinkamas trapiojo irimo tamprumo intensyvumas KJ = 0.97KIC ir stiprumo riba . Remiantis pateiktais duomenimis, nustatyta, kad projektuojant inžinerines konstrukcijas, jeigu duota medžiagos stiprumo riba σc leistinas maksimalus plyšio ilgis a0 apribotas vadovaujantis teoriniais plyšio ilgio apribojimo pagrindais.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.1.1275

 

Pilnas straipsnio tekstas


NAUJAS DUOMENŲ PARINKIMO TRAKTAVIMAS PLYŠIO LYGIUI KRUMPLIARATYJE NUSTATYTI NAUDOJANT DAUGIARIOPĄ TYRIMĄ

Zhixiong Li, Xinping Yan, Li Qin

Wuhan technologijos universitetas, Jūros energetikos ir technologijos vedančioji laboratorija (Transporto monisterija), Wuhan 430063, P. R. Kinija, el.p.: jyls@hsu.edu.cn

Yu Jiang

Huangshan universitetas, Informatikos mokykla, , Huangshan 245021, P. R. Kinija

Jingping Wu

New South Wales universitetas, Mechanikos ir gamybos technologijos mokykla, UNSW Sydney, NSW 2052, Australija

Reziumė

Plyšys krumpliaratyje yra įprastas krumpliaratinių mechanizmų pažeidimo tipas, nes netikėtai atsiradęs didelis plyšys gali suardyti pavarą ir padaryti nemažą ekonominių nuostolių. Efektyvus prasidedančio pažeidimo nustatymas ir diagnozė yra svarbus normaliam mechanizmo darbui. Vienas iš svarbiausių momentų diagnozuojant pažeidimą yra jo tipo nustatymas ir identifikavimas. Literatūros apžvalga rodo kad ribotas tyrimas nustatant netiesines kontūro savybes pagal daugeriopus tyrimo algoritmus mechaniniams pažeidimams aptikti ir netiesinis tipo nustatymas plyšiui krumpliaratyje aptikti yra nepakankami. Šiame straipsnyje aprašomas naujas duomenų parinkimo metodas, paremtas empiriniu dekompozicijos metodu ir lokaliniu tiesiniu duomenų panaudojimu plyšio lygiui krumpliaratyje nustatyti. Empirinis dekompozicijos metodas taikomas svyravimų signalams išskirti į atskiras būdingas funkcijas pažeidimo tipui nustatyti, o lokalinius tiesinius duomenis panaudoti defekto savybėms nustatyti. Eksperimentiniai svyravimų duomenys gauti naudojant krumpliaračių pažeidimų bandymo įrangą buvo apdoroti ir panaudoti būklei įvertinti pasiūlytuoju metodu. Tyrimo rezultatai parodė, kad taikant pasiūlytą metodiką gali būti nustatytos įvairių krumpliaračių plyšio tikslios svarbiausių svyravimų signalų tarpusavio charakteristikos. Energijos pasiskirstymas ir statistinės IMF charakteristikos kinta keičiantis krumpliaračių eksploatacijos sąlygoms, ir daugiausia išsiskiriantys atvejai gali būti nustatyti taikant pasiūlytąjį lokalinį tiesinį duomenų nustatymo metodą. Taikyti straipsnyje pasiūlytą charakteristikų nustatymo metodą yra geriau nei svarbiausių komponentų analizės metodą.

 

 http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.1.1276

 

Pilnas straipsnio tekstas


KOMPOZITŲ DEFORMACIJŲ DINAMINĖ STEBĖSENA ESANT DIDELIO GREIČIO SUSIDŪRIMAMS NAUDOJANT PLUOŠTINIO BRAGO TINKLELIO SCHEMĄ

Zeyu Hu

Huazhong mokslo ir technologijos universitetas, Valdymo ir inžinerijos katedra,Wuhan, 430074, Kinija; el.p.: 642902854@qq.com

Yifan Hu

Huazhong mokslo ir technologijos universitetas, Fizikos katedra,Wuhan, 430074, Kinija;

el.p.: yifanhu2007@yahoo.com

Reziumė

Šiame straipsnyje aprašoma pluoštinio Brago tinklelio sensoriaus sistema, naudojama dinaminių deformacijų stebėsenai esant didelio greičio susidūrimams. Autoriai tiria, kaip ši sistema panaudojama realaus laiko didelio greičio susidūrimo smūgiui ir sukeltam pažeidimui nustatyti. Trijų deformacijos komponentų sensoriaus sistema buvo preliminariai suprojektuota susidūrimo padėčiai ir pažeidimo laipsnio realiam laikui nustatyti atsižvelgiant į tampriąją ir plastinę deformacijas. Straipsnyje aprašytos pagrindinės optinės ir elektroninės šios sistemos teorijos, taip pat modelio sensoriaus mechanizmas ir mechanika.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.1.1277

 

Pilnas straipsnio tekstas


AGLOMERATINIO KAMŠČIO MECHANINIŲ IR HIDROTERMINIŲ SAVYBIŲ STUDIJA

A. Mir

Boumerdès universitetas, Alžyras, el.p.: abdellah_mir@yahoo.fr

B. Bezzazi

Boumerdès universitetas, Alžyras. el.p.: bbezzazi@yahoo.fr

R. Zitoune

Tulūzos universitetas, F-31077 Tulūza, Prancūzija, el.p.: redouane.zitoune@iut-tlse3.fr

F. Collombet

Tulūzos universitetas, F-31077 Tulūza, Prancūzija, el.p.: francis.collombet@iut-tlse3.fr

Reziumė

Kuriant daugiasluoksnes detales, pagamintas iš kamščiamedžio žievės granulių infuzijos metodu, negalima apsisaugoti nuo dervos įsiskverbimo į medžiagą. Straipsnyje apibūdinama dervos įtaka gryno kamščio, aglomeruoto prieš daugiasluoksnę gamybą ir po jos, mechaninėms ir hidroterminėms charakteristikoms. Tyrinėti dviejų tipų kamščiai, apibūdinti jų tankiu: C270 - 270 kg/m³ ir C190 -190 kg/m³. Pažymėtina, kad C270 tamprumo modulis yra 20% didesnis už C190 modulį. C270 tipo šlyties modulį derva padidina 47%, o C190 tipo modulį - 64%. Hidroterminė analizė parodė, kad džiovinant krosnyje 100ºC temperatūroje, kamščių masė per pirmas septynias valandas gerokai sumažėja. Per pirmas penkias termogravimetrinio tyrimo 220ºC temperatūroje minutes nustatytas ryškus masės sumažėjimas.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.1.1278

 

Pilnas straipsnio tekstas


RALAUS LAIKO ELEMENTO STANDUMO MATRICOS SKAIČIAVIMAI REMIANTIS BP NEURONINIAIS TINKLAIS

J.-Q. Xiong

Kinijos elektronikos ir technologijos universitetas, Chengdu, Sichuan, 611731, P.R. Kinija, el.p.: jqxiong@163.com

H.-Z. Huang

Kinijos elektronikos ir technologijos universitetas, Chengdu, Sichuan, 611731, P.R. Kinija, el.p.: hzhuang@uestc.edu.cn

H.-Q. Li

Kinijos elektronikos ir technologijos universitetas, Chengdu, Sichuan, 611731, P.R. Kinija, el.p.: lihaiqing27@163.com

Z.-L. Wang

Kinijos elektronikos ir technologijos universitetas, Chengdu, Sichuan, 611731, P.R. Kinija, el.p.: wzhonglai@uestc.edu.cn

H.W. Xu

Kinijos elektronikos ir technologijos universitetas, Chengdu, Sichuan, 611731, P.R. Kinija, el.p.: xhw2211@163.com

Reziumė

Tampriai plastiniai skaičiavimai yra daugelio kompleksinių mechaninių reiškinių, tokių kaip nuovargio, pažeidimo ir suirimo, fundamentali analizė. Naudojantis serijiniais kompiuteriais, negalima realiu laiku atlikti tampriai plastinių skaičiavimų. Šiame straipsnyje analizuojama elemento standumo matrica. Pasiūlytas metodas realaus laiko elemento standumo matricai skaičiuoti naudojant BP neuroninius tinklus. Elemento standumo matrica skaičiuojama atitinkamai atliekant baigtinių elementų analizę ir naudojant BP neuroninius tinklus. Palyginti realaus laiko skaičiavimų, naudojant BP neuroninius tinklus, ir baigtinių elementų analizės rezultatai.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.1.1279

 

Pilnas straipsnio tekstas


MODULINIO SAULĖS DISTILIATORIAUS SUSIDEDANČIO IŠ PLAUNAMOS KOLEKTORIAUS PLOKŠTĖS IR KONDENSACINĖS KAMEROS, MODELIAVIMAS IR IMITAVIMAS

Rabah Kerfah

Khemis Miliana universitetas, Pramoninių skysčių matavimo ir panaudojimo laboratorija, Route Theniat El Had, 44225 Khemis Miliana, Alžyras, el.p.: rkerfah@yahoo.fr

El ghalia Filali

USTH.B. technologijos universitetas, Šiuolaikinės mechanikos laboratorija, , P.B. 32, El Alia Bab Ezzouar, 16111 Alžyras, Alžyras

Zeghmati Belkacem

MEPS - G.M.E Perpignan universitetas, Prancūzija

 

 

Reziumė

Straipsnyje pristatomas modulinės saulės distiliavimo sistemos, veikiančios natūralios konvekcijos būdu, skaitmeninis tyrimas. Šis distiliatoriaus susideda iš plaunamo saulės kolektoriaus sistemos ir kondensacijos kameros. Svarbiausios šilumos ir masės kitimo lygybės yra sudarytos taikant mazgų metodą. Imituojamas tipinės mėnesio dienos distiliatoriaus darbas Alžyro sąlygomis. Rezultatai rodo, kad svarbiausias yra sistemos darbo parametras saulės radiacija. Nustatyta, kad didžiausia distiliato masė tenka tipinei rugpjūčio dienai, o geriausias kondensavimo kameros rezultatas gautas gegužės mėnesį.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.1.1281

 

Pilnas straipsnio tekstas


ORO BURBULIUKŲ IR VANDENS LAŠELIŲ ĮTRAUKIMAS IR IŠMETIMAS TURBULENCINIUOSE VANDENS SRAUTUOSE

A. Vaidelienė

Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva and Lietuvan Energy Institute, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: avaidel@mail.lei.lt

V. Vaidelys

Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.vaidelys@ktu.lt

Reziumė

Atvirų vandenų oro ir vandens sandūros sluoksniuose vyksta įvairūs fizikiniai procesai. Tarp jų išskirtinai svarbus yra deguonies aeracijos procesas, kuris yra tampriai susijęs su vandens taršos ir savivalos reiškiniais. Vandens įsotinimas deguonimi yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių vandens savivalos spartą ir liekamąją taršą. Oro ir vandens sandūros sluoksniai šiuo požiūriu yra išskirtiniai sluoksniai. Būtent tuose sluoksniuose vyksta oro burbuliukų ir vandens lašelių įtraukimas ir išmetimas. Tai grynai fizikiniai reiškiniai, kurie yra mažai tyrinėti. Nustatyta, kad ypač atkreiptinas dėmesys į oro ir vandens burbuliukų mišinių susidarymo specifiką, sąlygojamą per užtvankas krentančio ar per hidroelektrinių turbinas išleidžiamo vandens turbulencijos. Galutinis darbo tikslas buvo aprašyti šiuos procesus matematiškai. Sudarytas matematinis modelis, leidžiantis apskaičiuoti oro burbuliukų ir vandens lašelių koncentracijos kitimą K-tąjame sluoksnyje, kai žinoma jų koncentracija pirmajame ir antrajame sluoksnyje. Apskaičiuotos priklausomybės gerai sutampa su nepriklausomų tyrėjų eksperimentiniais duomenimis. Atlikto darbo rezultatai rodo, kad krintančio vandens sraute susidarę oro burbuliukai ir vandens lašeliai skatina aeracijos procesą.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.1.1282

 

Pilnas straipsnio tekstas


TURBULENTINIO DVIEJŲ FAZIŲ SRAUTO TIESIOGINIO ĮPURŠKIMO VARIKLYJE SVARBIAUSIŲJŲ LYGYBIŲ TYRIMAS

Y. Liu

Beijing statybos ir architektūros universitetas, Beijing 100044, Kinija, el.p.: liuyongfeng@bucea.edu.cn

J. Yang

Beijing statybos ir architektūros universitetas, Beijing 100044, Kinija, el.p.: yangjianwei@bucea.edu.cn

J. Qin

Beijing statybos ir architektūros universitetas, Beijing 100044, Kinija, el.p.: qinjianjun@bucea.edu.cn

A. Zhu

Beijing statybos ir architektūros universitetas, Beijing 100044, Kinija, el.p.: zhuaihua@bucea.edu.cn

Reziumė

Turbulentinio dviejų fazių srauto svarbiausiosioms lygybėms spręsti yra pateiktas išplėstinis TAB (TB) modelis, pritaikytas dujų ir skysčio fazėms. Dujinėje fazėje Favre suvidurkinimas yra panaudotas nenutrūkstamumo momentinei lygybei. Dėl suvidurkinimo atsirado atvirų periodų, kuriuos reikia modeliuoti. Siekiant panaikinti turbulentinį Reinoldso įtempių tenzorių momentinėje lygtyje buvo pritaikytas vadinamasis Businesko supaprastinimas, kuris remiasi molekulių ir turbulentinių srautų difuzijų tarpusavio analogija. Navier-Stake lygtis papildyta turbulentine kinetinės energijos k ir turbulentine disipacijos ε lygtimis. Diferencijavimo pagal laiką schema kompiuterinėje skysčių dinamikoje (KIVA-3V kodas) įprastai nereikšminga. Lagranžo fazėje, galutinis diferencijavimas taikomas visiems difuzijos dydžiams ir dydžiams, turintiems ryšių su slėgio bangų plitimu. Metodas panašus į pusiau baigtinį metodą, taikomą su slėgiu turinčioms ryšį lygybėms (SIMPLE algoritmas) spręsti jungtinių galutinių lygybių sistemoje. Skystojoje fazėje tikimybinio tankio funkcijos metodas taikomas lašelių išpurškimo lygtims spręsti. Teiloro suirimo analogijos modelis, naudojamas standartiniame KIVA kode, yra išplėstas naudojant deformacijos greitį, kad jį būtų galima pritaikyti eksperimentiškai nustatytam srovės suirimui. Be to, yra aptarti kiti modeliai, kaip antai Rayleigh-Taylor (R-T) modelis, pavienių lašelių modelis ir kt. Apskaičiuotas ir palygintas eksperimentiniu cilindro slėgis ir atitinkamas šilumos atidavimo greitis tiesioginio įpurškimo variklyje. Sukurta teorija ir metodika turbulentiškumui tiksliai apskaičiuoti tiesioginio įpurškimo dyzeliniame variklyje.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.1.1283

 

Pilnas straipsnio tekstas


SPŪDAUS SKYSČIO IR KONSTRUKCIJŲ SĄVEIKA BEI SAVŲJŲ VIRPESIŲ FORMŲ SAVYBĖS

V. Kargaudas

Kaunas technologijos universitetas, Studentų 48, 51367 Kaunas, Lietuva, el.p.: vkargau@ktu.lt

M. Žmuida

Kaunas technologijos universitetas, Studentų 48, 51367 Kaunas, Lietuva, el.p.: mykolas.zmuida@ktu.lt

Kauno technikos kolegija, Tvirtovės a. 35, 50155 Kaunas, Lietuva, el.p.: mykolas.zmuida@ktu.lt

 

Reziumė

Tiriami tamprios plokštės ir spūdaus neklampaus skysčio virpesiai. Skysčio spūdumas keičia plokštės savąsias virpesių formas ir tik šiek tiek savuosius virpesių dažnius, o skysčio tankis savuosius virpesių dažnius keičia žymiai daugiau, negu formas. Aprašomi plieninės plokštės virpesiai vandenyje ir medinės plokštės virpesiai ore, aptariamas vandens ir oro spūdumo poveikis . Plokštės savųjų virpesių formų vakuume sąveika teikiama hidrodinamine matrica, kurios elementai priklauso nuo garso bangų skystyje greičio. Plokštės savosios virpesių formos vakuume ir savosios virpesių formos nespūdžiame skystyje gali būti tyrimų bazinėmis funkcijomis, bet plokštės savųjų virpesių formos spūdžiame skystyje nesudaro pilnos ortogonalių bazinių funkcijų aibės.

 

 http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.1.1284

 

Pilnas straipsnio tekstas


PERIODINĖS KONSTRUKCIJOS SU AŠTUONKAMPIU MIKROELEMENTU SVYRAVIMO CHARAKTERISTIKOS

Yulin Mei

Dalian technologijos universitetas,Dalian, Liaoning, 116024, Kinija, el.p.: xiaoming@dlut.edu.cn

Xiaoming Wang

Dalian technologijos universitetas,Dalian, Liaoning, 116024, Kinija, el.p.: xiaoming@dlut.edu.cn

Xiaofeng Wang

Dalian technologijos universitetas, Dalian, Liaoning, 116024, Kinija, el.p.: 77253332@qq.com

Peng Liu

Dalian technologijos universitetas, Dalian, Liaoning, 116024, Kinija, el.p.: lp8726@126.com

Reziumė

Įvertindami tai, kad šio tipo dinaminės sistemos turi didelį slopinimo koeficientą, straipsnyje tyrinėjome sferos, patalpintos periodinės konstrukcijos vienetiniame elemente, svorio efekto įtaką konstrukcijos svyravimo charakteristikoms. Pirmiausia buvo sukurti du periodinės konstrukcijos modeliai su aštuonkampiu mikroelementu: vienas su sunkia sfera elemente, kitas be sferos. Abiejų modelių vienetiniame elemente visos briaunos pagamintos iš aliuminio, o visos kitos erdvės užpildytos guma. Antra, svyravimų problemai spręsti yra pritaikytas pradinio jungtinio gradiento metodas, todėl poslinkių perdavimo funkcijos - dažnio kreivės yra nustatytos modelio mazguose. Galiausiai yra pateikta keletas skaitinių pavyzdžių su sfera vienetiniame elemente ir be jos. Imitavimo rezultatai parodė, kad periodinės konstrukcijos modelis su sfera vienetiniame elemente yra pranašesnis dėl svyravimų slopinimo, be to, tinkamai panaudojus sferos svorį vienetiniame elemente, pradinių dažnių juosta ir stabdymo dažniai gali gerokai sumažėti, o juostos intervalas paplatėti ir svyravimų slopinimo efektas nustatyto dažnio intervalo viduje gali žymiai pagerėti.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.1.1285

 

Pilnas straipsnio tekstas


PLOKŠČIOSIOS SPYRUOKLĖS MECHANINIU STANDUMU REGULIUOJAMA PAVARA SAUGIAI FIZINEI ŽMOGAUS IR ROBOTO SĄVEIKAI UŽTIKRINTI

Ren-Jeng Wang

Taivanio valstybinis universitetas, Mechanikos katedra, Taipei Taiwan 10617, R.O.C. el.p.: d94522031@ntu.edu.tw

Han-Pang Huang

Taivanio valstybinis universitetas, Mechanikos katedra, Taipei Taiwan 10617, R.O.C.
el.p.:
hanpang@ntu.edu.tw

Reziumė

Straipsnyje aprašoma aktyvi kintamo standumo tamprioji pavara, suprojektuota ir pritaikyta saugiai fizinei žmogaus ir roboto sąveikai užtikrinti. Ši pavara susideda iš dviejų nuolatinės srovės variklių: vienas iš jų naudojamas jungčių pozicijos kontrolei, o kitas sistemos standumui reguliuoti. Keičiant plokščiosios spyruoklės efektyvųjį ilgį, ši pavara gali iki minimumo sumažinti smūgio jėgas priklausomai nuo jų kitimo, saugiai sąveikauti su vartotoju ir/arba padidinti standumą ir judesio pozicionavimo tikslumą arba palengvinti sekti judesio trajektoriją. Bandymų rezultatai rodo, kad aktyvi kintamo standumo tamprioji pavara gali tiksliai pozicionuoti ir užtikrinti saugią žmogaus ir roboto sąveiką.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.1.1286

 

Pilnas straipsnio tekstas


GAMYBOS INFORMACIJOS RINKIMAS GLOBALIAI PASISKIRSČIUSIOJE ERDVĖJE

M. Lohtander

Lappeenrantos technologijos universitetas, PL20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: mika.lohtander@lut.fi

J. Varis

Lappeenrantos technologijos universitetas, PL20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: juha.varis@lut.fi

Reziumė

Suomija 2005-2007 metais parengė nacionalinės gamybos plėtros projektą. Juo siekta padidinti konceptualaus projektavimo efektyvumą ir greitį ankstyvoje proceso fazėje. Labai svarbu žinoti galimų gamintojų galimybes ir gaminio projektavimo metodus. Optimizuojant gaminio paskirtį, išvaizdą ir kainą, projektuotojui būtina susipažinti su galimomis gamybos technologijomis ir nuo pat pradžių panaudoti jas savo projektuose. Patikimam ir nepertraukiamam gaminio tiekimui užtikrinti projektai turi būti konkurencingi su galimais gamybos ir našumo metodais. Šio tyrimo užsakovas reikalauja iš dviejų kontrakto vykdytojų sukomplektuoti lakštinio metalo rinkinį ir pateikti jį gamybai tinkama forma. Šio tyrimo tikslas įgyti daugiau žinių apie rangovo galimybes bei metodus.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.1.1287

 

Pilnas straipsnio tekstas


KETURIŲ ROTORIŲ MAŽO BEPILOČIO SRAIGTASPARNIO PADĖTIES KONTROLĖ REMIANTIS ADAPTYVIĄJA INVERSINE KONTROLĖS TEORIJA

Li Jin-song

Shanghai JiaoTong universitetas, Inžinerinis mokymo centras, Shanghai 200240, Kinija, el.p.: ljs@sjtu.edu.cn

Cao Xi

Shanghai Jiao Tong universitetas, Informatikos ir elektrotechnikos mokykla, Shanghai 200240, Kinija, el.p.: cx32167@sjtu.edu.cn

Reziumė

Straipsnyje pasiūlytas keturių rotorių mažo bepiločio sraigtasparnio dinaminis modelis, sukurtas remiantis Niutono ir Eulerio teorija. Adaptyvi inversinė kontrolės (AIC) teorija pirmą kartą buvo panaudota mažo bepiločio keturių rotorių sraigtasparnio kontrolei, o padėties stabilizavimo kontrolė pritaikyta eksperimentinei platformai. Eksperimentas parodė, kad AIC tinka mažų bepiločių keturių rotorių sraigtasparnių padėčiai valdyti.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.1.1288

 

Pilnas straipsnio tekstas


DARBO ZONOS MATAVIMO IR POZICIONAVIMO SISTEMA SU SUKAMOMIS LAZERIO PLOKŠTUMOMIS

Z. Xiong

Tianjin universitetas, Matavimo ir įrankių valstybinė laboratorija, Tianjin, 300072, Kinija, el.p.: roth0611@yahoo.com.cn

J.G. Zhu

Tianjin universitetas, Matavimo ir įrankių valstybinė laboratorija, Tianjin, 300072, Kinija, el.p.: juguizhu@tju.edu.cn

Z.Y. Zhao

Tianjin universitetas, Matavimo ir įrankių valstybinė laboratorija, Tianjin, 300072, Kinija, el.p.: hexie1111@sohu.com

X.Y. Yang

Tianjin universitetas, Matavimo ir įrankių valstybinė laboratorija, Tianjin, 300072, Kinija, el.p.: xueyouy@tju.edu.cn

S.H. Ye

Tianjin universitetas, Matavimo ir įrankių valstybinė laboratorija, Tianjin, 300072, Kinija, el.p.: shhuaye@tju.edu.cn

 

Reziumė

Straipsnyje supažindinama su nauja didelių matavimo ribų koordinatinio matavimo sistema pavadinta darbo zonos matavimo ir pozicionavimo sistema, naudojanti skanuojančio lazerio plokščius spindulius ir daugiakryptį pozicionavimą. Naudojant šią sistemą galima tiksliai matuoti didelėse ribose. Pateikiama matavimo ir pozicionavimo sistemos struktūra ir sukurtas daugiaplanių ryšių matematinis modelis pozicionavimui globalioje koordinačių sistemoje. Aprašytas kalibravimo metodas ir derinimo procesas. Sukurta patikima trijų keitiklių matavimo schema. Eksperimento rezultatai parodė, kad bendra sistemos paklaida yra pakankami stabili ir nedidesnė nei 0.1 mm 10 m matavimo intervale.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.1.1289

 

Pilnas straipsnio tekstas


MAŽOS DOZĖS TRANSPORTINIS ŠALDYTUVAS (II). TEORINIS IR EKSPERIMENTINIS TYRIMAS

L. Vaitkus

Kauno technologijos universitetas, K. Donelaicio, Kaunas, 44239, Lietuva, el.p.:  liutauras.vaitkus@ktu.lt

 

Reziumė

Aplinkosaugos iššūkių kontekste vienas iš svarbiausių šaldymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo technikos uždavinių yra sumažinti šaldymo agento dozę. Šiame darbe pateikiama transportinio šaldytuvo su eutektinėmis plokštėmis dozės minimizavimo studija.

Tyrimai parodė, kad įprastinėje sistemoje pradiniame atšaldymo režimo etape dozės garintuve gerokai padidėja dėl termostatinio droseliavimo ventilio ir siurbimo slėgio reguliavimo ventilio tarpusavio sąveikos. Bazinei sistemai (A) šis dozės padidėjimas buvo ~1 kg, t.y. 25% visos dozės. Šį dozės padidėjimą galima sumažinti naudojant skirtingas valdymo sistemas. Kiti svarbūs veiksniai yra minimalus resiverio, šilumokaičių bei skysčio linijos tūris.

Buvo sukurti ir išbandyti du mažos dozės šaldytuvai su skirtingomis valdymo sistemomis. Palyginti su bazinėmis sistemomis, šaldymo agento dozė sumažėjo 40 -50%.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.1.1290

 

Pilnas straipsnio tekstas


PLUOŠTINIS TINKLINIS BRAGGO JUTIKLIS MECHANINIŲ KONSTRUKCIJŲ PAŽEIDIMO VIETOS NUSTATYMUI

Mingyao Liu

Wuhan technologijos universitetas, 430070 Wuhan, Kinija, el.p.: lmylyf@126.com

Zude Zhou

Wuhan technologijos universitetas, 430070 Wuhan, Kinija, el.p.: zudezhou@whut.edu.cn

Yuegang Tan

Wuhan technologijos universitetas, 430070 Wuhan, Kinija, el.p.: ygtan@whut.edu.cn

An Ling

Wuhan technologijos universitetas, 430070 Wuhan, Kinija, el.p.: liangan1008@163.com

Menglong Ke

Wuhan technologijos universitetas, 430070 Wuhan, Kinija, el.p.: kemenglong@126.com

Reziumė

Straipsnyje aprašomas metodas dviejų matmenų plokščių konstrukcijų pažeidimo vietai aptikti. Pažeidimo indekso nustatymui šiuo metodu matuojama deformacijos dažnio reakcijai nepažeistai ir pažeistai vietai. Deformacijos dažnio funkcija matuojama išskirstytu pluoštiniu tinkliniu Brago jutikliu. Atlikti imitavimo ir eksperimentiniai tyrimai. Abiejų tyrimų rezultatai rodo, kad šiuo metodu jungiant deformacijos dažnio reakcijos funkciją ir išskirstyto pluoštinio Brago tinklinio jutiklio duomenis galima sėkmingai nustatyti pažeidimo vietą.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.1.1291

 

Pilnas straipsnio tekstas


RAPSŲ ALIEJAUS IR KAULIŲ TAUKŲ MODIFIKAVIMAS MONOGLICERIDAIS IR LAISVOSIOMIS RIEBALŲ RŪGŠTIMIS

A. Kupčinskas

Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų 15, LT-53362 Akademija, Kauno r., Lietuva,

el.p.: arturas.kupcinskas@lzuu.lt

R. Kreivaitis

Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų 15, LT-53362 Akademija, Kauno r., Lietuva,

el.p.: raimondaskreivaitis@gmail.com

J. Padgurskas

Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų 15, LT-53362 Akademija, Kauno r., Lietuva,

el.p.: juozas.padgurskas@lzuu.lt

V. Makarevičienė

Aleksandro Stulginskio universitetas, Universiteto 10, LT-53361 Akademija, Kauno r., Lietuva,

 el.p.: violeta.makareviciene@lzuu.lt

M. Gumbytė

Aleksandro Stulginskio universitetas, Universiteto 10, LT-53361  Akademija, Kauno r., Lietuva,

el.p.: milda.gumbyte@lzuu.lt

Reziumė

Darbo tikslas buvo ištirti monogliceridų, stearino ir oleino rūgščių įtaką tribologinėms bei plastinėms rapsų aliejaus ir kiaulių taukų savybėms. Tyrimai atlikti standartiniu keturių rutulių metodu, naudotos 150 ir 300 N apkrovos. Tyrimų rezultatai parodė, kad, naudojant monogliceridus kaip tirštiklį, galima padidinti rapsų aliejaus ir kiaulių taukų plastiškumą, atitinkantį įvairias plastinių tepalų konsistencijos klases. Tribologiniai tyrimai parodė geras jų dilimo slopinimo ir trinties nuostolių mažinimo savybes. Išskirtinis kompozicijų, sudarytų iš rapsų aliejaus arba kiaulių taukų, modifikuotų monogliceridais bei stearino rūgštimi, pranašumas yra tai, kad jas naudojant trinties momentas bandymų metu turi tendenciją mažėti.

 

  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.18.1.1292

 

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius