Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys Nr.6(80)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

M. Daunys, R. Česnavičius.Mažaciklio deformavimo ir suirimo kreivės esant tempimui-gniuždymui ir sukimui (straipsnis anglų kalba)
A. Bražėnas, D. Vaičiulis.Dvisluoksnio mechaniškai nevienalyčio tampriai plastiškai deformuojamo vamzdžio, veikiamo vidinio slėgio, įtempių ir deformacijų nustatymas (straipsnis anglų kalba)
K. Muckus, V. Juodžbalienė, A. Kriščiukaitis, K. Pukėnas, L. Škikas.Dvilypio blauzdos raumens standumas ir žmogaus pusiausvyros stabilumas (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

V. Dagilis, L. Vaitkus.Sandaraus šaldymo kompresoriaus parametrinė analizė (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

K. Ragulskis, A. Dabkevičius, E. Kibirkštis, V. Bivainis, V. Miliūnas, L. Ragulskis.Daugiasluoksnės polimerinės plėvelės virpesių tyrimas (straipsnis anglų kalba)
N. Kizilova, M. Karpinsky, J. Griškevičius, K. Daunoravičienė.Žmogaus kūno virpesių posturografinis tyrimas stuburo ir sąnarių patologijoms diagnozuoti (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

R. Mikalauskas, V. Volkovas.Garso sklidimo uždaroje erdvėje bei sąveikos su kliūtimis modeliavimas (straipsnis anglų kalba)
R. Michnik, J. Jurkojć, J. Pauk.Vaikų, turinčių pėdų disfsunkciją, raumenų jėgų nustatymas einant (straipsnis anglų kalba)
V. Doroševas, V. Volkovas.Akustinio lauko stačiakampiame kambaryje analizinio modelio adekvatumo tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

B. Łazarz, G. Wojnar, H. Madej, P. Czech.Eksperimentinis ir analitinis nuostolių krumplinėje pavaroje nustatymas (straipsnis anglų kalba)
Himanshu C. Patel, G. M. Deheri.Tepimo charakteristikos nano srityje eksploatuojant skersinio šiurkštumo slydimo guolį (straipsnis anglų kalba)
T. Janulaitis, L. Paulauskas.Termoizoliacinių plokščių iš antrinių žaliavų gamybos parametrai (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

MAŽACIKLIO DEFORMAVIMO IR SUIRIMO KREIVĖS ESANT TEMPIMUI-GNIUŽDYMUI IR SUKIMUI

M. DAUNYS

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: mykolas.daunys@ktu.lt

R. ČESNAVIČIUS

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: ramunas.cesnavicius@ktu.lt

 

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjamas plieno 45 mažaciklis nuovargis esant apribotiems įtempiams ir deformacijoms bei tempimui-gniuždymui ir sukimui.

Nustatyta, kad tiriamoji medžiaga yra cikliškai stabili tiek tempiama bei gniuždoma, tiek sukama (parametras α=0), o deformavimo diagramų forma abiem apkrovimo atvejais yra panaši, nes parametrai A yra panašūs tiek esant tempimui bei gniuždymui, tiek sukimui. Ciklinio sukimo metu, esant apkrovimui su apribotais įtempiais, vienpusė plastinė deformacija nekaupiama, t. y nėra kvazistatinių pažeidimų. Straipsnyje panaudotos analitinės priklausomybės nuovargio pažeidimams apskaičiuoti gerai tenkina ciklinio sukimo duomenis, nes teorinė ciklinio sukimo nuovargio kreivė gerai sutampa su eksperimentine kreive, gauta esant apribotiems įtempiams, ir yra artima teorinei ciklinio tempimo bei gniuždymo nuovargio kreivei įvertinančiai tik nuovargio pažeidimus esant apkrovai su apribotais įtempiais.

Tai rodo, kad, esant cikliniam sukimui, ilgalaikiškumas (koordinatėse σi - Nc) yra didesnis už ilgalaikiškumą esant cikliniam tempimui bei gniuždymui, nes šiuo atveju plastinė deformacija nekaupiama t. y. nėra kvazistactinių pažeidimų.

Pilnas straipsnio tekstas


DVISLUOKSNIO MECHANIŠKAI NEVIENALYČIO TAMPRIAI PLASTIŠKAI DEFORMUOJAMO VAMZDŽIO, VEIKIAMO VIDINIO SLĖGIO, ĮTEMPIŲ IR DEFORMACIJŲ NUSTATYMAS

A. Bražėnas

Kauno technologijos universitetas, Daukanto 12, 35212 Panevėžys, Lietuva, el.p.: algis.brazenas@ktu.lt

D. Vaičiulis

Kauno technologijos universitetas, Daukanto 12, 35212 Panevėžys, Lietuva, el.p.: dainius.vaiciulis@ktu.lt

Reziumė

Darbe nagrinėjamas dvisluoksnio mechaniškai nevienalyčio vamzdžio, veikiamo vidinio slėgio, įtempių deformacijų būvis. Pateiktas matematinis modelis vamzdžio žiediniams sq  bei radialiniams sr įtempiams ir deformacijoms e, er ir ez apskaičiuoti, kai vidinis vamzdis yra tampriai plastiškai deformuotas. Pasiūlyta rekomenduotino santykinio išorinio sluoksnio storio s2, leidžiančio geriausiai panaudoti jo tampriąsias savybes, nustatymo metodika. Baigtinių elementų metodu įrodyta, kad darbe gautų priklausomybių dvisluoksnio mechaniškai nevienalyčio, tampriai plastiškai deformuojamo vamzdžio, analitiškai apskaičiuotų įtempių ir deformacijų tikslumas yra visai priimtinas.

Pilnas straipsnio tekstas


DVILYPIO BLAUZDOS RAUMENS STANDUMAS IR ŽMOGAUS PUSIAUSVYROS STABILUMAS

K. Muckus

Lietuvos kūno kultūros akademija, Sporto 6, 44221 Kaunas, Lietuva, el.p.: k.muckus@lkka.lt

V. Juodžbalienė

Lietuvos kūno kultūros akademija, Sporto 6, 44221 Kaunas, Lietuva, el.p.: vilmajuod@yahoo.com

A. Kriščiukaitis

Kauno medicinos universitetas, Eivenių g. 4, 50009 Kaunas, Lietuva, el.p.: Algimantas.Krisciukaitis@kmu.lt

K. Pukėnas

Lietuvos kūno kultūros akademija, Sporto 6, 44221 Kaunas, Lietuva, el.p.: k.pukenas@lkka.lt

L. Škikas

Lietuvos kūno kultūros akademija, Sporto 6, 44221 Kaunas, Lietuva, el.p.: skikas@yahoo.com

Reziumė

Šio darbo tikslas - ištirti dvilypių blauzdos raumenų standumo ir žmogaus pusiausvyros stabilumo tarpusavio priklausomybę. Matavome įtempto ir atpalaiduoto dvilypio blauzdos raumens vidinės galvos standumą. Posturogramą registravome ramiai stovint, atpalaidavus ir įtempus kojų raumenis. Kojų raumenų įtempimas gerokai padidino slėgio centro (SC) didžiausiąjį poslinkį skersine ir strėline kryptimis, taip pat SC vidutinį judėjimo greitį ir raumens standumą. Posturogramos signalo dekompozicijai taikėme diskretinę Daubechie šeimos 4 eilės vilnelių transformaciją. Įtempus kojų raumenis, SC svyravimų dažnių spektras pasislinko aukštesniųjų dažnių link. Nustatėme gana gerą koreliacinį ryšį tarp raumens standumo ir SC vidutinio judėjimo greičio. Didelį sando galios ir SC vidutinio judėjimo greičio tarpusavio determinacijos koeficientą nustatėme aukštesniųjų dažnių srityje. Šioje srityje geras koreliacinis ryšys yra tarp sando galios ir raumens standumo. Apibendrinant tyrimų duomenis, galima teigti, kad kojų raumenų įtempimas sumažina žmogaus pusiausvyros stabilumą ramiai stovint; įtempus kojų raumenis SC svyravimų spektre didėja aukštųjų dažnių įtaka.

Pilnas straipsnio tekstas


SANDARAUS ŠALDYMO KOMPRESORIAUS PARAMETRINĖ ANALIZĖ

V. Dagilis

Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g., 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.dagilis@ktu.lt

L. Vaitkus

Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g., 44239 Kaunas, Lietuva, el.p.: liutauras.vaitkus@ktu.lt

Reziumė

Kompresoriaus efektyvumą nulemia keli faktoriai, kurie tarpusavyje susiję ir turi nevienodą įtaką. Didžioji energijos dalis sunaudojama garų suslėgimui. Ši dalis taip pat įtakoja kitas energijos sąnaudas - trinties nuostolius ir garų siurbimo bei slėgimo procesuose susidarančius nuostolius (indikatorinius nuostolius). Šių trijų nuostolių suma gali būti nustatyta eksperimentiškai, bet juos atskirti yra sudėtinga. Šiame straipsnyje pateikiama kompresoriaus parametrinė analizė. Trinties nuostoliai skaičiuoti ir nustatyti eksperimentiškai. Energijos sąnaudos garų suslėgimui nustatytos matematiniu modeliavimu bei apskaičiuotos pagal įprastas lygtis. Taip pat pateikti metodai indikatorinių nuostolių įvertinimui bei jų palyginamoji analizė. Straipsnis rodo, kad matematinis modeliavimas leidžia pakankamai tiksliai nustatyti trinties nuostolius.

Pilnas straipsnio tekstas


DAUGIASLUOKSNĖS POLIMERINĖS PLĖVELĖS VIRPESIŲ TYRIMAS

K. Ragulskis

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: kazimieras3@hotmail.com

A. Dabkevičius

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: arturas.dabkevicius@ktu.lt

E. Kibirkštis

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: edmundas.kibirkstis@ktu.lt

V. Bivainis

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: vaidas.bivainis@ktu.lt

V. Miliūnas

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: valdas.miliunas@ktu.lt

L. Ragulskis

Vytauto Didžiojo universitetas, Vileikos 8, 44404 Kaunas, Lietuva, el.p.: l.ragulskis@if.vdu.lt

Reziumė

Skaitmeniniu metodu ištirti daugiasluoksnės polimerinės plėvelės virpesiai, laikant, kad plėvelė sudaryta iš trijų sluoksnių. Viršutinis ir apatinis sluoksniai yra standūs ir nesideformuoja skersine kryptimi, o vidinis sluoksnis šia kryptimi gali deformuotis. Nustatytos pirmos keturios tikrinės formos, gauti šių formų skaitmeninio tyrimo grafiniai rezultatai.

Atlikti daugiasluoksnės polimerinės medžiagos PET+PAP+LDPE eksperimentiniai tyrimai, žadinant šią medžiagą priverstiniais virpesiais. Skaitmenine raibumų fotografija gautos pirmosios keturios tikrinės formos. Parodyta, kad, didėjant žadinimo dažniui, tikrinės formos keičiasi. Gauti skaitmeninio tyrimo rezultatai palyginti su eksperimentiniais. Jie taikomi pakavimo medžiagų charakteristikoms, savybėms ir kokybei nustatyti.

Pilnas straipsnio tekstas


ŽMOGAUS KŪNO VIRPESIŲ POSTUROGRAFINIS TYRIMAS STUBURO IR SĄNARIŲ PATOLOGIJOMS DIAGNOZUOTI

N. Kizilova

Charkovo nacionalinis universitetas, Svobody Sq., 4, 61077 Charkovas, Ukraina, el.p.: n.kizilova@gmail.com

M. Karpinsky

M.I.Sytenko nugaros ir sanarių potologtijos institutas, Pushkinskaja 80, 61024 Charkovas, el.p.: medicine@online.kharkov.ua

J. Griškevičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, J.Basanavičiaus str. 28, 1001a, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.:julius.griskevicius@vgtu.lt

K. Daunoravičienė

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, J.Basanavičiaus str. 28, 1001a, 03224 Vilnius, Lietuva,
el.p.:
kristina.daunoraviciene@vgtu.lt

Reziumė

Posturografija yra vienas iš paprastesnių, bet efektyvių žmogaus kūno svyravimo parametrų registravimo būdų. Šiame straipsnyje pateikiami žmogaus kūno masės centro trajektorijų posturografinių matavimų, atliekant seriją bandymų, rezultatai. Apskaičiuotos svyravimo amplitudės, analizuojamos trajektorijos. Nustatyta, kad sveikų savanorių ir pacientų, sergančių osteochondroze bei koksartroze, kūno svyravimai sagitalioje ir frontalioje plokštumose smarkiai skiriasi.

Pilnas straipsnio tekstas


GARSO SKLIDIMO UŽDAROJE ERDVĖJE BEI SĄVEIKOS SU KLIŪTIMIS MODELIAVIMAS

R. Mikalauskas

Kauno technologijos universitetas, Technologinių sistemų diagnostikos institutas, Kęstučio str. 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: robertas.mikalauskas@ktu.lt

V. Volkovas

Kauno technologijos universitetas, Technologinių sistemų diagnostikos institutas, Kęstučio str. 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: vitalijus.volkovas@ktu.lt

Reziumė

Darbe nagrinėjamas uždaros erdvės akustinių laukų modeliavimas BEM pagrindu. Pateiktas sukurtas modelis, aprašantis garso sklidimą bei jo sąveiką su kliūtimis. Pateikti akustinio lauko teorinio modelio adekvatumo realiems laukams tyrimo rezultatai.

Pilnas straipsnio tekstas


VAIKŲ, TURINČIŲ PĖDŲ DISFSUNKCIJĄ, RAUMENŲ JĖGŲ NUSTATYMAS EINANT

R. Michnik

Silezijos technologijos universitetas, Taikomosios mechanikos katedrta, Gliwice, Lenkija, el.p.: Robert.Michnik@polsl.pl

J. Jurkojć

Silezijos technologijos universitetas, Taikomosios mechanikos katedrta, Gliwice, Lenkija, el.p.: Jacek.Jurkojc@polsl.pl

J. Pauk

Bialystoko technikos universitetas, Wiejska 45C, 15-351 Bialystokas, Lenkija, el.p.: jpauk@pb.edu.pl

Reziumė

Straipsnyje pateiktas eksperimentinis ir modeliavimo tyrimas, leidžiantis analizuoti kojų sąnarių apkrovas. Aprašytas trimatis matematinis modelis leido nustatyti jėgas, sukeltas kojų raumenų, ir jėgas, veikiančias sąnarius.

Pilnas straipsnio tekstas


AKUSTINIO LAUKO STAČIAKAMPIAME KAMBARYJE ANALIZINIO MODELIO ADEKVATUMO TYRIMAS

V. Doroševas

Kauno technologijos universitetas, Statybos ir architektūros fakultetas, Studentų 48-411, 51367 Kaunas, Lietuva, el.p.: viktoras.dorosevas@ktu.lt

V. Volkovas

Kauno technologijos universitetas, Technologinių sistemų diagnostikos institutas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: vitalijus.volkovas@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje, naudojantis 2D analiziniu modeliu, ištirta galimybė modeliuoti garso šaltinio, veikiančio tam tikru dažniu stačiakampiame kambaryje, kurio tam tikroje vietoje pastatytas ekranas, sukurtą akustinį lauką. Gauti teorinio eksperimento rezultatai buvo lyginami su praktinio eksperimento rezultatais. Išnagrinėtas analizinio modelio akustinio lauko adekvatumas realiam akustiniam laukui. Modeliavimo rezultatai parodė, kad, naudojant sukurtąjį analizinį modelį, galima modeliuoti akustinį lauką, žadinamą vieno dažnio šaltinio stačiakampėje uždaroje erdvėje -tam tikrų savybių turinčiame kambaryje ir vertinti garso slėgio lygį bet kuriame taške.

Pilnas straipsnio tekstas


EKSPERIMENTINIS IR ANALITINIS NUOSTOLIŲ KRUMPLINĖJE PAVAROJE NUSTATYMAS

B. Łazarz

Silezijos technologijos universitetas, Krasińskiego 8, 40-019 Katovicai, Lenkija, el.p.: Boguslaw.Lazarz@polsl.pl

G. Wojnar

Silezijos technologijos universitetas y, Krasińskiego 8, 40-019 Katovicai, Lenkija, el.p.: Grzegorz.Wojnar@polsl.pl

H. Madej

Silezijos technologijos universitetas, Krasińskiego 8, 40-019 Katovicai, Lenkija, el.p.: Henryk.Madej@polsl.pl

P. Czech

Silezijos technologijos universitetas, Krasińskiego 8, 40-019 Katovicai, Lenkija, el.p.: Piotr.Czech@polsl.pl

Reziumė

Straipsnyje, naudojantis Matlab-Simulink programine įranga, tyrinėjamas krumplinės pavaros dinaminis modelis. Atlikus modelio dinaminę analizę, projektavimą ir techninę diagnostiką, gautus duomenis reikia patikrinti. Vienas iš tikrinamų modelio parametrų yra perdavimo jėgos nuostoliai sistemoje. Tai turi įtakos krumplinės pavaros naudingumo koeficientui. Jėgos nuostoliai krumplinėje pavaroje susidaro dėl dantų susikabinime atsirandančios trinties jėgos bei tepimo proceso. Jėgos nuostolių įvertinimas turi didelę įtaką lyginant tarpusavyje analitinias skaičiavimais ir eksperimentiškai gautus rezultatus. Straipsnyje tyrinėjamas jėgos pavaroje netekimas dėl trinties, atsirandančios dantų susikabinime, guoliuose ir dėl tepalo taškymo. Krumplinės pavaros efektyvumas, apskaičiuotas esant skirtingiems pavaros sukimosi greičiams bei apkrovoms ir nustatytas eksperimentiškai, sutapo gana gerai.

Pilnas straipsnio tekstas


TEPIMO CHARAKTERISTIKOS NANO SRITYJE EKSPLOATUOJANT SKERSINIO ŠIURKŠTUMO SLYDIMO GUOLĮ

Himanshu C. Patel

Valstybinė inžinerijos kolegija, Patan, Gujarat, Indija - 384265, el.p.: prof_himanshu@rediffmail.com

G. M. Deheri

Sardar Patel universitetas, Matematikos katedra, Vallabh vidhynagar, Anand, Gujarat, Indija - 388120, el.p.: gmdeheri@rediffmail.com

Reziumė

Analizuojama paviršiaus skersinio šiurkštumo įtaka plonasluoksniam hidrodinaminiam slydimo guolio tepimui nano srityje. Dviejų vienas kito atžvilgiu judančių paviršių plonasluoksnį hidrodinaminį tepimą daugiausia lemia paviršiaus savybės, tepalas ir jo klampumas. Paviršiaus šiurkštumo ir šlyties įtempių sukurtas efektas negali būti ignoruojamas, kai skystyje vyrauja taisyklingai išsidėsčiusios molekulės. Paviršiaus šiurkštumas apibūdinamas atsitiktine sklaida su nenuliniais vidurkiu, dispersija ir asimetrijos koeficientu. Apibendrinta Reinoldso lygybė yra stochastiškai suvidurkinta ir išspręsta esant atitinkamoms ribinėms sąlygoms; gautas slėgio pasiskirstymas, pagal kurį apskaičiuojama laikomoji galia. Pastebėta, kad skersinis šiurkštumas apskritai yra žalingas. Tačiau šis neigiamas efektas yra santykinai mažesnis už nustatytą plonasluoksniam hidrodinaminiam tepimui esant mažesniems ir vidutiniams sluoksnio storiams ir maksimaliam slėgiui. Neigiamas šiurkštumo asimetrijos koeficientas gerokai padidina laikomąją galią, kuri dar labiau padidėja esant neigiamai dispersijai. Nustatyta, kad laikomoji galia didėja priklausomai nuo plonasluoksnio hidrodinaminio tepimo nano skalėje. Be to, laikomąją galią ypač padidina būdingasis ilgis, turintis įtakos šlyties įtempiams dėl trinties sumažėjimo. Nustatyta, kad tepimo, esant šlyties įtempiams metu atsirandantis mastelio efektas yra tuo didesnis, kuo plonesnis tepalo sluoksnis.

Pilnas straipsnio tekstas


TERMOIZOLIACINIŲ PLOKŠČIŲ IŠ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ GAMYBOS PARAMETRAI

T. Janulaitis

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: tadas.janulaitis@stud.ktu.lt

L. Paulauskas

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: lionginas.paulauskas@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje aprašyti Lietuvoje dar negaminamų ekologiškų organinių termoizoliacinių plokščių formavimo, pasirinkus mūsų šalyje prieinamas žaliavas, ypatumai. Ištirtas dviejų rūšių organinis plaušas: išplaušintos makulatūros ir antrinio rūšiavimo atliekų. Tyrimais nustatyta, kad reikalingo homogeniškumo struktūrą turi antrinio rūšiavimo atliekų plaušas. Išanalizuoti organinės termoizoliacijos plokštės makrostruktūriniai lygmenys, pluoštinės termoizoliacijos medžiagoje esančių organinių plaušo darinių pluoštinio karkaso struktūra ir tarpizoliacinės rišamosios medžiagos ištirpusių plaušelių jungčių struktūra. Termoizoliacinio plaušo ir rišamosios medžiagos jungčių struktūros jėgoms įvertinti pritaikytas kontaktuojančių netaisyklingų dalelių elipsoidinis algoritmas.

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius