Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys 17(5)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

Baoping Cai, Yonghong Liu, Huazhou Li, Zengkai Liu.Kompozicinių ilgų cilindrų klupimo analizė tikimybiniu baigtinių elementų metodu (straipsnis anglų kalba)
Licheng Yang, Jinchen Ji, Jingxiang Hu, A. Romagos. Karštojo valcavimo proceso parametrų įtaka mechaninėms charakteristikoms (straipsnis anglų kalba)
M. Daunys, R. Dundulis, R. Karpavičius, R. Bortkevičius.Vamzdžio alkūnės darbo resurso prognozavimas Lietuvos elektrinėje (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

Jingyu Yang, Guoping Chen.Adaptyvus priartėjimo būdu apsimokantis lenkiamos stačiakampės plokštės vibracijų valdymas (straipsnis anglų kalba)
B. Bakšys, J. Mikolainis.Eksperimentinis įvorėje įveržto veleno vibracinio slydimo tyrimas (straipsnis anglų kalba)
K. Ragulskis, K. Kanapeckas, R. Jonušas, K. Juzėnas.Sukamųjų virpesių generatoriaus panaudojimas vibracinio gręžimo operacijose (straipsnis anglų kalba)
Dj. Boukhelef, A. Bounif, Dj. Amar Bouzid.Hidrodinaminių slydimo guolių dinaminis įvertinimas ir stabilumo analizė taikant baigtinių elementų metodą (straipsnis anglų kalba)
V. K. Augustaitis, V. Gičan, N. Šešok, I. Iljin.Neturinčių disipacijos apribojimų tiesinių stacionariųjų virpamųjų sistemų lygčių prastinimas modalinės atkirtos būdu (straipsnis anglų kalba)
Guoye Wang, Juanli Zhang.Transporto priemonių dinamikos ekvivalentinių sistemų su kintamomis jėgomis stabilumo procesų tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

Y. Zhou, F.Y. Peng, X.H. Cao. Pastūmos sraigto su laike kintančia pozicija ašinių vibracijų parametrų jautrumo analizė (straipsnis anglų kalba)
Dayong Yu, Weifang Chen, Hongren Li.Lygiagrečiojo roboto skirto pusiau fizinio prisijungimo mechanizmo kosminėje erdvėje imitavimui kinematinių parametrų nustatymas (straipsnis anglų kalba)
J. Juodvalkis, E. Blaževičius, J. Karbauskaitė, V. Nenorta.Rotacinis šilumos siurblys (straipsnis anglų kalba)
Xinhua Wang, Xiuxia Cao, Gang Zheng, Shuwen Sun, Zhijie Li.Hidraulinio siurblio statoriaus su dvigubo kūgio kūginiu sriegiu pasipriešinimo dideliam jūros vandens slėgiui analizė baigtinių elementų metodu (straipsnis anglų kalba)
K. Bendoraitis, L. Paulauskas, A. Lebedys, S. Paulauskas, E. Milčius.Biriųjų produktų svorinio dozatoriaus darbo matematinis modelis (straipsnis anglų kalba)
L. Kizauskiene, E. Kazanavicius, R. Gaidys.Agentinėmis technologijomis pagrįsta mechatroninių sistemų programinės įrangos kūrimo metodika (straipsnis anglų kalba)
Y. Zuo, Y. N. Wang, Y. Zhang, Z. L. Shen, Z. S. Chen, J. Chen, Q. Y. Xie.Vėjo generatorių sistemų speciali intensyvi kontrolė naudojant RBF neuroninius tinklus (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

M. Lehtovaara, K. Kokkonen, P. Rousku, T. Kässi. Gaminių modulumas didina našumą: įrodymas taikant bioenergetikos technologiją (straipsnis anglų kalba)
V. Mokšin, V. Vekteris.Cholesterolinių skystųjų kristalų kaip tepimo ir aušinimo emulsijos priedo bei sriegiklio tepalo efektyvumas (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

KOMPOZICINIŲ ILGŲ CILINDRŲ KLUPIMO ANALIZĖ TIKIMYBINIU BAIGTINIŲ ELEMENTŲ METODU

Baoping Cai

Kinijos naftos universiteto Mechanikos ir elektronikos kolegija, Dongying, Shandong, 257061, Kinija, el.p.: caibaoping987@163.com

Yonghong Liu

Kinijos naftos universiteto Mechanikos ir elektronikos kolegija, Dongying, Shandong, 257061, Kinija, el.p.: liuyh@upc.edu.cn

Huazhou Li

Regina universiteto Inžinerijos ir taikomųjų mokslų fakultetas, Regina, Saskatchewan S4S0A2, Kanada, el.p.: li385@uregina.ca

Zengkai Liu

Kinijos naftos universiteto Mechanikos ir elektronikos kolegija, Dongying, Shandong, 257061, Kinija, el.p.: liuzengk@163.com

Reziumė

Pažeisto anglies pluošto ir epoksido kompozito ilgų cilindrų, apkrautų išoriniu hidrauliniu slėgiu, klupimo procesas tiriamas deterministine ir tikimybine baigtinių elementų analize. Kritinis klupimo slėgis prognozuotas deterministine baigtinių elementų analize, Monte Karlo imitacija ir paviršiaus reakcijos metodu, ANSYS tikimybinio projektavimo sistema ir palygintas su eksperimentų rezultatais. Taip pat tirtas medžiagų savybių ir fizinių matmenų paklaidų poveikis kritiniam slėgiui. Tyrimo rezultatai rodo, kad deterministinė ir tikimybinė baigtinių elementų analizė prognozuoja panašius kritinius klupdymo slėgius, kurie yra truputį didesni už eksperimentinį. Klupimo tikimybė, prognozuota paviršiaus reakcijos metodu, atitinka eksperimentinį klupdymo slėgį. Kompozito sluoksnio storis, išilginis ir skersinis tamprumo moduliai ir vidinis spindulys žymų poveikį ilgų kompozicinių cilindrų darbui, tuo tarpu šlyties modulis, Puasono koeficientas, išorinių ir vidinių sluoksnių armavimo kampai ir neatremtas ilgis turi nedidelę įtaką.

Pilnas straipsnio tekstas


KARŠTOJO VALCAVIMO PROCESO PARAMETRŲ ĮTAKA MECHANINĖMS CHARAKTERISTIKOMS

Licheng Yang

Hunan inžinerijos instituto Mechanikos katedra, Xiangtan, Kinija, el.p.: ylich2008@163.com

Jinchen Ji

Technologijos universiteto Inžinerijos fakultetas, Sydney, NSW, Australija, el.p.: Jinchenji64@gmail.com

Jingxiang Hu

Hunan inžinerijos instituto Mechanikos katedra, Xiangtan, Kinija, el.p.: lelewcj@yahoo.com.cn

A. Romagos

Technologijos universiteto Inžinerijos fakultetas, Sydney, NSW, Australija, el.p.: Romago_A@yahoo.com.au

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjamas tipiško mažaanglio plieno karštojo valcavimo procesas naudojant tamprių plastinių baigtinių elementų metodą. Skaitinis modelis nagrinėjama plonėjimo laipsnio, valcavimo spindulio, trinties koeficiento, valcavimo greičio, tempimo, pradinės valcavimo temperatūros ir pradinio plokštės storio įtaką valcavimo jėgai ir plokštės deformacinėms charakteristikoms. Nustatyta, kad valcavimo jėga didėja didėjant plonėjimo laipsniui, valcavimo greičiui, trinties koeficientui ir spinduliui. Pradinė valcavimo temperatūra, pradinis plokštės storis ir tempimas turi didelę įtaką valcavimo jėgai, kuri gali gerokai sumažėti didėjant išvardintiems parametrams. Be to, nustatyta, kad valcavimo jėga nekinta, kai pradinė plokštės temperatūra pasiekia tam tikrą ribą. Nustatyta trintis ir efektyviųjų įtampų pasiskirstymas plokštėje stabilios būsenos valcavimo procese. Nustatytas teigiamas trinties poveikis užpakalinėje slydimo zonoje; jis yra didesnis už neigiamą trinties poveikį priešakinėje slydimo zonoje išilgai valcavimo krypties. Tai rodo, kad trintis valcavimo procese veikia kaip stimuliuojanti jėga.

Pilnas straipsnio tekstas


VAMZDŽIO ALKŪNĖS DARBO RESURSO PROGNOZAVIMAS LIETUVOS ELEKTRINĖJE

M. Daunys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: mykolas.daunys@ktu.lt

R. Dundulis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: romdun@ktu.lt

R. Karpavičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: rimkarp@stud.ktu.lt

R. Bortkevičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: rbortkevicius@kaispauk.lt

Reziumė

Šiame straipsnyje pateikta vamzdžio lenktosios dalies mechaninių charakteristikų tyrimas baigtinių elementų metodu, esant 550ºC eksploatacijos temperatūrai. Vamzdžio alkūnės modelis buvo sumodeliuotas esant trims skirtingoms kraštinėms sąlygoms, t. y. kai vamzdis yra sudarytas iš atskirų tempimo, gniuždymo bei neutraliosios zonų tiek normaline, tiek tangentine kryptimis, taip pat dinaminio apkrovimo atveju.

Atlikus AB Lietuvos elektrinės perkaitintojo garo perdavimo vamzdžio alkūnės, eksploatuotos 45 000 valandų, medžiagų mechaninių charakteristikų tyrimus darbinėje 550oC temperatūroje baigtinių elementų metodu, galima pasakyti, kad įtempiai neviršija leistinųjų.

Dinaminio apkrovimo pobūdis dinamiškas - daugiau nei 95% darbinės slėgio apkrovos pasiekia savo vertę mažiau nei per 1% apkrovai skirto laiko. Toks vamzdžio apkrovimo imitavimas sukelia alkūnėje rezonansinius procesus. Tempiamo sluoksnio normalinės kryties elemento įtempiai dukart didesni nei paprasto apkrovimo atveju. Taigi dinamiškai apkrauta persotintojo garo vamzdžio alkūnė dirba labai pavojingu režimu.

Pilnas straipsnio tekstas


ADAPTYVUS PRIARTĖJIMO BŪDU APSIMOKANTIS LENKIAMOS STAČIAKAMPĖS PLOKŠTĖS VIBRACIJŲ VALDYMAS

Jingyu Yang

Nanjing aeronautikos ir astronautikos universitetas, 210016Nanjing, Kinija, el.p.: jingyu220@163.com

Guoping Chen

Nanjing aeronautikos ir astronautikos universitetas, 210016 Nanjing, Kinija, el.p.: gpchen@nuaa.edu

Reziumė

Šiame straipsnyje naudojant valdymo teoriją nagrinėjama lenkiamos stačiakampės plokštės aktyvi svyravimų kontrolė. Lenkiamos stačiakampės plokštės sistema yra modeliuojama naudojant baigtinių elementų metodą ir naują modeliavimo būdą. Tam naudotas erdvinis modelis sudarant erdvinio judesio lygtis, kurios yra efektyviai naudojamos analizuojant sistemą ir kuriant valdymo algoritmą. Naujo sudaryto modelio skaičiavimo rezultatai naudojami lyginant plokštės savuosius svyravimus, jų tipą, atliekant statistinę analizę ir reakciją į priverstinius svyravimus su rezultatais gautais atlikus skaičiavimus baigtinių elementų metodu. Patikrinus, adaptyvusis pasikartojantis MIMO kontroleris pritaikytas plokštės dinamikai tirti MATLAB/Simulink programa. Imitavimo rezultatai parodė efektyvų svyravimų slopinimą, kurį galima gauti naudojant adaptyvųjį MIMO kontrolerį.

Pilnas straipsnio tekstas


EKSPERIMENTINIS ĮVORĖJE ĮVERŽTO VELENO VIBRACINIO SLYDIMO TYRIMAS

B. Bakšys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, el.p.: bronius.baksys@ktu.lt

J. Mikolainis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, el.p.: jurgis.mikolainis@stud.ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjamas įvorėje įveržto veleno vibracinio slydimo procesas, kai velenas yra veikiamas ašinės jėgos, o įvorė žadinama ašine kryptimi. Sumontuotas eksperimentinis stendas, kuriuo naudojantis nustatytos su įvarža įvorėje įstatyto veleno slydimo iki atramos charakteristikos. Pateiktas veleno įstatymo gylio kitimo, nežadinant įvorės ir ją žadinant skirtingo dažnio virpesiais, grafikas. Sudarytos veleno įstatymo trukmės priklausomybės nuo žadinimo dažnio ir amplitudės esant skirtingoms ašinėms jėgoms. Nustatytos įvorės virpesių parametrų derinių zonos, kai velenas patikimai įstatomas nustatytu gyliu. Išsiaiškinta, kad įvorę žadinant ašine kryptimi galima gerokai sumažinti presavimo jėgą, o veleno įstatymo trukmė priklauso nuo žadinimo dažnio ir amplitudės.

Pilnas straipsnio tekstas


SUKAMŲJŲ VIRPESIŲ GENERATORIAUS PANAUDOJIMAS VIBRACINIO GRĘŽIMO OPERACIJOSE

K. Ragulskis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: minviser@yahoo.com

K. Kanapeckas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: kestutis.kanapeckas@ktu.lt

R. Jonušas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: remigijus.jonusas@ktu.lt

K. Juzėnas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: kazimieras.juzenas@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjamas grąžto sukamųjų virpesių sužadinimo gręžimo operacijos metu uždavinys, naudojant paprastos konstrukcijos sukamųjų virpesių generatorių, kurio veikimo principas pagrįstas pastovių magnetų, išdėstytų ant varančiosios ir varomosios generatoriaus grandžių, sąveika. Kai gręžimo staklių suklį veikia išorinis sukimo momentas, tai dėl kintamo magnetinio standumo generuojami grąžto parametriniai sukamieji virpesiai, kurių dažnis priklauso nuo suklio sukimosi dažnio, pastovių magnetų porų skaičiaus ir jų polių išsidėstymo tvarkos.

Pilnas straipsnio tekstas


HIDRODINAMINIŲ SLYDIMO GUOLIŲ DINAMINIS ĮVERTINIMAS IR STABILUMO ANALIZĖ TAIKANT BAIGTINIŲ ELEMENTŲ METODĄ

Dj. Boukhelef

Medea universiteto Medžiagų inžinerijos katedra, Alžyras, el.p.: djboukhelef@yahoo.fr

A. Bounif

Mokslo ir technoligijos universitetas, Oranas, Alžyras, el.p.: bounif@univ-ust.dz

Dj. Amar Bouzid

Medea universiteto Medžiagų inžinerijos katedra, Alžyras, el.p.: d_amarbouzid@yahoo.fr

Reziumė

Kadangi išsidėvėjimas yra vienas iš svarbiausių sukimosi mašinų pažeidimo tipų, reikia, o gal net privalu, nustatyti slydimo guolių charakteristikas, būtinas saugiam mašinų darbui. Tepalai, pavyzdžiui, skysčio plėvelė, reikalinga tam, kad būtų išvengta sukimosi mašinų rotoriaus ir statoriaus kontakto. Tokių mašinų darbo metu skystyje sukuriamas slėgis radialiniam krūviui išlyginti. Pagrindinis šio darbo tikslas - taikant baigtinių elementų metodą apriboti apskritiminių slydimo guolių dinamines charakteristikas. Taigi šis straipsnis remiasi skaitiniu Reynoldso lygties, išreiškiančios slėgio pasiskirstymą skysčio plėvelėje, sprendimu. BE rezultatai gerai sutapo su kitais gautais metodais rezultatais. Ribota parametrinė studija, naudojant dinaminių charakteristikų santykio (L/D) efektą, bus atlikta vėliau kartu su stabilumo analize.

Pilnas straipsnio tekstas


NETURINČIŲ DISIPACIJOS APRIBOJIMŲ TIESINIŲ STACIONARIŲJŲ VIRPAMŲJŲ SISTEMŲ LYGČIŲ PRASTINIMAS MODALINĖS ATKIRTOS BŪDU

V. K. Augustaitis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: pgkatedra@vgtu.lt

V. Gičan

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: pgkatedra@vgtu.lt

N. Šešok

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: pgses@vgtu.lt

I. Iljin

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: pgilj@vgtu.lt

Reziumė

Siūlomas tiesines stacionariąsias virpamąsias sistemas su baigtiniu laisvės laipsnių skaičiumi aprašančių diferencialinių lygčių supaprastinimo metodas šių lygčių skaitmeninio integravimo laiko sumažinimo tikslu, kai virpamosios sistemos dinaminis modelis turi platų savųjų dažnių spektrą, o tyrėją domina tik jame esantis žemų savųjų dažnių intervalas. Tuo tikslu lygtys sudaromos sistemos būsenų erdvėje taikant normalines Bulgakovo koordinates ir po to modalinės atkirtos būdu atmetant aukštiems saviesiems dažniams atitinkančias lygtis. Metodas nereikalauja nagrinėjamųjų sistemų slopinimo apribojimų. Pavyzdyje parodyta, kad tiriant 168 laisvės laipsnių sistemą skaitmeninio integravimo trukmė po supaprastinamo sutrumpėja apie 100 kartų esant mažoms supaprastinamo paklaidoms.

Pilnas straipsnio tekstas


TRANSPORTO PRIEMONIŲ DINAMIKOS EKVIVALENTINIŲ SISTEMŲ SU KINTAMOMIS JĖGOMIS STABILUMO PROCESŲ TYRIMAS

Guoye Wang

Kinijos žemės ūkio universiteto Inžinerijos kolegijos Automobilių ir transporto inžinerijos katedra, Beijing, Kinija, el.p.: wgy1615@126.com

Juanli Zhang

Kinijos žemės ūkio universiteto Inžinerijos kolegijos Automobilių ir transporto inžinerijos katedra, Beijing, Kinija, el.p.: joy-xiaoli@163.com

Reziumė

Straipsnyje pateikiamas transporto priemonių dinaminių sistemų su kintamais jėgų ryšiais stabilumo tyrimas. Naudojant dirbtinius neuroninius tinklus ir ESP kontrolės principus, pritaikytus integruotai stabdžių ir važiuoklės kontrolei, sudaryta transporto priemonių ekvivalentinių sistemų su kintamais jėgų ryšiais dinaminio stabilumo kontrolės sistema. Naudojantis MATLAB/Simulink, sukurta stabilumo proceso imitavimo bandymo sistema, ekvivalentinė automobilio „Chery A3" dinaminei sistemai. Naudojant imitavimo modelį imituoti dinaminės automobilio ekvivalentinės sistemos stabilumo procesai ir realaus automobilio sistema analogiškose sąlygose jį vairuojant. Tyrimo rezultatai rodo, kad automobilio ekvivalentinės dinaminės sistemos stabilumo rodikliai, matuojant kintamus jėgų ryšius ir realios sistemos yra analogiški. Tai suteikia teorinę ir praktinę bazę sukuriant saugią ir efektyvią automobilio stabilumo tyrimų programą, naudojant stabilumo kontrolės dinamikos ekvivalentinę sistemą.

Pilnas straipsnio tekstas


PASTŪMOS SRAIGTO SU LAIKE KINTANČIA POZICIJA AŠINIŲ VIBRACIJŲ PARAMETRŲ JAUTRUMO ANALIZĖ

Y. Zhou

Wuhan technologijos universiteto Logistikos inžinerijos mokykla, Wuhan, Kinija, el.p.: zhoyo@163.com

F.Y. Peng

Huazhong mokslo ir technologijos universiteto Valstybinė skaičiavimo technikos gamybos ir technologijos laboratorijay, Wuhan, Kinija, el.p.: zwm8917@263.net

X.H. Cao

Wuhan technologijos universiteto Logistikos inžinerijos mokykla, Wuhan, Kinija, el.p.: tomm_cao@163.com

Reziumė

Straipsnyje pateiktas nuosavų ašinių svyravimų dinaminis tyrimas rotoriaus - jėgos sraigto sistemai. Naudojant baigtinius elementus, sukurtas rotoriaus - jėgos sraigto dinaminis modelis ir analizuota kintamos stalo padėties bei darbinės masės įtaka pirmosioms trims ašinėms nuosavų svyravimų modoms. Rezultatai rodo, kad pirmas nuosavasis dažnis atspindi stalo svyravimus, yra iki tam tikro dydžio jautrus stalo padėčiai ir detalės masei. Antrasis modos nuosavas dažnis atspindi rotoriaus svyravimą ir yra nejautrus stalo padėčiai. Trečiasis modos nuosavas dažnis atspindi sraigto svyravimus ir yra jautrus stalo padėčiai, bet nejautrus detalių masei. Antroje tyrimo dalyje buvo didintas sraigto galinio guolio standumas. Gauti rezultatai parodė, kad sraigto galinio guolio standumo didinimas efektyviai sumažino pirmosios modos nuosavųjų svyravimų jautrumą stalo padėties kitimui.

Pilnas straipsnio tekstas


LYGIAGREČIOJO ROBOTO SKIRTO PUSIAU FIZINIO PRISIJUNGIMO MECHANIZMO KOSMINĖJE ERDVĖJE IMITAVIMUI KINEMATINIŲ PARAMETRŲ NUSTATYMAS

Dayong Yu

Zhejiang universiteto Aeronautikos is astronautikos mokykla, Hangzhou 310027, Kinija,el.p.: wy_ydy@yahoo.com.cn

Weifang Chen

Zhejiang universiteto Aeronautikos is astronautikos mokykla, Hangzhou 310027, China,el.p.: chenwfnudt@163.com

Hongren Li

Harbin technologijos instituto Mechatronikos mokykla, Harbin 150001, Kinija,el.p.: lihr@hit.edu.cn

 

 

Reziumė

Pusiau fizinė imitacinė platforma naudota siekiant nustatyti lygiagrečių robotų kinematinių parametrų paklaidas, reikalingas norint padidinti padėties tikslumą. Šiame straipsnyje taikomas metodinis kinematinių parametrų nustatymo būdas. Tam reikalinga visų kojų ir padėčių matavimo mašina gauta informacija. Kinematiniams parametrams nustatyti yra pritaikytas nelinijinis mažųjų kvadratų algoritmas. Kojų jutiklių matavimo paklaidos nustatomos kinematiniu modeliavimu ir kinematinių parametrų identifikavimu. Stewarto lygiagrečiojo roboto, sukurto Electro-hydraulic Servo Simulation and Test System centre Harbino technologijos institute, imitavimo ir eksperimentiniai tyrimai parodė, kad jo parametrų identifikavimo algoritmas ir kalibravimo metodai tinka lygiagretiesiems robotams.

Pilnas straipsnio tekstas


ROTACINIS ŠILUMOS SIURBLYS

J. Juodvalkis

Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas, Tunelio 60, 44405, Kaunas, Lietuva, el.p.: jonajus@gmail.com

E. Blaževičius

Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas, Tunelio 60, 44405, Kaunas, Lietuva, el.p.: asi@asi.lt

J. Karbauskaitė

Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas, Tunelio 60, 44405, Kaunas, Lietuva, el.p.: jukarb@asi.lt

V. Nenorta

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: vidmantas.nenorta@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje aptariamas autorių siūlomas originalus rotacinis šilumos siurblys, kuriame visi termodinaminiai darbo agento procesai (išgarinimas-suspaudimas-kondensacija) vyksta šiluminio vamzdžio darbo principu viename uždarame grybo formos pavidalo indo tūryje. Jame, kaip vientisame elemente, yra suderintos ir išorinių šilumnešių transportavimo funkcijos. Darbo agentui išgarinti reikalinga šiluma šalinama diskiniu ventiliatoriumi. Šiame šilumos siurblyje naudojami trys naujo tipo mazgai: hidrodinaminis siurblys, diskinis ventiliatorius ir regeneracinis šilumokaitis.

Pilnas straipsnio tekstas


HIDRAULINIO SIURBLIO STATORIAUS SU DVIGUBO KŪGIO KŪGINIU SRIEGIU PASIPRIEŠINIMO DIDELIAM JŪROS VANDENS SLĖGIUI ANALIZĖ BAIGTINIŲ ELEMENTŲ METODU

Xinhua Wang, Xiuxia Cao, Gang Zheng, Shuwen Sun, Zhijie Li

Beijing technologijos universiteto Mechanikos ir taikomosios elektronikos technologijos kolegija, Beijing, Kinija, el.p.: wangxinhua@bjut.edu.cn

Reziumė

Statoriaus guminė įvorė yra ne tiktai pažeidžiamiausia didelio slėgio hidraulinio siurblio su dvigubo kūgio kūginiu sriegiu detalė, bet ir jungia statorių ir rotorių, todėl turi didelę reikšmę šio naujo tipo siurblio darbui. Šis tyrimas ir skirtas pažeidžiamumo priežasčiai nustatyti. Sudarytos korpuso ir įvorės kontaktinių baigtinių elementų lygtys, baigtinių elementų metodu analizuojant statoriaus deformacijas ir įtempius, diskutuojama, ar plokščiasis modelis gali pakeisti erdvinį. Analizė parodė, kad deformacija ir įtempiai, nustatyti naudojant statoriaus plokščiąjį ir erdvinį modelius, gerokai skiriasi, todėl, atliekant tyrimą baigtinių elementų metodu, plokščiasis modelis negali pakeisti erdvinio.

Pilnas straipsnio tekstas


BIRIŲJŲ PRODUKTŲ SVORINIO DOZATORIAUS DARBO MATEMATINIS MODELIS

K. Bendoraitis

Kauno technologijos universitetas, Karaliaus Mindaugo pr. 22, 44295 Kaunas, Lietuva, el.p.: kostas.bendoraitis@ktu.lt

L. Paulauskas

Kauno technologijos universitetas, Karaliaus Mindaugo pr. 22, 44295 Kaunas, Lietuva, el.p.: lionginas.paulauskas@ktu.lt

A. Lebedys

Kauno technologijos universitetas, Karaliaus Mindaugo pr. 22, 44295 Kaunas, Lietuva, el.p.: alis.lebedys@ktu

S. Paulauskas

Kauno technologijos universitetas, Karaliaus Mindaugo pr. 21, 44295 Kaunas, Lietuva, el.p.: saulius.paulauskas@ktu.lt

E. Milčius

Kauno technologijos universitetas, Karaliaus Mindaugo pr. 21, 44295 Kaunas, Lietuva, el.p.: emilc@gmail.com

Reziumė

Straipsnyje pateikta biriųjų produktų svorinio dozavimo tipinė struktūrine schema ir dozavimo proceso fizinis modelis, kaip vieno laisvės laipsnio tampri sistema, kurią veikia kintamos masės kūnas. Pateiktas svorinio dozatoriaus darbo per visą ciklą matematinis modelis. Svorinio dozatoriaus darbo ciklą sudaro penki etapai. Pirmasis etapas - tai produkto tiekimas padidintu našumu, antrasis - produkto tiekimas mažu našumu, trečiasis - kai produkto tiekimas sustabdytas (pauzė prieš išpylimą). Ketvirtasis - produkto išpylimas. Penktasis - kai produkto išpylimas baigtas (pauzė po išpylimo). Šis svorinio dozatoriaus darbo matematinis modelis leidžia teoriškai nagrinėti dozatoriaus darbo procesą ir dozatoriaus schemos bei konstrukcijos ypatumus.

Pilnas straipsnio tekstas


AGENTINĖMIS TECHNOLOGIJOMIS PAGRĮSTA MECHATRONINIŲ SISTEMŲ PROGRAMINĖS ĮRANGOS KŪRIMO METODIKA

L. Kizauskienė

Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: losta@ifko.ktu.lt

E. Kazanavičius

Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: ekaza@ifko.ktu.lt

R. Gaidys

Kauno technologijos universitetas, Studentų 65, 51369 Kaunas, Lietuva, el.p.: rimvydas.gaidys@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pristatoma agentinėmis technologijomis pagrįsta mechatroninių sistemų programinės įrangos kūrimo metodika. Pateikiamas eksperimentinio šios metodikos taikymo pavyzdys - intelektinės išmaniojo šaldytuvo sistemos prototipas.

Pilnas straipsnio tekstas


VĖJO GENERATORIŲ SISTEMŲ SPECIALI INTENSYVI KONTROLĖ NAUDOJANT RBF NEURONINIUS TINKLUS

Y. Zuo

Hunan universiteto Elektronikos ir informacinių technologijų kolegija, South Lushan Road1, 410082Hunan, Kinija,el.p.: yizuohnu@gmail.com

Changsha mokslo ir technologijos universiteto Hunan atsinaujinančios elektros energijos technologijos laboratorija, Chiling Road45, 410114Hunan, Kinija

Y. N. Wang

Hunan universiteto Elektronikos ir informacinių technologijų kolegija, South Lushan Road1, 410082Hunan, Kinija

Y. Zhang, Z. L. Shen, Z. S. Chen, J. Chen, Q. Y. Xie

Changsha mokslo ir technologijos universiteto Hunan atsinaujinančios elektros energijos technologijos laboratorija, Chiling Road 45, 410114 Hunan, Kinija, el.p.: yaonan@hnu.cn

Reziumė

Šiame darbe nagrinėjamas metodas vėjo generatorių sistemų specialiai intensyviai kontrolei atlikti naudojant RBF neuroninius tinklus,. Darbo tikslas - suprojektuoti specialius RBF neuroninių tinklų valdiklius, kurie leistų tiksliai stebėti vėjo kryptį. Be to, greičio kontrolės problemų sumažėja taikant Liapunovo stabilumo kriterijų. Šiuo būdu sprendžiant Liapunovo stabilumo funkcijas, gaunamas grįžtamasis ryšys, kuris garantuoja bendrą asimptotinį stabilumą ir norimą greičio efektyvumą. Šio skaitinio imitavimo rezultatai rodo, kad pasiūlytasis metodas yra pranašesnis už esamus.

Pilnas straipsnio tekstas


GAMINIŲ MODULUMAS DIDINA NAŠUMĄ: ĮRODYMAS TAIKANT BIOENERGETIKOS TECHNOLOGIJĄ

M. Lehtovaara

Lappeenranta technologijos universiteto Pramonės vadybos katedra, P. O. Box 20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: matti.lehtovaara@lut.fi

K. Kokkonen

Lappeenranta technologijos universiteto Pramonės vadybos katedra, P. O. Box 20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: kirsi.kokkonen@lut.fi

P. Rousku

Lappeenranta technologijos universiteto, Energijos ir aplinkosaugos technologijos katedra, P. O. Box 20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: petri.rousku@lut.fi

T. Kässi

Lappeenranta technologijos universiteto Pramonės vadybos katedra, P. O. Box 20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: tuomo.kassi@lut.fi

Reziumė

Klimato kaita ir pirminės energijos stoka verčia rimtai susirūpinti. Kartu naudojant biokuro šilumą ir galią galima rasti kvalifikuotą sprendimą. Šio straipsnio tikslas - išanalizuoti Suomijos šilumos gamybos įmonių gaminančių galios generavimo įrenginius patirtį, ypač ištirti, kokią įtaką gaminių modulumui turi finansiniai veiksmai ir bendradarbiavimas. Pirminė informacija remiasi didžiųjų gamintojų dalyvių ir pagrindinių ekspertų vertinimo analize. Rezultatai išryškino dvi gamintojų grupes: modulumo naudotojus ir klientus. Naudojant modulumą, užtikrinami tvirti finansiniai ryšiai ir bendradarbiavimas.

 

Pilnas straipsnio tekstas


CHOLESTEROLINIŲ SKYSTŲJŲ KRISTALŲ KAIP TEPIMO IR AUŠINIMO EMULSIJOS PRIEDO BEI SRIEGIKLIO TEPALO EFEKTYVUMAS

V. Mokšin

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, J. Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: vadim@vgtu.lt

V. Vekteris

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, J. Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: vekteris@vgtu.lt

Reziumė

Buvo tiriamos mineralinio tepalo vandeninės emulsijos su cholesterolinių skystųjų kristalų (stearino rūgšties cholesterolio esterio) priedu technologinės savybės tekinant plieną tradicinio (be dangų) kietlydinio peiliu. Patobulintos sudėties tepimo ir aušinimo skystis buvo naudojamas tekinimo staklių mažo slėgio aušinimo sistemoje. Buvo matuojamas tekinto paviršiaus šiurkštumas ir peilio dilimas. Eksperimentams atlikti buvo taikomas dviejų veiksnių antros eilės ortogonalusis planas. Kaip valdomi veiksniai buvo pasirinkti skystųjų kristalų koncentracija tepimo ir aušinimo skystyje (kitimo intervalas 0.1-0.5% pagal tepimo ir aušinimo skysčio tūrį) ir pjovimo greitis (kitimo intervalas 85-267 m/min). Tekinto paviršiaus šiurkštumo parametras Ra buvo pasirinktas kaip tyrimo parametras. Apdorojus eksperimento rezultatus buvo nustatyta, kad paviršiaus šiurkštumas sumažėjo 1.2 karto, palyginti su tuo atveju, kai aušinimui naudojama emulsija be priedų. Peilio patvarumas atitinkamai padidėjo 25%.

Cholesteroliniai skystieji kristalai taip pat buvo naudojami kaip tepimo medžiaga sriegikliams tepti sriegiant. Nustatyta, kad juos naudojant pjovimo jėgų momentas būna 4 kartus mažesnis nei tada, kai tepama plastiškuoju tepalu.

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius