Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys 17(6)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

R. Janulionis, G. Dundulis, R. Karalevičius.Nerūdijančiojo plieno vamzdynų defektų analizė (straipsnis anglų kalba)
L. Paulauskas, R. Kairaitis, S. Paulauskas, E. Milčius.Baltyminės belkozino plėvelės apvalkalo deformacinių savybių tyrimas panaudojant histerezės kilpas (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

H. Merouane, A. Bounif, M. Abidat.Izopropilo alkoholio lašelių, įpurkštų į turbulentinę srovę, išgaravimo imitavimas (straipsnis anglų kalba)
Jun Wang, Youtong Zhang. Greitas diskretus įpurškimo proceso dyzeliniame variklyje sprendimas pagal cilindro slėgio parametrus (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

B. Bakšys, S. Kilikevičius, A. Chadarovičius. Vibracinio rinkimo naudojant pasyvųjį paslankumą eksperimentinis tyrimas (straipsnis anglų kalba)
A. Fedaravičius, S. Kilikevičius, A. Survila, P. Šaulys, V. Lendraitis.Minosvaidžio minos imitatoriaus ir besideformuojančio paviršiaus sąveikos tyrimas ir praktinis pritaikymas (straipsnis anglų kalba)
M. Bayat, I. Pakar, M. Shahidi. Sujungtų sistemų su kubiniu netiesiškumu netiesinių svyravimų analizė (straipsnis anglų kalba)
F. H. Liao, X. P. Li, Z.Y. Yuan.Šešių laisvės laipsnių aktyvios svyravimų izoliacijos sistemos padėties ir greičio ryšio susireguliavimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

D. Čikotienė, Z. Ramonas, A. Bargelis. Masiškai pritaikytų individualiam vartotojui gaminių stiprumo ir patikimumo tyrimas konkurencinėje gamybos sistemoje (straipsnis anglų kalba)
He Changming, Xu Sichuan, Zuo Chaofeng, Chen Xin, Li Chuanyou. Horizontalaus dyzelinio variklio daugiavožtuvio įsiurbimo kanalo projektavimas ir charakteristikų optimizavimas (straipsnis anglų kalba)
Xiao Zhang, Hu Cheng, Yungang Li. Geležinių pabėgių poveikio pašalinimo transporto priemonei su magnetine pagalve valdymo algoritmas naudojant linijinius sinchroninius variklius su nuolatiniais halbacho magnetais ir geležies neturinčiomis ritėmis (straipsnis anglų kalba)
E. Kibirkštis, I. Venytė, V. Mayik, D. Vakulich. Brailio rašto geometrinių ir fizikinių-mechaninių parametrų tyrimai, įvertinant skirtingo tipo kartono medžiagas (straipsnis anglų kalba)
Jihong Pang, Genbao Zhang, Guohua Chen. OFD modelio ir TOPSIS metodo kompleksinės analizės taikymas gaminių projektavimo kokybei gerinti (straipsnis anglų kalba)
L. Vaitkus. Mažos dozės transportinis šaldytuvas (I). Šaldymo agento dozė ir dozės sumažinimo strategijos (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

Licheng Yang, Jingxiang Hu, Liwei Ning, A Romagos. Skirtingų vielos formavimo būdų identifikavimas taikant jungtinį termomechaninį metodą (straipsnis anglų kalba)
P. Krasauskas. Termomechaninio frikcinio gręžimo proceso eksperimentinis ir statistinis tyrimas (straipsnis anglų kalba)
R. Abraitis, E. Blaževičius, D. Abraitis, S. Bočkus, A. Čiuplys. Erozijos produktų gaudyklės tyrimai degimo produktų sraute panaudojant termoforezo efektą (straipsnis anglų kalba)
P. Ambroza, T. Pilkaitė, E. Pupelis. Atleidimo temperatūros bei lazerio spinduliuotės įtaka aplydyto sluoksnio kietumui ir dilumui (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

NERŪDIJANČIOJO PLIENO VAMZDYNŲ DEFEKTŲ ANALIZĖ

R. Janulionis

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: rjanulionis@mail.lei.lt

G. Dundulis

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: gintas@mail.lei.lt

R. Karalevičius

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, Lietuva, el.p.: rekara@mail.lei.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikiamas Ignalinos AE 2-ojo bloko pagrindinio cirkuliacinio kontūro vamzdynuose 2008 metų planinio remonto metu aptiktų defektų įvertinimas. Defektų įvertinimo procedūra susideda iš dviejų dalių: defekto priimtinumo įvertinimo bei defekto didėjimo skaičiavimo. Šiems skaičiavimams buvo taikomas R6 1-osios parinkties metodas. Analizė parodė, kad visi 126 defektai, aptikti planinio remonto metu, yra priimtino didumo, o visas vamzdynas gali būti eksploatuojamas suvirinimo siūlių neremontuojant.

Net ir sustabdžius atominę elektrinę šie vamzdynai bus naudojami dezaktyvacijai reaktoriaus išardymo metu. Todėl šių vamzdynų hermetiškumas turi būti užtikrinamas ir reaktorių sustabdžius, iki bus atlikta vamzdynų dezaktyvacija. Remiantis šiame straipsnyje aprašyta metodika turės būti atliekamas vamzdyno defektų įvertinimas.

Pilnas straipsnio tekstas


BALTYMINĖS BELKOZINO PLĖVELĖS APVALKALO DEFORMACINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAS PANAUDOJANT HISTEREZĖS KILPAS

L. Paulauskas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: lionginas.paulauskas@ktu.lt

R. Kairaitis

Lietuvos kūno kultūros akademija, Sporto 6, 44221 Kaunas, Lietuva, el.p.: r.kairaitis@lkka.lt

S. Paulauskas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: saulius.paulauskas@ktu.lt

E. MilČius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: eugenijus.milcius@ktu.lt

Reziumė

Pateikti baltyminio belkozino apvalkalo deformacinių savybių tyrimai sudarant histerezės kilpų grafikus. Nustatytas belkozino apvalkalo plastiškumo, struktūros sutvirtėjimo efektas, grįžtamosios deformacijos dinamika ir kt. Ištirti trūkio apkrovos ir liekamosios deformacijos pokyčiai trūkio metu priklausomai nuo apkrovos dydžio ir ciklų skaičiaus, taip pat kitos charakteristikos, būtinos tobulinant kimšimo į baltyminės belkozino plėvelės apvalkalą technologijas, automatizuojant gamybą ir parenkant optimalius įrenginių darbo parametrus. Nustatyta, kad belkozinui būdinga kintanti momentinė - liekamoji deformacija. Didžiausia liekamoji deformacija stebima pirmojo apkrovos ciklo metu, o su kiekvienu nauju ciklu jos dydis tolydžio mažėja.

 

 

Pilnas straipsnio tekstas


IZOPROPILO ALKOHOLIO LAŠELIŲ, ĮPURKŠTŲ Į TURBULENTINĘ SROVĘ, IŠGARAVIMO IMITAVIMAS

H. Merouane

Mokslo ir technologijos universitetas, Oran, Alžyras, el.p.: mer_habib@yahoo.fr

A. Bounif

Mokslo ir technologijos universitetas, Oran, Alžyras, el.p.: abdelbounif@yahoo.com

M. Abidat

Mokslo ir technologijos universitetas, Oran, Alžyras, el.p.:miloud_abidat04@yahoo.fr

 

Reziumė

Darbe pristatomas izopropilo alkoholio lašelių skaitinis imitavimas turbulentinėje dviejų fazių srovėje. Lašeliai įpurškiami į žiedinį įkaitinto oro vamzdį - 200 mm vidinio skersmens ir 1500 mm ilgio aliumininę cilindrinę kamerą. Sommerfeldo eksperimente panaudotas 64 mm skersmens įpurškimo vamzdis. Skaitinis imitavimas atliktas naudojant laisvąjį pramoninį kodą, naudojant skaitinį baigtinių tūrių metodą ir daugiatinklę dalijimo schemą. Pagrindinės tekėjimo lygtys sprendžiamos naudojant žinomą SIMPLE algoritmą ir struktūrinį turbulencijos modelį. Gauti rezultatai gerai sutapo su Sommerfeldo ir Oiu eksperimentų duomenimis.

Pilnas straipsnio tekstas


GREITAS DISKRETUS ĮPURŠKIMO PROCESO DYZELINIAME VARIKLYJE SPRENDIMAS PAGAL CILINDRO SLĖGIO PARAMETRUS

Jun Wang

Šarvuočių akademija, Mechanikos katedra, Beijing, 100072, Kinija, el.p.: joe4126@163.com

Youtong Zhang

Beijing technologijos institutas, Mechanikos mokykla, Beijing, 100081, Kinija, el.p.: youtong@bit.edu.cn

 

Reziumė

Įpurškimo informacija reikalauja, naudojant variklio kontrolės sistemą, įprastus įpurškimo proceso skaičiavimo metodus analizuojant glaustai, įpurškimo sąlygas apibūdinti cilindro slėgio skirtumo metodu. Cilindro slėgis naudojamas kaip įprastas rodiklis norint gauti įpurškimo informaciją remiantis cilindro slėgio parametrais, taikant slėgio skirtumo metodą ir žinomą greitą įpurškimo proceso slėgių skirtumo sprendimo matematinį algoritmą. Įpurškimo intensyvumas, fazė ir karščio mažėjimo greitis naudojami įpurškimo sąlygoms nusakyti. Uždegimo momento kampas, maksimalus sprogimo slėgis ir jo kampas bei slėgio centro taškas slėgio kitimo kreivėje yra išrinkti kaip būdingi parametrai, nusakantys bendrą įpurškimo pobūdį. Kartu su realaus variklio slėgiu slėgio pobūdžio indekso ryšys su įpurškimo laiku ir kokybe buvo lemiami imituojant ir matuojant slėgio duomenis ir keičiant kiekvienos slėgio charakteristikos pobūdį, remiantis eksperimento duomenimis, priklausomai nuo dyzelinio variklio NO emisijos. Rezultatai rodo, kad greitas ir protingas įpurškimo proceso sprendimas, naudojant slėgio parametrus, buvo efektyvus ir slėgio pobūdžio indeksas gali apibūdinti įpurškimo charakteristikas.

Pilnas straipsnio tekstas


VIBRACINIO RINKIMO NAUDOJANT PASYVŲJĮ PASLANKUMĄ EKSPERIMENTINIS TYRIMAS

B. Bakšys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: bronius.baksys@ktu.lt

S. Kilikevičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: sigitas.kilikevicius@ktu.lt

A. Chadarovičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: andrejus.chadarovicius@stud.ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikti strypo ir skylės centravimo ir strypo įstatymo į skylę vibracinio robotizuoto rinkimo metu eksperimentiniai tyrimai. Strypas paslankiai bazuojamas nutolusio paslankumo centro įtaise, o įvorė tvirtinama ant elektrodinaminio vibratoriaus platformos. Įvorės žadinimo virpesiai nukreipti detalių sujungimo ašies kryptimi. Pateiktas eksperimentinio įrenginio su CNC robotu ir tyrimų metodikos aprašymas. Atliktas vibracinio centravimo proceso vertinimas, atsižvelgiant į virpesių amplitudę ir dažnį, detalių prispaudimo jėgą ir ašių nesutapimą. Nustatytos sėkmingo centravimo sritys nuo virpesių amplitudės ir prispaudimo jėgos, amplitudės ir ašių nesutapimo. Pateiktos strypo įstatymo į skylę etapų trukmių priklausomybės nuo virpesių parametrų. Nustatyta, kad vibracinis žadinimas įstatymo metu padeda išvengti strypo įstrigimo ir užsikirtimo.

Pilnas straipsnio tekstas


MINOSVAIDŽIO MINOS IMITATORIAUS IR BESIDEFORMUOJANČIO PAVIRŠIAUS SĄVEIKOS TYRIMAS IR PRAKTINIS PRITAIKYMAS

A. Fedaravičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: algimantas.fedaravicius@ktu.lt

S. Kilikevičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: sigitas.kilikevicius@ktu.lt

A. Survila

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: arvydas.survila@ktu.lt

P. Šaulys

Kauno technikos kolegija, Tvirtovės al. 35, 50155 Kaunas, Lietuva, el.p.: povilas.saulys@gmail.com

V. Lendraitis

Kauno technikos kolegija, Tvirtovės al. 35, 50155 Kaunas, Lietuva, el.p.: vitasl@hotmail.com

Reziumė

Darbe nagrinėjami minos imitatoriaus sąveikos su grunto paviršiumi procesai. Naudojant programą LS-DYNA, nustatyta minos imitatoriaus sąveikos su gruntu, esant 35, 45 ir 52 m/s kritimo greičiams, pobūdis ir kompiuterinės charakteristikos. Sudarytas minos imitatoriaus sąveikos su gruntu dinaminis modelis. Kompiuterinis sąveikos modeliavimas atliktas programine įranga MATLAB 6. Gauti rezultatai palyginti su baigtinių elementų metodo programine įranga LS-DYNA gautais rezultatais. Tyrimo rezultatai sėkmingai pritaikyti praktikoje.

 

Pilnas straipsnio tekstas


SUJUNGTŲ SISTEMŲ SU KUBINIU NETIESIŠKUMU NETIESINIŲ SVYRAVIMŲ ANALIZĖ

M. Bayat

Islamiškasis Azado universitetas, Statybos katedra, Torbateheydarieh, Iranas, el.p.: mbayat14@yahoo.com

I. Pakar

Islamiškasis Azado universitetas, Statybos katedra, Torbateheydarieh, Iranas, el.p.: iman.pakar@yahoo.com

M. Shahidi

Islamiškasis Azado universitetas, Statybos katedra,, Torbateheydarieh, Iranas, el.p.: mehran.shahidi13@gmail.com

Reziumė

Šiame darbe konservatyvių, sujungtų daugiaspyruoklių sistemų su kubiniu netiesiškumu netiesinių laisvųjų svyravimų analitiniams sprendimams nustatymui gauti taikomi du analitiniai maksimalaus ir minimalaus priartėjimo ir patikslintos amplitudės formavimo metodai. Sprendžiant svarbiausias netiesines diferencialines lygtis, dviejų masių sistemos poslinkius galima nustatyti tiesiogiai naudojant pasiūlytų dviejų metodų tiesines antros eilės diferencialines lygtis, kas ir yra pagrindinis šio tyrimo tikslas. Palyginti su tobulais sprendimais, pirmu svyravimų dažnio priartėjimu gaunama didžiausia abiem metodams toleruotina paklaida 2,220179 %. Tai rodo, kad taikant maksimalaus ir minimalaus priartėjimo ir patikslintos amplitudės ir dažnio formulavimo metodus, netgi vienu priartėjimu pasiekiamas didelis sprendimo tikslumas, kuris galioja plačiame svyravimo amplitudžių diapazone, ką rodo ir pateikti pavyzdžiai.

Pilnas straipsnio tekstas


ŠEŠIŲ LAISVĖS LAIPSNIŲ AKTYVIOS SVYRAVIMŲ IZOLIACIJOS SISTEMOS PADĖTIES IR GREIČIO RYŠIO SUSIREGULIAVIMAS

F. H. Liao

Huazhong mokslo ir technologijos universitetas, 430074, Wuhan, Kinija, el.p.: lfh159257@163.com

X. P. Li

Huazhong mokslo ir technologijos universitetas, 430074, Wuhan, Kinija, el.p.: xpli@public.wh.hb.cn

Z. Y. Yuan

Shanghai mikroelektronikos įrenginių Co., Ltd, Kinija, el.p.: yuanzy@smee.com.cn

Reziumė

Aktyvios vibroizoliacijos sistema (AVIS), sukomponuota su pozicijos ir greičio grįžtamojo ryšio jutikliais, plačiai naudojama IC įrenginiuose ir didelio tikslumo metrologijos prietaisuose aukštoms svyravimo izoliacijos charakteristikoms ir padėties stabilumui užtikrinti. Tačiau aktyvios vibroizoliacinės sistemos (AVIS) charakteristikos visada yra veikiamos padėties ir greičio grįžtamojo ryšio fazinių priklausomybių. Tradiciškai greičio ir grįžtamojo ryšio parametrų kontrolė yra nustatoma derinant šiuos parametrus. Tačiau šioms derinimo problemoms spręsti reikia daug laiko, o AVIS, valdoma šiais parametrais, nepasiekia geresnių charakteristikų. Šiame straipsnyje siūlomas AVIS susireguliavimo procesas naudojant greičio ir padėties grįžtamuosius ryšius, kurie optimaliai slopina AVIS. Kai konstrukciniai ryšiai yra silpni, šešiose ortogonaliosiose koordinatėse susireguliavimo procedūra yra atliekama trimis žingsniais: nesujungtos matricos skaičiavimu; AVIS dinaminio modelio konstrukcinių parametrų identifikavimu; grįžtamojo ryšio valdiklio optimizavimu, minimizuojant svyravimus. Susireguliavimo metodui ir AVIS charakteristikoms patikrinti atliktas eksperimentas.

Pilnas straipsnio tekstas


MASIŠKAI PRITAIKYTŲ INDIVIDUALIAM VARTOTOJUI GAMINIŲ STIPRUMO IR PATIKIMUMO TYRIMAS KONKURENCINĖJE GAMYBOS SISTEMOJE

D. Čikotienė, Z. Ramonas

Šiaulių universitetas, Vilniaus 141, 76353 Šiauliai, Lietuva, el.p.: dalia@tf.su.lt

A. Bargelis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: algirdas.bargelis@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje aprašytas gaminių, masiškai pritaikytų individualiam vartotojui, stiprumo ir patikimumo tyrimas konkurencinėje gamybos sistemoje. Sukurta hibridinės gamybos sistemos (HMS) struktūra, padedanti užtikrinti gamybos kokybę mažiausiomis sąnaudomis. Atlikti dviračių bei jų dalių tvirtumo ir patikimumo bandymo įrangos bei metodologijos tyrimai ir gautos atitinkamos išvados. Išvystyta tyrimo metodologija ir įranga yra patvirtinta gamybos įmonėje.

Pilnas straipsnio tekstas


HORIZONTALAUS DYZELINIO VARIKLIO DAUGIAVOŽTUVIO ĮSIURBIMO KANALO PROJEKTAVIMAS IR CHARAKTERISTIKŲ OPTIMIZAVIMAS

He Changming

Tongji universitetas, Shanghai, Kinija, el.p.: xiaominggoo@163.com

Xu Sichuan

Tongji University, Shanghai, Kinija, el.p.: scxu@tongji.edu.cn

Zuo Chaofeng

Goptima, Shanghai, Kinija, el.p.: jzuo@goptima.com

Chen Xin

Goptima, Shanghai, Kinija, el.p.: echen@goptima.com

Li Chuanyou

Goptima, Shanghai, Kinija, el.p.:mli@goptima.com

Reziumė

Daugiavožtuvio įsiurbimo kanalo technologija dabar yra plačiai taikoma, tačiau sudėtinga įsiurbimo kanalo geometrija apsunkina trimatį tiesioginį modeliavimą. Programos UG ir „Matlab" buvo išrinktos kaip projektavimo platforma analizuojant tangentinę kanalo orientavimo sekcijos konstrukciją ir spiralinio tekėjimo segmento charakteristikas. Ryšio lygtys, sudarytos taikant analizinės geometrijos metodą, panaudotos tekėjimo charakteristikoms įsiurbimo kanale ir cilindre tirti. CFD imitavimo rezultatai parodė, kad, modifikuojant eksploatacinius parametrus, tokius kaip perėjimo kampą α, spiralės polinkio kampą β ir dugno polinkį ξ, fizinis modelis su akivaizdžiais charakteristikų skirtumais gali būti sukurtas ir, maksimaliai patobulinus vožtuvą, tekėjimo koeficientas keistųsi nuo 0,563 iki 0,736. Maksimali paklaida tarp apskaičiuoto ir eksperimentinio dydžio yra mažesnė, nei 6%. Šis pažangus projektavimo metodas, naudojantis matematinius modelius, pritaikytas daugiavožtuviam įsiurbimo kanalui, padės sudaryti sudėtingos konstrukcijos CAD modelį ir leis optimizuoti charakteristikas.

 

 

Pilnas straipsnio tekstas


GELEŽINIŲ PABĖGIŲ POVEIKIO PAŠALINIMO TRANSPORTO PRIEMONEI SU MAGNETINE PAGALVE VALDYMO ALGORITMAS NAUDOJANT LINIJINIUS SINCHRONINIUS VARIKLIUS SU NUOLATINIAIS HALBACHO MAGNETAIS IR GELEŽIES NETURINČIOMIS RITĖMIS

Xiao Zhang, Hu Cheng, Yungang Li

Defense nacionalinis technologijos universitetas, Mechatronikos ir automatikos kolegija, Changsha 410073, Kinija, el.p.: zhangxiao01@163.com

Reziumė

Magnetiniam vagonų pakėlimui naudojant linijinius sinchroninius variklius su nuolatiniais Halbacho magnetais ir geležies neturinčias rites, traukos jėga gali būti sukurta tarp nuolatinio Halbacho magneto ant vagono ir geležinių pabėgių. Veikdama priešingai pakabos jėgoms, ši jėga didina pakabų apkrovas ir taip blogina pakabos charakteristikas. Šiame darbe yra tyrinėtas geležinių pabėgių įtaka magnetinio pakėlimo sistemai ir pasiūlytas kontrolinis algoritmas šiam efektui pašalinti. Pirmiausia, pritaikius nuolatiniam Helbacho magnetui magnetinio lauko lygtis, yra nustatyta traukos jėga tarp geležinių pabėgių ir nuolatinių Halbacho magnetų. Suminei pakėlimo charakteristikai nustatyti traukos jėga pridėta prie pakėlimo valdymo sistemos. Panaudojus tipinę padėties grįžtamojo ryšio valdymo strategiją, pastebimas rezonansas, kai vagonas juda pro geležinius kelio pabėgius. Pabėgių poveikiui pakabos sistemai panaikinti, naudota grįžtamojo ryšio linearizacijos technika ir sukurtas netiesinis valdiklis. Skaitinio modeliavimo rezultatai rodo, kad pasiūlytas netiesinės kontrolės algoritmas gali efektyviai panaikinti pabėgių sukeltą bėgio rezonansą.

 

Pilnas straipsnio tekstas


BRAILIO RAŠTO GEOMETRINIŲ IR FIZIKINIŲ-MECHANINIŲ PARAMETRŲ TYRIMAI, ĮVERTINANT SKIRTINGO TIPO KARTONO MEDŽIAGAS

E. Kibirkštis

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: edmundas.kibirkstis@ktu.lt

I. Venytė

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: ingrida.venyte@ktu.lt

V. Mayik

Ukrainos spaudos akademija, Pidholosko 19, 79020 Lvovas, Ukraina, el.p.: maik@uad.lviv.ua

D. Vakulich

Ukrainos spaudos akademija, Pidholosko 19, 79020 Lvovas, Ukraina, el.p.: diana_uad@i.ua

 

Reziumė

Žmonių, turinčių regos negalią, viena iš integravimo į visavertį visuomeninį gyvenimą priemonių yra Brailio rašto naudojimas juos supančioje aplinkoje, taip pat ir ant įvairios paskirties pakuočių. Brailio rašto skaitymui labai svarbūs yra tinkamai suformuoti elementai, kurie ir po ilgalaikio naudojimo turėtų išlikti lengvai skaitomi aklųjų.

Straipsnyje atlikti kelių tipų kartono, kaip medžiagos, naudojamos farmacijos pramonės pakuotėms, taip pat Brailio rašto paviršiaus atsparumo mechaniniams veiksniams tyrimai. Ištirta Brailio rašto, suformuoto ant kartono pakuočių, geometrinių parametrų sklaida. Pateiktos tyrimų išvados.

Pilnas straipsnio tekstas


OFD MODELIO IR TOPSIS METODO KOMPLEKSINĖS ANALIZĖS TAIKYMAS GAMINIŲ PROJEKTAVIMO KOKYBEI GERINTI

Jihong Pang

Chongqing universitetas, Mechanikos kolegija, Chongqing 400044, Kinija; Wenzhou universitetas, Mechanikos mokykla, Wenzhou 325035, Kinija, el.p.: pangjihong@163.com

Genbao Zhang, Guohua Chen

Chongqing universitetas, Mechanikos kolegija, Chongqing 400044, Kinija, el.p.: genbaozhang@163.com

Reziumė

Klientai vis labiau vertina aukštą gaminių kokybę. Tinkamas gaminio kokybės parinkimas lemia naujo produkto sėkmę rinkoje. Kaip pasirinkti tinkamą analizės modelį pagerinant sprendimų tikslumą, tampa kompleksine problema. Straipsnyje pateikiamas sisteminis sprendimų palaikymo traktavimas naudojantis kokybės funkcijos išskaidymu ir pirmumo pasirinkimo metodika, esant idealiai panašiems gaminio kokybės projektavimo optimizavimo problemos sprendimams. Eksperimento rezultatai parodė, kad siūlomas kompleksinės analizės modelis gali labai padėti projektuojant dujų turbinas.

Pilnas straipsnio tekstas


MAŽOS DOZĖS TRANSPORTINIS ŠALDYTUVAS (I). ŠALDYMO AGENTO DOZĖ IR DOZĖS SUMAŽINIMO STRATEGIJOS

L. Vaitkus

Kauno technologijos universitetas, K. Donelaicio g. 20, 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: liutauras.vaitkus@ktu.lt

 

Reziumė

Šiame darbe apžvelgiami šaldymo agento dozės šaldymo sistemoje tyrimai - sistemos jautrumas dozės pokyčiams, ryšys tarp dozės ir perkaitinimo bei peraušinimo, dozės matavimo ir skaičiavimo metodikos, žinomos dozės sumažinimo strategijos ir jų pritaikymo galimybė transportiniams šaldytuvams. Mažos dozės sistemoms tikslinga ne optimizuoti dozę, bet tik užtikrinti pilną kondensaciją. Tai gali būti sistema su aukšto slėgio resiveriu, mikrokanaliu kondensatoriumi ir TRV arba ERV maitinamu garintuvu.

 

Pilnas straipsnio tekstas


SKIRTINGŲ VIELOS FORMAVIMO BŪDŲ IDENTIFIKAVIMAS TAIKANT JUNGTINĮ TERMOMECHANINĮ METODĄ

Licheng Yang, Jingxiang Hu, Liwei Ning

Hunan inžinerijos institutas, Mechanikos katedra, Xiangtan 411104, Kinija, el.p.: ylich2008@163.com

A. Romagos

Technologijos universitetas, Inžinerijos fakultetas, Sydney 2007, Australia

Reziumė

Darbe pateikiamas ruošinio ir trijų valcavimo operacijų mechaninis modelis, apimantis du apvalius elipsinius valcus, tris apvalius plokščius Y tipo valcus ir tris lankinius plokščius Y tipo valcus, yra sukurtas naudojant jungtinį termomechaninį tampriai plastinį BEM. Straipsnyje išnagrinėti įvairūs proceso aspektai: laidumas, konvekcija, radiacija, priverstinė vandens konvekcija, vidinis šiluminis laidumas ir šildymas. Skaitinio imitavimo būdu yra tyrinėta skerspjūvio deformacija ir temperatūra, valcavimo jėgos ir erdvinis trinties įtempių pasiskirstymas. Nustatyta, kad ištempimas ir valcavimo jėga yra mažesni Y tipo trijų valcų įtaise, palyginti su dviejų valcų įtaisu, o aukščiausia temperatūra ir didžiausia deformacija atsiranda šerdyje. Valcavimas trimis valcais yra labai tolygus ir sukuria kintamą valcavimo jėgą. Trinties įtempių pasiskirstymas, atliekant trijų valcų operaciją, yra skirtingas. Papildomai buvo imituota dviejų elipsinių apvalių valcų jėgos kitimas, kuris gerai atitiko matavimo rezultatus.

Pilnas straipsnio tekstas


TERMOMECHANINIO FRIKCINIO GRĘŽIMO PROCESO EKSPERIMENTINIS IR STATISTINIS TYRIMAS

P. Krasauskas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 443123, Kaunas, Lietuva, el.p.: povilas.krasauskas@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikiamas termomechaninio frikci­nio gręžimo proceso eksperimentinis tyrimas ir analizė, aprašoma eksperimentinė frikcinio gręžimo metodika, pa­teikiami skirtingų medžiagų - karštai valcuoto plieno S235, nerūdijančio plieno AISI 4301 ir aliuminio lydinio Al 5652 frikcinio skylių gręžimo eksperimentinio tyrimo rezultatai ir analizė. Medžiagų mechaninių charakteristikų, gręžimo režimų ir ruošinio storio įtakos, gręžimo jėgos ir momento kitimui įvertinti buvo atlikta statistinė penkių nepriklausomųjų kintamųjų regresinė analizė ir nustatytas priežastinis jų tarpusavio ryšys. Pasiūlyti daugiafaktoriniai tiesinės regresijos modeliai gręžimo procesui optimizuoti.

Pilnas straipsnio tekstas


EROZIJOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖS TYRIMAI DEGIMO PRODUKTŲ SRAUTE PANAUDOJANT TERMOFOREZO EFEKTĄ

R. Abraitis

Kauno technologijos universitetas, Tunelio 60, 44405 Kaunas, Lietuva, el.p.: rimgaudas.abraitis@ktu.lt

E. Blaževičius

Kauno technologijos universitetas, Tunelio 60, 44405 Kaunas, Lietuva, el.p.: egidijus.blazevicius@ktu.lt

D. Abraitis

 

S. Bočkus

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: stasys.bockus@ktu.lt

A. Čiuplys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: antanas.ciuplys@kru.lt

 

Reziumė

Mažai tirtas termoforezo reiškinys turi svarbią reikšmę eilėje technologinių procesų, ypač energetikoje ir cheminėje pramonėje. Erozijos produktų kontrolė ir analizė turi didelę reikšmę nustatant kasdieninį gamtos užteršimą išmetosiomis kietosiomis dalelėmis į mūsų gyvenimo aplinką. Tai gali turėti neigiamą poveikį žmogaus organizmui, ypač kvėpavimo organams.

Straipsnyje pateikti bandinių, pagamintų iš skirtingų keraminių medžiagų, erozijos proceso eksperimentinių tyrimų rezultatai. Bandiniai buvo tiriami specialiame autorių sukonstruotame stende. Nustatyta skirtingų bandinių erozijos produktų masė, forma ir matmenys. Buvo palygintas masių skirstinys, gautas skaičiavimo būdu ir eksperimentiniu tyrimu. Atkreipiamas dėmesys į aštrius ir briaunotus erozijos produktus.

Pilnas straipsnio tekstas


ATLEIDIMO TEMPERATŪROS BEI LAZERIO SPINDULIUOTĖS ĮTAKA APLYDYTO SLUOKSNIO KIETUMUI IR DILUMUI

P. Ambroza

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: petras.ambroza@ktu.lt

E. Pupelis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: edmundas.pupelis@ktu.lt

T. Pilkaitė

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: tilma@ktu.lt

Reziumė

Šiame darbe ištirta automatiniu būdu po fliusu aplydytų sluoksnių struktūra, kietumo priklausomybė nuo atleidimo temperatūros, nustatytas lazerio spinduliuotės poveikis struktūrai ir dilumui.

Konstrukcinio plieno Ст3 bandiniai aplydyti naudojant medžiagų miltelius, kurie buvo beriami ant paviršiaus ir išlydyti po fliusu arba medžiagų miltelių mišiniai užberti ant paviršiaus išlydyti nenaudojant standartinio fliuso. Komponentai išlydyti degant lankui tarp pagrindinio metalo (plienas Ст3) ir mažaanglės nelegiruotosios vielos Cв08. Aplydymui naudotas standartinis fliusas AMS1, turintis daugiau kaip 50% SiO2 ir MnO, chromo, volframo, Fe - 70% Mn ir boro karbido (Ba4C) ir modifikatoriaus (SiCaBa) milteliai, bei antrinių žaliavų milteliai, gauti susmulkinus silikatinį stiklą, eksploatacijai netinkamas BK - 8 kietlydinio plokšteles ir šlifavimo diskus (SiC), greitapjovio plieno P6M5 frezavimo drožles. Anglies kiekiui sluoksnyje padidinti naudoti grafito milteliai.

Aplydyti sluoksniai buvo periodiškai paveikti lazerio spinduliuote, mikroskopiniame analizatoriuje MLA 10. Sluoksnių atsparumui dilimui nustatyti, 6 mm pločio bandiniai buvo dilinami besisukančiu 41 mm skersmens kietlydinio disku, spaudžiant 320 N apkrova. Nustatyta, kad aplydytų sluoksnių dilumui įtakos turėjo cheminė sudėtis, struktūra ir kietumas. Lazerio spinduliuotės poveikis ne visais atvejais padidino sluoksnių atsparumą dilimui.

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius