Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys Nr.3(83)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

V. Kargaudas, N. Adamukaitis.Lenkiamų ir gniuždomų kolonų jėgų ir poslinkių priklausomybė esant plastiškoms deformacijoms (straipsnis anglų kalba)
M. Shariati H.R. Allahbakhsh, Jafar Saemi, M. Sedighi.Taškiniu būdu suvirintų ir putomis užpildytų saugių kolonėlių projektavimo optimizavimas (straipsnis anglų kalba)
A. Žiliukas, A. Surantas, G. Žiogas.Stiprumo ir irimo kriterijų taikymas įtempių koncentratorių zonose (straipsnis anglų kalba)
K. Ragulskis, E. Kibirkštis, A. Dabkevičius, V. Bivainis, V. Miliūnas, L. Ragulskis.Polistireninių pakuočių ir jų elementų fiziškai netiesinės elgsenos tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

B. Bakšys, K. Liutkauskienė.Detalės manipuliavimas ant virpančios plokštumos valdant sausąją trintį (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

G. Pileičikienė, A. Šurna, G. Skirbutis, R. Barauskas, R. Šurna.Vedančiojo danties geometrinės formos įtakos sąlyčio jėgų pasiskirstymui žmogaus kramtymo sistemoje tyrimas baigtinių elementų metodu (straipsnis anglų kalba)
J. Skeivalas, D. Čygas.Koordinatinis fizinių paviršių parametrų kontrolės metodas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

V. Jankauskas, S. Belyaev.Plieno ir plieno trinties poros kontrkūno kietumo įtaka tribologiniam cinko nanodalelių alyvoje poveikiui (straipsnis anglų kalba)
A. Abbas Nejad, M.J. Maghrebi, H. Basirat Tabrizi.Sensoriaus padėties įtaka atvirkštinės stefano problemos sprendimui (straipsnis anglų kalba)
A. Janulevičius, A. Juostas, G. Pupinis.Variklio darbo režimai traktorių eksploatacijos metu (straipsnis anglų kalba)
M. Jakstas.Tradiciniu ir modifikuotu darbo ciklu veikiančio vidaus degimo variklio ekonomiškumo tyrimas (straipsnis anglų kalba)
P. Kah, A. Salminen, J. Martikainen.Lazerinio-lankinio suvirinimo siūlių santykinio išdėstymo efektas naudojant įvairius hibridinio suvirinimo procesus (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

LENKIAMŲ IR GNIUŽDOMŲ KOLONŲ JĖGŲ IR POSLINKIŲ PRIKLAUSOMYBĖ ESANT PLASTIŠKOMS DEFORMACIJOMS

V. Kargaudas

Kauno technologijos universitetas, Studentų 48, 51367 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.kargaudas@ktu.lt

N. Adamukaitis

Kauno technologijos universitetas, Studentų 48, 51367 Kaunas, Lietuva, el.p.: nerijus.adamukaitis@stud.ktu.lt

Reziumė

Nustatyta kolonos kreivio ir ašinės deformacijos priklausomybė nuo ašinės jėgos ir lenkimo momento, kada kai kuriuose skerspjūviuose yra plastinių deformacijų. Skaičiuojami išilginiai kolonos taškų poslinkiai. Dėl plastinių deformacijų išilginiai poslinkiai priklauso ne tik nuo ašinės jėgos, bet ir nuo lenkimo momento. Išilginės deformacijos priklausomybė nuo ašinės jėgos ir skersinės deformacijos priklausomybė nuo lenkimo jėgos yra dominantinės elastinėje-plastinėje srityje, bet atsirandanti papildoma išilginės deformacijos priklausomybė nuo lenkimo jėgos ir skersinės deformacijos priklausomybė nuo ašinės jėgos taip pat tiriama šiame straipsnyje. Šios priklausomybių linijos kinta keičiantis kolonos skerspjūvio formos parametrui.

Pilnas straipsnio tekstas


TAŠKINIU BŪDU SUVIRINTŲ IR PUTOMIS UŽPILDYTŲ SAUGIŲ KOLONĖLIŲ PROJEKTAVIMO OPTIMIZAVIMAS

M. Shariati

Shahrood technologijos universitetas, Mechanikos katedra, Shahrood, Iranas, el.p.: mshariati44@gmail.com

H.R. Allahbakhsh

Shahrood technologijos universitetas, Mechanikos katedra, Shahrood, Iranas, el.p.: allahbakhshy@gmail.com

Jafar Saemi

Shahrood technologijos universitetas, Mechanikos katedra, Shahrood, Iranas, el.p.: jafarsaemi@gmail.com

M. Sedighi

Shahrood technologijos universitetas, Mechanikos katedra, Shahrood, Iranas, el.p.: msedighi47@gmail.com

Reziumė

Kolonėlių saugumui padidinti kaip naujas užpildas buvo panaudotos aliuminio putos. Dėl to paksikeitė kolonėlės komponentų suirimo pobūdis ir reikėjo parinkti sudėtingesnę projektavimo optimizavimo metodologiją. Šiame straipsnyje pasiūlytas saugių putomis užpildomų, iš minkšto plieno gaminamų ir taškiniu būdu suvirinamų kolonėlių projektavimo metodas. Optimizuojant maksimali ardomoji jėga (Pm) yra panaudota kaip projekto tikslas; sienelės storis, putų tankumas ir kraštinės ilgis (nepertraukiami kintamieji), taip pat suvirinimo taškų skaičius (diskretinis kintamasis) yra parinkti kaip kintamieji, specifinė absorbuota energija yra panaudota kaip tikslo funkcija. Formuluojant kompleksinę saugios konstrukcijos projektavimo problemą taikytas paviršiaus reakcijos metodas.

Pilnas straipsnio tekstas


STIPRUMO IR IRIMO KRITERIJŲ TAIKYMAS ĮTEMPIŲ KONCENTRATORIŲ ZONOSE

A. Žiliukas

Kauno technologijos universitetas, Strength and Fracture Mechanics Centre, Kęstučio st. 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: antanas.ziliukas@ktu.lt

A. Surantas

Kauno technologijos universitetas, Strength and Fracture Mechanics Centre, Kęstučio st. 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: andrius.surantas@gmail.com

G. Žiogas

Kauno technologijos universitetas, Strength and Fracture Mechanics Centre, Kęstučio st. 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: ziogas.giedrius@gmail.com

Reziumė

Straipsnyje analizuojamas pagamintų plokštelių su skylėmis, iš plastiškų plienų, plastinis deformavimas skylės kraštuose ir irimas atsiradus plyšiui. Stiprumui ir irimui įvertinti apskaičiuojama specifinė irimo energija, gaunama kaip plyšio irimo energijos ir deformacijos energijos dydžio, esant stiprumo ribai, suma, susieta parametru, parodančiu įtempių koncentracijos lygį. Skaičiavimams naudojamos bandymų metu nustatytos stiprumo ir irimo charakteristikos.

Pilnas straipsnio tekstas


POLISTIRENINIŲ PAKUOČIŲ IR JŲ ELEMENTŲ FIZIŠKAI NETIESINĖS ELGSENOS TYRIMAS

K. Ragulskis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: kazimieras3@hotmail.com

E. Kibirkštis

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: edmundas.kibirkstis@ktu.lt

A. Dabkevičius

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: arturas.dabkevicius@ktu.lt

V. Bivainis

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: vaidas.bivainis@ktu.lt

V. Miliūnas

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: valdas.miliunas@ktu.lt

L. Ragulskis

Vytauto Didžiojo universitetas, Vileikos 8, 44404 Kaunas, Lietuva, el.p.: l.ragulskis@if.vdu.lt

Reziumė

Polistireninės pakuotės gniuždymo analizės mo­delis remiasi ašiai simetriškos fiziškai netiesinės tamprios konstrukcijos tyrimu. Netiesinis tamprumas įvertinamas taikant hiperbolinį modelį ir yra laikomas plastinės elgsenos aproksimacija, kuri gali būti tiriama remiantis de­formacine plastiškumo teorija, galiojančia monotoniškam apkrovimui.

Pateiktas polistireno juostos lenkimo analizės mo­delis. Ji analizuojama kaip strypas, esant kubiniam Diufin­go netiesiškumui. Parodyta, kad lenkiamos polistireno juostos elgsena iš esmės priklauso nuo fizinio netiesiš­kumo.

Naudojant specialiai sukurtą eksperimentinį sten­dą buvo atlikti keleto tipų polistireno pakuočių eksperi­mentiniai tyrimai. Pateikti eksperimentinių tyrimų metu gauti pagrindiniai grafiniai sąryšiai ir rezultatai. Nustatyta, kad eksperimentinių tyrimų rezultatai pradinėje deforma­vimo stadijoje atitinka skaičiavimų rezultatus. Tyrimų duomenys taikomi pakuočių elementams projektuoti.

Pilnas straipsnio tekstas


DETALĖS MANIPULIAVIMAS ANT VIRPANČIOS PLOKŠTUMOS VALDANT SAUSĄJĄ TRINTĮ

B. Bakšys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: Bronius.Baksys@ktu.lt

K. Liutkauskienė

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: Kristina.Ramanauskyte@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjamas detalės judėjimas ant horizontaliai dviem statmenomis kryptimis žadinamos plokštumos, esant valdomam sausosios trinties tarp plokštumos ir detalės koeficientui. Išskirtos detalės judėjimo trajektorijos pozicionavimo ir paieškos metu, kai plokštuma virpa apskritimu ir elipse, o trinties koeficientas valdomas viename ir abiejuose žadinimo signalo pusperiodžiuose. Nustatytos detalės poslinkio nuo pradinės padėties iki nusistovėjusios trajektorijos centro ir judesio trajektorijos krypties kampo priklausomybės nuo trinties sumažėjimo žadinimo signalo atžvilgiu momento ir sumažintos trinties išlaikymo trukmės.

Pilnas straipsnio tekstas


VEDANČIOJO DANTIES GEOMETRINĖS FORMOS ĮTAKOS SĄLYČIO JĖGŲ PASISKIRSTYMUI ŽMOGAUS KRAMTYMO SISTEMOJE TYRIMAS BAIGTINIŲ ELEMENTŲ METODU

G. Pileičikienė

Kaunas medicinos universitetas, Sukilėlių 51, 50106 Kaunas, Lietuva, el.p. g.pileicikiene@gmail.com

A. Šurna

Kaunas medicinos universitetas, Sukilėlių 51, 50106 Kaunas, Lietuva, el.p.: surna@dent.kmu.lt

G. Skirbutis

Kaunas medicinos universitetas, Sukilėlių 51, 50106 Kaunas, Lietuva, el.p.: gediminasskirbutis@yahoo.com

R. Barauskas

Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: rimantas.barauskas@ktu.lt

R. Šurna

Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: surna@ktu.lt

Reziumė

Tyrimo tikslas - nustatyti vedančiojo danties geometrinės formos įtaką sąlyčio jėgų pasiskirstymui žmogaus kramtymo sistemoje. Tuo tikslu LS-DYNA programine įranga, remiantis realiais geometriniais duomenimis, sukurtas erdvinis skaičiuojamasis kramtymo sistemos modelis. Baigtinių elementų metodu atlikta imituojamo priešlaikinio okliuzinio kontakto koregavimo analizė. Iš skaitinių eksperimentų rezultatų matyti, kad esant net minimaliam imituojamo priešlaikinio kontakto aukščiui 13-ojo danties vedančiajame paviršiuje smarkiai keičiasi 13-ąjį dantį veikiančių jėgų dydžiai ir kryptys. Taip pat keičiasi danties poslinkio tendencija, sąnarinių diskų apkrova ir visą dantų lanką veikiančių suminių jėgų pobūdis.

Pilnas straipsnio tekstas


KOORDINATINIS FIZINIŲ PAVIRŠIŲ PARAMETRŲ KONTROLĖS METODAS

J. Skeivalas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: Jonas.Skeivalas@vgtu.lt

D. Čygas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: Donatas.Cygas@vgtu.lt

Reziumė

Pateikiamas teorinis ir praktinis fizinių paviršių (gaminių) parametrų reikšmių nustatymo ir kontrolės principas. Šis metodas įgyvendinamas naudojant CCD (charge coupled device) kamerą (fotodiodų matricą) su fokusavimo lęšiu paviršiaus taškų erdvinėms koordinatėms nustatyti. Taškų koordinatės nustatomos linijinės sankirtos laisvoje koordinačių sistemoje metodu, panaudojant dviejų CCD kamerų bazinę liniją. Atstumas tarp bazinės CCD kameros ir nustatomo taško gaunamas pagal CCD detektoriuje išmatuotus atitinkamus elementus. Tikrinamųjų fizinių paviršių (gaminių) matmenys gali siekti kelias dešimtis metrų. Pateikiamos formulės nustatomų taškų koordinačių tikslumui įvertinti.

Pilnas straipsnio tekstas


PLIENO IR PLIENO TRINTIES POROS KONTRKŪNO KIETUMO ĮTAKA TRIBOLOGINIAM CINKO NANODALELIŲ ALYVOJE POVEIKIUI

V. Jankauskas

Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 15, 53361 Kaunas-Akademija, Lietuva, el.p.: vytenis.jankauskas@lzuu.lt

S. Belyaev

Tomsko valstybinis žemės ūkio ir statybos universitetas, Solyanaya sk. 2, 634003 Tomskas, Rusija, el.p.: sabvt@rambler.ru

Reziumė

Straipsnyje pateikta gryna ir cinko nanodalelėmis modifikuota mineraline alyva tepamos disko ir rutulio slydimo trinties poros dilimo analizė. Trinties poros elementai, pagaminti iš skirtingo kietumo 0.8% anglingumo įrankinio plieno, tepami gryna ir modifikuota alyva, dilo skirtingai. Trinties poros su grūdintu disku (63 HRC), tepamos modifikuota alyva, dilimo pėdsako plotis padidėjo 20.5%, palyginti su tuo atveju, kai buvo tepama gryna alyva. Naudojant termiškai neapdirbtą diską (185 HB), cinko nanodalelėmis modifikuota alyva dilimo pėdsako plotį sumažina 10%.

Cinko nanodalelėmis modifikuotos alyvos tepamasis efektas pagrindžiamas cinko nanodalelių ir alyvoje esančio deguonies sąveika bei mechanine dalelių ir trinties paviršių sąveika.

Pilnas straipsnio tekstas


SENSORIAUS PADĖTIES ĮTAKA ATVIRKŠTINĖS STEFANO PROBLEMOS SPRENDIMUI

A. Abbas Nejad

Shahrood technologijos universitetas  Mechanikos katedra, P.O. 3619995161 Shahrood, Iranas, el.p.: abbasnejad@shahroodut.ac.ir

M.J. Maghrebi

Shahrood technologijos universitetas, Mechanikos katedra, P.O. 3619995161 Shahrood, Iranas,, el.p.: javad@shahroodut.ac.ir

H. Basirat Tabrizi

Amirkabiro technologijos universitetas, Mechanikos fakultetas, Tehranas, Iranas, el.p.: hbasirat@aut.ac.ir

Reziumė

Šio tyrimo tikslas - įvertinti sensoriaus padėties įtaką sprendžiant atvirkštinę Stefano problemą. Tiesinis laidumas yra panaudotas sukietėjimo procesui valdyti. Entalpijos sąvoka kartu su jungtiniu gradiento metodu yra panaudoti krypties problemoms formuluoti ir tikslo funkcijai minimizuoti. Sensoriaus padėties kvadratinio nukrypimo suma tarp išmatuotos ir apskaičiuotos temperatūros panaudotos kaip tikslo funkcija. Matuojamos temperatūros modeliuojamos naudojant tiesinį trikampio ir slenksčio pavidalo ribinį šilumos srovės sprendinį. Parinktos skirtingos sensoriaus padėtys besiplečiančios erdvės skaičiavimo srityse. Rezultatai rodo, kad esant sensoriui toliau nuo aktyvių ribų (ribų, kuriose veikia šilumos perdavimo srovės) paklaida restauruotoje šilumos erdvėje yra didesnė ir atvirkščiai. Ištyrus įvedimo duomenų trukdžių efektą matyti, kad net esant aukštam matavimo duomenų trukdžių lygiui sprendimas būna stabilus.

Pilnas straipsnio tekstas


VARIKLIO DARBO REŽIMAI TRAKTORIŲ EKSPLOATACIJOS METU

A. Janulevičius

Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 15, 53361 Kaunas-Akademija, Lietuva, el.p.: algirdas.janulevicius@lzuu.lt

A. Juostas

Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 15, 53361 Kaunas-Akademija, Lietuva, el.p.: antanas.juostas@kesko.lt

G. Pupinis

Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 15, 53361 Kaunas-Akademija, Lietuva, el.p.: pupinis@mei.lt

Reziumė

Traktoriai dirba ekonomiškai ir našiai, kai jų variklių galia panaudojama ne mažiau kaip 80%, o sūkiai yra kiek galima mažesni. Straipsnyje analizuojama traktorių eksploatacijos trukmė variklio greitiniais ir apkrovos režimais. Įvertinama galimybė tyrimams panaudoti elektroniniuose valdymo blokuose kaupiamą informaciją. Tyrimai atlikti naudojantis traktorių Massey Ferguson elektroniniuose valdymo moduliuose sudaromomis ir saugomomis histogramomis „ECU Load Profile". Šiose histogramose traktorių darbo trukmė eksploataciniu periodu grupuojama, sumuojama ir išsaugoma pagal variklio sūkius ir ciklinį degalų tiekimą. Atlikta teorinė analizė ir pateikta variklio galios, sūkių ir ciklinio degalų tiekimo priklausomybių lygtis. Tyrimų rezultatuose pateikti dviejų traktorių Massey Ferguson MF 6499 eksploatacijos trukmės, variklio sūkių ir galios režimais grafikai. Atlikta jų analizė. Nustatyta, kad variklio greitinių ir apkrovų režimų tyrimai, panaudojant elektroniniuose valdymo blokuose kaupiamą informaciją, atskleidžia traktoriaus eksploatacijos kokybę.

Pilnas straipsnio tekstas


TRADICINIU IR MODIFIKUOTU DARBO CIKLU VEIKIANČIO VIDAUS DEGIMO VARIKLIO EKONOMIŠKUMO TYRIMAS

M. Jakštas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: marijus.jakstas@gmail.com

Reziumė

Kad būtų galima taupyti neatsinaujinančius  energijos išteklius, inžinieriai turi kurti ekonomiškus ir palyginti galingus vidaus degimo variklius (VDV). Šiame straipsnyje  aprašoma viena iš taupymo alternatyvų. Tam tikslui sukonstruotas tyrimų stendas, leidžiantis išmatuoti kuro sąnaudas varikliui dirbant įvairiais režimais. Pirmiausia atlikta VDV tradicinio darbo ciklo analizė. Išanalizavus gautus duomenis, sukurta unikali sistema. Naudojant gautą energiją VDV modifikuoto darbo ciklo metu, sukaupiamas slėgis. Sukaupta energija galima padidinti variklio galią ir ekonomiškumą, sumažinti elektros energijos poreikį.

Pilnas straipsnio tekstas


LAZERINIO-LANKINIO SUVIRINIMO SIŪLIŲ SANTYKINIO IŠDĖSTYMO EFEKTAS NAUDOJANT ĮVAIRIUS HIBRIDINIO SUVIRINIMO PROCESUS

P. Kah

Lappeenrantos technologijos universitetas, PO Box 20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: paul.kah@lut.fi

A. Salminen

Lappeenrantos technologijos universitetas, PO Box 20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: antti.salminen@lut.fi

J. Martikainen

Lappeenrantos technologijos universitetas, PO Box 20, 53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: jukka.martikainen@lut.fi

Reziumė

Lazerinis-lankinis hibridinis suvirinimas yra pažangus sunkių surinkimo vienetų suvirinimo metodas. Aukštai suvirinimo kokybei pasiekti taikant šį metodą, reikia tinkamai parinkti keletą parametrų. Šių parametrų parinkimas iš dalies priklauso nuo numatomų suvirinimo rezultatų: užvirinimo tarpelio, įvirinamumo gylio, suvirinimo greičio, išsilydymo efektyvumo, proceso stabilumo, siūlės pločio kontrolės, poringumo sumažinimo ir siūlės išvaizdos. Šiame straipsnyje nagrinėjama, kokią įtaką šie veiksniai turi lazerinio-lankinio hibridinio suvirinimo bendrai kokybei.

Tyrimas atliktas naudojant ir įvairių tyrinėtojų grupių literatūros šaltiniuose paskelbtais analizės duomenimis. Detaliai išnagrinėta minėtų parametrų ir įrangos įtaka. Remiantis šia analize gali būti įvertinti ekonominio pagrįstumo ir organizacijos kvalifikuotumo veiksniai.

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius