Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys Nr.6(86)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

M. Daunys, R. Česnavičius.Mažaciklio asimetrinio sukimo tyrimas (straipsnis anglų kalba)
E. Černiauskas, A. Keršys, V. Lukoševičius, J. Sapragonas.Transporto priemonių šoninių durų apsauginių sijų tyrimas (straipsnis anglų kalba)
P. Pirali, Gh. H. Liaghat, M. T. Ahmadi. Tąsus plastiškumas ir lokalizuoto pažeidimo nesuderinamumas su deformaciniu silpnėjimu (straipsnis anglų kalba)
M. Samofalov.Slidinėjimo trasų sporto ir pramogų statinio skaitinio modeliavimo nuoseklumas (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

A. Khorsi, A. Azzi. Trijų skirtingos geometrijos kiaurymių aušinimo plėvelės skaičiavimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

A. Rugaitis, K. Juočas, V. Volkovas, V. Deksnys. Sklandytuvų dinaminių charakteristikų modeliavimas, eksperimentiniai tyrimai ir kritinių parametrų analizė (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

B. Ranjbar Sahraei, A. Nemati, A. A. Safavi. Realaus laiko nustatymas optimizuojant adaptyvių stipriai sujungtų dalelių spiečiaus netiesines sistemas (straipsnis anglų kalba)
M. Rahmoune, D. Osmont.Pjezoelektrinių šiuolaikinių konstrukcijų imitavimas klasikiniais baigtiniais elementais (straipsnis anglų kalba)
L. Portjanski, G. Nekrassov, R. Zahharov, E. Shevtshenko.Rąstinių namų CAD/CAM projektavimo sistema LOGBUILD (straipsnis anglų kalba)
V. Grigas, K. Kazlauskienė, A. Šulginas, R.T. Toločka.Irklavimo treniruoklio magnetoreologinio apkrovos įrenginio skaitinė analizė (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

H. Aouici, M.A. Yallese, B. Fnides, T. Mabrouki.Karščiui arsparaus plieno AISI H11 apdirbamumo rupiai tekinant CBN įrankiu tyrimas (straipsnis anglų kalba)
V. Ostaševičius, I. Milašauskaitė, R. Daukševičius, V. Baltrušaitis,V. Grigaliūnas, I. Prosyčevas.Eksperimentinis pjezoelektrinio polimero PVDF medžiagos struktūros tyrimas (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

MAŽACIKLIO ASIMETRINIO SUKIMO TYRIMAS

M. Daunys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, Kaunas, 44312, Lietuva, el.p.: mykolas.daunys@ktu.lt

R. Česnavičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, Kaunas, 44312, Lietuva, el.p.: ramunas.cesnavicius@ktu.lt

Reziumė

 Straipsnyje nagrinėjamas plieno 45, apkrauto simetriniu (rτ= -1,0) ir asimetriniu (rτ = -0,75; -0,5) sukimu, mažaciklis nuovargis esant apribotiems šlyties įtempiams. Nustatyta, kad medžiaga yra cikliškai stabili, nes histerezės kilpos plotis tiek simetrinio, tiek asimetrinio apkrovimo atveju yra pastovus. Esant simetriniam ciklui, vienpusė plastinė deformacija nekaupiama, t. y. nėra kvazistatinių pažeidimų, o asimetrinio apkrovimo metu ima kauptis vienpusė plastinė deformacija. Pasiūlytos analitinės priklausomybės apskaičiuoti ilgalaikiškumui, esant asimetriniam apkrovimui, įvertinant sukauptos vienpusės plastinės deformacijos sukeltus nuovarginius ir kvazistatinius pažeidimus. Nustatyta, kad kvazistatiniai pažeidimai didėja, didėjant apkrovimo lygiui ir, esant vidutiniams apkrovimo lygiams, ilgalaikiškumas sumažėja nuo Nc= 2840 iki Nc = 1830    (τ¯  = 1,60; rτ = -0,75) ir nuo Nc = 9050 iki Nc =5010 ( τ¯ = 1,60; rτ = -0,5).   

Pilnas straipsnio tekstas


TRANSPORTO PRIEMONIŲ ŠONINIŲ DURŲ APSAUGINIŲ SIJŲ TYRIMAS

E. Černiauskas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: egidijus.cerniauskas@stud.ktu.lt

A. Keršys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: arturas.kersys@ktu.lt

V. Lukoševičius

UAB CADEIS, Kanto 24, 44296 Kaunas, Lietuva, el.p.: vaidas.lukosevicius@cadeis.lt

J. Sapragonas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: jonas.sapragonas@ktu.lt

Reziumė

Įvykus šoniniam susidūrimui, priešingai nei priekiniam, nebūna išskirtinių deformacinių zonų. Nors transporto priemonių saugumą apibūdina įvairūs testai ir reglamentai, tačiau nė viename iš jų nėra nustatytos šoninų durelių apsauginių sijų stiprumo charakteristikos. Atlikus eksperimentinius skirtingų gamintojų šoninių durelių apsauginių sijų bandymus pastebėta, jog sijų atlaikomos lenkimo apkrovos labai skiriasi, kas leidžia daryti prielaidą, kad montuojama sija ne visuomet atlieka savo funkciją arba mechaninės charakteristikos parenkamos neracionaliai. Sukurti šoninių durelių apsauginių sijų skaitiniai modeliai, leidžiantys preliminariai vertinti konstrukcijos standumą transporto priemonei susiduriant su šonine kliūtimi.

Pilnas straipsnio tekstas


TĄSUS PLASTIŠKUMAS IR LOKALIZUOTO PAŽEIDIMO NESUDERINAMUMAS SU DEFORMACINIU SILPNĖJIMU

P. Pirali

Tarbiat Modares universitetas, Inžinerijos fakultetas, Mechanikos katedra, Jalal Ale Ahmad Highway, 14115-141 Teheranas, Iranas, el.p.: ppirali@modares.ac.ir

Gh. H. Liaghat

Tarbiat Modares universitetas, Inžinerijos fakultetas, Mechanikos katedra, Jalal Ale Ahmad Highway, 14115-141 Teheranas, Iranas

M. T. Ahmadi

Tarbiat Modares universitetas, Inžinerijos fakultetas, Mechanikos katedra, Jalal Ale Ahmad Highway, 14115-141 Teheranas, Iranas

Reziumė

Šio darbo tikslas - pašalinti ankstesnių modelių trūkumus, t.y. priklausomybę nuo tinklelio, skaitmeninės reakcijos ir deformacijos lokalizacijos įvertinimo naudojant bendrus plastiškumo silpnėjimo modelius, neobjektyvumą. Pagrindinių dalinių diferencinalinių lygčių tipo pakeitimo galima išvengti naudojant greičio priklausomybės modelius, pavyzdžiui, tąsaus plastiškumo, nepaisant to, kad tąsumas neleidžia deformacijoms neribotai didėti lokalizacijos metu, nes jos vyksta labai mažuose tūriuose. Lokalizacijos metu pažeidimas yra be galo mažas, ir jo pasiskirstymo nevienalytiškumas prieštarauja tolygaus pažeidimo principui. Reikalingas pažeidimo lauko tolygumas gali būti pasiektas lokalizacijos ribojimu ir tąsumo reguliavimu. Šiame straipsnyje siūlomas kombinuotas požiūris: atliekant betono elgsenos struktūrinį modeliavimą naudoti tąsaus plastiškumo teoriją ir nelokalų pažeidimo modelį.

 

Pilnas straipsnio tekstas


SLIDINĖJIMO TRASŲ SPORTO IR PRAMOGŲ STATINIO SKAITINIO MODELIAVIMO NUOSEKLUMAS

M. Samofalov

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: Michail.Samofalov@vgtu.lt

Reziumė

Straipsnyje siūloma nuosekliai planuoti sudėtingų inžinerinių statinių projektų skaičiavimus. Nagrinėjama galimybė konstrukcijų įtempių ir deformacijų būvį tirti etapais, atsižvelgiant į netiesiškumo požymius. Išvadas apie sistemos mechaninį būvį siūloma grįsti alternatyvių skaičiuojamųjų modelių analizės rezultatų gretinimu. Sudėtingo statinio veiksmingo skaičiavimo nuoseklumui ypač didelę reikšmę turi jo originalios savybės ir realios situacijos ypatumai. Rengiant statinio projekto inžinerinę dokumentaciją, kiekviename skaičiavimų etape ypač svarbūs yra kompiuterio išteklių bei inžinierių kvalifikacijos klausimai. Anksčiau aptarta skaičiavimų tvarka 2009 m. praktiškai pritaikyta Druskininkų slidinėjimo trasai su dirbtine sniego danga projektuoti. Šio statybos komplekso laikančiųjų konstrukcijų ypatingos savybės - reguliariai besikartojantys rėmai bei skaidomumas į nepriklausomas dalis. Šiuo atveju sėkmingai panaudota iš anksto įtemptų ryšių sistema leidžia taupyti medžiagas, tačiau verčia spręsti netiesinį uždavinį. Sudėtingo statinio konstrukcijų būvio kokybiškai ištirti faktiškai neįmanoma be iš anksto kruopščiai parengtos tyrimų programos.

Pilnas straipsnio tekstas


TRIJŲ SKIRTINGOS GEOMETRIJOS KIAURYMIŲ AUŠINIMO PLĖVELĖS SKAIČIAVIMAS

A. Khorsi

Orano mokslo ir technologijos universitetas, BP 1505 El Mnaouer, Oranas, Alžyras, el.p.: azzeddine_khorsi@yahoo.fr

A. Azzi

Orano mokslo ir technologijos universitetas, BP 1505 El Mnaouer, Oranas, Alžyras, el.p.: abbesazzi@yahoo.fr

Reziumė

Straipsnyje pateikiami trijų kiaurymių aušinimo plėvelių geometrijos skaičiavimai. Pirmoji yra klasikinė cilindrinė kiaurymė, antroji keturkampė, o trečioji - nauja siaurėjanti, suprojektuota norint pagerinti aušinimo kanalo geometriją, kad atskirose kiaurymėse sumažėtų mechaninė jėga. Tiksli Sargisono ir kitų (2002) sukurta eksperimentinė geometrija yra naudojama taikant ANSYS ICEM CFD programą. Palyginimui išbandyti trys pūtimo greičiai. Skaičiuojamoji aplinka yra diskretizuota naudojant patobulintą daugiablokį konstrukcinį tinklelį, o slėgio (pūtimo) plotas ir turbulencijos laukas nustatyti naudojant Menterio (1983) ribinių tangentinių įtempių modelį. Pateikti ir palyginti pasvirusių cilindrinių kiaurymių skaičiavimo, esant įvairiems pūtimo greičiams, rezultatai, kanalai ir nauja geometrija. Tyrimas parodė, kad kiaurymių išėjimą geriau yra jungti išpjovų forma. Tada aušimo plėvelė nenutrūkstamai teka pūtimo kryptimi ir jos srovė, esant dideliems pūtimo greičiams, nedidėja.

Pilnas straipsnio tekstas


SKLANDYTUVŲ DINAMINIŲ CHARAKTERISTIKŲ MODELIAVIMAS, EKSPERIMENTINIAI TYRIMAI IR KRITINIŲ PARAMETRŲ ANALIZĖ

A. Rugaitis

Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: aurimas.rugaitis@stud.ktu.lt

K. Juočas

Sportinė aviacija ir ko, Pociūnai 59327, Prienai, Lietuva, el.p.: klemas@lak.lt

V. Volkovas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: vitalijus.volkovas@ktu.lt

V. Deksnys

Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.deksnys@ktu.lt

Reziumė

Darbe nagrinėjami sklandytuvų dinaminių charakteristikų modeliavimo ir antžeminių bandymų rezultatai. Pateikta sklandytuvo konstrukcijos savųjų dažnių ir flaterio reiškinį apibūdinančių parametrų nustatymo metodika, analizuojamos priemonės, sukurtos sklandytuvų antžeminiams dažniniams bandymams atlikti. Sklandytuvo LAK-17B konstrukcijos elementų rezonansinių dažnių modeliavimo rezultatai lyginami su eksperimentiniais antžeminių dinaminių bandymų rezultatais. Parodytas metodikos taikymo efektyvumas - nustatyta, kurie sklandytuvo konstrukcijos elementai gali būti veikiami flaterio reiškinių, bei tų elementų virpesių dekrementai.

Pilnas straipsnio tekstas


REALAUS LAIKO NUSTATYMAS OPTIMIZUOJANT ADAPTYVIŲ STIPRIAI SUJUNGTŲ DALELIŲ SPIEČIAUS NETIESINES SISTEMAS

B. Ranjbar Sahraei

Shiraz universitetas, Elektros ir kompiuterių inžinerijos mokykla, Shiraz, Iranas, el.p.: b.ranjbar@ieee.org

A. Nemati

Sharif technologijos universitetas, Mechanikos mokykla, Teheranas, Iranas, el.p.: arnemati@gmail.com

A. A. Safavi

Shiraz universitetas, Elektros ir kompiuterių inžinerijos mokykla, Shiraz, Iranas, el.p.: safavi@shirazu.ac.ir

Reziumė

Šiame straipsnyje pasiūlytas adaptyvus detalių spiečiaus optimizavimo metodas stipriai sujungtoms elektromechaninėms sistemoms identifikuoti. Naudojant kai kurių stipriai sujungtų dalelių spiečiaus modifikacijas skaičiavimo efektyvumas padidėjo. Šiuo būdu yra pagerinta realaus laiko identifikavimo procedūra. Pasiūlyto identifikavimo metodo efektyvumui padidinti papildomai yra panaudotas realus maketas su ant plokštumos sumontuotu rutuliu ir sukurtas šio įtaiso dinaminis modelis. Tiek imitavimo, tiek eksperimento rezultatai rodo, kad parametrų identifikavimo, naudojant pasiūlytąjį algoritmą, rezultatai yra kur kas geresni, nei panaudojant kitus identifikavimo metodus, pagrįstus tradicinį dalelių spiečiaus optimizavimu ir genetiniu algoritmu.

Pilnas straipsnio tekstas


PJEZOELEKTRINIŲ ŠIUOLAIKINIŲ KONSTRUKCIJŲ IMITAVIMAS KLASIKINIAIS BAIGTINIAIS ELEMENTAIS

M. Rahmoune

EMSN, Kompleksinis universitetas, Nacionalinė taikomųjų mokslų mokykla, B.P. 669, 60000 Oujda, Morokas, el.p.: moharahm@yahoo.com

D. Osmont

ONERA, Kieto kūno ir irimo mechanikos katedra, Avenue de la Division Leclerc, Châtillon 92330, Prancūzija, el.p.: Daniel.Osmont@onera

Reziumė

Įvairūs autoriai kuria patobulintus arba specialius baigtinius elementus pjezoelektrinių medžiagų elektromechaniniam ryšiui ir elektriniams laisvės laipsniams nustatyti. Kiti autoriai laisvės laipsnių potencialą pašalina „kompensuojant kondensacija". Taip sutaupoma skaičiavimo laiko.

Šis darbas rodo, kad klasikinis baigtinių elementų metodas (be elektrinio DOF) gali būti taikomas kuriant plonas šiuolaikines pjezoelektrines konstrukcijas. Klasikinio baigtinių elementų (tik mechaninių) metodo pakanka, tačiau turime korektiškai įvertinti modifikuotą elastingumo matricą ir panaudoto potencialo indukuotą elektros jėgą. Elektros krūvis yra apskaičiuotas pagal nustatytą poslinkį. Parodyta, kad modifikuoti lygiai yra tokie patys kaip ir taikant „kompensuojant kondensacija" metodą. Todėl negaištamas skaičiavimo laikas „kompensavimo kondensacija" tyrimams ir skaičiavimai gerokai paspartėja.

Pilnas straipsnio tekstas


RĄSTINIŲ NAMŲ CAD/CAM PROJEKTAVIMO SISTEMA LOGBUILD

L. Portjanski

Talino technologijos universitetas, Ehitajatee tee 5,198086 Talinas, Estija, el.p.: leonid.portjanski@ttu.ee

G. Nekrassov

Talino technologijos universitetas, Ehitajate tee 5,198086 Talinas, Estija, el.p.: grigori.nekrassov@ttu.ee

R. Zahharov

Pharmadule OÜ, Kesk tee 22, Jüri, Rae vald, 75301 Harjumaa, Estija, el.p.: grigori.nekrassov@ttu.ee

E. Shevtshenko

Talino technologijos universitetas, Ehitajatee tee 5,198086 Talinas, Estija, el.p.: eduard.shevtshenko@ttu.ee

Reziumė

Naudojant autorių sukurtą integruotą CAD/CAM sistemą LOGBUILD, galima projektuoti rąstinius namus ir paruošti ne tiktai projekto brėžinius bet ir visą namą sudarančių detalių (rąstų ir jų apdirbimo technologijų, langų, duris, gegnių ir lentų) specifikaciją. Pasiūlytas matmenų grandinių skaičiavimo algoritmas. Gautus rezultatus panaudojus automatizuotos gamybos sistemoje galima gaminti detales iš gamybai pateiktų ruošinių. Optimizavimo metodų analizė parodė, kad realios gamybos negalima visiškai optimizuoti. Pasiūlyta lokali optimizacija apima detalių parinkimą, kad esant užsakovo nustatytam ruošinio ilgiui, atliekų būtų kuo mažiau ir užtikrina leistiną atliekų procentą. Optimizacijos algoritmas taip pat panaudojamas detalių tiekimo aprašui sudaryti.

Ši CAD/CAM rąstinių namų projektavimo sistema sukurta algoritmine kalba C++ ir įdiegta į gamybą firmoje „Palmatin" rąstinių ir tašinių namų mašininiam projektavimui, taip pat sudaryti tokiai rąstų apdirbimo technologijai, kad medžiagų atliekų gamybos ir įpakavimo metu būtų kuo mažiau.

Pilnas straipsnio tekstas


IRKLAVIMO TRENIRUOKLIO MAGNETOREOLOGINIO APKROVOS ĮRENGINIO SKAITINĖ ANALIZĖ

V. Grigas

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.grigas@ktu.lt

K. Kazlauskienė

Kauno technologijos universitetas, A .Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: kristina.kazlauskiene@ktu.lt

A. Šulginas

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: toskai@gmail.com

R.T. Toločka

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: tadas.tolocka@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikiami originalaus irklavimo treniruoklio magnetoreologinio apkrovos įrenginio skaičiuojamosios srautų analizės (CFD) metodu, naudojant „SolidWorks" ir „CosmosFloWorks" programinę įrangą, gauti rezultatai. Tyrimo tikslas - nustatyti, ar tokiu įrenginiu keičiant apkrovos įrenginio sukamojo judesio hidrauliniame cilindre esančio skysčio dinaminę klampą galima sudaryti tokią kintamą pasipriešinimo jėgą, kuri imituotų realią ciklo metu irklą veikiančią apkrovą. Nustatyta, kad reikiamas irklo rankeną veikiančios pasipriešinimo jėgos diapazonas (20-1000 N) negali būti užtikrintas, kai tiriamo 55x60 mm skerspjūvio cilindro diafragmoje yra tik vienas kanalas, pro kurį skystis išteka iš vienos kameros į kitą (naudojant magnetoreologinį skystį MRF-140CG, kurio klampa gali būti nuo 0.28 iki 70 Pa s). Reikiamas pasipriešinimo jėgos diapazonas gali būti gautas, diafragmoje suformuojant dvidešimt penkis 3.6 mm skersmens kanalus.

Pilnas straipsnio tekstas


KARŠČIUI ARSPARAUS PLIENO AISI H11 APDIRBAMUMO RUPIAI TEKINANT CBN ĮRANKIU TYRIMAS

H. Aouici, M.A. Yallese, B. Fnides

1945 Gegužės 8-osios universitetas, Mechanikos ir konstrukcijų laboratorija (LMS), Mechanikos katedra, Guelma 24000, Alžyras, el.p.: aouici_hamdi@yahoo.fr

T. Mabrouki

Lyono universitetas, CNRS, INSA - Lyon, LaMCoS, UMR5259, F69621, Prancūzija

Reziumė

Straipsnyje aprašomas detalus karščiui atsparaus plieno AISI H11 rupiojo aptekinimo pjovimo jėgų, paviršiaus šiurkštumo, maksimalios temperatūros, įrankio išsidėvėjimo tyrimas. Šis plienas yra užgrūdintas iki 50 HRC ir apdirbtas kubiniu boro nitridu (CBN7020), pagamintu Cr-Mo-V pagrindu ir neturinčiu volframo, nejautriu temperatūros pokyčiams ir labai atspariu dilimui. Jis yra naudojamas malūnsparnių rotoriaus menčių ir štampų detalių apdirbimui. Aptekinimo bandymai buvo atlikti taikant eksperimento planavimo metodiką. Gauti rezultatai buvo panaudoti pjovimo kintamųjų (pastūmos ir pjovimo greičio, pjovimo gylio) įtakai pjovimo jėgoms, paviršiaus šiurkštumui, pjovimo zonos temperatūrai ir įrankio išsidėvėjimui nustatyti.

Pilnas straipsnio tekstas


EKSPERIMENTINIS PJEZOELEKTRINIO POLIMERO PVDF MEDŽIAGOS STRUKTŪROS TYRIMAS

V. Ostaševičius, I. Milašauskaitė, R. Daukševičius

Kauno technologijos universitetas, Aukštųjų technologijų plėtros institutas, Studentų 65, 51369, Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.ostasevicius@ktu.lt

V. Baltrušaitis, V. Grigaliūnas, I. Prosyčevas

Kauno technologijos universitetas, Medžiagų mokslo institutas, Savanorių 271, 50131 Kaunas, Lietuva, el.p.: viktoras.grigaliunas@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pristatoma alternatyvi PZT medžiaga - pjezoelektrinis polimeras polivinilidenfluoridas (PVDF), kuris gali būti taikomas mikrogeneratorių gamyboje. Pateikiamas eksperimentinis šios medžiagos formavimo procesas bei pirminiai jos tyrimų rezultatai - SEM, AFM mikrofotografijos, XRD, FTIR spektrai.

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius