Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys 17(4)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

D. Vaičiulis, A. Bražėnas.Vamzdžio, veikiamo vidinio slėgio, įtempių ir deformacijų būvio nustatymas esant plokščiajai deformacijai ir tampriai plastiniam apkrovimui (straipsnis anglų kalba)
A. Žiliukas, A. Malatokienė.Laminuoto stačiakampio strypo irimas po klupdymo (straipsnis anglų kalba)
P. Štemberk, A. Rainová.Hidracijos ir plyšių plitimo imitavimas atsižvelgiant į temperatūros efektą ir remiantis fuzzy logikos teorija (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

DU Xiao-xu, SONG Bao-wei, PAN Guang.DU Xiao-xu, SONG Bao-wei, PAN Guang. Povandeninio sklendžiančio įrenginio skysčių dinamika ir judesio imitacija (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

M. Ubartas, V. Ostaševičius, S. Samper, V. Jūrėnas, R. Daukševičius.Vibracinio gręžimo eksperimentinis tyrimas (straipsnis anglų kalba)
G. Baurienė.Vibracinių pavarų nuostoviojo judėjimo režimo sąlygų tyrimas (straipsnis anglų kalba)
V. K. Augustaitis, V. Bučinskas.Paviršių tepimo įtaka guolių keliamam triukšmui (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

T. Kaliatka, A. Marao, R. Karalevičius, E. Ušpuras, A. Kaliatka.Geriausio įverčio metodologijos taikymas tiriant eksploatacijos metu RBMK reaktorių šilumą išskiriančiuose elementuose vykstančius procesus (straipsnis anglų kalba)
R. Bansevičius, R. Rimašauskienė, D. Mažeika, G. Kulvietis. Cilindrinio pjezoelektrinio vykdiklio, naudojamo srautų valdymo įrenginyje, tyrimas (straipsnis anglų kalba)
Antal Tiberiu Alexandru.Naujas cilindrinės sliekinės pavaros matmenų nustatymo algoritmas, įvertinantis hidrodinamines krumplių šonų tepimo sąlygas (straipsnis anglų kalba)
V. Grigas, R. Maskvytis, R.T. Toločka.Treniruoklių inercinės apkrovos stabilizavimas (straipsnis anglų kalba)
Li Jianli, Du Min, Fang Jiancheng.MEMS giroskopų neraiškusis modeliavimas ir mastelio faktoriaus įvertinimas (straipsnis anglų kalba)
C. Chen, J.F. Zhang, Z.J. Wu, P.F. Feng.Metalo pjovimo staklių temperatūros laukų ir šiluminių paklaidų tyrimas realaus laiko matavimo metodu (straipsnis anglų kalba)
Zheng Yongqian, Wang Yunpeng, Hu Bo, Wang Yongsheng. Laipsniško priartėjimo modelis naudojimas mišraus tipo surinkimo linijose (straipsnis anglų kalba)
Bao-guo Yao, Yi Li.Integruotas bevielis šiluminės-fiziologinės aprangos matavimas ir dirbtinio intelekto kontrolė (straipsnis anglų kalba)
YUAN Wen-hua, LIU Yu-mei. Dyzelinio variklio degalų suvartojimo matavimo sistema, pagrįsta neuroninių tinklų funkciniais ryšiais (straipsnis anglų kalba)
Xutang Zhang, Tianguo Jin, Xiaofeng Chen, Wangmeng Zuo.3D CAD modelių palyginimas naudojant jungtinių grafų profilio vaizdą (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

A. Djeffal, M. Bounazef, E. A. Adda bedia.Lazerinio interferometro panaudojimas menčių dangos medžiagos struktūrai ir išsidėvėjimui tirti (straipsnis anglų kalba)
A. Raid, N. Boualem, V. Fridrici, Ph. Kapsa.Anodinimu apdorotų storų aliuminio sluoksnių fretinginio dilimo pobūdis (straipsnis anglų kalba)
Feng Liu, Yi Yang, Min Wu. Sisteminis kontrastų nustatymo liejimo procese metodas (straipsnis anglų kalba)
Zhonghua Huang, Ya Xie.Pjoviklis kobalto prisotintam paviršiui pjauti vandens srove (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

VAMZDŽIO, VEIKIAMO VIDINIO SLĖGIO, ĮTEMPIŲ IR DEFORMACIJŲ BŪVIO NUSTATYMAS ESANT PLOKŠČIAJAI DEFORMACIJAI IR TAMPRIAI PLASTINIAM APKROVIMUI

D. Vaičiulis

Kauno technologijos universitetas, Daukanto 12, 35212 Panevėžys, Lietuva, el. p.: dainius.vaiciulis@ktu.lt

A. Bražėnas

Kauno technologijos universitetas, Daukanto 12, 35212 Panevėžys, Lietuva, el. p.: algis.brazenas@ktu.lt

Reziumė

Darbe nagrinėjamas vienalyčio vamzdžio, veikiamo vidinio slėgio, įtempiai ir deformacijos esant plokščiajam deformacijų būviui. Šis būvis susidaro požeminiuose vamzdynuose. Baigtinių elementų metodu patvirtinta, kad darbe siūloma įtempių ir deformacijų nustatymo metodika yra gana tiksli. Darbe taip pat pateiktos įtempių ir deformacijų būvio komponenčių pasiskirstymo priklausomybės nuo vidinio slėgio dydžio ir Puasono koeficiento.

Pilnas straipsnio tekstas


LAMINUOTO STAČIAKAMPIO STRYPO IRIMAS PO KLUPDYMO

A. Žiliukas

Stiprumo ir irimo mechanikos centras, Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, Kaunas, Lietuva, el. p.: antanas.ziliukas@ktu.lt

A. Malatokienė

Statybinių konstrukcijų katedra, Kauno technologijos universitetas, Studentų 48, Kaunas, Lietuva, el. p.: ausrazilinskaite@takas.lt

Reziumė

Kompozitinių konstrukcinių elementų atsisluoksniavimas nustatomas pagal normalinius ir šlyties įtempius. Darbe autoriai siūlo taikyti netiesinį stiprumo kriterijų  esant sudėtingiems įtempiams. Po klupdymo laminuoto strypo plyšio plitimas aprašomas sudėtiniais irimo kriterijais. Parodoma irimo energijos priklausomybė nuo sluoksnių mechaninių charakteristikų bei tarpsluosknio pasipriešinimo šlyčiai. Gauti teoriniai sprendiniai patvirtinti eksperimentiniais tyrimais, nagrinėjant stikloplastikį.

Pilnas straipsnio tekstas


HIDRACIJOS IR PLYŠIŲ PLITIMO IMITAVIMAS ATSIŽVELGIANT Į TEMPERATŪROS EFEKTĄ IR REMIANTIS FUZZY LOGIKOS TEORIJA

P. Štemberk

Čekijos technikos universitetas Prahoje, Thákurova 7, 166 29 Praha, Čekijos Respublika, el. p.: stemberk@fsv.cvut.cz

A. Rainová

Čekijos technikos universitetas Prahoje, Thákurova 7, 166 29 Praha, Čekijos Respublika,
el. p.: aneta.rainova@fsv.cvut.cz

Reziumė

Straipsnyje aprašoma temperatūros ir jos kitimo įtaka į hidratacijos šilumos sklaidą betono konstrukcijose ir temperatūros pasiskirstymui šviežiame betone. Pagrindinis šio darbo tikslas - nustatyti temperatūros įtaką betono hidratacijos procesui, hidratacijos greičio bei medžiagos stiprumo kaitą ir sukauptą hidratacijos šilumą. Remiantis analizės duomenimis, nustatyta, kaip betono konstrukcijos įrimo pavojus priklauso nuo susitraukimo ir linijinės šilumos sklaidos, nustatytas plyšio gylis ir geometrija.

Pilnas straipsnio tekstas


DU XIAO-XU, SONG BAO-WEI, PAN GUANG. POVANDENINIO SKLENDŽIANČIO ĮRENGINIO SKYSČIŲ DINAMIKA IR JUDESIO IMITACIJA

DU Xiao-xu

Šiaurės vakarų politechnikos universitetas, Youyi Xilu 127,710072 Xi'an, Kinija, el. p.: xiaoxu731@126.com

SONG Bao-wei

Šiaurės vakarų politechnikos universitetas, Youyi Xilu 127,710072 Xi'an, Kinija, el. p.: songbaowei@nwpu.edu.cn

PAN Guang

Šiaurės vakarų politechnikos universitetas, Youyi Xilu 127,710072 Xi'an, Kinija, el. p.: panguang601@163.com

Reziumė

Naujos traukos povandeninis sklendžiantis įrenginys turi keletą pranašumų. Judėdamas jis keičia savo trajektoriją keisdamas sunkį, keliamąją jėgą, sunkio centro  padėtį bei šoninį sparną. Sklendžiantis povandeninis įrenginys yra paprastos konstrukcijos, pasižymi nedidele trintimi, dideliu energijos naudingumo koeficientu , palyginti nedidelė jo gamybos kaina, jis gali ilgai plaukioti, gali būti panaudotas platformai valdyti ir prižiūrėti.

Straipsnyje aprašomas povandeninio sklendžiančio įrenginio dinaminis modelis. Įrenginys turi siaurą korpusą, du slydimo hidrosparnus ir yra varomas ir valdomas keičiant sunkį ir jo padėtį. Antrame straipsnio skyriuje supažindinama su įrenginio erdviniu dinaminiu modeliu. Trečiame skyriuje pristatytas įrenginio skysčio dinamikos modelis. Ketvirtame skyriuje apžvelgiami įrenginio slydimo judesio imitavimo rezultatai, o penktame pateiktos išvados.

 

Pilnas straipsnio tekstas


VIBRACINIO GRĘŽIMO EKSPERIMENTINIS TYRIMAS

M. Ubartas

Kauno technologijos universitetas, Studentų 65, 51367 Kaunas, Lietuva, el. p.: martynas.ubartas@ktu.lt

V. Ostaševičius

Kauno technologijos universitetas, Studentų 65, 51367 Kaunas, Lietuva, el. p.: vytautas.ostasevicius@ktu.lt

S. Samper

Polytech'Annecy-Chambéry, 74944 Annecy Le Vieux Cedex, Prancūzija, el. p.:

serge.samper@univ-savoie.fr

V. Jūrėnas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el. p.: vytautas.jurenas@ktu.lt

R. Daukševičius

Kauno technologijos universitetas, Studentų 65, 51367 Kaunas, Lietuva, el. p.: rolanas.dauksevicius@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje aprašomiems vibracinio gręžimo eksperimentinis tyrimas. Nustatyti gręžimo įrankio rezonansiniai virpesių dažniai. Atlikti ašinės pjovimo jėgos, momento bei ruošinių paviršiaus kokybės matavimai. Rezultatai palyginti su įprasto gręžimo metu gautais duomenimis.

 

Pilnas straipsnio tekstas


VIBRACINIŲ PAVARŲ NUOSTOVIOJO JUDĖJIMO REŽIMO SĄLYGŲ TYRIMAS

G. Baurienė

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025, Kaunas, Lietuva, el. p.: genovaite.bauriene@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikti banginės vibracinės pavaros su žiediniu žadintuvu, kontaktuojančiu su išėjimo grandimi tašku, nuostoviojo judėjimo režimo sąlygų teorinių tyrimų rezultatai. Banginės vibracinės pavaros dinamika ištirta pagal sudarytą supaprastintą netiesinės virpesių sistemos modelį. Ištirta vibracinės pavaros įėjimo ir išėjimo grandžių sąveika, esant kinematiniam žadinimui. Įvertinta kontaktinio taško virpesių optimalūs parametrai (kontaktinio taško judėjimo elipsine trajektorija su užduotu virpesių amplitudžių santykiu išilgai dviejų statmenų koordinačių ašių ir fazių poslinkiu parametrai); žadinimo zonų išdėstymas, esant daugiafaziniam žadinimui ir rotoriaus paviršiaus parametrai. Ištirti vibracinės pavaros keturių tipų judesiai: du kontaktiniai neslystamieji ir du kontaktiniai slystamieji. Gauta lygčių sistema nuostoviojo judėjimo režimo parametrams nustatyti lygčių sistema.

 

Pilnas straipsnio tekstas


PAVIRŠIŲ TEPIMO ĮTAKA GUOLIŲ KELIAMAM TRIUKŠMUI

V. K. Augustaitis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el. p.: vytautas.augustaitis@vgtu.lt

V. Bučinskas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el. p.: vytautas.bucinskas@vgtu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateiktas lyginamasis eksperimentinis skirtingos medžiagos ir skirtingai tepamų guolių keliamo triukšmo ir virpesių charakteristikų tyrimas. Specialiuose eksperimentiniuose stenduose buvo tiriami plieniniai ir keraminiai vienodai apkrauti rutuliniai guoliai, išmatuoti jų keliamų virpesių ir akustinio triukšmo parametrai ir nustatyta keliamų virpesių parametrų priklausomybė nuo paviršių tepimo bei tepalo medžiagos. Tyrimo metu nustatytas virpesių dažnio mažėjimas tepant tirštesniu tepalu. Iškelta ir patikrinta tribologinė reiškinio prigimties hipotezė.

Gautas virpesių dažnių spektro juostos apie 2 kHz poslinkis dažnių žemėjimo kryptimi, tepant tirštesniu tepalu, rodo pradinės prielaidos pagrįstumą. Palyginamasis akustinis keraminio guolio triukšmas spektras, esant analogiškam sausam guolio riedėjimo paviršiui ir toms pačioms darbo sąlygoms, turi dar aukštesnius dažnius ir didelį triukšmo intensyvumą iki 20 kHz dažnio.

 

Pilnas straipsnio tekstas


GERIAUSIO ĮVERČIO METODOLOGIJOS TAIKYMAS TIRIANT EKSPLOATACIJOS METU RBMK REAKTORIŲ ŠILUMĄ IŠSKIRIANČIUOSE ELEMENTUOSE VYKSTANČIUS PROCESUS

T. Kaliatka

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3 44403 Kaunas, Lietuva, el. p.: tadas@mail.lei.lt

A. Marao

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3 44403 Kaunas, Lietuva, el. p.: ausrinuke@mail.lei.lt

R. Karalevičius

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3 44403 Kaunas, Lietuva, el. p.: rekara@mail.lei.lt

E. Ušpuras

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3 44403 Kaunas, Lietuva, el. p.: uspuras@mail.lei.lt

A. Kaliatka

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3 44403 Kaunas, Lietuva, el. p.: algis@mail.lei.lt

Reziumė

Straipsnyje pristatoma normalios eksploatacijos metu RBMK reaktorių šilumą išskiriančiuose elementuose vykstančių procesų analizė, atlikta taikant geriausio įverčio metodologiją. Šiai analizei atlikti pasirinktas programų paketas FEMAXI-6. Pirmiausia, atsižvelgiant į RBMK reaktorių ŠIEL'ų specifiką, programų paketas buvo pritaikytas. Vėliau, sudarytas RBMK ŠIEL'o modelis ir, naudojantis pritaikytu programų paketu FEMAXI-6, ištirti procesai vykstantys ŠIEL'e kuro rinklės, eksploatacijos metu. Šiai analizei pasirinktas ŠIEL'as iš vidutinės galios (2,5 MW) kuro rinklės.

Apvalkalo įtempių ir tarpelio tarp kuro tablečių ir apvalkalo elgsenos jautrumo ir neapibrėžtumo analizė atlikta taikant GRS geriausio įverčio metodologiją ir programų paketą SUSA. Analizės rezultatai parodė, kad ŠIEL'o apvalkalas, įvertinant galimas skaičiavimo neapibrėžtis, normalios eksploatacijos metu išlieka nepažeistas. Atlikta analizė rodo, kad galima nustatyti ŠIEL'ų būklę po normalios eksploatacijos, kas yra būtina žinoti norint kurą ilgą laiką saugoti panaudoto kuro baseinuose.

Pilnas straipsnio tekstas


CILINDRINIO PJEZOELEKTRINIO VYKDIKLIO, NAUDOJAMO SRAUTŲ VALDYMO ĮRENGINYJE, TYRIMAS

R. Bansevičius

Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio 73, 44029 Kaunas, Lietuva, el. p.: ramutis.bansevicius@ktu.lt

R. Rimašauskienė

Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio 73, 44029 Kaunas, Lietuva, el. p.: ruta.rimasauskiene@gmail.com

D. Mažeika

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, Vilnius, 10223, Lietuva, el. p.: dalius.mazeika@vgtu.lt

G. Kulvietis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, Vilnius, 10223, Lietuva, el. p.: genadijus.kulvietis@vgtu.lt

Reziumė

Šiame straipsnyje pateikiamas ir analizuojamas cilindro formos pjezoelektrinis vykdiklis, kuris naudojamas srautų valdymo įrenginių konstrukcijoje. Nesimetriniai bėgančiosios bangos tipo virpesiai sukuriami vykdiklio viršutinėje dalyje, kai jis žadinamas skirtingų fazių harmoniniais virpesiais. Pjezokeraminio elemento elektrodai žadinami sinusine įtampa, kurios fazių skirtumas π/3. Skaitmeninis modeliavimas, paremtas baigtinių elementų metodu, buvo naudojamas modaliniams dažniams bei harmonikoms analizuoti ir žiedo judėjimo trajektorijai apskaičiuoti. Skaitmeninio modeliavimo ir eksperimentinių tyrimų rezultatai pateikti publikacijoje.

 

Pilnas straipsnio tekstas


NAUJAS CILINDRINĖS SLIEKINĖS PAVAROS MATMENŲ NUSTATYMO ALGORITMAS, ĮVERTINANTIS HIDRODINAMINES KRUMPLIŲ ŠONŲ TEPIMO SĄLYGAS

Antal Tiberiu Alexandru

Cluj-Napoca technikos universitetas, C. Daicoviciu no. 15, 400020, Cluj-Napoca, Rumunija,

el. p.: Tiberiu.Alexandru.Antal@mep.utcluj.ro

Reziumė

Straipsnyje aprašytas naujas būdas cilindrinės sliekinės pavaros geometriniams parametrams nustatyti, įvertinant tepalo plėvelės susidarymą ant krumplių šonų. Atsižvelgiant į tai, nustatytas ašinis modulis mxir kiti parametrai, užtikrinantys gerą sliekinės pavaros efektyvumą bei patenkinantys guolių apkrovimo ir slieko lenkimo sąlygas. Pagrindinių parametrų skaitiniams rezultatams nustatyti naudota programa Matlab.

Pilnas straipsnio tekstas


TRENIRUOKLIŲ INERCINĖS APKROVOS STABILIZAVIMAS

V. Grigas

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44239 Kaunas, Lietuva,

el. p.: vytautas.grigas@ktu.lt

R. Maskvytis

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus. 37, 44239 Kaunas, Lietuva,

 el. p.: RobertasMaskvytis@yahoo.com

R.T. Toločka

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44239 Kaunas, Lietuva, el. p.: tadas.tolocka@ktu.lt

Reziumė

Moksliniu ir techniniu požiūriu labai svarbu kurti ir tobulinti tokią sporto įrangą, kuri įgalintų treniruotis bei  testuoti individualiai pagal vartotojo poreikius, leistų kontroliuoti bei valdyti treniruotės procesą. Šiame straipsnyje aprašomas vienas iš galimų būdų stabilizuoti jėgos treniruoklio inercines apkrovas. Tam tikslui sukonstruotas tyrimų stendas, leidžiantis išmatuoti pasipriešinimo jėgą bei įvairių sistemos dalių (svarmenų, stabilizatoriaus, rankos) judesių kinematinius parametrus. Išanalizavus gautus duomenis, pasiūlytas būdas treniruoklio sukuriamai apkrovai stabilizuoti pasyviu stabilizatoriumi. Pirminiai eksperimentinių tyrimų rezultatai patvirtino tokio stabilizatoriaus naudojimo efektyvumą.

Pilnas straipsnio tekstas


MEMS GIROSKOPŲ NERAIŠKUSIS MODELIAVIMAS IR MASTELIO FAKTORIAUS ĮVERTINIMAS

Li Jianli

Beijing aeronautikos ir astronautikos universitetas, Beijing, Kinija, el. p.: lijianli@buaa.edu.cn

Du Min

Nelaimingų įvykių prevencijos institutas, Shanhe, Hebei, Kinija, el. p.: dumin@fzxy.edu.cn

Fang Jiancheng

Beijing aeronautikos ir astronautikos universitetas, Beijing, Kinija, el. p.: fangjiancheng@buaa.edu.cn

Reziumė

MEMS giroskopų mastelio faktoriaus paklaidos būna didelės ir dėl to gyvybiškai svarbu jas analizuoti ir kompensuoti gerinant giroskopų charakteristikas. Remiantis giroskopo „Dual Gimbaled MEMS" veikimo principu, analizuojama fizinė paklaidų kilmė, mastelio faktoriaus netiesiškumo ir asimetrijos paklaidos. Pasiūlytas mastelio faktoriaus paklaidų modelis. Pateiktas neraiškiosios logikos mastelio faktoriaus paklaidų kompensavimo modelis. Bandymų rezultatai rodo, kad dinaminės giroskopo paklaidos yra 4053,2 °/h (1 σ). Įprastiniais ir daliniais metodais lyginant pirmos eilės kreivių sutapimą, giroskopo tikslumas, kompensuojamas neraiškiąja logika, pagerėja atitinkamai 15.4 ir 7.5 karto. Tai patvirtina neraiškiojo modelio tikslumą ir pagerina giroskopo dinaminį manevringumą.

Pilnas straipsnio tekstas


METALO PJOVIMO STAKLIŲ TEMPERATŪROS LAUKŲ IR ŠILUMINIŲ PAKLAIDŲ TYRIMAS REALAUS LAIKO MATAVIMO METODU

C. Chen

Tsinghua universitetas, DPIM, Beijing 100084, P.R. Kinija, el. p.: ccyxql@gmail.com

J. F. Zhang

Tsinghua universitetas, DPIM, Beijing 100084, P.R. Kinija, el. p.: zhjf@tsinghua.edu.cn

Z. J. Wu

Tsinghua universitetas, DPIM, Beijing 100084, P.R. Kinija, el. p.:wuzhijun@tsinghua.edu.cn

P. F. Feng

Tsinghua universitetas, DPIM, Beijing 100084, P.R. Kinija, el. p.: fengpf@tsinghua.edu.cn

 

Reziumė

Straipsnyje pristatomas metodas realaus laiko temperatūros laukų ir šiluminių paklaidų metalo pjovimo staklėse matavimams tirti naudojant subalansuotą platformą, kuri yra sudaryta iš matavimo objektų, poslinkių matavimo sistemos, temperatūros matavimo sistemos ir bandymo duomenų apdorojimo sistemos. Temperatūros pokyčiams metalo pjovimo staklėse nustatyti naudojamos platininės varžos. Labai tikslūs lazerinio poslinkio jutikliai ir nuolatinės srovės poslinkio jutikliai naudojami staklių suklio šiluminei paklaidai X, Y ir Z ašių kryptimis matuoti. Norint gauti tikslesnius bandymų duomenis, panaudotas filtras signalų apdorojimo metu dėl suklio radialaus sukimosi, kampinio svyravimo ir ašinio pasislinkimo atsiradusioms geometrinės formos paklaidoms pašalinti. Ant vertikaliojo apdirbimo centro atlikto bandymo duomenys buvo  analizuojami naudojant duomenų apdorojimo sistemą. Rezultatai parodė, kad matavimo sistema ir bandymo metodas yra labai tikslūs ir efektyvūs.

Pilnas straipsnio tekstas


LAIPSNIŠKO PRIARTĖJIMO MODELIS NAUDOJIMAS MIŠRAUS TIPO SURINKIMO LINIJOSE

Zheng Yongqian

Tongji universitetas, Siping Rd 1239, 200092 Shanghai, Kinija, el. p.: xiyuanxy@yahoo.com.cn

Wang Yunpeng

Tongji universitetas, Siping Rd 1239, 200092 Shanghai, Kinija, el. p.: wyp227@126.com

Hu Bo

Tongji universitetas, Siping Rd 1239, 200092 Shanghai, Kinija, el. p.: hbmail612@yahoo.com.cn

Wang Yongsheng

Tongji universitetas, Siping Rd 1239, 200092 Shanghai, Kinija, el. p.: wysbest@126.com

 

 

Reziumė

Laipsniškas skirtingų modelių planavimas mišraus tipo surinkimo linijose lemia jų efektyvumą. Šiame straipsnyje formalizuojama nagrinėjamo modelio priartėjimo problema, kas leidžia iki minimumo sumažinti prastovų ir viršvalandžių bendrąją kainą. Šiai problemai optimizuoti buvo panaudotas supaprastintas detalių spiečiaus optimizavimo (PSO) algoritmas. Norint išvengti ankstyvos detalių konvergencijos, algoritme buvo panaudotas imuniteto mechanizmas. Detalės buvo išdėstytos laiko atžvilgiu, išlaikant jų įvairovę pagal panašumą ir tankumą, taip, kad nepatektų į vietinį optimumą. Be to, sprendimai, gauti darant šias prielaidas, buvo palyginti su tradiciniu PSO algoritmu. Rezultatai parodė, kad ši naujovė labai padeda spręsti mišrių modelių surinkimo linijose priartėjimo problemas.

Pilnas straipsnio tekstas


INTEGRUOTAS BEVIELIS ŠILUMINĖS-FIZIOLOGINĖS APRANGOS MATAVIMAS IR DIRBTINIO INTELEKTO KONTROLĖ

Bao-guo Yao

Mechatronikos kolegija, China Jiliang universitetas, Hangzhou, Kinija, el.p.: yaobg@hotmail.com

Yi Li

Tekstilės ir aprangos institutas, Honkongo politechnikos universitetas, Hung Hom, Kowloon, Honkongas

Reziumė

Sukurtas integruotas bevielis šiluminės-fiziologinės aprangos su intelektualios kontrolės sistema matavimo metodas. Intelektualiai kontrolei ir fiziologinio stebėjimo funkcijai atlikti naudojamos šiuolaikinės medžiagos, jutikliai, mikroelektronika, dirbtinio intelekto kontrolės ir bevielio duomenų gavimo sistemos). Apranga turi šiluminės kontrolės sistemą, bevielio matavimo sistemą, puslaidininkių aušinimo sistemą ir oro kondicionavimo sistemą. Apranga automatiškai reguliuoja šildymą ir vėdinimą priklausomai nuo eksploatacijos sąlygų. Pateikta aprangos struktūra, intelektualios kontrolės sistema, bevielis matavimas, eksperimentai ir dėvėjimo bei kontrolės tyrimų rezultatai.

Pilnas straipsnio tekstas


DYZELINIO VARIKLIO DEGALŲ SUVARTOJIMO MATAVIMO SISTEMA, PAGRĮSTA NEURONINIŲ TINKLŲ FUNKCINIAIS RYŠIAIS

Yuan Wen-hua, Liu Yu-mei

Mechanikos ir energetikos katedra, Shaoyang kolegija, Shaoyang Hunan 422000, Kinija, el. p.: ywh6308@163.com

Reziumė

Sprendžiant dyzelinio variklio degalų suvartojimo matavimo problemą, buvo sukurtas degalų suvartojimo matavimo modelis. Dyzelinio variklio matavimo mechanizme naudojamas elipsinės pavaros degalų tekėjimo matuoklis, o parametrams derinti buvo panaudoti neuroninių tinklų funkciniai ryšiai ir chaoso optimizavimo algoritmas. Įdiegimo rezultatai parodė, kad dyzelinio variklio matavimo sistema yra labai tiksli ir variklis veikia ekonomiškiau.

 

Pilnas straipsnio tekstas


3D CAD MODELIŲ PALYGINIMAS NAUDOJANT JUNGTINIŲ GRAFŲ PROFILIO VAIZDĄ

Xutang Zhang

Mechatronikos mokykla, Harbin technologijos institutas, Harbin, 150001, Kinija, el. p.: zxt@hit.edu.cn

Tianguo Jin

Mechatronikos mokykla, Harbin technologijos institutas, Harbin, 150001, Kinija, el. p.: jintg@hit.edu.cn

Xiaofeng Chen

Mechatronikos mokykla, Harbin technologijos institutas, 150001, Kinija, el. p.: cxf@hit.edu.cn

Wangmeng Zuo

Mechatronikos mokykla, Harbin technologijos institutas, Harbin, 150001, Kinija, el. p.: cswmzuo@gmial.com

Reziumė

Naudojant jungtinių grafų profilio vaizdą, geodeziškai sujungti grafai įgalina palyginti 3D CAD modelius. Šie modeliai gali būti naudojami keliuose geodeziškai sujungtuose grafuose, kurių kiekvienas apibūdina vieną modelio bruožą. Geodeziškai sujungti grafai konstruojami jungtinių geodezinių linijų metodu analizuojant ryšius tarp išskaidytų paviršių modelių. Remiantis geodeziniais jungtiniais grafais, grafų derinimo technika yra pritaikyta 3D CAD modeliams lyginti. Požymių derinimas gali tikti lokaliais požymiais pagrįstiems CAD modeliams palyginti. Pateikiamas geodezinių jungtinių grafų efektyvumo palyginimo metodo skaičiavimo pavyzdys.

Pilnas straipsnio tekstas


LAZERINIO INTERFEROMETRO PANAUDOJIMAS MENČIŲ DANGOS MEDŽIAGOS STRUKTŪRAI IR IŠSIDĖVĖJIMUI TIRTI

A. Djeffal

Mechanikos katedra, LMH, Sidi Bel Abbes universitetas, Alžyras, BP 89, el. p.: djeffalal@yahoo.fr

M. Bounazef

Mechanikos katedra, LMH, Sidi Bel Abbes universitetas, Alžyras, BP 89, el. p.: bounazef@yahoo.com

E. A. Adda bedia

Statybos katedra, LMH, Sidi Bel Abbes universitetas, Alžyras BP 89, el. p.: addabed@yahoo.fr

Reziumė

Iki šiol atlikti darbai parodė, kaip kai kurie parametrai veikia turbinų menčių dangos medžiagą. Ši medžiaga gali pakeisti hermetinius labirintus, kurie įtaisomi rotoriaus ir turbinos vidiniame korpuse. Danga termiškai užpurškiama (Atmospheric Plasma Sprayning) ant vidinio turbinos paviršiaus. Ji naudojama menčių apsaugai, nes yra lengvai pašalinama ir neleidžia intensyviai dilti menčių viršūnėms. Šiame darbe parodyta, kas atsitinka, kai šios medžiagos paviršių veikia darbo parametrai, kokia yra jos struktūra ir ypač kokie yra šiurkštumo parametrai, nuo kurių priklauso menčių dilimas. Pateikti modeliavimo rezultatai, gauti taikant eksperimentų planavimo metodą, detaliai interpretuojami paveikslais ir kreivėmis.

 

Pilnas straipsnio tekstas


ANODINIMU APDOROTŲ STORŲ ALIUMINIO SLUOKSNIŲ FRETINGINIO DILIMO POBŪDIS

A. Raid

Mechanikos fakultetas, USTMB Oran, B.P 1505 El M'naouer, Oranas, Alžyras, el. p.: bousourai@yahoo.fr

N. Boualem

Mechanikos fakultetas, USTMB Oran, B.P1505El M'naouer, Oranas, Alžyras,
el. p.:
nour_boualem@yahoo.fr

V. Fridrici

Sistemų tribologijos ir dinamikos universitetas, UMR 5513, 36 Avenue Guy de Collongue, 69134 Ecully, Cedex, Prancūzija, el. p.: Vincent.Fridrici@ec-lyon.fr

Ph. Kapsa

Sistemų tribologijos ir dinamikos universitetas, UMR 5513, 36 Avenue Guy de Collongue, 69134 Ecully, Cedex, Prancūzija, el. p.: Philippe.Kapsa@ec-lyon.fr

 

Reziumė

Korpusinių detalių padengimas arba paviršiaus apdorojimas inžinerinėmis medžiagomis pagerina mechanines savybes ir atsparumą korozijai, tačiau nepagerina tribologinių savybių, pavyzdžiui, padengiant aliuminio lydiniais. Elementaria paviršiaus kontrole nustatomi paprasti parametrai, pavyzdžiui, šiurkštumas Ra. Šiame darbe trinties dilimo pobūdžiai nustatyti plokščiojo-sferinio kontakto (Al-Al2O3/plienas) metodu, naudojant stiprų anodinimą, buvo sudarytas labai storas aliuminio sluoksnis. Vertikalūs kietumo matavimai parodė sluoksnio storio nevienalytiškumą. Visi fretinginio dilimo bandymai buvo atlikti kambario temperatūroje didelio slydimo (Gros slip) režimu. Vidutinė trinties koeficiento vertė svyravo apie 1.1, ir skersmens kitimas nuo sukauptos energijos rodė bendrą didėjimą. Fretingo stebėjimai optiniu mikroskopu ir SEM parodė, kad dilimas kontakte yra aghezinis. Be to, nustatyta, kad dėl kietumo nevienalytiškumo susidaro dideli įtempiai storame sluoksnyje ir tai yra svarbiausia paviršiaus plastinės deformacijos su paviršiaus plyšių formavimosi priežastis.

 

Pilnas straipsnio tekstas


SISTEMINIS KONTRASTŲ NUSTATYMO LIEJIMO PROCESE METODAS

Feng Liu

Sichuan universitetas, Yihuan Road South Section 24, 610065 Chengdu, PR Kinija, el.p.: liufeng@scetc.net

Sichuan inžinerijos ir technologijos kolegija, Taishan Road 801, 618000 Deyang, PR Kinija

Yi Yang

Sichuan universitetas, Yihuan Road South Section 24, 610065 Chengdu, PR Kinija, el.p.: yangyi@scu.edu.net

Min Wu

Hubei 3611 Mechanical Co., Ltd., Renmin Road 168, 441002 Xiangfan, PR Kinija, el.p.: wumin@163.com

 

Reziumė

Išradimų problemų sprendimo teorija, viena iš svarbiausių inovacinių teorijų, nepadeda aptikti prieštaravimų. Šią problemą sėkmingai sprendė keletas tyrinėtojų. Deja, jie sutelkė dėmesį į abstrakčius projektus, spręsdami vieno faktoriaus problemas, užuot liejimo proceso optimizavimą traktavę kaip daugiafaktorį uždavinį. Pradedant sistemine analize, šiame darbe teikiamas sisteminis metodas liejimo procese atsirandantiems prieštaravimams aptikti, siūloma nuo specifinių problemų pereiti prie standartinių sprendimų naudojant patobulintą išvardytų problemų sprendimo teoriją. Šis metodas yra patikrintas daug kartų optimizuojant liečių liejimo procesą. Praktika parodė, kad sujungus sisteminį metodą su išradimų problemų sprendimo teorija padidėjo liejimo metodų optimizavimo efektyvumas.

 

Pilnas straipsnio tekstas


PJOVIKLIS KOBALTO PRISOTINTAM PAVIRŠIUI PJAUTI VANDENS SROVE

Zhonghua Huang

Hunan inžinerijos institutas, Xiangtan, Hunan, 411101, Kinija, el. p.: csu707@163.com

Pietų centrinis universitetas, Changsha, Hunan, 410083, Kinija, el. p.: csu707@163.com

Ya Xie

Hunan inžinerijos institutas, Xiangtan, Hunan, 411101, Kinija, el. p.: csu_xieya@163.com

Reziumė

Kobalto prisotinto paviršiaus pjovimo metodas taikomas vandens srovės pjoviklio smūginei apkrovai sumažinti. Buvo sukurtas pjoviklio kobalto prisotintam paviršiui pjauti vandens srove baigtinių elementų modelis ir buvo imituojamos pradinio plyšio formavimo kobalto prisotintame paviršiuje sąlygos. Imitavimo rezultatai parodė, kad, kai vandens srovės slėgis yra mažesnis už kobalto prisotinto paviršiaus gniuždymo stiprumo ribą ir vandens srovės veikimo taškas iš dalies nesutampa su pjoviklio veikimo tašku, vandens srovė negali sumažinti minimalios pjoviklio pjovimo jėgos, kuri yra naudojama pradiniam plyšiui sudaryti. Kai vandens srovės veikimo taškas sutampa su pjoviklio veikimo tašku, vandens srovė gali efektyviai sumažinti minimalią pjovimo jėgą. Jei vandens srovės slėgis yra didesnis už kobalto prisotinto paviršiaus gniuždymo stiprumo ribą, tik vandens srovė gali sudaryti pradinį plyšį kobalto prisotintame paviršiuje. Buvo atlikti bandymai, imituojantys kobalto prisotinto paviršiaus pjovimą pjovikliu su vandens srove. Šie bandymai parodė, kad, kai vandens srovės veikimo taškas nesutampa su pjoviklio veikimo tašku, vandens srovė negali sumažinti maksimalios pjoviklio smūgio jėgos, bet gali sumažinti smūgio jėgos vidutinį kvadratinį nuokrypį. Kai vandens srovės veikimo taškas sutampa su pjoviklio veikimo tašku, vandens srovė gali gerokai sumažinti maksimalią smūgio jėgą ir šios jėgos vidutinis kvadratinis nuokrypis atitinkamai sumažėja.

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius