Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys 17(3)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

D. Gąska, C. Pypno.Kranų stiprumas ir tamprusis stabilumas pagal naują ir seną projektavimo standartus (straipsnis anglų kalba)
R. Bortkevičius, R. Dundulis, R. Karpavičius. Kintamos metalo lakšto prispaudimo jėgos charakterizavimas ir vystymas (straipsnis anglų kalba)
S. Baskutis, V. Vasauskas.Mechaninių parametrų ir medžiagos įtaka šilumokaičių funkcionalumui (straipsnis anglų kalba)
K. Petkevičius, V. Volkovas.Konstrukcijų pažeidimų matavimai ir prognozavimas (straipsnis anglų kalba)
P. Yasniy, P. Maruschak, I. Konovalenko, R. Bishchak. Šiluminių plyšių tolydinio liejimo mašinos ritinėlio paviršiuje diagnostika (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

V. K. Augustaitis, V. Gičan, N. Šešok, I. Iljin.Lygčių ir struktūrinių schemų kompiuterizuotas sudarymas tiesinėms stacionarioms mechaninėms dinaminėms sistemos modeliuoti (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

Pravin P. Patil, Satish C. Sharma, Roshan Mishra. Aliumininio tipo vamzdžio svyravimams optimizuoti naudojamo elektromechaninio Koriolio srauto masės jutiklio charakteristikų tyrimas taikant paviršiaus reakcijos metodologiją (straipsnis anglų kalba)
A. Belhocine, M. Bouchetara. Sausosios trinties stabdžių diskų įšilimo tyrimas, naudojantis programa ANSYS v11.0 (straipsnis anglų kalba)
R. Barauskas, A. Kasparaitis, S. Kaušinis, R. Lazdinas.Precizinio ilgio komparatoriaus mikroskopo temperatūriniai laukai ir deformacijos (straipsnis anglų kalba)
R. Mikalauskas, V. Volkovas. Akustinio lauko ir heterogeninių pastatų struktūrų sąveikos tyrimas (straipsnis anglų kalba)
V. Dolga, L. Dolga.Lygiagrečiųjų robotų struktūrinė sintezė (straipsnis anglų kalba)
C. Szep, S.-D. Stan, V. Csibi.Lygiagrečiojo delta roboto projektavimo, darbo erdvės ir atvirkštinės kinematikos problemos (straipsnis anglų kalba)
A. Stasiškis, D. Čikotienė, A. Bargelis. SGaminių klasifikavimo sistemos procesui ir gamybos sąnaudoms prognozuoti sukūrimas (straipsnis anglų kalba)
A. Bingelis, K. Pilkauskas, K. Pukėnas, G. Čižauskas. Laisvas vertikalusis akademinės valties supimas (straipsnis anglų kalba)
M. D. Emami, S. A. Mostafavi, P. Asadollahzadeh. Aktyvios hidro-pneumatinės pakabos sistemos modeliavimas ir imitavimas naudojant grafų teoriją (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

F. Qiu, V. Kujanpää.Vidutinio anglingumo plienų kietumo keitimas pluoštiniais lazeriais: Lazerio galios tankio įtaka (straipsnis anglų kalba)
P. Kah, J. Martikainen, A. Salminen. Lazerinio hibridinio suvirinimo parametrų įtaka į pravirinamumą, greitį ir nesuvirinamumą (straipsnis anglų kalba)
A. Palevičius, G. Janušas, B. Narijauskaitė, R. Palevičius.Mikrostruktūrų formavimas naudojant kompiuteriu generuojamas hologramas (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

KRANŲ STIPRUMAS IR TAMPRUSIS STABILUMAS PAGAL NAUJĄ IR SENĄ PROJEKTAVIMO STANDARTUS

D. Gąska

Silezijos technologijos universitetas, Transporto fakultetas, Krasińskiego 8, 40-019 Katovica, Lenkija, el.p.: damian.gaska@polsl.pl

C. Pypno

Silezijos technologijos universitetas, Transporto fakultetas, Krasińskiego 8, 40-019 Katovica, Lenkija, el.p.: czeslaw.pypno@polsl.pl

Reziumė

Šiame darbe, naudojant lenkiškus standartus atliekama krūvius keliančių kranų konstrukcijos tampiojo stabilumo ir stiprumo projektavimo analizė. Šios analizės rezultatai palyginti su tokios pat analizės, atliktos pagal Europos standartus EN 13001, rezultatais. Analizuojamus kranus apibūdina šešių 6 fermų konstrukcijos, priklausomai nuo membranų ir standumo briaunų skaičiaus. Geometrinis modelis sukurtas optimalios geometrinės formos paieškai naudojant UNSP programą, BEM spręsti panaudota MSC,NASTRAN, o BEM modeliui sukurti - CTRIA3, CQUAD4, CHEXA, RBE2, CBAR elementai. Stabilumo ir stiprumo analizė atlikta keliant krūvį, kai gervė yra viduryje tarpatramio. Rezultatai pateikti bedimensine faktorių W ir h forma.

Pilnas straipsnio tekstas


KINTAMOS METALO LAKŠTO PRISPAUDIMO JĖGOS CHARAKTERIZAVIMAS IR VYSTYMAS

R. Bortkevičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: r.bortkevicius@kaispauk.lt

R. Dundulis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: romdun@ktu.lt

R. Karpavičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: rimkarp@stud.ktu.lt

Reziumė

Šis darbas yra autorių ankstesnių darbų tęsinys. Jame nagrinėjama kintamos metalo lakšto prispaudimo jėgos įtaka pagrindinėms detalės formavimo savybėms. Čia pateikiama nauja analitinė išraiška, kuri charakterizuoja kintamą prispaudimo jėgą. Į šią išraišką įtrauktos visos pagrindinės detalės formavimo savybes įtakojančios sudėtinės dalys, tokios kaip: deformacijos greitis, faktinis medžiagos įtempių būvis, statinis ir dinaminis trinties koeficientai, tam tikras detalės storis kaip funkcija nuo puansono poslinkio, bei du labai svarbūs empiriniai koeficientai. Pastarieji charakterizuoja ir įtakoja kintamos prispaudimo jėgos formą ir dydį. Palyginus deformacijų būvius po pilno detalės išformavimo, esant pastoviai ir kintamai prispaudimo jėgai, iš ribinio formavimo diagramos (FLD) matome, kad kintama prispaudimo jėga ženkliai sumažina galinę plastinių deformacijų būvio vertę.

Pilnas straipsnio tekstas


MECHANINIŲ PARAMETRŲ IR MEDŽIAGOS ĮTAKA ŠILUMOKAIČIŲ FUNKCIONALUMUI

S. Baskutis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: saubask@ktu.lt

V. Vasauskas

Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 11, 53361 Akademija, Lietuva, el.p.: vytautas.vasauskas@lzuu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikiama šilumokaičių funkcionalumui, ilgaamžiškumui ir patikimumui įtakos turinčių veiksnių analizė. Daug dėmesio skiriama korozijos įtakai parenkant medžiagas šilumokaičių šilumos mainų plokštelių ir vamzdžių gamybai. Pateikta dažniausiai pasitaikančių šilumokaičių defektų, sukeltų korozijos ir kitų neigiamų veiksnių, pavyzdžių. Atlikta šilumokaičių plokštelių gamybai naudojamų medžiagų cheminės sudėties, mechaninių ir šiluminių charakteristikų analizė. Išnagrinėta šilumokaičių jungiamųjų vamzdžių padengimo įtaka eksploatacinėms savybėms ir ilgaamžiškumui. Nustatyta, kad geležies priemaišos vandenyje skatina šilumokaičių varinių suvirinimo siūlių koroziją. Atlikti jungiamųjų vamzdžių, pagamintų iš skirtingų plienų, įtempių ir deformacijų eksperimentiniai tyrimai, tempimo diagramos, išmatuotas padengto vamzdžio skerspjūvio mikrokietumas, įvertintas ryšys tarp įtempių ir medžiagos kietumo.

Pilnas straipsnio tekstas


KONSTRUKCIJŲ PAŽEIDIMŲ MATAVIMAI IR PROGNOZAVIMAS

K. Petkevičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: Kazimieras.Petkevicius@ktu.lt

V. Volkovas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: Vitalijus.Volkovas@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjami konstrukcijų pažeidimo nustatymo metodai, pagrįsti skaitinio modeliavimo ir deformacijų monitoringo rezultatais. Pasiūlytas atvirkštinis deformuojamų kūnų mechanikos uždavinio sprendimo būdas, apibrėžiantis konstrukcijos mechaninę būseną pagal jos apkrovimo ir deformavimosi pobūdį. Pateikta strypinių ir plokščių konstrukcijų su inicijuotais defektais pažeidimų prognozavimo pavyzdžių. Gauti rezultatai sudaro prielaidas kurti diagnostikos algoritmus.

Pilnas straipsnio tekstas


ŠILUMINIŲ PLYŠIŲ TOLYDINIO LIEJIMO MAŠINOS RITINĖLIO PAVIRŠIUJE DIAGNOSTIKA

P. Yasniy, P. Maruschak, I. Konovalenko, R. Bishchak

Ternopilio Ivan Puluj nacionalinis technikos universitetas, Ruska 56, 46001, Ternopilis, Ukraina, el.p.: Maruschak.tu.edu@gmail.com

Reziumė

Ištirtas magnetinio metodo taikymas nuovargio pažeidimų tolydinio liejimo mašinos ritinėlio paviršiuje kontrolei. Atlikta tolydinio liejimo mašinos ritinėlio paviršiaus įtrūkimų analizė ir identifikavimas pagal skaitmeninį vaizdą. Išnagrinėta trimatės pažeisto paviršiaus vaizdo rekonstrukcijos pagal plokščią vaizdą problema. Remiantis nustatytais fiziniais įtrūkimų dėsningumais pasiūlyta plyšio fronto rekonstrukcijos sistemos struktūra. Pateikti teoriniai ir eksperimentiniai rezultatai.

Pilnas straipsnio tekstas


LYGČIŲ IR STRUKTŪRINIŲ SCHEMŲ KOMPIUTERIZUOTAS SUDARYMAS TIESINĖMS STACIONARIOMS MECHANINĖMS DINAMINĖMS SISTEMOS MODELIUOTI

V. K. Augustaitis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanaviciaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva,
el.p.:
vytautas.augustaitis@vgtu.lt

V. Gičan

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: vladimir.gican@vgtu.lt

N. Šešok

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: pgses@vgtu.lt

I. Iljin

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: pgilj@vgtu.lt

Reziumė

Mašinų mechaninės dalies dinaminėms sistemoms tirti, turint iš sutelktųjų elementų sudarytus jų dinaminius modelius, tikslinga taikyti kompiuterinį modeliavimą naudojant MATLAB/Simulink programas. Norint sudaryti tokių sistemų dinaminių modelių struktūrines schemas (Simulink-modelius), reikia įdėti daug darbo. Straipsnyje nagrinėjama linearizuota stacionarioji mechaninė sistema, kuri gali būti sudėtingesnės (netiesinės, nestacionarios) sistemos dalimi. Pateikta kompiuterizuota metodika tokios sistemos Simulink-modeliui sukurti. Kompiuteriniu būdu gaunamos šią sistemą aprašančių diferencialinių lygčių ir į Simulink-modelį įeinančių perdavimo funkcijų analizinės (raidinės) ir skaitinės išraiškos. Simulink-modelis sudarytas tokiu būdu, kad prie jo nesunkiai galima būtų prijungti sudėtingesnės sistemos netiesinių ir nestacionariųjų mazgų perdavimo funkcijos. Duotas pavyzdys.

 

 

Pilnas straipsnio tekstas


ALIUMININIO TIPO VAMZDŽIO SVYRAVIMAMS OPTIMIZUOTI NAUDOJAMO ELEKTROMECHANINIO KORIOLIO SRAUTO MASĖS JUTIKLIO CHARAKTERISTIKŲ TYRIMAS TAIKANT PAVIRŠIAUS REAKCIJOS METODOLOGIJĄ

Pravin P. Patil

Graphic Era universitetas, Mechanikos katedra, , Dehradun, Uttarakhand, Indija, el.p.: pravinppatil2004@gmail.com

Satish C. Sharma

Indijos Roorkee technologijos institutas, Mechanikos ir pramonės inžinerijos katedra, Roorkee, Dist. Haridwar, Uttarakhand-247667, Indija, el.p.: sshmedme@iitr.ernet.in

Roshan Mishra

BHEL, Hydrabad, Indija, el.p.: roshangreat1@gmail.com

Reziumė

Darbe diskutuojama apie paviršiaus reakcijos metodikos taikymą modeliuojant ir optimizuojant kai kurių projektavimo kintamųjų įtaką Koriolio srauto masės jutiklio charakteristikoms. Trys projektavimo kintamieji: jutiklio padėtis, sužadinimo dažnis ir tekėjimo greitis buvo keičiami atliekant bandymus pagal CCD (Central Composite Design) metodiką. Projekte buvo naudojamos tokios kintamųjų kitimo ribos: jutiklio padėtis 60-120 mm, sužadinimo dažnis 62-64 Hz ir masės tekėjimo greitis 0.1-0.3 kg/s. Naudojant laboratorijoje sukurtą įrangą buvo atlikta 20 bandymų. Masės srauto jutiklio charakteristikoms optimizuoti naudojant kompiuterinę imitavimo programą Expert Dx6, buvo sudarytos matematinio modelio lygtys. Šios lygtys - tai reakcijų antros eilės funkcijos, rodančios fazių poslinkį, priklausomai nuo trijų projektavimo parametrų. Prognozuojami rezultatai gerai sutapo su eksperimentiniais (R2 vertė fazės poslinkiui yra 0.97). Norint geriau paaiškinti trijų kintamųjų įtaką optimalioms charakteristikoms, buvo parodyti 3D paviršiaus pokyčio modelių paveikslai. Šis tyrimas parodė, kad paviršiaus reakcijos metodologiją ir CCD galima efektyviai naudoti modeliuojant Koriolio srauto masės jutiklio charakteristikas ir tai yra ekonomiškas būdas, per trumpą laiką minimaliu bandymų skaičiumi teikiantis ypač daug informacijos.

Pilnas straipsnio tekstas


SAUSOSIOS TRINTIES STABDŽIŲ DISKŲ ĮŠILIMO TYRIMAS, NAUDOJANTIS PROGRAMA ANSYS V11.0

A. Belhocine

Orano mokslų ir technologijų universitetas, Mechanikos fakultetas, Taikomosios mechanikos laboratorija, L.P 1505 El -MNAOUER, USTO 31000 Oranas, Alžyras, el.p.: belhocine55@yahoo.fr

M. Bouchetara

Orano mokslų ir technologijų universitetas, Mechanikos fakultetas, Taikomosios mechanikos laboratorija, L.P 1505 El -MNAOUER, USTO 31000 Oranas, Alžyras, el.p.: mbouchetara@hotmail.com

Reziumė

Stabdant transporto priemonę kinetinė energija yra paverčiama mechanine, o ši išsklaidoma šilumos forma. Stabdymo metu trinties sukuriama šiluma gali įkaitinti stabdžio diskus ir trinkeles iki aukštos temperatūros. Šis reiškinys yra labai svarbus, nes jį sukuria tangentiniai įtempiai ir santykinis slydimas kontakte. Šio darbo tikslas - naudojant ANSYS skaitmeninį kodą yra išnagrinėti neaušinamų ir aušinamų stabdžių diskų šiluminę būklę. Temperatūros pasiskirstymo modeliavimo stabdžių diske tikslas - nustatyti visus stabdymo veiksnius ir parametrus, t. y. stabdymo būdą, disko konstrukciją ir medžiagą. Imitavimo rezultatai patenkinamai sutampa su rezultatais, paskelbtais literatūroje.

Pilnas straipsnio tekstas


PRECIZINIO ILGIO KOMPARATORIAUS MIKROSKOPO TEMPERATŪRINIAI LAUKAI IR DEFORMACIJOS

R. Barauskas

Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: rimantas.barauskas@ktu.lt

A. Kasparaitis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: a.kasparaitis@precizika.lt

S. Kaušinis

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: saulius.kausinis@ktu.lt

R. Lazdinas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanavičiaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: r.lazdinas@gmail.com

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjama brūkšnių padėčiai nustatyti skirta mikroskopo vidinių šilumos šaltinių įtaka skalių paklaidų kalibravimo tikslumui. Trumpai pateikiama mikroskopo temperatūrinių laukų ir deformacijų modeliavimo metodika, įvertinanti vidinius mikroskopų šilumos šaltinius. Grafiškai iliustruojami modeliavimo rezultatai, rodantys šilumos šaltinių poveikį mikroskopų temperatūriniams laukams, bei dėl to atsirandančios temperatūrinės deformacijos. Pateikiamos išvados apie nagrinėjamų procesų įtaką skalių kalibravimo tikslumui.

Pilnas straipsnio tekstas


AKUSTINIO LAUKO IR HETEROGENINIŲ PASTATŲ STRUKTŪRŲ SĄVEIKOS TYRIMAS

R. Mikalauskas

Kauno technologijos universitetas, Technologinių sistemų diagnostikos institutas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: robertas.mikalauskas@ktu.lt

V. Volkovas

Kauno technologijos universitetas, Technologinių sistemų diagnostikos institutas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: vitalijus.volkovas@ktu.lt

Reziumė

Darbe nagrinėjami du akustinio lauko ir statinio konstrukcijos sąveikos modeliai. Pirmajame - dvimačiame modelyje nagrinėjama akustinės terpės ir pertvaros sąveika, esant skirtingoms pertvaros būklėms. Antrajame - trimačiame modelyje nagrinėjama dviejų aukštų perdanga - kolonos konstrukcijos elgsena žadinant mechaniškai ir akustine apkrova, esant skirtingam konstrukcijos nehomogeniškumo laipsniui. Šiuo atveju buvo modeliuojamas galimas mechaninės sistemos standumo lenkiant sumažėjimas. Gauti rezultatai parodė, jog to paties dydžio ir dažnio akustinė apkrova, esant harmoniniam žadinimui, gali sukelti didesnes defektą turinčios konstrukcijos deformacijas.

 

Pilnas straipsnio tekstas


LYGIAGREČIŲJŲ ROBOTŲ STRUKTŪRINĖ SINTEZĖ

V. Dolga

Timisoara universitetas "Politehnica", B. M Viteazu N. 1, 300222 Timisoara, Rumunija, el.p.: valer.dolga@mec.upt.ro

L. Dolga

Timisoara universitetas "Politehnica", B. M Viteazu N. 1, 300222 Timisoara, Rumunija, el.p.: lia.dolga@mec.upt.ro

Reziumė

Lygiagretieji robotai paplito dėl pranašumų, kuriuos jiems teikia įprasti serijiniai mechanizmai, turintys didelį standumą, didelę galią, didelį greitį ir didelį tikslumą. Lygiagretusis robotas yra mechatroninė sistema, todėl jį projektuojant reikia vadovautis mechatronikos dvasia. Straipsnyje siūlomas struktūrinės sintezės metodas, paremtas mechatroninės filosofijos koncepcija ir kinematiniais ryšiais.

Pritaikytas V modelis ir V projektavimo ciklas. Ši metodologija įvertina iteracinį procesą atitinkančias gaminio projekto tobulinimo stadijas. Projektavimo metu universalaus lygiagrečiojo roboto negalima vertinti pagal minimalų darbo krūvį. Naudojant lygiagretųjį robotą konkrečiam tikslui, reikalinga kruopšti struktūrinė analizė ir tikslūs parametrai; straipsnyje detaliai išdėstyta struktūrinė lygiagrečiųjų robotų mechanizmų sintezė.

Nustatyti ir suklasifikuoti kinematiniai ryšiai: detalizuota operacijų schema ir mechanizmų struktūrinė analizė. Aptarti struktūrinės sintezės principai pagristi kinematinių ryšių koncepcija ir apibendrinti tokios sintezės plokščio bei erdvinio lygiagretaus robotų struktūros mokomieji pavyzdžiai.

 

Pilnas straipsnio tekstas


LYGIAGREČIOJO DELTA ROBOTO PROJEKTAVIMO, DARBO ERDVĖS IR ATVIRKŠTINĖS KINEMATIKOS PROBLEMOS

C. Szep

Cluj-Napoca technikos universitetas, C. Daicoviciu 15, 400020 Cluj-Napoca, Rumunija, el.p.: szep_crysty84@yahoo.com

S.-D. Stan

Cluj-Napoca technikos universitetas, C. Daicoviciu 15, 400020, Cluj-Napoca, Rumunija, el.p.: sergiustan@ieee.org

V. Csibi

Cluj-Napoca technikos universitetas, C. Daicoviciu 15, 400020, Cluj-Napoca, Rumunija, el.p.: csibiven@yahoo.com

Reziumė

Nagrinėta nuolat kintanti darbo erdvė, kuri yra visų galimų mobilios platformos orientacijų nustatytoje pozicijoje visuma. Roboto projektavimas susideda iš jo geometrinių parametrų skaičiavimo, užtikrinančio judančios platformos padėtį nustatytos darbo erdvės viduje.

Pilnas straipsnio tekstas


GAMINIŲ KLASIFIKAVIMO SISTEMOS PROCESUI IR GAMYBOS SĄNAUDOMS PROGNOZUOTI SUKŪRIMAS

A. Stasiškis

Kauno technologijos universitetas, S. Daukanto 12, 35212 Panevėžys, Lietuva, el.p.: andrius.stasiskis@ktu.lt

D. Čikotienė

Šiaulių universitetas, Vilniaus 141, 78222 Šiauliai, Lietuva, el.p.:dalia@tf.su.lt

A. Bargelis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: algirdas.bargelis@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikta gaminių klasifikavimo sistema, kuri yra esminis veiksnys geriausioms gaminio savybėms ir charakteristikoms rasti bei galimam gamintojui nustatyti esamose gamybos įmonėse. Sukurta sistema gali padėti klasifikuoti skirtingus panašios paskirties ir funkcijų gaminius į atskiras klases pagal jų charakteristikas ir savybes. Klasifikavimo procedūra pagrįsta dialogine duomenų įvestimi ir naudoja tokius objektų požymius, kaip masė, dydis, tūris, galia, greitis ir pan. Gaminiams, esantiems toje pačioje klasėje, buvo sukurtas gamybos sąnaudų prognozavimo modelis, pagrįstas matematinės regresijos lygtimi. Sukurtoji klasifikavimo sistema ir gamybos išteklių prognozavimo modelis išbandyti bei patvirtinti laboratorijoje ir pramonėje. Mokslinių tyrimų rezultatai įdiegti virtualios gamybos sistemoje ir taikomi ankstyvoje naujo gaminio ir jo gamybos proceso konstravimo stadijoje.

 

Pilnas straipsnio tekstas


LAISVAS VERTIKALUSIS AKADEMINĖS VALTIES SUPIMAS

A. Bingelis

Lietuvos kūno kultūros akademija, Sporto 6, 44221 Kaunas, Lietuva, el.p.: algirdas.bingelis@gmail.com

K. Pilkauskas

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: kestutis.pilkauskas@ktu.lt

K. Pukėnas

Lietuvos kūno kultūros akademija, Sporto 6, 44221 Kaunas, Lietuva, el.p.:k.pukenas@lkka.lt

G. Čižauskas

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: ginas.cizauskas@ktu.lt

 

Reziumė

Nagrinėjama akademinių valčių vertikaliojo supimo įtaka irklavimo efektyvumo rodikliams, kurie apibrėžiami kaip valties drėkinamo paviršiaus ploto pokytis dėl vidutinio valties grimzlės prieaugio. Apskaičiuoti įvairių klasių akademinių valčių irklavimo efektyvumo rodikliai, sąlygojami valties komplekso laisvo vertikaliojo supimo, nustatyta šių rodiklių priklausomybė nuo kai kurių valties korpuso parametrų ir irkluotojų vertikalaus poveikio sėdynėlei intensyvumo, pateikta praktinių rekomendacijų, kaip padidinti irklavimo efektyvumą.

Pilnas straipsnio tekstas


AKTYVIOS HIDRO-PNEUMATINĖS PAKABOS SISTEMOS MODELIAVIMAS IR IMITAVIMAS NAUDOJANT GRAFŲ TEORIJĄ

M. D. Emami

Isfahan technologijos universitetas, Mechanikos katedra, Iranas, el.p.: mohsen@cc.iut.ac.ir

S. A. Mostafavi

Arako universitetas, Inžinerijos fakultetas, Mechanikos katedra, Arak, 38156-88349, Iranas, el.p.: a-mostafavi@araku.ac.ir

P. Asadollahzadeh

Irano mokslų ir technologijų universitetas, Mechanikos katedra, Iranas, el.p.: p_asadollahzadeh@mecheng.iust.ac.ir

Reziumė

Šiame straipsnyje aprašytas aktyvios hidro-pneumatinės pakabos sistemos modelis. Tai yra palyginti naujas pakabos projektas, kuriame sistema veikia be klasikinių mechaninių elementų, tokių kaip spyruoklės ir amortizatoriai. Vietoj hidraulinės sistemos panaudotas plunžerinis cilindras, tekėjimo ribotuvas, hidropneumatinis akumuliatorius ir galingas hidraulinis siurblys kartu su greitaveikiu valdymo vožtuvu. Kiekvienos aktyvios hidro-pneumatinės pakabos sistemos pagrindas yra jėgos matuoklis, ribojantis veikiančią jėgą. Sistemos modeliavimas atliktas naudojant imitavimą grafų teorijos technika. Visi sistemos komponentai buvo pakeisti jų grafų teorijos pakaitalais. Pagrindinės lygybės buvo sudarytos ir išspręstos naudojant grafų teorijos modelius. Grafų teorijos rezultatai palyginti su kitais rezultatais ir nustatyta, kad grafų teorijos išvados sutampa su kitų modelių išvadomis. Taigi, grafų teorijos taikymas yra dar vienas geras būdas sudėtingų sistemų komponentams ir fiziniams modeliams projektuoti.

Pilnas straipsnio tekstas


VIDUTINIO ANGLINGUMO PLIENŲ KIETUMO KEITIMAS PLUOŠTINIAIS LAZERIAIS: LAZERIO GALIOS TANKIO ĮTAKA

F. Qiu

Lappeenranta technologijos universitetas, LUT metalas, Lazerių laboratorija, Tuotantokatu 2, 53850 Lappeenranta, Suomija, el.p.: feng.qiu@lut.fi

V. Kujanpää

Lappeenranta technologijos universitetas, LUT metalas, Lazerių laboratorija, Tuotantokatu 2, 53850 Lappeenranta, Suomija, el.p.: veli.kujanpaa@lut.fi

Reziumė

Straipsnyje tiriama pluoštinio lazerio galios tankio įtaka dviejų vidutinio anglingumo plienų paviršiaus kietumo kitimui. Išfokusuotas lazerio spindulys, gautas naudojant pluoštinių lazerių sistemą, panaudotas bandinio paviršiui apšvitinti. Bandymams panaudoti du vidutinio anglingumo skirtingos pradinės mikrostruktūros plienai: X15 turintis ferito ir perlito, ir AC16, sudarytas iš atleisto martensito. Plieno X15 bandymai parodė, kad bet kokios galios lazeriui būtinas tam tikras optimalus galios tankis, leidžiantis pasiekti maksimalų plieno kietumą. Didėjant lazerio galiai, tiek reikiamam paviršiaus kietumui, tiek sukietinimo gyliui pasiekti optimalus galios tankis mažėja. Nustatyta, kad plieno AC16 maksimalus kietumas nepriklauso nuo lazerio galios tankio. Legiruojantieji elementai gali padidinti sukietinimo gylį. Nedidelis paviršiaus aplydymas gali palengvinti sukietinimo procesą ir padidinti paviršiaus kietumą. Sukietinimo gylis dažniausiai padidėja padidėjus lazerio galiai ir/arba lazerio galios tankiui. Kaip ir kitų tipų lazeriai, pluoštinis lazeris tinka vidutinio anglingumo plienams sukietinti.

Pilnas straipsnio tekstas


LAZERINIO HIBRIDINIO SUVIRINIMO PARAMETRŲ ĮTAKA Į PRAVIRINAMUMĄ, GREITĮ IR NESUVIRINAMUMĄ

P. Kah

Lappeenranta technologijos universitetas, PO Box 20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: paul.kah@lut.fi

A. Salminen

Lappeenranta technologijos universitetas, PO Box 20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: antti.salminen@lut.fi

J. Martikainen

Lappeenranta technologijos universitetas, PO Box 20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: jukka.martikainen@lut.fi

 

Reziumė

Vis daugiau domimasi lazerinio hibridinio suvirinimo taikymu metalo pramonėje storasieniams gaminiams gaminti, nes šis suvirinimo būdas yra pranašesnis, nei suvirinimas tiktai lazeriu. Vienas iš pagrindinių pranašumų yra tai, kad šiuo atveju tarpai tarp suvirinamų detalių gali būti didesni. Norint šį suvirinimo būdą sėkmingai taikyti gamyboje aukštos kokybės gaminiams suvirinti, reikia išnagrinėti parametrus, lemiančius įvirinamumą, suvirinimo greitį ir nepravirinamumą.

Tyrimas remiasi literatūros, kurioje yra išnagrinėtos įvairios kelių tyrėjų grupių publikacijos, apžvalga. Ši apžvalga nagrinėja specifinius atvejus: įvirinamumą, suvirinimo greitį ir nepravirinamumą hibridinio lazerinio suvirinimo procese. Kai yra daug parametrų, procesą galima panaudoti įvairiems tikslams, kiekvienu konkrečiu atveju parenkant tinkamiausią. Nustatyta, kad proceso trukmė turi svarbią reikšmę įvirinamumo gyliui ir procesų tarpusavio sąveikai. Įvirinamumo gylis daugiausia priklauso nuo lazerio galios ir suvirinimo greičio, o nepravirinamumui ypač daug įtakos turi įtampos bei pridėtinės vielos ir pastūmos greičiai. Šis darbas sukuria gerą pagrindą vėlesniems tyrimams ir teikia informaciją metalo konstrukcijų gamintojams, kaip padidinti šių gaminių gamybą ir pagerinti kokybę taikant hibridinį lazerinį suvirinimą.

 

 

Pilnas straipsnio tekstas


MIKROSTRUKTŪRŲ FORMAVIMAS NAUDOJANT KOMPIUTERIU GENERUOJAMAS HOLOGRAMAS

A. Palevičius

Kauno technologijos universitetas, A. Mickeviciaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: arvydas.palevicius@ktu.lt

G. Janušas

Kauno technologijos universitetas, A. Mickeviciaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: giedrius.janusas@ktu.lt

B. Narijauskaitė

Kauno technologijos universitetas, A. Mickeviciaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: birute.narijauskaite@ktu.lt

R. Palevičius

Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: ramutis.palevicius@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje aprašoma, kaip taikant Furjė transformaciją, kuriama Kauno technologijos universiteto ženklo kompiuterinė holograma ir kaip ji suformuojama PMMA, naudojant elektroninės litografijos techniką. Kompiuterinių hologramų sintezei panaudotas Gerchbergo ir Saxtono algoritmas, bei pateikta šių kompiuterinių hologramų pavyzdžių.

 

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius