Logo
MOKSLINIS ŽURNALAS "MECHANIKA"
English Lietuviškai
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Žurnalas "MECHANIKA"
Straipsnių autorių zona
Vartotojo vardas:

Slaptažodis:Slaptažodžio priminimas
Registracija
Recenzentams

Recenzuojamo straipsnio kodas:

KONFERENCIJA "MECHANIKA" svetainė

Žurnalas "MECHANIKA"

Turinys Nr.1(69)

KIETO DEFORMUOJAMO KŪNO MECHANIKA

M. Daunys, A. Stulpinaitė.Legiruotų konstrukcinių plienų suvirintųjų sujungimų siūlų medžiagų mažaciklio ilgaamžiškumo statistinis įvertinimas kambario ir aukštesnėje temperatūroje (straipsnis anglų kalba)
M. Leonavičius, K. Bobyliov, A. Krenevičius, S. Stupak.Stipriojo ketaus bandinių su defektais pleišėjimo tyrimas (straipsnis anglų kalba)
N. Abdelbaki, E. Bouali, M. Gaceb, R. Bouzid.Ilgų vamzdžių savybių įtaka vamzdynų patikimumui (straipsnis anglų kalba)
O. Mizyuk, E. Kibirkštis, S. Petraitiene.Medžiagų su įklijuotu pūku tempimo tyrimas (straipsnis anglų kalba)
L. Paulauskas, R. Kairaitis.Baltyminės belkozino plėvelės apvalkalo deformacinių savybių tyrimas (straipsnis anglų kalba)

SKYSČIŲ IR DUJŲ MECHANIKA

A. Kačeniauskas.Dvipusių paviršių tėkmės, modeliuojamos remiantis neišreikštinio paviršiaus koncepcija, masės tvermės problemos (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ DINAMIKA

E. Juzėnas, R. Jonušas, K. Juzėnas.Sudėtingų rotorinių sistemų virpesių tyrimas paremtas dinaminių procesų ir virpesių spektro analize (straipsnis anglų kalba)
J. Graževičiūtė, I. Skiedraitė, V. Jūrėnas, A. Bubulis, V. Ostaševičius.Aukštojo dažnio vibracijų pritaikymas frezuojant paviršius (straipsnis anglų kalba)
B. Alabi, T.A.O. Salau, S.A. Oke. Vertikaliai galinčio atšokti kamuoliuko, esančio ant keltuvo plokštės, kuri greitėdama juda ta pačia kryptimi, fraktalinė analizė (straipsnis anglų kalba)

MECHANINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

M. Nitulescu, V. Stoian.Specifinių mobiliujų robotų modeliavimo ir valdymo aspektai (straipsnis anglų kalba)
C. Brisan, C. Rusu.Konfigūraciją keičiančių lygiagrečiųjų robotų modeliavimo aspektai (straipsnis anglų kalba)

MECHANINĖS TECHNOLOGIJOS

A. H. Marcinkevičius.Šlifuojamo veleno išilginės formos tikslumo automatinė kontrolė (straipsnis anglų kalba)
V. Giniotis, J. Skeivalas, P. Petroškevičius.Fotogrametrinių metodų taikymas aukščio matavimo prietaisų srityje (straipsnis anglų kalba)
M. Rimašauskas, M. Ollikainen, A. Bargelis, J. Varis.Lazerinių ir kitų aukštųjų technologijų įtaka darbo efektyvumui Lietuvos ir Suomijos metalo lakštų apdirbimo pramonėje (straipsnis anglų kalba)
V. Jankauskas, R. Kreivaitis, D. Stonkus, A. Andriušis.Apvirintų plūgo detalių dilimo tyrimai (straipsnis anglų kalba)

 

Straipsnių reziumė

LEGIRUOTŲ KONSTRUKCINIŲ PLIENŲ SUVIRINTŲJŲ SUJUNGIMŲ SIŪLŲ MEDŽIAGŲ MAŽACIKLIO ILGAAMŽIŠKUMO STATISTINIS ĮVERTINIMAS KAMBARIO IR AUKŠTESNĖJE TEMPERATŪROJE

M. DAUNYS
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: Mykolas.Daunys@ktu.lt

A. STULPINAITĖ
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: agnes@erdves.lt

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjama atominėje energetikoje naudojamų legiruotų plienų suvirintųjų sujungimų siūlių medžiagų mažaciklio ilgaamžiškumo priklausomybė nuo šių medžiagų mechaninių charakteristikų. Tyrimui panaudota 67 medžiagų kambario ir 37 medžiagų aukštesnėje temperatūroje išbandytų Kauno technologijos universitete, o taip pat Čekijoje, Rusijoje ir Vengrijoje rezultatai. Atliekant tyrimą buvo sudarytos mažaciklio nuovargio kreivės naudojant tampriąją ir plastinę bendros deformacijos dedamąsias ir nustatytos Kofino lygčių konstantos pagal tampriąją deformaciją Ce , me ir pagal plastinę deformaciją Cp, mp. Nustatyta, kad mažaciklis ilgaamžiškumas tiesiškai koreliuoja su medžiagų modifikuotu plastiškumu (σu /σy)Z. Pasiūlytos analitinės priklausomybės konstantų Ce, me, Cp, mp apskaičiavimui naudojant modifikuotą plastiškumą. Skaičiuoto ir eksperimentinio ilgaamžiškumo rezultatų palyginimas parodė, kad pasiūlytas metodas gali būti pritaikytas preliminariam medžiagų atsparumo mažacikliam apkrovimui įvertinimui.

Pilnas straipsnio tekstas


STIPRIOJO KETAUS BANDINIŲ SU DEFEKTAIS PLEIŠĖJIMO TYRIMAS

M. LEONAVIČIUS
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius-40, Lietuva, el.p.: minleo@fm.vgtu.lt

K. BOBYLIOV
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius-40, Lietuva, el.p.: k.bobyliov@fm.vgtu.lt

A. KRENEVIČIUS
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius-40, Lietuva, el.p.: akren@fm.vgtu.lt

S. STUPAK

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius-40, Lietuva, el.p.: stupakas@adm.vgtu.lt

Reziumė

Pateikiami duomenys apie ketaus su defektais pleišėjimo slenksčio eksperimentinį ir analitinį tyrimą. Nustatyti stipriojo ketaus mechaninių savybių rodikliai (σu ≃ 950 MPa) ir mikrostruktūra. Išbandyti CT bandiniai iš ketaus be defektų ir ketaus su defektais. Sudarytos priklausomybės tarp plyšio plitimo greičio ir įtempių intensyvumo koeficiento intervalo bandiniams su tuštumų tipo defektais ir be jų. Gautos pleišėjimo slenksčio ΔKth reikšmės, kai plyšio plitimo greitis = 10 -10 m/ciklą, v = 10-11 m/ciklą ir v = 10-12 m/ciklą.

Pilnas straipsnio tekstas


ILGŲ VAMZDŽIŲ SAVYBIŲ ĮTAKA VAMZDYNŲ PATIKIMUMUI

N. ABDELBAKI
Boumerdeso universitetas, FHC, LFEPM. Alžyras, el.p.: doyenfhc@umbb.dz
E. BOUALI
Boumerdeso universitetas, FHC, LFEPM. Alžyras, el.p.: e_bouali@umbb.dz
M. GACEB

Boumerdeso universitetas, FHC, LFEPM. Alžyras, el.p.: gaceb_m@yahoo.fr
R. BOUZID

Boumerdeso universitetas, FHC, LFEPM. Alžyras, el.p.: r_bouz@yahoo.fr 

Reziumė

Vamzdynų, sumontuotų suvirinant galais didelio skersmens vamzdžius, elgseną veikia keli faktoriai. Heterogeninės vamzdžių metalo savybės, suvirinimo defektai turi įtakos vamzdyno darbingumui, jį tenka papildomai remontuoti. Projektuojant vamzdynus taikomas patikimumo metodas, tuo pat metu įvertinantis suirimo tikimybę, ir saugumo faktorių. Tai padeda nustatyti vamzdyno būsimą rizikos faktorių ir kartu jos neperdėti. Taigi, taikant šiame darbe naudojamas formuluotes, galima kiekybiškai ir kokybiškai įvertinti įvairius galais sujungtų pavienių vamzdžių savybių įtaką viso vamzdyno patikimumui. Metodas taikytas didelio skersmens vamzdžiams pagamintiems iš X52 markės plieno.

Pilnas straipsnio tekstas


MEDŽIAGŲ SU ĮKLIJUOTU PŪKU TEMPIMO TYRIMAS

O. MIZYUK
Ukrainos spausdinimo akademija, Podgolosko 19, 79020 Lvovas, Ukraina, el.p.: mizyuk@mail.ru

E. KIBIRKŠTIS

Kauno technologijos universitetas, Studentų 56, 51424 Kaunas, Lietuva, el.p.: edmundas.kibirkstis@ktu.lt

S. PETRAITIENE

Kauno technologijos universitetas, Studentų 50, 51368 Kaunas, Lietuva, el.p.: stase.petraitiene@ktu.lt 

Reziumė

Atlikti kartono ir medžiagų su įklijuotu pūku mechaninių charakteristikų (nutrūkimo jėgos, įtempių ir deformacijų) tyrimai nutrūkimo momentu. Aprašytos deformacijos, atsirandančios medžiagoje, tempiamoje iki nutrūkimo. Nustatyta, kad išilgine popieriaus liejimo kryptimi pasireiškia popieriaus lapo įtempių padidėjimas ir deformacijos sumažėjimas, o skersine kryptimi – įtempių sumažėjimas, esant didesnei deformacijai. Gauti kartono be įklijuoto pūko įtempių ir deformacijos nutrūkimo metu tyrimo ezultatai, lyginami su rezultatais, gautais tiriant medžiagą su įklijuotu poliamidiniu pūku. Nustatyta apkrovos pridėjimo greičio įtaka nutrūkimui, tiriant kartoną ir medžiagą su įklijuotu pūku. Eksperimentinio tyrimo rezultatai aprašyti eksponentine lygtimi, gautos koreliacinės kreivės.

Pilnas straipsnio tekstas


BALTYMINĖS BELKOZINO PLĖVELĖS APVALKALO DEFORMACINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAS

L. PAULAUSKAS
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44025 Kaunas, Lietuva, el.p.: lionginas.paulauskas@ktu.lt

R. KAIRAITIS

Lietuvos kūno kultūros akademija, Sporto 6, 44221 Kaunas, Lietuva, el.p.: r.kairaitis@lkka.lt 

Reziumė

Pateikta baltyminės belkozino plėvelės apvalkalo plastifikavimo, prieš kemšant į jį dešrų faršą, technologija. Nustatyta, kad baltyminio apvalkalo bandinio, 60-120 s išlaikyto sočiajame NaCl tirpale 291-295 K temperatūroje, trūkio apkrova padidėja iki dviejų kartų, palyginti su bandiniais, tiek pat laiko išlaikytais vandenyje.

Tirtos baltyminės belkozino plėvelės deformacinės savybės. Nustatyta belkozino plėvelės tampra išilgine ir skersine kryptimis esant ciklinėms apkrovoms. Išsiaiškinti deformacijos sudedamųjų dalių kitimo dėsningumai ir jų priklausomybė nuo apkrovos dydžio ir apkrovimo ciklų skaičiaus, taip pat kitos charakteristikos, kurias būtina žinoti tobulinant dešrų faršo kimšimo į baltyminės belkozino plėvelės apvalkalą technologijas, automatizuojant gamybą ir parenkant optimalius įrenginių darbo parametrus.

Pilnas straipsnio tekstas


DVIPUSIŲ PAVIRŠIŲ TĖKMĖS, MODELIUOJAMOS REMIANTIS NEIŠREIKŠTINIO PAVIRŠIAUS KONCEPCIJA, MASĖS TVERMĖS PROBLEMOS

A. KAČENIAUSKAS
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: arnka@fm.vtu.lt 

Reziumė

Straipsnyje pateikiama masės tvermės palaikymo technologija, skirta klampioms nespūdžioms dvipusių paviršių tėkmėms modeliuoti. Sugriuvusios užtvankos uždavinys sprendžiamas pseudokoncentracijos metodu, pagrįstu neišreikštinio paviršiaus koncepcija. Pateikiami detalūs skaitiniai netiesinės masės tvermės lygties sprendimo tyrimai. Nagrinėjamos įvairios paviršiaus rekonstrukcijos valdymo strategijos. Masės tvermės palaikymo technologija testuota dviem skirtingos rezoliucijos baigtinių elementų tinklais.

Pilnas straipsnio tekstas


SUDĖTINGŲ ROTORINIŲ SISTEMŲ VIRPESIŲ TYRIMAS PAREMTAS DINAMINIŲ PROCESŲ IR VIRPESIŲ SPEKTRO ANALIZE

E. JUZĖNAS
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva,el.p.: ejuzenas@ktu.lt

R. JONUŠAS

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva,el.p.: remigijus.jonusas@ktu.lt

K. JUZĖNAS

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.:kjuzenas@ktu.lt 

Reziumė

Mechatroninės sistemos skirtos sudėtingoms rotorinėms sistemoms stebėti gali būti efektyviai panaudotos tik iš anksto žinant kritines stebimų parametrų vertes ir jų kitimo priežastis. Tokiu atveju vibrodiagnostika yra efektyvi priemonė, kuri gali būti panaudota mašinų defektams nustatyti.

Aptikti visus galimus sudėtingų rotorinių sistemų, defektus (pvz., vidinius rotorių defektus), turinčius įtakos virpesių parametrų pokyčiams, yra gana sunku. Todėl, norint nustatyti įvairių parametrų įtaką mašinos vibroaktyvumui, tikslinga jos virpesius modeliuoti.

Pilnas straipsnio tekstas


AUKŠTOJO DAŽNIO VIBRACIJŲ PRITAIKYMAS FREZUOJANT PAVIRŠIUS

J. GRAŽEVIČIŪTĖ
Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus str. 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: jurgita@baltec-cnc.com

I. SKIEDRAITĖ
Kauno technologijos universitetas, A. Mickevičiaus str. 37, 44244 Kaunas, Lietuva, el.p.: inga.skiedraite@ktu.lt

V. JŪRĖNAS

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.jurenas@ktu.lt

A. BUBULIS

Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: algimantas.bubulis@ktu.lt 
V. OSTAŠEVIČIUS

Kauno technologijos universitetas, Studentų g. 65, 51367 Kaunas, Lietuva, el.p.: vytautas.ostasevicius@ktu.lt 

Reziumė

Metalų apdirbimas naudojant aukštojo dažnio vibracijas yra racionalus metodas. Buvo tiriamas frezavimo procesas. Tam tikslui buvo sukurtas specialus frezavimo įrankio laikiklis su piezokeraminiu ultragarsiniu vibracijų žadintuvu, kuris suteikia įrankiui sukimosi ir išilgines vibracijas. Rezultatai parodė, kad naudojant vibracijas, detalės paviršius apdirbamas glotniau.

Pilnas straipsnio tekstas


VERTIKALIAI GALINČIO ATŠOKTI KAMUOLIUKO, ESANČIO ANT KELTUVO PLOKŠTĖS, KURI GREITĖDAMA JUDA TA PAČIA KRYPTIMI, FRAKTALINĖ ANALIZĖ

B. ALABI
Naftos produktų federalinis universitetas, Effurun, Delta State, Nigerija

T.A.O. SALAU
Ibadano universitetas, Mechanikos inžinerijos katedra, Nigerija, el.p.: tao.salau@mail.ui.edu.ng

S.A. OKE

Lagoso universitetas, Mechanikos inžinerijos katedra, Nigerija, el.p.: sa_oke@yahoo.com 

Reziumė

Įrodyta, kad kamuoliuko atšokimo problema, kylanti vibruojančiuose transporteriuose ar virpančiose tiekimo sistemose yra svarbus reiškinys sprendžiant tam tikrų techninių sprendimų įgyvendinimą. Šiame straipsnyje nagrinėjama kamuoliukų, be pertraukos krintančių ant greitėjančios keltuvo plokštės, atšokimo dinamika. Modeliuojant nustatyta, kad dinaminė sąveika tarp viena kryptimi didėjančiu greičiu judančios keltuvo plokštės ir ant jos krintančio kamuoliuko atšokimo yra fraktalinio pobūdžio. Keltuvo plokštės paviršiaus pagreitis kito tolygiai procentine priklausomybe (daugiau nei vieno tūkstančio žingsnelių 10.000 m atstumu) nuo pagreičio, atsirandančio dėl sunkio jėgos, galinčių atšokti kamuoliukams atsitrenkus į keltuvo plokštės paviršių. Tai užrašyta grafiškai. Taip pat grafiškai užfiksuotas keltuvo plokštės paviršiaus pagreitis trečdaliu užpildžius jį kroviniu. Kamuoliukų atšokimas gerokai sumažėja ir artėja prie nulio keltuvo plokštę 40% užpildžius kroviniu. Kamuoliukų atšokimo sumažėjimo grafikas kinta pagal normalinį pasiskirstymo dėsnį ir yra fraktalinio pobūdžio. Šis tyrimas parodo, kad du objektai, pradžioje esantys skirtinguose aukščiuose, veikiami gravitacijos jėgų, pasiekia ir atsitrenkia į paviršių skirtingame aukštyje. Lygtis, aprašanti atšokančio kamuoliuko dinamiką ir keltuvo plokštės kilimą, yra kvadratinio pobūdžio, tačiau kamuoliuko atšokimo išnykimas, kintant krovinio aukščiui yra fraktalinio pobūdžio.

Pilnas straipsnio tekstas


SPECIFINIŲ MOBILIUJŲ ROBOTŲ MODELIAVIMO IR VALDYMO ASPEKTAI

M. NITULESCU
Crajovos universitetas, B-dul Decebal 107, 200440 Crajova, Romunija, el.p.: nitulescu@robotics.ucv.ro

V. STOIAN

Crajovos universitetas, B-dul Decebal 107, 200440 Crajova, Romunija, el.p.: stoian@robotics.ucv.ro 

Reziumė

Darbe pristatoma keletas dviratės diferencialinės pavaros mobiliųjų robotų valdymo ir matematinio modeliavimo sprendimų. Šios klasės robotai dabar yra vieni iš plačiausiai naudojamų mechaninių įrenginių mobiliųjų robotų technikos praktikoje. Nagrinėjamos ir pateikiamos nustatyta trajektorija judančio roboto uždaro ciklo pozicijos ir krypties valdymo schemos. Šiems valdymo sprendimams pagrįsti skirtingomis sąlygomis atlikta keletas stabilumo tyrimų.

Pilnas straipsnio tekstas


KONFIGŪRACIJĄ KEIČIANČIŲ LYGIAGREČIŲJŲ ROBOTŲ MODELIAVIMO ASPEKTAI

C. BRISAN
Cluj-Napoco technikos universitetas, C. Daicoviciu 15, 400020 Cluj-Napoca, Romunija, el.p.: cornel.brisan@mmfm.utcluj.ro

C. RUSU

Cluj-Napoco technikos universitetas, C. Daicoviciu 15, 400020 Cluj-Napoca, Romunija, el.p.: calin.rusu@mmfm.utcluj.ro 

Reziumė

Straipsnyje nagrinėjama perkonfigūruojamų ir konfigūraciją keičiančių robotų koncepcija. Šie robotai yra pagrindinis intelektualiųjų gamybinių sistemų komponentas. Straipsnyje pateikiami svarbiausi šio tipo robotų principai ir virtualiems modeliams sudaryti naudojami kinematikos metodai. Pateikti skaitmeniniai rezultatai, virtualūs modeliai ir išvados.

Pilnas straipsnio tekstas


ŠLIFUOJAMO VELENO IŠILGINĖS FORMOS TIKSLUMO AUTOMATINĖ KONTROLĖ

A.H. MARCINKEVIČIUS
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Basanavičiuas 28, 03224 Vilnius, Lietuva, el.p.: Andrius.Marcinkevicius@me.vgtu.lt 

Reziumė

Pjovimo jėgos automatinė kontrolė ir jos pastovumo palaikymas šlifuojant neužtikrina veleno išilginės formos tikslumo, nes sistemos standumas išilginės eigos ilgyje keičiasi. Todėl pasiūlytas valdymo būdas, kai apskaičiuojama ir palaikoma tokia reikiama pjovimo jėga, kuri užtikrintų tampriųjų poslinkių pastovumą šlifuojant, o kartu ir išilginės formos tikslumą. Pjovimo jėga šlifuojant matuojama pagal atraminių centrų deformaciją, o automatinio valdymo sistema palaiko iš anksto apskaičiuotą pjovimo jėgą, keisdama išilginį pastūmos greitį. Straipsnyje pateiktos tampriųjų poslinkių apskaičiavimo lygtys ir parodyta poslinkių priklausomybė nuo technologinės sistemos elementų standumo. Pateikta principinė valdymo sistemos schema.

Pilnas straipsnio tekstas


FOTOGRAMETRINIŲ METODŲ TAIKYMAS AUKŠČIO MATAVIMO PRIETAISŲ SRITYJE

V. GINIOTIS
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: vg@ai.vgtu.lt

P. PETROŠKEVIČIUS

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: petras.petroskevicius@ap.vgtu.lt

J. SKEIVALAS

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva, el.p.: Jonas.Skeivalas@ap.vgtu.lt 

Reziumė

Straipsnyje analizuojamos aukščio matuoklių tikslumo įvertinimo priemonės ir niveliavimo matuoklių kalibravimo metodai. Nagrinėjamos naujos aukščio matavimo priemonės, kurios leidžia supaprastinti skaitmeninių niveliavimo prietaisų konstrukciją ir niveliavimo procesą. Aprašytas fotogrametrinis metodas niveliavimo matuoklių tikslumui kalibruoti naudojant CCD sensorius ir koreliacinę analizę skaitmeninei informacijai apdoroti. Nagrinėjama problema yra aktuali, kai reikia nustatyti tikslumą prietaisų, naudojamų mašinų stalams ir pačių mašinų aukščiui niveliuoti pramonės įmonėse, geodezijos darbuose ir statybose. Šie metodai gali būti taikomi ir mašinų dalių geometriniams parametrams, ilgiams ir kampams matuoti.

Pilnas straipsnio tekstas


LAZERINIŲ IR KITŲ AUKŠTŲJŲ TECHNOLOGIJŲ ĮTAKA DARBO EFEKTYVUMUI LIETUVOS IR SUOMIJOS METALO LAKŠTŲ APDIRBIMO PRAMONĖJE

M. RIMAŠAUSKAS
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: marius.rimasauskas@ktu.lt

M. OLLIKAINEN

Lappeenrantos technologijos universitetas, P.O. Box, FIN-53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: mikael.ollikainen@lut.fi

A. BARGELIS
Kauno technologijos universitetas, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lietuva, el.p.: algirdas.bargelis@ktu.lt

J. VARIS
Lappeenrantos technologijos universitetas, P.O. Box, FIN-53851 Lappeenranta, Suomija, el.p.: juha.varis@lut.fi 

Reziumė

Šiame straipsnyje nagrinėjamas Lietuvos ir Suomijos metalo lakštų apdirbimo įmonių, naudojančių lazerines ir kitas aukštąsias technologijas, darbo našumas ir efektyvumas. Duomenys įmonėse buvo renkami apklausos metodu. Buvo nustatytas darbo efektyvumas ir našumo indeksas. Taip pat surinkta informacija apie abiejų šalių įmonių veiklos rodiklius: apyvartos kitimą, darbuotojų skaičių, naudojamas technologijas ir įrangą, gamybos pagal užsakymus ir savo gaminių gamybos įtaką darbo našumui. Nustatyta, kad daugiausia įtakos našumui turi gaminio tipas, įrenginių apkrovimas, darbuotojų įgūdžiai, naudojami procesai, įrankiai ir įrenginiai. Išanalizavus tyrimų rezultatus, padarytos išvados.

Pilnas straipsnio tekstas


APVIRINTŲ PLŪGO DETALIŲ DILIMO TYRIMAI

V. JANKAUSKAS
Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 15, 53362 Akademija, Kauno r., Lietuva, el.p.: vytenis.jankauskas@lzuu.lt

R. KREIVAITIS

Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 15, 53362 Akademija, Kauno r., Lietuva, el.p.: raimis0824@one.lt

D. STONKUS

L. Stonkuvienės agroservisas, 71305 Žvirgždaičiai, Šakių r., Lietuva, el.p.: lstd@erdves.lt

A. ANDRIUŠIS

Lietuvos žemės ūkio universitetas, Studentų 15, 53362 Akademija, Kauno r., Lietuva, el.p.: albinas.andriusis@lzuu.lt 

Reziumė

Pateikti apvirintų kaltų dilimo gamybinėmis sąlygomis tyrimų rezultatai. Nustatyta, kad kaltai, kurių priekinis paviršius apvirintas, dyla lėčiau už neapvirintus. Apvirinant kaltų užpakalinį paviršių, dėl elektros lanko šiluminio poveikio sumažėja metalo kietis, todėl šie kaltai dyla sparčiau už neapvirintus. Dėl to apvirinti kaltų užpakalinį paviršių netikslinga. Kaltai, kurių priekinis ir užpakalinis paviršiais apvirinti Fe-C-Cr-Nb-Mo-W-B lydiniais, dyla 35% (pagal masę) lėčiau už naujus kaltus ir trumpėja iki šešių kartų lėčiau.

Noragų pjovimo briaunų apvirinimas kietaisiais sluoksniais efektyvus tik tol, kol nudyla apvirintas sluoksnis. Siekiant maksimalaus dirvos dirbimo elementų ilgaamžiškumo, turi būti dengiamas kiek galima didesnis priekinio paviršiaus plotas.

Pilnas straipsnio tekstas


Žurnalo numeriai
Konferencijų kalendorius