Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys Nr.2(82)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

D. Radmehr, G.H. Liaghat, S. Felli, D. Naderi.Analitinis ardančiojo buko sviedinio įsiskverbimo į metalinį taikinį skaičiavimas (straipsnis anglų kalba)
M. K. Leonavičius, A. Krenevičius, J. Bacevičius.Struktūros ir mechaninių savybių įtaka ketaus ciklinio irimo rodikliams (straipsnis anglų kalba)
M. Shariati, H.R. Allahbakhsh, Jafar Saemi.Eksperimentinis ir skaitinis saugių taškiniu būdu suvirintų detalių tyrimas (straipsnis anglų kalba)
R. Jasevičius, J. Tomas, R. Kačianauskas.Normalinio tampriai plastinio mikroskopinio dydžio dalelės smūgio modeliavimas (straipsnis anglų kalba)
N. Keršienė, A. Žiliukas, A. Keršys.Angliaplastikio ir stiklaplastikio sluoksnių armavimo kampų įtaka irimo tarpsluoksnyje tąsumui atplėšiant (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

M. Senthil Kumar, P.R. Thyla, E. Anbarasu.Hidrodinaminių guolių skaitinis tyrimas pereinamajame dinaminiame režime (straipsnis anglų kalba)
M.R. Sari, F. Ville, A. Haiahem, L. Flamand.Tepalo uzterštumo itaka trinčiai ir išsidėvėjimui EHL slydimo kontakte (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

R. Lučinskis, D. Mažeika, T. Hemsel, R. Bansevičius.Eksperimentinis dviem kryptimis poliarizuoto pjezoelektrinio keitiklio tyrimas (straipsnis anglų kalba)
V. Vekteris, A. Čereška, M. Jurevičius.Rotorinės sistemos adaptyviųjų hidrodinaminių segmentinių guolių su tampriu žiedu diagnostiniai tyrimai (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

D. Šešok, R. Belevičius, A. Kačeniauskas, J. Mockus.Rostverkinių pamatų optimizavimas GRID skaičiavimais (straipsnis anglų kalba)
D. Verdes, S.-D. Stan, R. Balan, M. Coman.Keturių laisvės laipsnių lygiagrečiojo roboto projektavimo, kinematikos ir virtualIiojo valdymo tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

P. Ambroza, L. Kavaliauskienė, E. Pupelis.Lankinis automatinis plieno suvirinimas ir apvirinimas naudojant antrinių medžiagų miltelius (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

ANALITINIS ARDANČIOJO BUKO SVIEDINIO ĮSISKVERBIMO Į METALINĮ TAIKINĮ SKAIČIAVIMAS

D. Radmehr

Tarbiat Modarres universiteto Mechanikos katedra, Tehranas, Iranas, el.p.: da_radmehr@yahoo.com

G.H. Liaghat

Tarbiat Modarres universiteto Mechanikos katedra, Tehranas, Iranas, el.p.: Ghlia530@modares.ac.ir

S. Felli

Kermanshah Razi universiteto Mechanikos katedra, Kermanshah, Iranas

D. Naderi

Sharif technologijos universiteto Oro erdvės katedra, Tehranas, Iranas

Reziumė

Remiantis plastinės deformacijos bangos sklidimo teorija ir naudojantis dinaminėmis lygtimis, sukurtas naujas analitinis modelis, nagrinėjantis ardančiojo buko sviedinio smūgį į metalinį taikinį. Taip pat nustatyta sviedinio deformacija. Visi gauti rezultatai buvo palyginti su eksperimentiniais bei kitais analitiniais rezultatais ir gerai sutapo. Be to, pastebėta, kad sviedinio įsiskverbimo procesas susideda iš devynių etapų. Sudarytos šių etapų judesio lygtys.

Pilnas straipsnio tekstas


STRUKTŪROS IR MECHANINIŲ SAVYBIŲ ĮTAKA KETAUS CIKLINIO IRIMO RODIKLIAMS

M. K. Leonavičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: mindaugas.leonavicius@vgtu.lt

A. Krenevičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: kron@vgtu.lt

J. Bacevičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: jonas.bacevicius@gmail.com

Reziumė

Straipsnyje apibendrinami atlikti darbai ir analizuojami papildomi tyrimai, kuriais siekiama nustatyti pleišėjimo slenksčio ribas, esant labai mažiems plyšio plitimo greičiams (5∙10-12 m /ciklą). Šiomis sąlygomis plyšio plitimui didelę įtaką turi ketaus mikrostruktūra ir mechaninės savybės. Pastebėta didesnė eksperimentinių rezultatų sklaida ir nestabilus plyšio plitimas. Gauti duomenys panaudoti konstrukcijų elementų ilgaamžiškumo skaičiavimui.

Pilnas straipsnio tekstas


EKSPERIMENTINIS IR SKAITINIS SAUGIŲ TAŠKINIU BŪDU SUVIRINTŲ DETALIŲ TYRIMAS

M. Shariati

Shahrood of technologijos universiteto Mechanikos katedra, Shahrood, Iranas, el.p.: mshariati@shahroodut.ac.ir

H.R. Allahbakhsh

Shahrood technologijos universiteto Mechanikos katedra, Shahrood, Iranas, el.p.: allahbakhshy@gmail.com

Jafar Saemi

Shahrood technologijos universiteto Mechanikos katedra, Shahrood, Iranas, el.p.: jafarsaemi@gmail.com

Reziumė

Šiame straipsnyje pristatytas taškiniu būdu iš minkšto plieno suvirintų saugių detalių projektavimas. Atliktos sisteminės geometrinių parametrų studijos. Paro­dyta, kad atsparumą suirimui galima kontroliuoti keičiant saugiklių padėtį ir geometriją. Skaitinė analizė atlikta naudojant Abaqus programą. Taškiniu būdu suvirintos konstrukcijos suirimo pobūdis ištirtas eksperimentiškai.

Pilnas straipsnio tekstas


NORMALINIO TAMPRIAI PLASTINIO MIKROSKOPINIO DYDŽIO DALELĖS SMŪGIO MODELIAVIMAS

R. Jasevičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: ma@vgtu.lt

J. Tomas

Otto von Guericke universitetas, Universitätsplatz 2, D-39106 Magdeburgas, Vokietija, el.p.: juergen.tomas@ovgu.de

R. Kačianauskas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: rkac@vgtu.lt

Reziumė

Straipsnyje aprašytas skaitiškai tirtas normalinis dalelės  smūgis  į  deformuojamą  pagrindą. Mikroskopinio dydžio dalelė yra R = 0.6 µm spindulio sfera. Netiesinis disipacinis kontaktas formuojamas centrinio smūgio jėgų modelyje. Deformacija aprašyta tampriai plastiniu kontakto modeliu, apkraunant ir nukraunant. Slopinimas aprašytas netiesiniu Tsuji modeliu. Nuo apkrovimo priklausantis atsiskyrimas - netiesinis. Uždavinys sprendžiamas diskrečiųjų elementų metodu. Buvo tirti skirtingi disipaciniai mechanizmai. Skaitiniai rezultatai lyginami su eksperi-mento duomenimis. Parodyta, jog atsistatymo koeficiento sklaida gali būti įvertinta įvairiais disipaciniais mechanizmais.

Pilnas straipsnio tekstas


ANGLIAPLASTIKIO IR STIKLAPLASTIKIO SLUOKSNIŲ ARMAVIMO KAMPŲ ĮTAKA IRIMO TARPSLUOKSNYJE TĄSUMUI ATPLĖŠIANT

N. Keršienė

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: neringa.kersiene@ktu.lt

A. Žiliukas

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: antanas.ziliukas@ktu.lt

A. Keršys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: arturas.kersys@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pristatomas angliaplastikio ir stiklaplastikio sluoksnių armavimo kampų įtakos irimo tarpsluoksnyje tąsumui atplėšiant tyrimas. Atliktas dvigubos gembinės sijos iš anglies ir stiklo pluošto audiniu armuoto plastiko eksperimentas, plyšį atveriant. Pasirinkti sluoksnių armavimo bandinių su pradiniu plyšiu viduryje kampai 0//0, 0//90, + 45//− 45 ir 0//+ 45. Tiksliai nustatant plyšio atsiradimą taikyti netiesiškumo ir 5% nuokrypio ar didžiausios jėgos kriterijai. Rezultatams įvertinti pasirinktas konservatyvus Berry metodas bei netiesiškumo kriterijus, leidžiantis nustatyti mikrolygmenyje atsirandančių pažeidimų didėjimą. Įvertinus sluoksnių armavimo kampų įtaką kritinei irimo energijai, nustatyta, kad sluoksnių atsisluoksniavimo plokštumoje pavojingiausias yra armavimas 0//0 (taip pat ir 90//0) kampais. Todėl konstrukcijose sluoksnius siūloma armuoti kampais 0//+45, kuriems esant kritinė irimo energija būna iki 1.4 karto didesnė nei esant 0//0 kampui.

Pilnas straipsnio tekstas


HIDRODINAMINIŲ GUOLIŲ SKAITINIS TYRIMAS PEREINAMAJAME DINAMINIAME REŽIME

M. Senthil Kumar

PSG technologijos kolegija, Coimbatore 641 004, Indija, el.p.: msenthil_kumar@hotmail.com

P.R. Thyla

PSG technologijos kolegija, Coimbatore 641 004, Indija, el.p.: thyla_pr@yahoo.co.in

E. Anbarasu

PSG technologijos kolegija, Coimbatore 641 00, Indija, el.p.: anbu_033@yahoo.co.in

Reziumė

Straipsnyje pateiktas standaus rotoriaus hidrodinaminiuose guoliuose stabilumo matematinis modeliavimas. Tepalo plėvelės slėgis guolyje nustatomas sprendžiant Reynoldso lygtį. Sudarytas rotoriaus slydimo guoliuose dinamikos matematinis modelis. Tepalo plėvelės slėgio netiesiškumas gerokai apsunkina spręsti Reynoldso lygtį. Modeliavimo rezultatai leido nustatyti tepalo plėvelės storį ir slėgio pasiskirstymą, esant statinei ir dinaminei apkrovai.

Pilnas straipsnio tekstas


TEPALO UZTERŠTUMO ITAKA TRINČIAI IR IŠSIDĖVĖJIMUI EHL SLYDIMO KONTAKTE

M. R. Sari

Annaba universiteto Pramoninės mechanikos laboratorija, B. O. 12, 23000 Alžyras, el.p.: sari_rafik10@yahoo.fr

Skikda universiteto Mechanikos katedra, B. O. 26, 21000 Alžyras

F. Ville

Kontaktinės mechanikos ir konstrukcijų laboratorija, CNRS UMR 5514 INSA-Lyon 69621 Villeurbanne cedex, Prancūzija, el.p.: Fabrice.Ville@insa-lyon.fr

A. Haiahem

Annaba universiteto Pramoninės mechanikos laboratorija, B. O.  12, 23000 Algeria, el.p.: a_haiahem@yahoo.fr

L. Flamand

Kontaktinės mechanikos ir konstrukcijų laboratorija, CNRS UMR 5514 INSA-Lyon 69621 Villeurbanne cedex, Prancūzija, el.p.: Louis.Flamand@insa-lyon.fr

Reziumė

Šiame straipsnyje aukštojo dažnio grįžtamojo slenkamojo judesio įtaisu nagrinėtas trinties ir mašinų elementų paviršiaus išsidėvėjimas esant visiško tepimo sąlygoms, kintamam apkrovimui ir teršalų koncentracijai. Tyrimai parodė, kad tepale esančios kietos dalelės pažeidžia jo plėvelę, todėl smarkiai keičiasi jos storis, padidėja trinties koeficientas. Tokiomis sąlygomis trintis būna didesnė nei tepant tepalu be teršalų. Be to, kietos dalelės, keičiantis temperatūrai, suplonina tepalo plėvelę ir dėl to trintis padidėja. Siekiant geriau suprasti trinties procesą užterštoje aplinkoje, įtaiso plieninis rutulys buvo stebimas optiniu mikroskopu. Tyrimai parodė, kad abrazyvinę trintį slydimo kontakte padidina smėlio dalelės ir didėjanti temperatūra.

Pilnas straipsnio tekstas


EKSPERIMENTINIS DVIEM KRYPTIMIS POLIARIZUOTO PJEZOELEKTRINIO KEITIKLIO TYRIMAS

R. Lučinskis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: Raimundas.Lucinskis@fm.vgtu.lt

D. Mažeika

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: Dalius.Mazeika@fm.vgtu.lt

T. Hemsel

Paderborn universitetas, Fürstenallee 11, 33102 Paderborn, Vokietija, el.p.: Tobias.Hemsel@uni-paderborn.de

R. Bansevičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: Ramutis.Bansevicius@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikiami dviem kryptimis poliarizuoto piezokeitiklio tyrimo rezultatai. Nagrinėjamas pjezokeitiklis yra kvadratinio skerspjūvio strypas, kurio viena ilgio pusė yra poliarizuota statmenai kitai pusei. Abi poliarizacijos kryptys statmenos keitiklio išilginei ašiai. Keitiklio elektrodai padalyti taip, kad užtikrintų lenkimo virpesius, lygiagrečius su viena iš lenkimo ašių, ir galėtų sužadinti pirmąją išilginių virpesių modą. Šis tyrimas parodė, kad tokio tipo konstrukciją turintis keitiklis yra tinkamas trijų laisvės laipsnių slankiklio judesiui formuoti. Pasirinkus atitinkamą elektrodų išsidėstymo atvejį ir atitinkamai juos žadinant galima valdyti kontaktinio taško trajektorijas. Darbe pateikti pjezoelektrinio keitiklio skaitinio modeliavimo ir eksperimentinių tyrimų rezultatai. Jie palyginti pateikiant išvadas ir rekomendacijas dėl tolesnio tokio tipo pjezokeitiklio tyrimo.

Pilnas straipsnio tekstas


ROTORINĖS SISTEMOS ADAPTYVIŲJŲ HIDRODINAMINIŲ SEGMENTINIŲ GUOLIŲ SU TAMPRIU ŽIEDU DIAGNOSTINIAI TYRIMAI

V. Vekteris

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanaviciaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: vladas.vekteris@vgtu.lt

A. Čereška

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanaviciaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: audrius.cereska@.vgtu.lt

M. Jurevičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanaviciaus 28, 03224 Vilnius, Lietuva,
el.p.:
mindaugas.jurevicius@vgtu.lt

Reziumė

Straipsnyje aprašytas tyrimo objektas - adaptyvusis hidrodinaminis guolis su segmentus jungiančiu slankiuoju tampriuoju žiedu. Kai naudojami tokios konstrukcijos guoliai rotorius gali stabiliai dirbti platesniame sukimosi dažnių diapazone. Šie guoliai turi du tepalo srautus: nešantįjį ir cirkuliacinį. Tamprusis žiedas slopina tepalo cirkuliacinio srauto sūkurius ir taip mažina rotoriaus sukimosi dažnių įtaką virpesių žadinimui. Aprašyta eksperimentinių tyrimų įranga ir metodika. Gauti ir aptarti eksperimentinių matavimų rezultatai, suformuluotos išvados.

Pilnas straipsnio tekstas


ROSTVERKINIŲ PAMATŲ OPTIMIZAVIMAS GRID SKAIČIAVIMAIS

D. Šešok

Matematikos ir informatikos institutas, Akademijos 4, 08663 Vilnius, Lietuva

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: dsesok@gmail.com

R. Belevičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: rb@fm.vgtu.lt

A. Kačeniauskas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: arnka@fm.vgtu.lt

J. Mockus

Matematikos ir informatikos institutas, Akademijos 4, 08663 Vilnius, Lietuva: jmockus@gmail.com

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjamas vienas inžinerinio projektavimo uždavinys - polių išdėstymo po rostverkiniais pamatais schemų optimizavimas. Optimizavimo tikslas - gauti tokias polių išdėstymo schemas, kur polių skaičius būtų minimalus, o atraminės reakcijos visuose poliuose  neviršytų nustatytos leistinosios reakcijos. Šis globaliosios optimizacijos uždavinys sprendžiamas naudojantis vienu efektyviausių sijynams optimizuoti atkaitinimo modeliavimo algoritmu. Realių sijynų optimizavimas įprastais asmeniniais kompiuteriais inžinerinei praktikai yra nepriimtinas dėl pernelyg gaišlių skaičiavimų, todėl šiame straipsnyje tam bandoma taikyti GRID skaičiavimo technologijas. Pateikti skaitiniai pavyzdžiai akivaizdžiai rodo dideles GRID technologijų galimybes sprendžiant inžinerinio projektavimo uždavinius.

Pilnas straipsnio tekstas


KETURIŲ LAISVĖS LAIPSNIŲ LYGIAGREČIOJO ROBOTO PROJEKTAVIMO, KINEMATIKOS IR VIRTUALIIOJO VALDYMO TYRIMAS

D. Verdeş

Cluj-Napoca technikos universitetas, C. Daicoviciu no. 15, 400020 Cluj-Napoca, Romunija,

el.p.: verdes.dan@gmail.com

S.-D. Stan

Cluj-Napoca technikos universitetas, C. Daicoviciu no. 15, 400020 Cluj-Napoca, Romunija,

el.p.: sergiustan@ieee.org

R. Bălan

Cluj-Napoca technikos universitetas, C. Daicoviciu no. 15, 400020 Cluj-Napoca, Romunija,

el.p.: radubalan@yahoo.com

M.Coman

Cluj-Napoca technikos universitetas, C. Daicoviciu no. 15, 400020 Cluj-Napoca, Romunija,

el.p.: coman_mircea1@yahoo.com

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjama keturių laisvės laipsnių lygiagrečiojo roboto projektavimas, valdymas ir kinematika. Roboto CAD modelis yra sudarytas „SolidWorks 2009" sistemoje. Virtualusis valdymas atliktas naudojant „Matlab/Simulink" programą. „Simulink" yra daugiafunkcė modeliavimo programa, naudojama modeliavimui, duomenų valdymui ir dinaminiam imitavimui. Naudojant šias priemones buvo patikrintos roboto dinaminės savybės bei valdymo imitavimas.

Pilnas straipsnio tekstas


LANKINIS AUTOMATINIS PLIENO SUVIRINIMAS IR APVIRINIMAS NAUDOJANT ANTRINIŲ MEDŽIAGŲ MILTELIUS

P. Ambroza

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: petras.ambroza@ktu.lt

L. Kavaliauskienė

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: lina.kavaliauskiene@ktu.lt

E. Pupelis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: edmundas.pupelis@ktu.lt

Reziumė

Darbe ištirta apvirinto ir suvirinto plieno Ст3, naudojant antrinių medžiagų miltelius, struktūra ir savybės. Ant plieno Ст3 užberti stiklo, nepanaudotų šlifavimo diskų SiC ir P6M5 plieno ir ketaus drožlių, TiO2, TiC, Fe - 70% Mn bei Fe - 60 % Cr miltelių mišiniai buvo išlydyti nenutrūkstamai tiekiamos Cв 08 vielos lanku. Plieno Ст3, suvirinto naudojant stiklo bei stiklo ir ketaus miltelius, siūlės stiprumas tempiant ne mažesnis, kaip plieno Ст3, suvirinto Cв08 viela po standartiniu fliusu AMS1. Plieną Ст3 aplydant antrinių medžiagų milteliais gauti abrazyviniam dilimui atsparūs sluoksniai. Tinkamai parinkus ant plieno Ст3 užberiamų medžiagų miltelių mišinių sudėtį ir juos išlydžius Cв08 vielos lanku, galima gauti sluoksnius, atsparesnius abrazyviniam dilimui, lyginant su grūdintais įrankiniais plienais.

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius