Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys Nr.2(76)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

R. Stonkus, M. Leonavičius, A. Krenevičius. Suvirintųjų jungčių pleišėjimas veikiant daugiacikliam apkrovimui (straipsnis anglų kalba)
R. Kačianauskas, V. Vadluga.Šešių spyruoklių tinklelio diskrečiųjų elementų modelis dvimatėms izotropinėms ir anizotropinėms terpėms diskretizuoti (straipsnis anglų kalba)
M. Matlin, E. Kazankina, V. Kazankin.Pirminio taškinio kontakto mechanika (straipsnis anglų kalba)
A. Fedaravičius, P. Šaulys, P. Griškevičius.Minos imitatoriaus sąveikos su besideformuojančiu paviršiumi tyrimas (straipsnis anglų kalba)
Y. Menail, A. El Mahi, M. Assarar, B. Redjel, A. Kondratas.Sendinimo vandenyje įtaka stiklo ir kevlaro pluošto epoksidinių kompozitų mechaninėms savybėms (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

D. Mažeika, R. Bansevičius.Strypinio pjezoelektrinio keitiklio su papildoma mase rezonansinių virpesių formų tyrimas (straipsnis anglų kalba)
B. Bakšys, T. Sokolova.Necilindrinių automatiškai renkamų detalių tarpusavio pozicionavimas (straipsnis anglų kalba)
R. Mikalauskas, V. Volkovas.Akustinio lauko modelio adekvatumo tyrimas (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

I. Karabegović, B. Hrnjica.Pramoninių robotų, skirtų apkraunamų konstrukcijų lazeriniam suvirinimui modeliavimas (straipsnis anglų kalba)
G. Janušas, A. Palevičius.Hologramos terminio stabilumo tyrimas (straipsnis anglų kalba)
E. Rukuiža, V. Eidukynas.Krūtinės ir liemens stuburo linkiuose veikiančių tarpslankstelinių jėgų priklausomybės nuo vairuotojo sėdėsenos tyrimas (straipsnis anglų kalba)
V. Grigas, A. Legha, R. T. Toločka.Realios apkrovos irklavimo treniruoklio hidrauliniu mechanizmu imitavimo galimybės (straipsnis anglų kalba)
R. Pacurari, A. Csiszar, C. Brisan.Kintamos konfigūracijos modulinio lygiagrečiojo nanomanipuliatoriaus pagrindinės projektavimo kryptys (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

S. Ponelytė, I. Prosyčevas, A. Guobienė, R. Balčiūnas, J. Puišo.Mikroelektromechaninių sistemų su nanokompoziciniais sluoksniais formavimas ir jų mechaninių savybių tyrimas (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

SUVIRINTŲJŲ JUNGČIŲ PLEIŠĖJIMAS VEIKIANT DAUGIACIKLIAM APKROVIMUI

R. Stonkus

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: rs@fm.vgtu.lt

M. Leonavičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: minleo@fm.vgtu.lt

A. Krenevičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: kron@fm.vgtu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikiami duomenys apie suvirintų plieno plokščių, dvigubo virinimo jungties, termiškai apdorotos jungties ir pervirintos (remontuotos) jungties atsparumą cikliniam apkrovimui. Nustatyta medžiagos ir siūlės mikrostruktūra ir mechaninių savybių rodikliai, pateikiami daugiaciklio nuovargio eksperimentinio ir analitinio tyrimo rezultatai. Išbandžius kompaktinius necentrinio tempimo CT bandinius, gautos pleišėjimo slenksčio ΔKth vertės, kai plyšio plitimo greitis artimas = 10-12 m/ciklą. Nustatyta, kad priklausomai nuo plyšio plitimo plokštumos padėties skirtingai paruoštų virintųjų jungčių siūlėje pleišėjimo slenkstis kinta nuo 5.7 MPa  iki 23 MPa .

Pilnas straipsnio tekstas


ŠEŠIŲ SPYRUOKLIŲ TINKLELIO DISKREČIŲJŲ ELEMENTŲ MODELIS DVIMATĖMS IZOTROPINĖMS IR ANIZOTROPINĖMS TERPĖMS DISKRETIZUOTI

R. Kačianauskas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius-40, Lietuva, el.p.: rkac@fm.vgtu.lt

V. Vadluga

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius-40, Lietuva, el.p.: vvad@fm.vgtu.lt

Reziumė

Šiame darbe pasiūlytas šešių spyruoklių tinklelio modelis skirtas dvimatei tampriajai izotropinei ir anizotropinei terpei diskretizuoti diskrečiųjų elementų metodu (DEM). Diskretusis modelis remiasi šešiakampiu periodiniu tinkleliu. Sudarant modelį pritaikyti natūriniai trikampiai baigtiniai (BE) elementai, o diskretieji tamprumo rodikliai išreiškiami BE standumo matricos koeficientais. Anizotropinės terpės modelis paprastai aprašomas šešiais nepriklausomais tamprumo rodikliais. Esant izotropinei terpei, tamprumo rodiklių skaičius sumažėja iki dviejų.

Sudarytas šešių spyruoklių diskrečiųjų elementų  modelis yra žinomo tinklelio modelio su ašine ir kampine sąveika alternatyvus pavidalas. Ašinių ir šlyties standžių derinimas leidžia išvengti modelio singuliarumo, pasireiškiančio, kai Puasono koeficientas ν ≥ 0.33. Modelis įdiegtas į DEM programą DEMMAT. Pasiūlyto modelio tinkamumas patikrintas sprendžiant dvimatės izotropinės ir anizotropinės terpės dinaminio deformavimo uždavinius ir gautus rezultatus lyginant su „tiksliais" BEM rezultatais.

Pilnas straipsnio tekstas


PIRMINIO TAŠKINIO KONTAKTO MECHANIKA

M. Маtlin

Volgogrado valstybinis technikos universitetas, Lenino 28, 400131 Volgogradas, Rusija, el.p.: matlin@vstu.ru

E. Kazаnkinа

Volgogrado valstybinis technikos universitetas, Lenino 28, 400131 Volgogradas, Rusija, el.p.: detmash@vstu.ru

V. Kаzаnkin

Volgogrado valstybinis technikos universitetas, Lenino 28, 400131 Volgogradas, Rusija, el.p.: detmash@vstu.ru

Reziumė

Aprašyta skaitmeninė liekamojo įspaudo skersmens nustatymo visame sferinio indentoriaus įspaudo gylių diapazone metodika, įskaitant tuos atvejus, kai liekamojo įspaudo gylis artimas rutulio spinduliui.

Pilnas straipsnio tekstas


MINOS IMITATORIAUS SĄVEIKOS SU BESIDEFORMUOJANČIU PAVIRŠIUMI TYRIMAS

A. Fedaravičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: algimantas.fedaravicius@ktu.lt

P. Šaulys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: povilas.saulys@stud.ktu.lt

P. Griškevičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: paulius.griskevicius@ktu.lt

Reziumė

Darbe ištirti minos imitatoriaus sąveikos su besideformuojančiu paviršiumi procesai. Naudojant kompiuterinę LS-DYNA  programą nustatytos  minos imitatoriaus sprogdiklio gaubtelio deformacijos dėl sąveikos su gruntu, esant įvairiems kritimo greičiams, bei jų charakteristikos. Pasiūlytos imitatoriaus veikimo patikimumo kriterijus -minimali gaubtelio ir grunto sąveikos metu išsiskyrusi energija. Taip pat pasiūlyta gaubtelio konstrukcija. Kompiuterinio sąveikos modeliavimo rezultatai patikrinti eksperimentiniais bandymais.

Pilnas straipsnio tekstas


SENDINIMO VANDENYJE ĮTAKA STIKLO IR KEVLARO PLUOŠTO EPOKSIDINIŲ KOMPOZITŲ MECHANINĖMS SAVYBĖMS

Y. Menail

Badji Mokhtar universitetas, Sidi Ammar, BP 12, 23000 - Annaba, Alžyras, el.p.: menailyounes@yahoo.fr

A. El Mahi

Maine universitetas, O. Messiaen, 72085 Le Mans, Prancūzija, el.p.: abderrahim.elmahi@univ-lemans.fr

M. Assarar

Maine universitetas, O. Messiaen, 72085 Le Mans, Prancūzija,
el.p.:
mustapha.assarar.etu@univ-lemans.fr

B. Redjel

University Badji Mokhtar, Sidi Ammar, BP 12, 23000 Annaba, Algeria, el.p.: bredjel@yahoo.fr

A. Kondratas

Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas, Lietuva, el.p.: alvydas.kondratas@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikiami kompozitų sendinimo vandenyje eksperimentinių tyrimų rezultatai. Eksperimentai atlikti tempiant išilgai sluoksnių kryžmai sluoksniuotus laminatus, sudarytus iš stiklo pluošto, Kevlaro pluošto ir epoksidinės dervos. Pirmajame etape, buvo tirtos jų mechaninės savybės statiškai ir cikliškai apkraunant kompozitus. Kompozitų mechaninių savybių kitimas buvo nustatomas nuovargio testais įvertinant jų standumo mažėjimą. Antrajame etape buvo nagrinėjama kompozitų hidroterminio sendinimo ir nuovargio defektų tarpusavio sąveika. Statiniai įtempiai ir liekamasis standumo kitimas buvo tirti statiškai bei cikliškai apkraunant bandinius, esant įvairiam ciklų skaičiui ir sendinant juos gėlame vandenyje.

Pilnas straipsnio tekstas


STRYPINIO PJEZOELEKTRINIO KEITIKLIO SU PAPILDOMA MASE REZONANSINIŲ VIRPESIŲ FORMŲ TYRIMAS

D. Mažeika

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: Dalius.Mazeika@fm.vgtu.lt

R. Bansevičius

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: Ramutis.Bansevicius@cr.ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateikiami strypinio pjezoelektrinio keitiklio daugiamodalinių virpesių skaitinio tyrimo rezultatai. Nagrinėjamąjį keitiklį sudaro pjezokeraminis strypas su papildoma mase viename strypo gale. Keitiklio elektrodai išdėstyti išilgai strypo ir padalyti į dvi lygias sekcijas. Keitiklis sužadinamas naudojant daugiamodalines, t. y. išilginių ir lenkimo virpesių, formas. Tiesioginiam ir atgaliniam keitiklio judesiui gauti naudojami du skirtingi rezonansiniai dažniai ir dvi elektrodų žadinimo schemos. Naudojant baigtinių elementų metodą buvo sukurtas keitiklio skaitinis modelis, surastos reikiamos daugiamodalinės rezonansinės formos, apskaičiuotos kontaktinio taško judesio trajektorijos. Skaitinio tyrimo metu nustatyta papildomos masės įtaka keitiklio virpesių formoms ir kontaktinio taško elipsinių trajektorijų parametrams.

Pilnas straipsnio tekstas


NECILINDRINIŲ AUTOMATIŠKAI RENKAMŲ DETALIŲ TARPUSAVIO POZICIONAVIMAS

B. Bakšys

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: Bronius.Baksys@ktu.lt

T. Sokolova

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: Tatjana.Sokolova@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjamas necilindrinių automatiškai renkamų detalių pozicionavimas, valdant sausąją trintį. Sudarytas paslankiai bazuojamo kūno vibracinio poslinkio ir posūkio dinaminis modelis. Naudojant programų paketą MatLab sudarytos programos poslinkio ir posūkio režimams apskaičiuoti. Pateiktos įvairios judėjimo režimų priklausomybės nuo sistemos ir žadinimo parametrų, atsižvelgiant į sausosios trinties koeficiento kitimo diapazoną. Svarbiausių parametrų plokštumoje sudarytos kūno judėjimo režimų, esant valdomajam sausosios trinties koeficientui egzistavimo sritys.

Pilnas straipsnio tekstas


AKUSTINIO LAUKO MODELIO ADEKVATUMO TYRIMAS

R. Mikalauskas

Kauno technologijos universitetas, Technologinių sistemų diagnostikos institutas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: robertas.mikalauskas@ktu.lt

V. Volkovas

Kauno technologijos universitetas, Technologinių sistemų diagnostikos institutas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: vitalijus.volkovas@ktu.lt

Reziumė

Šiame darbe naudojantis 2D modeliu, ištirta galimybė modeliuoti keletą žadinimo šaltinių, veikiančių tuo pačiu metu skirtingais harmoniniais dažniais. Gauti teorinio eksperimento rezultatai buvo lyginami su praktinio eksperimento rezultatais. Išnagrinėtas akustinio lauko modelio, sudaryto baigtinių elementų pagrindu, adekvatumas realiam akustiniam laukui. Gauti modeliavimo rezultatai parodė, kad, naudojant teorinį modelį, sukurtą BEM pagrindu, galima modeliuoti akustinį žadinimą, kuris atsiranda realiomis sąlygomis, bei įvertinti triukšmo lygį tam tikroje aplinkoje.

Pilnas straipsnio tekstas


PRAMONINIŲ ROBOTŲ, SKIRTŲ APKRAUNAMŲ KONSTRUKCIJŲ LAZERINIAM SUVIRINIMUI MODELIAVIMAS

I. Karabegović

Bihačo universitetas, Dr. Irfana Ljubijankića bb, 77000 Bihačas, Bosnija ir Hercegovina, el.p.: tfb@bih.net.ba

B. Hrnjica

Bihačo universitetas, Dr. Irfana Ljubijankića bb, 77000 Bihačas, Bosnija ir Hercegovina, el.p.: tfb@bih.net.ba

Reziumė

Lazerinis suvirinimas automobilių pramonėje - neatsiejama technologinio proceso dalis. Palyginus su tipiniais suvirinimo technologiniais procesais, tokiais kaip MIG/MAG tipo ir taškiniu suvirinimu, lazerinis suvirinimas yra žymiai pranašesnis dėl mažų įtempių, didelio suvirimo greičio, suvirinimo kokybės ir lankstumo.

Šie pranašumai yra lemiami šiuolaikinėje automobilių pramonėje, dėl kokybės, nepriekaištingo tikslumo, garantuoja apkraunamų konstrukcijų saugumą, tuo pačiu užbaigto gaminio konkurencingumą. Aukštas suvirimo greitis ir trumpas suvirinimo siūlės atvėsimo laikas papildomai didina produktyvumą.

Šiame straipsnyje aprašomas pramoninio roboto, skirto apkraunamų konstrukcijų lazeriniam suvirinimui automatizuotame gamybos procese, modeliavimas. 3D darbo modeliavimas yra svarbus veiksnys, vystant robotų techniką. Šiandien mes galime modeliuoti kiekvieną gamybos proceso dalį naudodami IT priemones. Šis modeliavimas leidžia vystyti naujai kuriamus gamybos procesus esant minimalioms išlaidoms.

Pilnas straipsnio tekstas


HOLOGRAMOS TERMINIO STABILUMO TYRIMAS

G. Janušas

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: giedrius.janusas@ktu.lt

A. Palevičius

Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: arvydas.palevicius@ktu.lt

Reziumė

Holografija yra naujas informacijos įrašymo, saugojimo ir atkūrimo metodas, kuris naudojamas dokumentams ir duomenims apsaugoti, makro- ir mikro mechaninėms sistemoms tirti, 3D vaizdams užrašyti ir atkurti ir t. t. Informacija apie bangos amplitudę ir fazę yra saugoma hologramoje. Tai labai jautrus metodas, todėl ypač svarbu užtikrinti sistemos stabilumą informacijos užrašymo metu. Šiame straipsnyje pateikti hologramos terminio stabilumo skaitmeninio tyrimo rezultatai.

Pilnas straipsnio tekstas


KRŪTINĖS IR LIEMENS STUBURO LINKIUOSE VEIKIANČIŲ TARPSLANKSTELINIŲ JĖGŲ PRIKLAUSOMYBĖS NUO VAIRUOTOJO SĖDĖSENOS TYRIMAS

E. Rukuiža

Kauno technologijos universitetas, Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: egidijus.rukuiza@stud.ktu.lt

V. Eidukynas

Kauno technologijos universitetas, Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: valdas.eidukynas@ktu.lt

Reziumė

Atliktas modeliavimas kurio metu nustatyta vairuotojo sėdėsenos įtaka tarpslankstelinėms jėgoms, veikiančioms tarp stuburo linkių, veikiant vertikalai smūginei apkrovai. Sukurtas tiriamasis modelis, kuriame  tarp manekeno stuburo linkių sandūrų sukurti kontaktiniai elementai kurie seka tarpslankstelinių jėgų pokyčius, Tyrimo eigoje buvo keičiama vairuotojo sėdėsena, keičiant kelių ir dubens sanarių padėtis. Buvo rasta vairuotojo sėdėsenos poza kuriai esant tarpslankstelinės kontaktinės jėgos veikiančios tarp stuburo linkių yra minimalios.

Pilnas straipsnio tekstas


REALIOS APKROVOS IRKLAVIMO TRENIRUOKLIO HIDRAULINIU MECHANIZMU IMITAVIMO GALIMYBĖS

V. Grigas

Kauno technologijos universitetas, Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.grigas@ktu.lt

A. Legha

Kauno technologijos universitetas, Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: aleksandra.legha@ktu.lt

R.T. ToloČka

Kauno technologijos universitetas, Mickevičiaus 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: tadas.tolocka@ktu.lt

Reziumė

Atlikti originalaus irklavimo treniruoklio apkrovos mazgo, kuriuo galima imituoti realią ciklo metu irklą veikiančią apkrovą, tyrimai. Naudojant SolidWorks ir CosmosFloWorks programinę įrangą sumodeliuota apkrovos mazgo darbinė aplinka ir apskaičiuotos mazgo išvystomos apkrovos priklausomybės nuo jo geometrinių parametrų ir apkrovimo greičio.

Pilnas straipsnio tekstas


KINTAMOS KONFIGŪRACIJOS MODULINIO LYGIAGREČIOJO NANOMANIPULIATORIAUS PAGRINDINĖS PROJEKTAVIMO KRYPTYS

R. Pacurari

Cluj-Napoco technikos universitetas, C. Daicoviciu 15, 400020 Cluj-Napoca, Rumunija,

el.p.: radu.pacurari@yahoo.com

A. Csizar

Cluj-Napoco technikos universitetas, C. Daicoviciu 15, 400020 Cluj-Napoca, Rumunija,

el.p.: ak0s@yahoo.com

C. Brisan

Cluj-Napoco technikos universitetas, C. Daicoviciu 15, 400020 Cluj-Napoca, Rumunija,

el.p.: Cornel.Brisan@mmfm.utcluj.ro

Reziumė

Operacijos, atliekamos surenkant vis labiau populiarėjančius miniatiūrinius objektus, didina prietaisų, galinčių mažesniu nei vieno mikrometro tikslumu pozicionuoti ir surinkti mikrodetales, poreikį. Kartu išaugo poreikis projektuoti robotus, kurie gali sėkmingai atlikti šias operacijas. Tokioms operacijoms atlikti rekomenduojama naudoti hibridinės konstrukcijos robotus. Hibridinė konstrukcija sudaryta iš dviejų blokų, kurių pirmasis yra kintamos konfigūracijos blokas, galintis atlikti operacijas mikrometro tikslumu, o antrasis - pjezopavara, galinti atlikti operacijas nanometro tikslumu. Pagrindinis šio straipsnio tikslas - aprašyti hibridinės architektūros robotų, skirtų preciziniam valdymui ir surinkimui, projektavimo principus, ypač daug dėmesio skiriant jo lygiagretiesiems blokams.

Pilnas straipsnio tekstas


MIKROELEKTROMECHANINIŲ SISTEMŲ SU NANOKOMPOZICINIAIS SLUOKSNIAIS FORMAVIMAS IR JŲ MECHANINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAS

S. Ponelytė

Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas, Lietuva, el.p.: sigita.ponelyte@stud.ktu.lt

I. Prosyčevas

Kauno technologijos universitetas, Fizikinės elektronikos institutas, Savanorių 271, 50131 Kaunas, Lietuva, el.p.: igoris.prosycevas@ktu.lt

A. Guobienė

Kauno technologijos universitetas, Fizikinės elektronikos institutas, Savanorių 271, 50131 Kaunas, Lietuva

Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas, Lietuva, el.p.: asta.guobiene@ktu.lt

R. Balčiūnas

Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas, Lietuva, el.p.: rokas.balciunas@ktu.lt

J. Puišo

Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas, Lietuva, el.p.: judita.puiso@ktu.lt

Reziumė

Straipsnyje pateiktas nanokompozicinių sluoksnių, plačiai naudojamų įvairiose mikroelektromechaninėse sistemose (MEMS), formavimas ir jų mechaninių bei morfologinių savybių tyrimas. Nanokompoziciniai sluoksniai formuojami ant kvarcinio stiklo ir silicio plokštelių centrifugavimo būdu nusodinant susintetintą PVP arba Ag/PVP tirpalą. Suformuotas sluoksnis apšvitinamas UV lempa. Remiantis SPECORD UV/VIS spektrometru gautais rezultatais, buvo nustatyta, kad nuo apšvitinimo trukmės priklauso nanokompozicinių sluoksnių absorbcijos  savybės.  Įbrėžimo matavimais buvo ištirtos ir palygintos atskirų sluoksnių (PVP ir Ag/PVP) mechaninės savybės, t. y. trinties koeficiento priklausomybė nuo poslinkio. Suformuotų MEMS nanokompozicinių sluoksnių elastinės savybės ir morfologija buvo ištirtos naudojantis atominių jėgų mikroskopu NT-206.

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius